מנוי

כפוף תמיד לתנאי הסכם רישיון משתמש הקצה, אתה רוכש רישיון לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה לשימוש בכל פתרון אותו רכשת או השגת באופן תקין אחר (מנוי), בכל מקרה במהלך תקופת המנוי הישימה עבור כל רכישה או השגה מעין זאת (תקופת המנוי).

 
 
 

אם הסכמת להארכות אוטומטיות של תקופת המנוי שלך, תוקף המנוי שלך יוארך אוטומטית לפרקי זמן עוקבים בסופה של כל תקופת מנוי. כאשר, תקופת המנוי מוארכת אוטומטית לחודש, שנה או תקופת עוקבת דומה נוספים, AVG עשויה למסור לך הודעה באמצעות הדוא"ל וכיצד לבקש החזר בגין בקשות ביטול תוך 30 ימים מתחילת תקופת המנוי החדשה. אם כתובת הדוא"ל שמסרת לחברת AVG תשתנה, יהיה עליך לעדכן את פרופיל המשתמש שלך בחשבונך ב-AVG, דבר שניתן לעשות בסעיף ‏MyAccount. עדכון מתמיד של פרופיל המשתמש שלך בחשבונך ב-AVG נועד להבטיח שתקבל הודעות בנוגע להארכות של תקופת המנוי.

הנך רשאי לבטל את המנוי בסיום תקופת המנוי על ידי ביצוע ההנחיות שבהודעה. באפשרותך גם לנהל את המנוי שלך בסעיף ‏MyAccount. אם לא תבטל את המנוי, AVG תחייב את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלך בדמי ההארכה, ולאחר קבלת התשלום תאריך את תקופת המנוי לפרק ההארכה הרלוונטי.

אם רכשת מנוי באמצעות עסק קמעונאי או באמצעות אתר של מוכר מצד שלישי, ייתכן שהמנוי שלך יפוג בסוף תקופת המנוי ולא תהיה הארכה אוטומטית. עם זאת, לפני תום תקופת המנוי, נציע לך אפשרות להאריך את המנוי שלך באופן אוטומטי לפרקי זמן עוקבים, ובמקרה זה יחולו התנאים הנ"ל.

אינך זכאי להחזיר או לקבל החזר עבור כל רכישה שבוצעה בפתרון הנייד מתוך היישום. במקרה של מנויים אשר נרכשו מתוך היישום, תוכל לבטל את המנוי לפני שיוארך ואתה לא תחויב פעם נוספת. עם זאת, עדיין תקבל גישה אל תוכן המנוי שרכשת למשך שארית תקופת המנוי הסופית. אלא אם צוין אחרת בהסכם רישיון משתמש קצה זה, תוכל להחזיר כל פתרון שאינו פתרון נייד, אותו רכשת, על ידי ביצוע הפעולות המתוארות בכתובת www.avg.com/billing‏.

אם, ובכפוף לתנאי הרכישה הישימים, תקופת המנוי לא תוארך באופן אוטומטי, AVG עשויה (אך אינה נדרשת) ליידע אותך לפני תום תקופת המנוי בכך שתקופת המנוי שלך עומדת להסתיים, ועשויה להציע לך את האפשרות להאריך את תקופת המנוי במחיר העדכני של AVG. אתה רשאי לקבל את ההצעה על ידי ביצוע הפעולות המופיעות בהנחיות ההודעה, כאשר במקרה מעין זה תקופת המנוי תוארך לפרק הזמן שצוין בהודעה.

ברוב מוצרי AVG, החברה מציעה אפשרות לקבלת הכסף ששילמת תוך 30 יום. אם שילמת על מוצר זכאי תוך 30 הימים העוקבים, תוכל לקבל החזר כספי. הדרך המהירה ביותר לקבל החזר כספי על פתרון למכשיר נייד היא לפעול בהתאם לתהליך שנקבע על ידי החנות לאפליקציות סלולריות שממנה רכשת את הפתרון. אם חנות האפליקציות הניידות אינה מכבדת את בקשת ההחזר שלך, אך אתה בכל זאת נמצא במסגרת 30 הימים מהרכישה הראשונית, תוכל להחזיר את הפתרון הנייד לקבל החזר על כל הסכומים ששילמת (פרט לרכישות או מנויים ששילמת מתוך האפליקציה עצמה) על ידי ביצוע הפעולות המתוארות בכתובת www.avg.com/billing‏. אינך זכאי להחזיר או לקבל החזר עבור כל רכישה שבוצעה בפתרון הנייד מתוך היישום. במקרה של מנויים אשר נרכשו מתוך היישום, תוכל לבטל את המנוי לפני שיוארך ואתה לא תחויב פעם נוספת. עם זאת, עדיין תקבל גישה אל תוכן המנוי שרכשת למשך שארית תקופת המנוי הסופית. אלא אם צוין אחרת בהסכם רישיון משתמש קצה זה, תוכל להחזיר כל פתרון שאינו פתרון נייד, אותו רכשת, על ידי ביצוע הפעולות המתוארות בכתובת www.avg.com/billing.

על מנת להבטיח שהשימוש שתעשה בפתרון יעבור ללא הפרעות, ייתכן שחברת AVG תשתתף בתוכניות לתשלומים קבועים או בשירותי עדכון חשבונות. אם תקופת המנוי שלך מוארכת אוטומטית וחברת AVG אינה מסוגלת לחייב את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב המתייחס אליך, AVG רשאית להשיג מספר כרטיס, תאריך תפוגה או מידע מעודכן אחר בנוגע לתשלומים מהבנק שלך או ממקור אחר, או שמנפיק הכרטיס שלך יחייב את הכרטיס שלך באופן אוטומטי בלי להודיע לחברת AVG או לך.

דלג אל התוכן דלג אל התפריט