(הסכם רישיון למשתמש קצה) AVG EULA | הסכם רישיון | AVG Technologies

חשוב: הסכם משתמש קצה זה (ה “הסכם”) כולל את התנאים וההתניות הרלוונטיים לקבלת גישה ולשימוש בכל השירותים והתוכנות שהתקבלו מ-AVG (כל אחד מהם הוא “פתרון”) על ידך ועל ידי כל גוף או אדם שאתה מייצג או שמחשב, סמארטפון או מכשיר אחר שלו נמצא (“שבשימושך”). באמצעות הקלקה על “קבל” או על “הפעל” או על אופציה דומה בקשר להסכם זה, אתה הסכמת לקבל עליך את התנאים וההתניות האלה לא רק בנוגע לפתרון שאתה מקבל באותה עת, אלא גם בנוגע לכל פתרון נוסף שתקבל בשלב מאוחר יותר ישירות או בעקיפין באמצעות הפתרון הראשון, כולל מוצרים או שירותים חדשים ושונים, או עדכונים ושדרוגים לפתרון קודם, שעבורם לא תקבל הסכם רישיון נפרד למשתמש קצה.  

במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, לחץ “דחה” או “ביטול” או “חזרה” או בחר בכל אפשרות דומה המוצגת בהסכם זה. אם תעשה כן, לא תוכל להשתמש בפתרונות שבמסגרת הסכם זה. אם אינך מסכים לקבל עליך הסכם זה, או אם אינך מרוצה מהפתרון מכל סיבה אחרת, תוכל לקבל החזר כספי בסכום ששילמת עבור הפתרון תוך 30 יום באמצעות ביצוע ההנחיות המצוינות כאן.

AVG עשויה לתקן הסכם זה בכל עת באמצעות הודעה אשר תינתן לך בכפוף להסכם זה, והמשך השימוש שלך, או ההחלטה שלא לקבל החזר עבור כל פתרון בכל זמן לפחות 30 יום לאחר תאריך ההודעה יהוו קבלה מצדך של התיקון להסכם זה. AVG עשויה לדרוש ממך להסכים לתיקון הסכם זה כדי להמשיך ולהשתמש בפתרונות אותם רכשת בעבר. אם לא תקבל על עצמך את התיקון להסכם זה, חברת AVG רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בפתרונות הנדונים, ובמקרה זה אנו נחזיר לך את הסכומים ששילמת עבור הפתרונות (באופן יחסי לחלק שלא פג תוקפו או שלא היה בשימוש של תקופת המנוי).
שים לב לכך שהסכם זה מגיע בשני חלקים. סעיפים 1 עד 11 בהסכם זה (ה “תנאים הכלליים”) חלים על כל הפתרונות, כולל אלו המצוינים להלן. בסעיף 13 מפורטים תנאים והתניות נוספים (“תנאים מיוחדים”) שחלים על פתרונות מסוימים, כולל AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security ו- Safeguard Toolbars, AVG Online Backup Service; Data Seeding, וכן AVG Personal Support, CloudCare ו- Managed Workplace. אם מתגלה סתירה בין התנאים הכלליים לבין התנאים המיוחדים, התנאים המיוחדים יקבלו קדימות בנוגע לפתרון הרלוונטי עבור התנאים המיוחדים הללו.

לתשומת לבך, להסכם זה שני חלקים. סעיפים 1 עד 11 בהסכם זה (ה “תנאים הכלליים”) חלים על כל הפתרונות, כולל אלו המצוינים להלן. בסעיף 12 מפורטים תנאים והתניות נוספים (“תנאים מיוחדים”) החלים על פתרונות ספציפיים, כולל AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security ו- SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personal Support, CloudCare ו- Managed Workplace וכן Mobile Solutions. אם מתגלה סתירה בין התנאים הכלליים לבין התנאים המיוחדים, התנאים המיוחדים יקבלו קדימות בנוגע לפתרון הרלוונטי עבור התנאים המיוחדים הללו.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להסכם זה או לפתרונות הרלוונטיים, נא להפנות אותן אל אנשי הקשר של AVG המפורטים בסעיף 12.16.

שים לב גם לכך שבהסכם זה אתה:

 • מאשר כי:​​​
  • אם, במהלך הקבלה של פתרון מסרת לחברת AVG כתובת דוא"ל ואותה כתובת דוא"ל משתנה לאחר מכן, עליך לעדכן את פרופיל המשתמש שלך על מנת לוודא שאתה מקבל הודעות בנוגע להארכות של תקופת המנוי ובנוגע למידע חשוב אחר על הסכם זה ועל הפתרונות    אם הפתרון שלך כולל את CloudCare, נא לבקר בכתובת https://www.cloudcare.avg.com/. עבור פתרונות אחרים, בקר בכתובת https://myaccount.avg.com/my-account-login. אם רכשת את הרישיון שלך ישירות מ-AVG באמצעות הסכם חתום בכתב, דרישה זו לא חלה עליך, או, אם רלוונטי, לקוחות שירותי ה-MSP שלך.
  • AVG, בכפוף לתנאים המיוחדים, עשויה לעדכן מעת לעת את הפתרון או להחליף פתרון בפתרון אחר עם אותה הפונקציונליות מבלי לבקש או לקבל את הסכמתך בנפרד, וייתכן כי ההתקן או תפקוד ההתקן לא יהיו זמינים עבורך במהלך העדכון;
  • חברת AVG אוספת ועושה שימוש בפרטי מידע מסוימים בנוגע לשימוש שלך בפתרונות בהתאם למדיניות הפרטיות שלה; וכן
  • פתרונות מסוימים, כולל אלו הכוללים תוכנה, יכולים לכלול תכונת “הפסקת שירות” שבאופן אוטומטי תהפוך את הפתרון לבלתי פעיל עם תום תקופת המנוי.
 • מאשר שאתה בגיל 18 או יותר, ושאתה רשאי לקבל הסכם זה בשם כל האנשים והגופים שעבורם (או עבור המכשירים שלהם) אתה משיג את הפתרונות;
 • מאשר וערב לכך שאינך מתגורר במדינה הכפופה לאמברגו מטעם ממשלת ארה"ב, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה “התומכת בטרור” ושאינך אדם שנפסל או שנאסר עליו באופן אחר מבחינה חוקית לקבל או להשתמש בפתרונות הכפופים לחוקים של המדיה שבה אתה מתגורר או שממנה אתה מקבל גישה או משתמש בפתרונות;

תנאים כלליים

1. הגדרות.

תנאים רלוונטיים, בהתייחס לפתרון כלשהו, משמע, תקופת המנוי עבור הפתרון, בין שתקופת המנוי מוארכת אוטומטית, מספר וסוג המכשירים שעבורם יש אישור להשתמש בפתרון, ותנאים דומים אחרים הרלוונטיים לשימוש באותו פתרון. התנאים הרלוונטיים מפורטים (1) בעמוד סיכום התשלום אם רכשת את הפתרון דרך האינטרנט, מחנות לאפליקציות למכשירים ניידים או באמצעי אלקטרוני אחר, (2) בטלפון או בדוא"ל כאשר אתה רוכש את הפתרון, או (3) על האריזה אם רכשת את הפתרון על תקליטור או על מדיה פיזית אחרת. 

מטרות מורשות כלומר, (1) בהתייחס לפתרונות בחינם ולפתרונות בטא, השימוש האישי, הלא מסחרי שתעשה, וכן (2) בהתייחס לפתרונות אחרים, השימוש האישי או השימוש המסחרי הפנימי שתעשה, ובכל מקרה לא למכירה מחדש או לניצול אחר לטובת צד שלישי.
AVG כלומר, AVG Netherlands BV, חברה שהוקמה בהתאם לחוקי מדינת הולנד או, בהתייחס לכל פתרון, קבוצת חברת AVG המספקת לך פתרונות.
פתרונות בטא כלומר, פתרון בשלב הערכה וכל פתרון שסומן או שנועד באופן אחר להיות גרסתניסוי בטא ללא קשר לשאלה האם נעשה תשלום עבור הפתרון.
מכשיר כלומר, כל טלפון נייד, מכשיר נייד, טאבלט, מכשיר לרש/ת סלולרית, מכשיר סלולרי אחר (כל אחד מהם“מכשיר נייד”), מחשב אישי, מכשיר המחובר לאינטרנט, או כל מכשיר אחר הנתמך על ידי AVG כמפורט בתנאים הרלוונטיים ובמפרט הטכני בהתייחס לפתרון.
מחלוקת כפי שמוסבר בסעיף 11.1 בהסכם זה.
פתרון בשלב הערכה כלומר, פתרון שלרוב נמכר תמורת תשלום ואשר חברת AVG מספקת ללא קבלת תשלום לצורך הערכה או ניסוי.
תקופת הארכה כפי שמוסבר בסעיף 3.1 בהסכם זה.
פתרון חינם כלומר, כל פתרון להוציא פתרונות בטא המוגדרים על ידי AVG “כחינם” או שהיא מספקת באופן אחר ללא תשלום.
חברת קבוצה כלומר, בהתייחס ל-AVG, גוף השולט, הנשלט על ידי או הנמצא תחת שליטה משותפת ביחד עם AVG. “שליטה,” במשמעותה בסעיף זה, היא הבעלות על למעלה מ-50% מכוח ההצבעה הפוטנציאלי בגוף הרלוונטי.
מנוי ראשוני, עבור כל פתרון, כלומר, התקופה המתחילה בתאריך שבו רכשת את הפתרון והממשיכה למשך הזמן (המוגדר בזמן שעבר, בשימוש שעשית בפתרון ובמדד נוסף) המפורטת בתנאים הרלוונטיים.
שירותים מנוהלים (או שירותי MSP) כלומר, שירותי בקרה וניהול מרחוק של המכשיר שאתה מספק ללקוח שלך, כולל שירותי AVG שהסכמת לספק לאותו לקוח בהתאם להסכם בינך לבין אותו לקוח.
חנות אפליקציות לנייד כלומר, חנות מקוונת המציעה כיום או תציע בעתיד פתרונות למכשירים ניידים, כולל באמצעות המכשיר עצמו.
פתרון לנייד כלומר, פתרון הזמין עבורך בפלטפורמה של מכשיר נייד, כגון Android, iOS, ו- Windows Phone.
מידע המאפשר זיהוי אישי כלומר, מידע שניתן להשתמש בו על מנת לזהות, ליצור קשר, או לאתר באופן אישי אדם מסוים או שניתן להשתמש בו עם מקורות אחרים על מנת לזהות אישית אדם מסוים כולל, במידה שמאפשר החוק הנוהג, נתונים אישיים (כמשמעו ב- EU Data Protection Directive 95/46/EC (החוק להגנת המידע של האיחוד האירופי)).
מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של AVG בכתובת http://www.avg.com/privacy כפי שהיא מעודכנת מעת לעת.
שירות כלומר, פתרון הכולל שירותים.
תוכנה כלומר, פתרון הכולל תוכנה, או תוכנה המסופקת כתמיכה בשירות, לצורך התקנה על מכשיר, ושתכלול עדכונים כלשהם.
פתרון במשמעות המפורטת לעיל.
תקופת מנוי, בהתייחס לכל פתרון, משמעותה המנוי הראשוני ביחד עם כל תקופות ההארכה.
מפרט טכני כלומר, התיעוד הטכני הרלוונטי לתוכנה הרלוונטית, שניתן למצוא בכתובת http://www.avg.com/technical-specifications המתעדכן מעת לעת.
חומרי צד שלישי כלומר, תוכנה, שירותים, אתרי אינטרנט, הצעות וקידום מכירות או מוצרים המסופקים על ידי צד שלישי כלשהו והכפופים לתנאים ולהתניות של הצד השלישי.
תנאים והתניות של צד שלישי כלומר, כל הסכם רישיון, תנאי שימוש, תנאי שירות, מדיניות פרטיות ותנאים אחרים הנקבעים על ידי צדדים שלישיים שלפיהם נקבעים הגישה או השימוש בחומרי צד שלישי.
עדכון כלומר, תוכן או קוד הנמצאים בשימוש AVG על מנת לעדכן פתרון כולל בין השאר וריאציות או גרסאות חדשות של תוכנות, עדכונים של חתימות של תוכנות זדוניות, הגדרות של תוכנות ריגול, כללי דוא"ל זבל, הגדרות וירוסים, רשימות שחורות או לבנות של כתובות אינטרנט, כללי חומת אש, נתונים לאיתור פריצות, רשימות של עמודי אינטרנט מאומתים, ונתוני פגיעות; או כל עדכון אחר הזמין המסופק על ידי AVG מעת לעת בקשר לפתרון.
ממשלת ארה"בכלומר, הממשלה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה.


2. הענקת רישיון; כללי.

2.1. הענקת רישיון. AVG, בכפוף לתנאים ולהתניות שבהסכם זה, מעניקה לך בזאת רישיון לא בלעדי ולא ניתן להעברה להשתמש בכל פתרון שאתה רוכש או משיג בצורה נאותה, בכל מקרה במהלך תקופת המנוי הרלוונטית למטרות הרלוונטיות בהתאם לתנאים הרלוונטיים וכן, אם הדבר רלוונטי, בהתאם למפרט טכני. תקופת המנוי עבור פתרונות חינם ממשיכה באופן בלתי מוגבל, ללא צורך בהארכות, עד שאתה או AVG מפסיקים אותה בהתאם להסכם זה.

2.2 הגבלות.

2.2.1. כללי נאסר עליך, ונאסר עליך להרשות לצד שלישי כלשהו, (1) להשתמש בכל מפתח רישיון, שילוב של שם משתמש/סיסמה או בכל קוד או מספר אישור אחר הנמסר על ידי AVG בקשר לכל פתרון על יותר ממספר המכשירים המפורט על פי התנאים הרלוונטיים, (2) לחשוף מפתח רישיון כלשהו, שילוב של שם משתמש/סיסמה או כל קוד את מספר אישור אחר בפני כל צד מלבד AVG או נציגים מורשים של AVG, (3) להוציא מקרים המורשים במפורש על פי החוק, (א) לבצע הינדוס לאחור, לפרק, לבצע דה-קומפילציה, לתרגם, לבנות מחדש, לשנות צורה או לחלץ כל פתרון או כל חלק מהפתרון (כולל בין השאר חתימות רלוונטיות כלשהן של תוכנות זדוניות ורוטינות לאיתור תוכנות זדוניות), או (ב) לשנות, להחליף או לבצע שינוי באופן אחר בכל פתרון (כולל בין השאר חתימות רלוונטיות כלשהן של תוכנות זדוניות ורוטינות לאיתור תוכנות זדוניות), (4) לפרסם, למכור מחדש, להפיץ, לשדר, להעביר, לשלוח, להעביר, להבטיח, להשכיר, לחלוק או להעניק רישיון משנה בנוגע לכל פתרון, (5) להעניק לצד שלישי כלשהו גישה או אפשרות להשתמש בכל פתרון בכל לשכת שירות, שיתוף זמן, שירות מנויים או ספק שירותי אפליקציות או על כל בסיס אחר, (6) לבדוק או לבחון, או לחשוף או לפרסם תוצאות של בדיקות או בחינות, בהתייחס לכל פתרון של AVG בלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב מחברת AVG (שניתן להזמין בכתובת http://www.avg.com/benchmarking), או, (7) לסכל או לעקוף, לנסות לסכל או לעקוף, או להרשות או לסייע לכל צד שלישי בסיכול או עקיפה של הבקרות על ההתקנות או השימוש בעותקים של כל פתרון.
2.2.2 תוכנה.  בנוסף להגבלות המפורטות בסעיף 2.2.1, נאסר עליך (1) להעתיק תוכנות לצורך כלשהו להוציא מקרים בהם צריך על פי מידת ההיגיון להשתמש באותם דברים כנאמר בהסכם זה, ולהחזיק ברשותך עותק לא מותקן/לא מקוון לצורך התאוששות מתקלה חמורה; (2) להתקין את התוכנה על מערכת הפעלה כלשהי שאינה נתמכת על ידי AVG כפי שנאמר במפרט הטכני, או (3) להסיר מהתוכנה זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות כלשהם.
2.2.3 זכויות מנהל המערכת. פתרונות מסוימים מעניקים לך או למשתמש נוסף זכויות יתר אדמיניסטרטיביות אשר, בין השאר, יכולות לאפשר למנהל המערכת לבצע ניטור של מכשירים אחרים ו/או של הסטטוס של פתרונות המותקנים במכשירים אחרים, כולל למשל סטטוס המנוי, הודעות והתראות של הפתרון. הנך מצהיר וערב לכך שתשתמש בהרשאות מנהל המערכת אך ורק עבור ההתקנים והפתרונות בהם אתה מורשה לעשות זאת ולא לאף מטרה אחרת. כמו כן אתה מצהיר וערב לכך שיש לך הסמכות לקבל הסכם זה בשם הבעלים והמשתמשים של אותם מכשירים מנוהלים, ובזאת אתה מקבל הסכם זה בשמם.
2.2.4 אזהרה. אם אתה משתמש בפתרון כלשהו לצורכים או באופן שאינו מורשה על פי ההסכם, אתה מבצע הפרה מהותית של הסכם זה ואתה עלול להפר חוקים רלוונטיים לזכויות יוצרים, וכל הערבויות הניתנות על ידי AVG עבור הפתרון יסתיימו מיד בעקבות הפרה מצדך.

2.3 תשלומים לצד שלישי. ייתכן שיחולו עליך דמי גישה או דמי שימוש בנתונים מצדדים שלישיים (כגון ספק האינטרנט או ספק הסלולר שלך) בנוגע לשימוש שתעשה בפתרון. לדוגמה, ייתכן שיחולו עליך תשלומים כאלה אם תשתמש בפתרון והוא יוריד עדכונים כולל הגדרות של תוכנות זדוניות. הנך אחראי על תשלום כל הסכומים הללו.

2.4 עדכונים. AVG, מעת לעת במהלך תקופת המנוי וכן, מבלי לקבל בנפרד את רשותך או הסכמתך, רשאית לבצע עדכונים עבור כל פתרון, ואז, ייתכן שלא תוכל להשתמש בפתרון או במכשיר הרלוונטי (או בפונקציות מסוימות במכשיר) עד להשלמת העדכון. עדכונים ייחשבו כחלק מהפתרון לכל מטרות הסכם זה. עדכונים עשויים לכלול תוספות וכן הסרות של תכונות מסוימות אותן הפתרון מציע, או ייתכן שהם יחליפו תכונות מסוימות באופן מלא, והתוכן והפונקציונליות של עדכונים מעין אלה נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של AVG. AVG או ההתקן שברשותך עשויים להציע לך את האפשרות לסרב או לעכב קבלה של עדכונים, אך עליך להוריד ולהרשות התקנה של כל העדכונים הזמינים כדי לנצל את מלוא התכונות של הפתרון. AVG עשויה להפסיק לתמוך בפתרון עד שתקבל ותתקין את כל העדכונים. AVG תקבע מתי ואם ישנם עדכונים מתאימים, ואינה מחויבת לספק לך עדכונים. על פי שיקול דעתה הבלעדי, AVG עשויה להפסיק לספק עדכונים לכל גרסה של הפתרון פרט לגרסה העדכנית ביותר, או עדכונים התומכים בשימוש בפתרון יחד עם כל גרסה של מערכת הפעלה, יישומי דואר אלקטרוני, דפדפנים ותוכנה נוספת עמה הפתרון מתוכנן לפעול.

2.5 פונקציונליות סותרת והסרה. תוכנות מסוימות, במהלך התקנתן, עלולות להשבית תפקודים קיימים, כגון חומת אש, ולהחליף אותם בתפקודים המגיעים עם הפתרון. במידה והסרת את הפתרון, ייתכן שתתבקש להפעיל את התוכנה האחרת. לאחר הסרת הפתרון, AVG ממליצה להפעיל את התוכנה האחרת אם תתבקש לעשות זאת. ייתכן שמספר אפליקציות מצדדים שלישיים לא יאפשרו להתקין או להריץ כהלכה את הפתרונות. במידה ותבחר להתעלם מהאזהרות המוצגות במהלך התקנת הפתרון, פתרונות מעין אלה עשויים שלא לפעול כשורה, ומבלי לסתור דבר האמור בהסכם זה, AVG תתנער מכל אחריות וחבות בנוגע לפתרון מעין זה. בנוסף, AVG אינה תומכת ביישומי צד שלישי אשר מספקים פונקציונליות הסרה עבור הפתרונות של החברה, משום שהם עלולים לגרום לבעיות נוספות אצל משתמש הקצה. במידה ותבחר להשתמש בתוכנות הסרה של צד שלישי, ומבלי לסתור דבר בהסכם זה, AVG תתנער מכל אחריות וחבות בנוגע לפתרון מעין זה.

2.6 הערות המשתמש.   AVG מקדמת בברכה את ההערות שלך בנו7גע לפתרונות, כולל הודעה שחווית תקלה, שגיאה או תפקוד לקוי אחר, והצעות לתכונות ופונקציות נוספות או שונות. הנך מוזמן לשלוח לנו את הערותיך ואת הצעותיך באמצעות טופס האינטרנט שבכתובת http://www.avg.com/feedback-entry. חברת AVG אינה מתחייבת להשיב או לפעול בנוגע להערות או הצעות כגון אלה והזמנה זו למתן הערות אינה מהווה כל הודאה בחבות או בכישלון של פתרון, אך אתה מעניק לחברת AVG זכות ורישיון תמידיים, בלתי הפיכים, ניתנים להעברה, ניתנים לרישוי משנה, בתמורה לתשלום מלא, ללא תמלוגים ועולמיים תחת זכויות הקניין הרוחני שלך (אם ישנן כאלה) להשתמש, להעתיק, להקליט, להפיץ, להפיק מחדש, לחשוף, למכור, למכור מחדש, להעניק רישוי משנה (באמצעות מספר רמות), לשנות, להציג, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לשדר ברדיו, לתרגם, לבצע עבודות נגזרות, ולנצל באופן אחר בכל צורה בהתייחס להערות ולהצעות שלך בנוגע לכל פתרון ולמוצרים ושירותים אחרים.
 

2.7 תוכן משתמש. ייתכן שפתרונות מסוימים יאפשרו לך לפרסם או לשתף אחרים באופן פומבי תוכן שהנפקת או השגת ממקורות אחרים (“תוכן משתמש”). אתה שומר בידיך את כל זכויות הקניין הרוחני שבהן אתה כבר מחזיק בכפוף לחוק החל לגבי תוכן המשתמש שאתה מפרסם או משתף באמצעות הפתרון, בכפוף לזכויות, לרישיונות ולתנאים הנוספים שבהסכם זה, לרבות כל זכות מרומזת של גורמים אחרים בכל תוכן משתמש שאתה משנה או משתמש בו. אתה מעניק ל-AVG זכות ורישיון לא בלעדיים, בלתי מוגבלים, בלתי מותנים, בינלאומיים, בלתי חוזרים, תמידיים וללא תשלום, לשימוש, להעתקה, להקלטה, להפצה, לשעתוק, לחשיפה, למכירה, למכירה חוזרת, להענקת רישיון משנה (ברמות שונות), לשינוי, להצגה, לביצוע ציבורי, לשידור, לפרסום, לשידור באמצעי התקשורת, לתרגום, ליצירת עבודות נגזרות ולשימוש בכל דרך אחרת בכל או בחלק מתוכן המשתמש שלך (והעבודות הנגזרות ממנו), למטרה היחידה של אספקת הפתרונות לך בכפוף להסכם זה. בכל פעם שאתה מפרסם או משתף אחרים בתוכן משתמש, אתה מצהיר וערב לכך שאתה לפחות בגיל הבגרות במדינה שבה אתה מתגורר ושאתה ההורה או האפוטרופוס, או שקיבלת את כל ההסכמות ההולמות מההורה או מהאפוטרופוס, של כל קטין המופיע או שתרם בקשר לכל תוכן משתמש שאתה מפרסם או משתף, וכי, בנוגע לאותו תוכן משתמש, (א) אתה המחבר והבעלים היחידי של הקניין הרוחני ושל זכויות אחרות בתוכן המשתמש, או שיש לך זכות חוקית לפרסם ולשתף אחרים בתוכן המשתמש ומעניק לחברת AVG את הזכות להשתמש בזה כמתואר בסעיף זה, כל זה ללא כל מחויבות מצד AVG להשיג הסכמה מכל צד שלישי ובלי ליצור כל מחויבות או חבות מצד AVG; (ב) תוכן המשתמש הוא מדויק; (ג) תוכן המשתמש אינו, ככל שהדבר נוגע לשימושים והניצול המותרים של AVG המפורטים בהסכם זה, וגם לא יהיה בעתיד משום הפרה של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו; וכן (ד) תוכן המשתמש אינו מהווה הפרה של הסכם זה או גורם פגיעה או נזק לאדם כלשהו.  

​​

3. הארכות מנוי, סיום.

אם רכשת את הרישיון שלך ישירות מחברת AVG תחת הסכם כתוב נפרד או משותף עסקי של AVG אתה משלם ישירות עבור הפתרון שלך, תנאי זה ותנאי החזר התשלום המפורטים בהסכם זה אולי לא יחולו עליך. נא לעיין בהסכם הכתוב בנוגע לתקופות מנוי, חידושים והחזרים כספיים.
 

3.1.    הארכות תוקף מנוי.  בתום כל תקופת מנוי, תוכל להאריך את המנוי שלך לתקופות נוספות (כל אחת מהן “תקופת הארכה”) בהתאם לסעיף 3.1 זה. אם, בהתאם לתנאים הרלוונטיים עבור פתרון נתון, תקופת המנוי מוארכת אוטומטית למשך חודש, שנה או תקופת זמן עוקבת דומה נוספים, חברת AVG רשאית למסור לך הודעה הכוללת הנחיות כיצד לבטל את המנוי שלך בתום תקופת המנוי הנוכחית. אתה רשאי לבטל את המנוי שלך בתום תקופת המנוי באמצעות ביצוע ההנחיות שבהודעה. כמו כן באפשרותך לבטל את המנוי שלך בכל עת במהלך תקופת המנוי דרך כתובת האינטרנט https://myaccount.avg.com/my-account-login. ביטול המנוי שלך יפסיק את דמי המנוי הקבועים בעתיד, אך לא תקבל החזר רטרואקטיבי על התשלומים הנוכחיים, ואתה תמשיך להחזיק באפשרות הגישה לפתרון שעבורו שילמת עד סוף תקופת המנוי הנוכחית באותה עת. אם לא תבטל את המנוי, AVG תחייב את כרטיס האשראי או את כרטיס החיוב שלך תוך פרק זמן סביר לפני תום תקופת המנוי הנוכחית באותה עת תמורת דמי ההארכה הנוכחיים באותה עת (שיכולים להיות גבוהים יותר מהמחיר ששילמת לראשונה) וכן, עם קבלת התשלום, החברה תאריך את תקופת המנוי עבור תקופת ההארכה הרלוונטית.

3.2.    החזרים כספיים.

3.2.1. עבור פתרונות למכשירים ניידים.  הדרך המהירה ביותר לקבל החזר כספי על פתרון למכשיר נייד היא לפעול בהתאם לתהליך שנקבע על ידי החנות לאפליקציות סלולריות שממנה רכשת את הפתרון. אם החנות לאפליקציות לסלולר אינה מכבדת את הבקשה שלך לקבלת החזר כספי, אך אתה בכל זאת נמצא במסגרת 30 הימים ממועד הרכישה הראשונית, ייתכן שתוכל להחזיר את הפתרון למכשיר נייד שברשותך עבור החזר כספי של כל הסכומים ששולמו (להוציא רכישות לאפליקציות פנימיות או מנויים) באמצעות מילוי ההנחיות בכתובת http://www.avg.com/billing.

3.2.2. פתרונות אחרים.  פתרונות מסוימים אחרים יכולים לזכות אותך בהחזרה או בהחזר כספי. נע לעיין בכתובת http://www.avg.com/billing.

3.3. מידע על התשלומים.  על מנת להבטיח שהשימוש שתעשה בפתרון יעבור ללא הפרעות, ייתכן שחברת AVG תשתתף בתוכניות לתשלומים קבועים או בשירותי חשבונות מעודכנים. אם תקופת המנוי שלך מוארכת אוטומטית וחברת AVG אינה מסוגלת לחייב את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב המתייחס אליך, AVG רשאית להשיג עדכון של מספר הכרטיס, תאריך תפוגה או מידע מעודכן אחר בנוגע לתשלומים מהבנק שלך או ממקור אחר, או שמנפיק הכרטיס שלך יחייב את הכרטיס שלך באופן אוטומטי בלי להודיע לחברת AVG או לך. אם ברצונך להשתמש ב-PayPal לרכישת מנוי, עליך לפתוח חשבון ב-PayPal ולפעול על פי תנאי השירות של PayPal, שניתן למצוא אותם כאן.

3.4. סיום. חברת AVG, בנוסף לזכויות אחרות מעין אלה שיהיו זמינות על פי חוק, על פי דיני היושר או באופן אחר, רשאית לסיים את הרישיון שלך עבור אחד מהפתרונות או עבור כולם ללא כל חבות (1) באופן חד צדדי בהתראה של חמישה (5) ימים’, בתנאי שחברת AVG, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תעשה לצורך פתרונות שניתנו בתשלום, בדרך של (א) החזר כספי לזכותך של התשלומים ששילמת לחברת AVG בהתייחס לחלק שלא פג תוקפו של תקופת המנוי הרלוונטית, באופן יחסי לתקופת המנוי הרלוונטית, או (ב) להעניק רישיון עבור מוצר דומה מאוד לשארית תקופת המנוי, או (2) כאשר הדבר מוצדק ובכל עת ללא כל הודעה. למען הסר ספק, עבור פתרונות חינם ועבור פתרונות בטא, לא תהיה לחברת AVG כל מחויבות נוספת כלפיך מעבר למתן הודעה חמישה (5) ימים’ מראש להפסקת השירות באופן חד צדדי בהתאם לסעיף זה, ולא תהיה לה כל מחויבות למסור הודעה במקרה של סיום מוצדק.

3.5. תוקף הסיום. עם פקיעת התוקף של תקופת המנוי הרלוונטית עבור פתרון רלוונטי כלשהו או סיום תקופת המנוי עבור כל פתרון רלוונטי או של הסכם זה, אתה תפסיק להשתמש בפתרונות הרלוונטיים, AVG יכולה להפסיק לבצע עדכונים הזמינים עבורך, וייתכן שהפתרון הרלוונטי יפסיק לפעול. הסעיפים 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ו- 13 ימשיכו להתקיים לאחר פקיעת התקף או סיום הסכם זה.

​​

4. תנאים מיוחדים עבור אפליקציות למכשירים ניידים.

4.1. כללי.  

4.1.1. רכישת פתרונות באמצעות חנות לאפליקציות סלולריות.  כל חנות לאפליקציות סלולריות מפרסמת את התנאים שבה היא מוכרת לך פתרונות, כולל התנאים שעל פיהם החנות רשאית (או רשאית לסרב) לקבל החזרות או לתת החזרים כספיים בנוגע למחיר הרכישה ששילמת. עליך היטב לעיין בתנאים אלה לפני ביצוע הרכישה.
4.1.2. השימוש בפתרונות.  באותה עת, הסכם זה, לא רישיון משתמש הקצה הסטנדרטי או תנאים אחרים הזמינים לך באמצעות החנות לאפליקציות סלולריות, הוא הקובע בנוגע לשימוש שתעשה בכל הפתרונות. כל חנות לאפליקציות סלולריות, עם זאת, דורשת שחברת AVG תבצע חשיפות וכתבי ויתור מסוימים, אשר כולם נדונים בהמשך סעיף 4 זה.

4.2. פתרונות שהורדו מחנות האפליקציות של גוגל (Google Play Store).  חנות האפליקציות של גוגל פירושה החנות לאפליקציות סלולריות הזמינה באמצעות מכשיר ובכתובת http://play.google.com (“Google Play Store”). למען הסר ספק, הרישיון המוענק בסעיף 2.1 בהסכם בא במקום זכויות כלשהן להשתמש בפתרון שבאופן אחר יוענק על פי תנאי ברירת המחדל עבור אפליקציות שהורדו מהנות האפליקציות של גוגל.

4.3. פתרונות שהורדו מחנות האפליקציות של חברת אפל.  התנאים הנוספים הבאים חלים על כל פתרון שנרכש באמצעות חנות האפליקציות iTunes (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) והחנותMac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (כל אחת מהן חנות“Apple App Store”):

4.3.1. הרישיונות שהוענקו על פי סעיף 2.1 מוגבלים לרישיון שאינו ניתן להעברה להשתמש בפתרון על כל iPhone, iPod Touch, או כל מכשיר אחר מבית אפל הנמצא בבעלותך או בשליטתך וכפי שהדבר מותר על פי כללי השימוש המפורטים בתנאי השירות של חנות האפליקציות של אפל, זמינים בכתובת http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html או באמצעות אתרי אינטרנט ואמצעים אחרים הניתנים על ידי חברת אפל.ו.
4.3.2. חברת AVG ואתה מאשרים ומסכימים כי:

(א)    הסכם זה חל אך ורק בין הצדדים, ולא על חברת אפל. חברת AVG, לא חברת אפל, אחראית לבדה עבור הפתרונות והתוכן הנדונים.
(ב)    אין לחברת אפל כל מחויבות לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם בנוגע לפתרונות.
(ג)    אם הפתרון לא מצליח לעמוד בדרישות של אחריות רלוונטית כלשהי, אתה רשאי ליידע את חברת אפל, וחברת אפל תחזיר לך את סכום הרכישה עבור הפתרון. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק הנוהג, לא תהיה לחברת אפל כל אחריות ומחויבות בהתייחס לפתרון, וזאת, כפי שהדבר בינך לבין חברת AVG ואפל, תביעות, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות או הוצאות כלשהם שניתן ליחסם לכל אי עמידה בדרישות של אחריות כלשהי יהיו באחריותה הבלעדית של AVG.
(ד)    חברת AVG, ולא חברת אפל, אחראית לטיפול בתביעות כלשהן מצידך או מצד כל צד שלישי אחר בקשר לפתרון או לבעלותך ו/או השימוש שלך באותו פתרון, כולל, בין השאר: (1) תביעות על חבות מוצר; (2) כל תביעה על כך שהפתרון אינו תואם כל חוק או דרישה רגולטורית רלוונטיים; וכן (3) תביעות הנובעות מהגנת הצרכן או מחוקים דומים.
(ה)    במקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי על כך שהפתרון או הבעלות שלך והשימוש שאתה עושה באותו פתרון מהווים הפרה את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי, חברת AVG, ולא חברת אפל, תהיה אחראית לבדה על החקירה, ההגנה, ההסדרה והסילוק של כל תביעה מעין זו בנושאי קניין רוחני.
(ו)    חברת אפל וחברות הבת של אפל הם מוטבי צד שלישי של הסכם זה, ובהסכמתך לקבל את התנאים וההתניות שבהסכם זה, תהיה לחברת אפל הזכות (והיא תיחשב כאילו קיבלה על עצמה את הזכות) לאכוף את ההסכם הזה נגדך בתור מוטב צד שלישי.

4.4. פתרונות שהורדו מהחנות Windows Phone Store.

4.4.1. אתה רשאי להוריד ולהפעיל את הפתרונות עבור עד חמישה (5) מכשירי טלפון של Windows הקשורים לחשבון שלך מייקרוסופט בלי לשלם כל תשלום נוסף.
4.4.2. למייקרוסופט וליצרן המכשיר שלך אין כל אחריות או חבות כלפיך בנוגע לפתרון.
4.4.3. הפתרון יכול להתחבר לשירותים אלחוטיים המבוססים על האינטרנט. השימוש שתעשה בפתרון משמש בתור הסכמה מצדך לשידור של מידע סטנדרטי על המכשיר (כולל בין השאר מידע טכני על המכשיר, תוכנת המערכת והאפליקציה, והציוד ההיקפי שלך). אם יימסרו תנאים אחרים בקשר לשימוש שאתה עושה בשירותים, יחולו גם תנאים אלו.
4.4.4. אינך רשאי להשתמש בכל שירות המבוסס על האינטרנט בכל דרך שעלולה לפגוע בו או לגרום נזק לשימוש שעושה בו כל אדם אחר או לרשת האלחוטית. אינך רשאי בשום פנים ואופן להשתמש בשירות על מנת לנסות ולהשיג גישה לא מורשית לכל שירות, נתונים, חשבון או רשת.
4.4.5. העדר אחריות מפורשת.  הערבויות הניתנות על פי סעיף 7.1 לא יחולו על פתרונות סלולריים כלשהם הפועלים על מכשירי טלפון של WINDOWS. כתב הוויתור על פי סעיף 7.3 יתוקן באמצעות מחיקה “להוציא כנאמר במפורש בסעיף 7.1 בהסכם זה,”.

4.5. פתרונות שהורדו מחנות האפליקציות של אמזון. חברת אמזון רשאית לקבוע תנאי שימוש מסוימים ללקוחות עבור חנות האפליקציות של אמזון בתור “תנאי ברירת מחדל ל-EULA.” תנאי ברירת מחדל ל-EULA אלה יחולו על השימוש שתעשה בפתרונות שתרכוש באמצעות חנות האפליקציות של אמזון. תנאי ברירת מחדל ל-EULA יפרטו, בין השאר, שחברת AVG היא נותנת הרישיון של הפתרון ושחברת אמזון אינה צד בהסכם זה. אם קיימים ניגודי עניינים כלשהם בין תנאי ברירת מחדל ל-EULA לבין הסכם זה, אזי לצורך ניגוד העניינים הזה יגברו תנאי ברירת מחדל להסכם רישיון למשתמש קצה. אין לחברת אמזון כל אחריות או חבות בקשר לתאימות או חוסר תאימות מצד AVG או מצדך בנוגע לתנאי ברירת מחדל ל-EULA.

 

5. חומרי צד שלישי; תנאים והתניות של צד שלישי.

AVG, ישירות או באמצעות פתרון, עשויה להציג קישורים או הצעות של חומרי צד שלישי, אשר נמצאים כולם בשליטת צד שלישי ואשר רובם כפופים לתנאי הצד השלישי. לפני קבלת התנאים הללו, קרא אותם בעיון. AVG לא תישא באחריות לתוכן או לביצועים של חומרי צד שלישי מעין אלה, החברה אינה מעניקה אחריות או מעודדת חומרי צד שלישי מעין אלה או לוקחת או נושאת בכל חבות שהיא כלפיך או כלפי צד שלישי בנוגע לחומרי צד שלישי מעין אלה. במידה ותיגש, תוריד או תשתמש בחומרי צד שלישי מעין אלה, תעשה זאת על אחריותך המלאה.
 

6. בעלות.

6.1 חברת AVG שומרת לעצמה את כל הזכויות בפתרונות שאינן ניתנות במפורש באמצעות הסכם זה. כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וזכויות קניין רוחני נוספות בפתרון וכלפיו (כולל אך ללא הגבלה לחתימות תוכנה זדונית ולקובצי נתונים אחרים, לתמונות המופיעות בפתרון ובתצוגות המסכים וכן בכל תיעוד הקשור בפתרון) הינן בבעלות AVG או זכייניה, והינן מוגנות בחוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית ושל ארצות נוספות, באמנות בינלאומיות ובחוקים ישימים נוספים. כל עותק מהפתרון אותו אתה רשאי ליצור בהתאם להסכם זה חייב להכיל את הודעת זכויות היוצרים המלאה וכן הודעות נוספות הכלולות בעותק המקורי של הפתרון.

6.2 שמות מסחריים, סמלים מסחריים, סמלי שירות, לוגואים, שמות מתחמים או מאפייני מותג מובהקים אחרים כלשהם שנעשה בהם שימוש ביחד עם, על, או הקשורים למוצרים ושירותים כלשהם של צד שלישי כולל חומרי צד שלישי הזמינים על או באמצעות פתרון הם הרכוש של ספקי הצד השלישי או של מעניקי הרישיונות הרלוונטיים שלהם. 

 

7. אחריות.

7.1 כללי. להוציא מקרים המתוארים בסעיף 7.2, AVG מצהירה בנוגע לכל פתרון כי, בעת מסירת הפתרון ולתקופת זמן של שלושים (30) יום לאחר מכן (1) האמצעי (אם ישנו) שעליו נמסר הפתרון יהיה נקי מפגמים מהותיים, וכן (2) יהיה כפוף לסעיף 7.3, הפתרון יתאים לתיאור, אם יהיה, שיפורט בתנאים הרלוונטיים ו/או במפרט הטכני. האחריות דלעיל חלה אך ורק על הפתרון כפי שהוא סופק במקור, ואינה חלה על עדכונים או פגמים שנגרמו כתוצאה מהשילוב, ההפעלה או השימוש בפתרון יחד עם תוכנה, חומרה או חומרים אחרים שאינם מסופקים על ידי AVG, או על ידי התקנים, תוכנה או חומרים נוספים שאינם תואמים לדרישות AVG המוגדרות במפרט הטכני. הסעד הבלעדי והיחיד שעומד לרשותך בגין הפרת האחריות שבסעיף 7.1 זה הינו החלפת המדיה הפגומה או הפתרון, או, על פי שיקול דעתה של AVG, החזרת הפתרון לצורך קבלת החזר מלא. לקבלת זכויותיך בכפוף לסעיף 7.1 זה, עליך להסיר ולהשמיד את כל העותקים של הפתרון אותם יצרת (כולל כל עותקי הארכיון), ולפעול על פי ההנחיות שבכתובת http://www.avg.com/billing.

7.2 פתרונות חינם ופתרונות בטא. התנאים בסעיף 7.2 זה חלים במקום סעיף 7.1 בהתייחס לפתרונות חינם ולפתרונות בטא. כל פתרונות החינם והבטא של AVG ניתנים על בסיס “כפי שהם”, “עם כל הליקויים,” וכן על בסיס “כפי שהם זמינים” ללא כל אחריות מכל סוג שהוא וללא תמיכה או שירותים אחרים מצד AVG.

7.3 כתב ויתור.  להוציא מקרים המפורטים במפורש בסעיף 7.1 בהסכם זה, AVG מספקת כל פתרון על בסיס “כפי שהוא,” “עם כל הליקויים,” וכן “כפי שהם זמינים” וחברת AVG והחברות בקבוצה שלה, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים, ספקי השירותים האלחוטיים שעל הרשת שלהם ניתנים השירותים, או שותפים עסקיים אחרים וכל אחת מהחברות בקבוצה שלהם, הנציגים, הספקים, הסוכנים והספקים מוותרים על כל אחריות והצהרות מצידם בהתייחס לפתרונות, למדיה ולכל נושא אחר הנדון בהסכם זה, יהיה זה במפורש או במרומז, בין אם הוא ניתן על ידי מעניקי רישיונות כלשהם מצד שלישי, כולל, בין השאר, אחריות או תנאים מרומזים כלשהם בנוגע לסחירות, אחריות או תנאי מרומז כלשהו בנוגע לתאימות לצורך מטרה מסוימת, וכל אחריות או תנאי מרומזים בנוגע לאי הפרה. AVG אינה מתחייבת כי הפעלת הפתרונות תתבצע ללא שיבושים או ללא שגיאות, כי הפתרונות יפעלו כשורה בכל מכשיר נתון או בכל תצורה ספציפית של חומרה ו/או תוכנה, או שהפתרונות יספקו הגנה מלאה על שלמות הנתונים הנבחרים, המידע או התוכן השמור או משודר באמצעות האינטרנט.
בכמה אזורי שיפוט לא מאפשרים הגבלות על תחומי אחריות מסוימים, כך שהמגבלות הנ"ל אולי לא יחולו עליך. ייתכן שעומדות לרשותך זכויות המשתנות בין אזורי שיפוט.

7.4 סביבות מסוכנות. הפתרונות אינם מיועדים או מקבלים רישיון לשימוש בסביבות מסוכנות, כולל בין השאר תפעול מתקנים גרעיניים, מערכות ניווט למטוסים, מערכות תקשורת במטוסים, בקרת תעבורה אווירית, מערכות הצלת חיים או נשק וכל סביבה אחרת שבה פגיעה גופנית או מוות עלולים לנבוע מאי הצלחה או אי יכולת להשתמש בפתרון כלשהו. מבלי להגביל את התנאים שבסעיף 7.2 ו-7.3 בהסכם זה, חברת AVG ומעניקי הרישיונות שלהם מוותרים בזאת על כל אחריות מרומזת בנוגע לתאימות עבור מטרות או שימושים מעין אלה.

 

8. הגבלת חבות.

עד למידת המקסימום המותרת על פי חוק נוהג, ובשום מקרה יהיו AVG או החברות בקבוצה שלה, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים, ספקי השירותים האלחוטיים שעל הרשתות שלהם מסופק הפתרון או שותפים עסקיים אחרים אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין נזקים כלשהם בין שהם תוצאתיים, מקריים, עונשיים או מיוחדים, בלי קשר לגורם או לתאוריית החברות, או בגין כל נזק (בין שהוא ישיר או עקיף) שייגרם בגלל אובדן עסקים, רווחים או הכנסות, אובדן פרטיות, אובדן השימוש בכל מכשיר או פתרון כולל הפתרון, העלויות של רכישת סחורות או שירותים חליפיים או תחליפיים, הפרעות לעסק, אובדן מידע עסקי או אובדן כספי אחר הנובע מהסכם זה או מהפתרון שסופק לפיו, אפילו אם AVG קיבלה אזהרה בנוגע לנזקים מעין אלה. AVG לא תישא חבות בגין כל גישה בלתי מורשית, או כל פגם, מחיקה, גניבה, הרס, שינוי, חשיפה בשוגג או איבוד נתונים, מידע או תוכן המשודר, נקלט או מאוחסן בפתרון או בקשר אליו, ללא תלות בסיבה. בשום מקרה החבות של AVG בנוגע לכל פתרון לא תעבור את הנמוך מבין (1) הסכומים ששילמת בפועל או שאתה נדרש לשלם עבור הפתרון, וכן (2) המחיר הקמעונאי המומלץ של AVG עבור הפתרון החל מהמועד שבו קיבלת אותו או, בהתייחס לפתרון חינם או בטא, US$5.00. ההגבלות הנ"ל יחולו למרות כל אי הצלחה של המטרה הבסיסית של כל סעד מוגבל.
 

9. שיפוי.

אתה תשפה, תגן ולא תגיש תביעות נגד AVG, החברות בקבוצה שלה, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, הנציגים, הספקים, המפיצים, המוכרים מחדש ושותפים עסקיים אחרים, ונגד הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והנציגים שלהם בגין וכנגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, כולל שכ"ט עו"ד סבירים, הנובעים מהשימוש שתעשה בפתרון או כל הפרה של הסכם זה מצידך, כולל בין השאר בנוגע לכל הפרה או הפרה לכאורה של איזו מההצהרות, הערבויות, המחויבויות או הביצועים שלך שלהלן. AVG שומרת את הזכות לקבל, על חשבונה הבלעדי, הגנה בלעדית ושליטה בכל עניין הקשור בפיצוי מצדך, כאשר במקרה מעין זה תשתף פעולה באופן מלא עם AVG בנוגע לכל הגנה זמינה.
 

10. פרטיות ואבטחה.

10.1 כללי. האיסוף והשימוש על ידי AVG של מידע המאפשר זיהוי אישי מתוך המכשירים שלך מתואר (ומוגבל) על פי מדיניות הפרטיות של AVG

10.2 פרטי הרשמה. על מנת להפעיל פתרון כלשהו, עליך, או על צד שלישי שהסמכת לעשות זאת בשמך, אולי יתבקשו להירשם בחברת AVG דרך האינטרנט או באמצעות הטלפון. כתנאי בסיסי עבור AVG על מנת להעניק את הרישיונות ולספק את השירותים הנזכרים בהסכם זה, אתה מצהיר שהמידע ברישום שנמסר לחברת AVG על ידך או על ידי הצד השלישי המורשה (כולל כתובת הדוא"ל שלך במיוחד) נכון ומלא במועד שבו נרשמת ואתה תעדכן אותו אם וכאשר יחולו שינויים כלשהם וכן, למרות כל תנאי במדיניות הפרטיות של AVG, אתה מסכים במהלך תקופות המנוי שלך, ולמשך שנה לאחר תפוגת או סיום המנוי שלך (או כל עוד הדבר מותר על פי החוק הנוהג) (1) לכך שחברת AVG תשתף את הפרטים ליצירת קשר איתך עם החברות בקבוצה שלה, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים ושותפים עסקיים אחרים, וכן (2) לכך שהשימוש באותם פרטים ליצירת קשר על ידי AVG, החברות בקבוצה שלה, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, הנציגים, הספקים, המפיצים, המשווקים ושותפים עסקיים אחרים למסור לך מידע שיכול להיות רלוונטי מבחינתך, כולל הצעות של תוכנות, שירותים ומוצרים אחרים. לקבלת פרטים נוספים על מידע ההרשמה, בקר ב מדיניות הפרטיות שלנו. באפשרותך לנהל את ההעדפות שלך עבור CloudCare בכתובת www.cloudcare.avg.com/ ועבור הפתרונות האחרים באמצעות עמוד החשבון שלך

 

11. הסכם בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית

11.1. החלה. הסכם בוררות מחייבת זה וכתב הוויתור על תביעה ייצוגית חלים על כל מחלוקת הנובעת או הקשורה לפתרון או להסכם זה והקשורה לך ולחברת AVG ו/או לחברות בקבוצה שלה. “מחלוקת,” לצורכי סעיף 11 זה, המשמעות היא כל ריב, תביעה, או מחלוקת אחרת בלי קשר לגורם המסוים של התביעה(ו) שנטענו (כלומר, הדבר מקיף, בין כל שאר עילות תביעה פוטנציאליות או בסיס משפטי, תביעות בגין הפרת חוזה, הונאה, והפרת התקנון או התקנות).

11.2. הודעה. במקרה של מחלוקת, עליך למסור לחברת AVG הודעה על מחלוקת, שהיא הצהרה בכתב בנוגע לשם, לכתובת, ולמידע ליצירת קשר של הצד הנותן אותו, העובדות שבבסיס המחלוקת, והפיצוי הנדרש. עליך לשלוח כל הודעה על מחלוקת באמצעות הדוא"ל לחברת AVG בכתובת legalnotice@avg.com (תוך הצהרת הנושא: סעיף 11.2 הודעה על מחלוקת על פי EULA (הסכם הרישיון למשתמש קצה).

11.3. כתב ויתור על תביעה ייצוגית. הליכים כלשהם לפתרון או לדיון בכל מחלוקת בכל פורום יתבצעו אך ורק על בסיס אינדיבידואלי. אינך מורשה לטעון לשימוע בעניין כל מחלוקת שהיא כתביעה ייצוגית, כתביעה כללית של עורך דין פרטי, או בהליכים אחרים בהם אחד הצדדים פועל או מציע לפעול באופן מיוצג. אף בוררות או הליכים לא ישולבו בבוררות או בהליכים נוספים ללא הסכמה מראש ובכתב מכל הצדדים בנוגע לכל ההליכים הבוררויות המושפעים. 

11.4. הסכמה לגשת לבוררות. במקרה שאתה ו-AVG לא תפתרו מחלוקת שתתעורר באמצעות משא ומתן לא רשמי, כל מאמץ אחר לפתרון המחלוקת יתבצע באופן בלעדי באמצעי בוררות על פי חוק הבוררות הפדרלי של ארצות (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, מלבד כמצוין בסעיפים 11.5 ו-11.8.2 להלן. להוציא כמצוין בסעיפים 11.5 ו-11.8.2, אתה מוותר על הזכות לקיים דיון משפטי (או להשתתף בדיון משפטי כחלק מחבר בתביעה ייצוגית) בנוגע לכל המחלוקות בבית דין לפני שופט או חבר מושבעים. לחלופין, כל המחלוקות תיפתרנה בתיווכו של בורר ניטרלי, אשר החלטתו תהייה סופית פרט לזכות מוגבלת לערעור בכפוף ל-FAA. כל בית דין בעל זכות שיפוט כלפי הצדדים עשוי לאכוף את החלטת הבורר.

11.5. חריגים בהסכם לבוררות.

11.5.1. בית דין לתביעות קטנות. באפשרותך להתדיין בנוגע לכל מחלוקת בבית דין לתביעות קטנות, במדינה או בכל תת-אזור פוליטי אחר שבה אתה מתגורר, אם המחלוקת עומדת בכל הדרישות לשימוע בבית דין לתביעות קטנות. אם תפתח בתביעה בבית דין לתביעות קטנות, אתה אחראי על כל הוצאות ותשלומי המשפט.
11.5.2. קניין רוחני. כל המחלוקות הקשורות בכל מעילה לכאורה מצידך או מצד AVG בזכויות הקניין הרוחני, כולל מחלוקות כלשהן בנוגע לסעיף 6 בהסכם זה, ידונו בבית המשפט.

11.6. הליכי בוררות. כל בוררות תתקיים על ידי התאחדות הבוררות האמריקאית (ה- “AAA”) ותהיה כפופה ל"נהלים המשלימים עבור “מחלוקות צרכניות"” של AAA אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014, וכולל “"עלויות הבוררות (כולל דמי ניהול של AAA)"” אשר נכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר 2014 (ביחד, “"הליכים צרכניים"”). 

11.6.1. עלויות בוררות. ההליכים הצרכניים כרוכים בתשלומים מסוימים, וספציפית, השתת חלק מהם על הצרכן (אתה) ואחרים על העסק (AVG). אם התביעה שלך היא בסך US$75,000 או פחות, AVG תשלם את כל אותם התשלומים והעלויות המפורטים, כולל אלו החלים על הצרכן. AVG אינה מסכימה לשאת בכל עלות נוספת. אם התביעה שלך היא בסכום העולה על US$75,000, התשלומים ייקבעו על פי תשלומי הצרכן.
11.6.2. חוקים וכללים הקובעים בנוגע לבוררות. להוציא מקרים כאמור בסעיף 11.8, הליכי הצרכן של ה-AAA יחולו על כל מחלוקת בין הצדדים. עם זאת, בהתאם לחוק בוררות הצרכן R-1(e), צד יכול להעלות את היישום ההולם של חוקי בוררות הצרכן לבורר לצורך קבלת החלטה סופית. הסכם זה חל עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם הליכי הצרכן. בעת הפסיקה במחלוקת, הבורר הניטרלי יחיל את התנאים של הסכם זה ואת חוקי מדינת דלאוור. הנך מורשה להתחיל בבוררות אך ורק במחוז או בתת אזור פוליטי דומה בו הנך מתגורר. הליכי הבוררות יתבצעו באמצעות שיחת ועידה. עם זאת, אם ההליכים מתבצעים בהתאם להליכי הצרכן של AAA, תהיה לבורר(ים) סמכות בלעדית לדרוש שימוע פנים אל מול פנים אם אחד הצדדים יבקש זאת.
11.6.3. AAA לא אינטגרלי להסכם לגשת לבוררות. אתה וחברת AVG מסכימים שהשימוש ב-AAA לניהול הבוררות אינו אינטגרלי להסכמת הצדדים להביא מחלוקות לבוררות. אם ה-AAA לא יסכים או לא יוכל לנהל בוררות, אתה וחברת AVG תנהלו משא ומתן בתום לב על מנת להסכים על בורר יחיד שיפתור את המחלוקת כמצוין בהליכי הצרכן. אם הצדדים אינם מצליחים להסכים על בורר, בית דין בעל סמכות שיפוטית רשאי למנות בורר, שיפעל על פי נהלי הצרכן של AAA.

11.7 אפשרות להפרדה.  אם חלק אחד או יותר בסעיף 11 יהיו לא חוקיים, לא תקפים או לא ניתנים לאכיפה בנוגע לחלק או לכל חלקי המחלוקת, אזי, ורק בנסיבות אלה, חלקים אלה יופרדו והמחלוקת תיושב בכפוף לכל שאר החלקים של סעיף 11 ותנאים אחרים בהסכם זה. אם הפרדה זו תביא לכך שכל או חלקים מסוימים מההליכים במחלוקת יתקיימו בבית משפט, זכות השיפוט הבלעדית לכל הליך משפטי מעיין זה תהיה של המדינה או בתי הדין הפדרליים הנמצאים במדינת דלאוור. למטרת כל הליך משפטי מעין זה בבית דין, הנך מסכים ולא תטען כנגד זכות השיפוט האישית של בתי הדין הללו כלפיך, ובנוסף תוותר על התנגדות המבוססת על מקום לא מתאים או פורום שאינו מוסכם עליך (forum non conveniens) כעילה להעברה למחוז או לאזור שיפוט אחר.

11.8. מחלוקות של לקוחות עסקיים.  אם רכשת פתרון לצורך שאינו ביתי, כל המחלוקות יהיו כפופות לסעיפים 11.1 עד 11.7, עם החריגים הבאים:

11.8.1. נהלי בוררות. הליכי הבוררות, כולל תשלום העלויות, יהיו כפופים לכללי הבוררות המסחרית של ה-AAA ("נהלים מסחריים"). הנהלים המסחריים חלים כהלכה על כל מחלוקת בין הצדדים, ואינך יכול לטעון אחרת בכל הליך. עם זאת, הסכם זה קובע עד לנקודה שבה הוא מתנגש עם ההליכים המסחריים.
11.8.2. סעיף 13.6. מחלוקות הקשורות בסעיף 13.6, המתייחסות למוצרים עסקיים מסוימים, ייושבו בבית המשפט.
 

12. שונות.

12.1. הודעה. AVG עשויה, בכל עת, לספק לך הודעה בדואר אלקטרוני, בחלון מוקפץ, בתיבת דו שיח או בכל אמצעי אחר, גם אם במקרים מסוימים ייתכן שלא תקבל את ההודעה אלא ועד שתפעיל את הפתרון. כל הודעה מעין זו תיחשב כאילו נמסרה בתאריך בו AVG הפכה אותה לזמינה בפעם הראשונה באמצעות פתרון, בין אם קיבלת אותה בפועל ובין אם לאו.

12.2. בחירת החוק. המבנה, התוקף והביצוע של הסכם זה וכל המחויבויות הלא חוזיות הנובעות או קשורות בו יהיו כפופים לחוקי מדינת דלאוור, ארה"ב, לא כולל עקרונות סתירת החוקים.

12.3. פרשנות. הכותרות שבהסכם זה לא ישפיעו על פירושו. הניסוח על פי מין כלשהו כולל פנייה לכל המינים. היחיד כולל את הרבים ולהפך. במידה ומוגדרת מילה או ביטוי, ההטיות הדקדוקיות האחרות שלהם יקבלו את המשמעות המתאימה.

12.4. יכולת הפרדה. במקרה שתנאי מתנאי הסכם זה ייחשב לבלתי חוקי, חסר תוקף או בלתי אכיף בהתאם לכל חוק או תקנה רלוונטיים, כל שאר התנאים שבהסכם זה יישארו במלוא תוקפם ותקפותם.

12.5. אי אפשרות. AVG לא תישא בחבות לכל תקלה או עיכוב בביצועים, הנובעת בחלקה או כולה מסיבות שמעבר לשליטתה הסבירה, כולל אך ללא הגבלה לתקלות בתשדורת או בשירותים שונים, תקלה בקווי טלפון או בציוד טלפוניה, הפסקת חשמל, שביתות או שיבושים נוספים שקשורים בתעסוקה (כולל אך ללא הגבלה לשביתה או לשיבוש תעסוקתי אחר הנוגע ל-AVG ולשותפיה, לסוכניה, לזכייניה, לנציגיה, לספקיה, למפיציה, למשווקיה ולשותפים עסקיים נוספים), למלחמה או למעשה טרור, לחבלה, לשרפה, לאסונות טבע או לאסונות מסוג אחר או למעשה של כוח עליון.

12.6. כתב ויתור. אי הצלחתו של מי מהצדדים לקיים ביצוע קפדני של כל אחד מהתנאים שבהסכם זה לא יהווה ויתור או נטישה של תאימות עתידית להסכם, והתנאים שבהסכם זה יישארו בתוקף מלא. אף ויתור על כל תנאי בהסכם זה, על ידי כל אחד מהצדדים, לא יחול לכל מטרה שהיא אלא אם ויתור זה ניתן בכתב ונחתם על ידי הצד האמור. הוויתור של כל צד על הפרה או על תנאי בהסכם זה על ידי הצד השני לא יהווה ויתור מתמשך להפרה מעין זו או לוויתור על הפרות נוספות הקשורות לאותם התנאים או לתנאים נוספים בהסכם זה.

12.7. העברת זכויות. אינך מורשה להעביר את סמכויותיך או את התחייבויותיך בכפוף להסכם זה מבלי לקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת AVG. AVG עשויה להעביר סמכויות בהסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה לקבל ממסך אישור לכך מראש ובכתב.

12.8. משמעות. הסכם זה לא יהא כפוף לאמנת החוזרים של האו"ם בנוגע למכירה בינלאומית של טובין, כאשר היישום מוחרג במפורש. במידה ותהיה אי בהירות או שתתעורר שאלת כוונות או פירוש, בכל הליך משפטי או אחר, תנאי הסכם זה יפורשו כאילו נוסחו במשותף על ידי הצדדים, ולא תנבע כל הנחה או נטל הוכחה לטובת או לרעת כל צד כתוצאה מהחיבור של כל תנאי בהסכם זה.

12.9. רישיון מממשלת ארצות הברית. כל פתרון המסופק לשלטונות ארה"ב מסופק בכפוף לזכויות ולהגבלות הרישיון המסחרי המתוארות במקום אחר בהסכם זה. AVG שומרת את הזכות עבור כל זכויות אי הפרסום בכפוף לחוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית.

12.10. ההסכם המלא. הסכם זה, כולל התנאים הישימים שלו, המפרט הטכני, מדיניות הפרטיות, ומסמכים נוספים שאליהם הסכם זה מתייחס, מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים ויקבלו קדימות על פני כל פעילויות התקשורת וההתחייבויות או ההסכמים הקודמים, בין אם בכתב או בעל פה, בנוגע לנושא האמור.

12.11. פיקוח על היצוא. עליך לפעול בהתאם לכל חוקי ארה"ב והחוקים הבינלאומיים המפקחים על ייצוא ועל ייצוא חוזר של הפתרונות, כולל תקנות מנהלת הייצוא האמריקאית, וכן הגבלות על משתמש הקצה, שימוש קצה ויעד שפורסמו על ידי ארה"ב ושלטונות נוספים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, (1) הנך מצהיר כי אינך מופיע בכל אחת מרשימת האנשים המסורבים, רשימת הלא מאומתים, רשימת ישויות, רשימת לאומים בעלי הגדרה מיוחדת, רשימת מנועים או כל רשימה אחרת שפורסמה על ידי שלטונות ארה"ב, (2) לא תעשה שימוש, לא תייצא או תייצא מחדש את הפתרון לטריטוריות, ליעדים, לחברות או לבני אדם אם הדבר מפר את סנקציות המסחר או האמברגו של ארה"ב ושל האיחוד האירופאי, כולל אך ללא הגבלה לארצות הבאות: קובה, אירן, קוריאה הצפונית, סודן וסוריה.

12.12. העדר מוטבי צד שלישי. הסכם זה נוצר באופן בלעדי לטובתך ולטובת AVG ו/או שותפיה, וכן סוכניהם, זכייניהם, נציגיהם, ספקיהם, מפיציהם, משווקיהם ושותפים עסקיים נוספים שלהם. פרט לאמור בסעיף 4.3.2(ו), אף אדם או צד בהסכם זה אינו רשאי להעלות עילה לתביעה בהתאם להסכם זה עבור מוטב צד שלישי כאמור.

12.13. שפה. הסכם זה נכתב במקור בשפה האנגלית. AVG עשויה לספק תרגום אחד או יותר לנוחיותך, אך הגרסה האנגלית תהיה הקובעת במקרה של סתירה או חוסר הסכמה. 

12.14. חיבור לאינטרנט. פתרונות מסוימים עשויים לדרוש חיבור פעיל ויציב לאינטרנט לצורך תפקודם. משום כך, באחריותך לוודא כי יש ברשותך חיבור פעיל ויציב לאינטרנט בכל עת.

12.15. שמות המוצרים. AVG שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את שמות הפתרונות אותם היא מציעה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

12.16. פרטים ליצירת קשר. ניתן ליצור קשר עם AVG בכתובת:

12.16.1. בנוגע ל-CloudCare או Managed Workplace, בהתאם להוראות המפורסמות בכתובת www.avg.com/support; וכן
12.16.2. בהתייחס לכל הפתרונות בכתובת למסירה: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Czech Republic, +1 (844) 276-2915 (שיחת חינם בארה"ב, חיוב בגין שיחה בינלאומית מחוץ לארה"ב), +1 (828) 459-5436 (חיוב שיחה מקומית או שיחה בין עירונית עשוי לחול בתוך ארה"ב; חיוב בגין שיחה בינלאומית מחוץ לארה"ב), וכן avg-support@avg.com לכל שאלה, תלונה או תביעה.
 

תנאים מיוחדים

13. תנאים מיוחדים.

התנאים המיוחדים הבאים יחולו על פתרונות מסוימים. במידה ותתעורר סתירה בין התנאים המיוחדים הללו לשארית ההסכם, התנאים המיוחדים יקבלו עדיפות עבור הפתרונות הישימים.
13.1. AVG Security ו- Safeguard Toolbars.  סעיף 13.1 זה חל על פתרונות בשם AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar או כל דפדפן אינטרנט, כלי דפדפן או תוסף של AVG (כל אחד “סרגל כלים”). במידה ותמשיך להתקין את סרגל הכלים, הנך מסכים ומאשר כי במעמד ההתקנה סרגל הכלים ישנה את הגדרות הדפדפן הנוגעות לדף הבית, את “דף שגיאת DNS” וכן “דף שגיאת 404” וכן תכונות נוספות במכשיר. בנוסף, לאחר ההתקנה ייתכן שסרגל הכלים ישדר נתוני שימוש בסיסיים ומסוימים ל-AVG, לספקיה ולמשווקיה (לדוגמה, מידע הנוגע למספר ההתקנות והמשתמשים הייחודיים, כתובות IP, שאילתות חיפוש, מספר לחיצות אותן סרגל הכלים קיבל, מספר החיפושים שבוצעו על ידי משתמשים וכדומה). תוכל להסיר את סרגל הכלים על ידי ביצוע הפעולות המתוארות בכתובת http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1.AVG עשויה לכלול את תכונת AVG Do Not Track (אל תעקוב, DNT”“) בחלק מהפתרונות. התכונה DNT תאפשר לך לזהות אתרים מסוימים אשר עוקבים אחר הפעילות שלך באינטרנט, ומעניקה לך את האפשרות לבקש מהאתרים לחסום (או לאפשר) פעילויות מעקב מעין אלו בהתאם להעדפות הפרטיות שלך. התכונה DNT עשויה ליידע אתרי אינטרנט המקיימים מעקב או אלמנטי אתרים מסוימים בנוגע לרצונך לחסום את הפעילות שלהם, ואתרים או אלמנטי אתרים מעין אלה עשויים להתעלם מבקשתך. 
13.2.2. כברירת מחדל, הפתרונות הישימים מסופקים כאשר התכונה DNT פעילה, והדבר עשוי למנוע ממך מלצפות בתוכן של אתרים מסוימים. תוכל לשנות את העדפותיך בכל עת על ידי לחיצה על הסמל DNT בדפדפן האינטרנט שלך.
13.2.3. מבלי להגביל את תנאי סעיף 7, AVG מתנערת מכל אחריות לכך ש-DNT יזהה או יחסום את כל או חלק מהמעקב שמבוצע על ידי אתרי אינטרנט. ייתכן שיתבצע מעקב כלשהו גם במידה ואפשרת את DNT.
13.2.4. DNT פועל רק בדפדפנים הבאים: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox וגם Google Chrome. ב-iOS וב-MAC OSX, התכונה DNT תהיה פעילה בדפדפני האינטרנט הבאים בלבד: AVG Family Safety וגם AVG Safe browser.

13.3. תמיכה אישית של AVG.

התנאים המפורטים בסעיף 13.3 חלים על שירותי עזרה בהתקנה, שירותי עזרה בנוגע לווירוסים ושירותים אחרים שאנו משווקים כתמיכה אישית, בכל מקרה שבו  אתה מבצע הזמנה דרך www.avg.com (“תמיכה אישית”).  
13.3.1. התחייבויות AVG.  AVG תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאספקת שירותי התמיכה האישית שאתה רוכש. אם המכשיר והרשת שלך עומדים בדרישות של סעיף 13.3, ואתה מילאת בצורה אחרת את החובות המוקצים לך בסעיף 13.3, ואף על פי כן AVG לא ממלאת את התחייבותה לספק שירות תמיכה אישית לשביעות רצונך באופן סביר, AVG, כחובתה היחידה וכסעד הבלעדי שלך, תחזיר לך את הכסף ששולם בעבור שירות התמיכה האישית הרלוונטי. אחרת, דמי השירות שאתה משלם בעבור תמיכה אישית אינם ניתנים להחזר. מבלי להגביל את סעיף 7.3, AVG מתנערת מכל חובה וכל ייצוג וכל כתב אחריות לכך ששירות תמיכה אישי יפתור את הבעיה שבעבורה רכשת את השירות, או ישביע את רצונך בצורה אחרת.
13.3.2. הגבלות ביחס לתמיכה אישית.
(א) תקופת מימוש. עליך להשתמש בכל (א) שירות תמיכה אישית חד פעמי בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים ממועד הרכישה של השירות החד-פעמי האמור ו-(ב) שירות תמיכה אישית במנוי במהלך תקופת המנוי החלה (כפי שישים, “תקופת המימוש”). זכותך לקבל תמיכה אישית פוקעת בסוף תקופת המימוש, למעט אם אתה מבצע רכישה נוספת.
(ב) דרישות המערכת. שירות תמיכה אישית זמין רק עבור מכשירים ורשתות שעומדים בדרישות המפרט הטכני. אם המכשיר או הרשת שלך לא עומדים בדרישות המפרט הרלוונטיות, ייתכן ש-AVG לא תוכל לספק את שירות התמיכה האישית שרכשת.
(ג) היקף השירותים.
(1) תמיכה אישית מוגבלת לשירותים שמתוארים באופן מפורש בתיאור הישים שמפורסם באותה עת בכתובת www.avg.com. יש לקרוא את התיאור בעיון, גם אם השתמשת בעבר בשירות התמיכה האישית, משום ש-AVG שומרת את הזכות לשנות את השירותים והתכונות בכל עת על-ידי פרסום של תיאור מעודכן ב-www.avg.com. אם AVG, במהלך האספקה של תמיכה אישית, קובעת כי הבעיה שלך חורגת מהיקף התמיכה האישית, היא תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לתיאור מהות הבעיה על מנת שתוכל לחפש סיוע מתאים.
(2) בנוסף, מנויים ל-Personal Support נועדו לספק לך היקף סביר של תמיכה במהלך תקופת המנוי בעבור המכשירים שמצוינים בתנאים החלים. AVG עשויה לסיים או להשעות את המנוי שלך ללא הודעה וללא חבות להחזיר את דמי המנוי החלים אם, לפי שיקול דעתה של AVG, נקבע כי (א) אתה מפר הסכם זה או משתמש לרעה בתמיכה האישית על-ידי בקשת שירותים (1) מעבר לצפוי באופן סביר מאדם שמשתמש בתוכנית מבוססת-מנוי בהתאם לתנאים החלים, (2) עבור מכשיר שלא מצוין בתנאים החלים, או (3) עבור תוכנות או שירותים שאין לך עבורם רישיון חוקי, או (ב) מישהו שאינו אתה מנסה להשתמש בתמיכה האישית שלך לתועלתו.
13.3.3. ההתחייבויות שלך.
(א) הכנה. לפני שתבקש תמיכה אישית, עליך (1) לאשר שיש לך מספיק הרשאות מנהלתיות עבור המכשירים הרלוונטיים כדי לאפשר ל-AVG להסיר ולהתקין תוכנות, לשנות את הגדרות המכשירים ולהגדיר את תצורת המכשירים והרשת בכל צורה אחרת במטרה לקבל ולהטמיע תמיכה אישית, (2) להוריד או להעתיק למכשיר את התוכנות הרלוונטיות, (3) לאשר שהמכשירים הרלוונטיים מחוברים לאינטרנט באמצעות חיבור שעומד בדרישות הטכניות שמצוינות בכתובת http://www.avg.com/technical-specifications‏. עליך גם ליצור גיבוי מלא של כל הנתונים המאוחסנים במכשיר שלך, משום ש-AVG מתנערת מכל חבות שהיא ואחריות שהיא בגין אובדן, נזק או שחזור של נתונים, תוכניות, הגדרות משתמש וחומרים ופונקציונליות אחרים המושפעים מן השירותים האישיים, לרבות אובדן או נזק שנגרם בשל רשלנות חמורה או פזיזות של AVG‏.
(ב) כלי תמיכה. ’לפי בקשת AVG, תעניק ל-AVG הרשאה להוריד ולהתקין במכשיר שלך תוכנה ("“כלי התמיכה”") שמאפשרת ל-AVG לגשת למכשיר שלך ולשלוט בו מרחוק. כלי התמיכה מורכב מתוכנה שנועדה למטרות הסכם זה, ותקופת המנוי עבורו פוקעת בסוף הפעלת התמיכה האישית הנוכחית באותה עת. AVG תשתמש בכלי התמיכה לניתוח, אבחון, ופתירה של בעיות קשות יותר ו/או ביצוע פונקציות למיטוב המערכת, ותעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית להסרת כלי התמיכה מן המכשירים שלך בסוף ההפעלה.
(ג) ססמאות. AVG ממליצה בחום שלאחר סיום הפעלה של תמיכה אישית, תשנה סיסמאות שחשפת בפני AVG במהלך ההפעלה.
13.3.4. פרטיות.  יש לקרוא סעיף 13.3.4 זה בהקשר למדיניות הפרטיות של AVG ולהצהרת ה-Cookies.
(א) כאשר אתה מבקש תמיכה אישית, ייתכן שייאסף המידע הבא וישלח מהמחשב האישי שלך לחברת AVG באמצעות החיבור לאינטרנט:
• המידע שתמסור בממשק המקוון של AVG כשתבקש תמיכה אישית;
• הסוג והגרסה של מערכת ההפעלה ושל דפדפן האינטרנט במחשב האישי שלך;
• החומרה שחיברת למחשב האישי שלך; ו-
• האפליקציה, התוכנה והכלים שיש לך במחשב האישי.
(ב) במהלך פרק התמיכה האישית שלך, ייתכן שייאסף המידע הבא ויישלח לחברת AVG באמצעות חיבור מאובטח או מהמחשב שעליו מותקנים כלי התמיכה או התוכנה:
• החומרה והציוד ההיקפי המותקנים;
• מערכת ההפעלה המותקנת;
• התוכנות המותקנות ומידע על התהליכים הפעילים; 
• מידע של קובץ יומן היישומים ונתוני הרג'יסטרי;
• מידע על הדפדפן כולל הגדרות אבטחה וקבצים זמניים;
• מידע מערכת הקשור למערכת ההפעלה, לזיכרון ולמקום פנוי בדיסק, קונפיגורציית הפרוקסי, ותיקיות רישום עבור כלי התמיכה או התוכנה;
• סטטוס האבטחה של המחשב (טוב/סביר/גרוע) כפי שהוא נקבע על ידי כלי התמיכה או התוכנה;
• מספר הקבצים, שנסרקו, איומים שנמצאו, ואיומים שתוקנו על ידי כלי התמיכה או התוכנה;
• סוג האיומים שנמצאו;
• מספר וסוג האיומים שנשארו ושלא תוקנו על ידי כלי התמיכה או התוכנה; וכן
• האם יש חומת אש פעילה;
• האם יש תוכנת אנטי וירוס מותקנת, פועלת, ומעודכנת.
(ג) AVG משתמשת במידע שנאסף על מנת לנתח, לאבחן ולנסות לפתור את הבעיה שמצאת, ולמטב את התפקודיות של מוצרי AVG. המידע עשוי להישלח לשותף של AVG בארצות הברית או ארצות אחרות שייתכן שחלים בה חוקים פחות מחמירים של הגנה על נתונים מאשר באזור שבו אתה נמצא (לרבות האיחוד האירופי), אך AVG נקטה אמצעים שנועדו להבטיח שהמידע שנאסף, אם מועבר, יקבל רמת הגנה נאותה.
(ד) AVG רשאית לחשוף את המידע שנאסף אם תתבקש לעשות זאת על ידי רשויות החוק כפי שנדרש או מותר על פי חוק או בתגובה להזמנה לבית דין או להליך משפטי אחר. על מנת לעודד מודעות, זיהוי ומניעה של סיכוני אבטחה באינטרנט, AVG עשויה לשתף מידע אנונימי מסוים עם ארגוני מחקר וספקים אחרים של תוכנות אבטחה. AVG עשויה גם להשתמש בסטטיסטיקות אנונימיות שנגזרות מן המידע לצורך ניהול מעקב ופרסום של דוחות על מגמות של סיכוני אבטחה ולשיפור מוצרים.
(ה) AVG רשאית להשתמש בקבלני צד שלישי על מנת להעניק לך חלק או את כל התמיכה האישית. אתה מכיר בזאת בכך שלגורמי צד שלישי יש מדיניות פרטיות משלהם, אשר חלה על השימוש באתרי האינטרנט ו/או השירותים שלהם.

13.4.    AVG Identity Alert.  בסימון תיבת הסימון ובלחיצה על הלחצן “הירשם” או לחצן דומה כאשר תתבקש להירשם לשירותי AVG Identity Alert services, הנך מספק “הנחיות כתובות” ל-AVG ולשותפיה, לסוכניה, לזכייניה, לנציגיה, לספקיה, למפיציה, למשווקיה ולשותפים עסקיים נוספים שלה, כל מקורות הנתונים הנוספים והספקים (להלן יחדיו “ספקים”) כולל, בהתאם למקרה, את TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, ו/אוEquifax וגופים נוספים לדיווח על אשראי, בכפוף לחוק הדיווח ההוגן על אשראי, כמתוקן, אישור לקבל (א) מידע מפרופיל האשראי האישי שלך מכל גוף לדיווח על אשראי, וכן (ב) פרטים שאינם קשורים באשראי וכן לספק ניטור והתראות בהתאם לכך. הנך מתיר לספקים לקבל ולנטר מידע מעין זה (הן מידע הקשור באשראי והן מידע שאינו קשור באשראי) בנוגע ל-AVG Identity Alert Service ולספק דוחות אשראי והתראות על שינויים בנתוני פרופיל האשראי שלך. 

13.5.    AVG Online Backup Service; Data Seeding.

תנאי סעיף 13.5 חלים על כל ההיבטים של AVG Online Backup, לרבות השירות הרלוונטיData Seeding service.
13.5.1. כניסה למערכת.  שם המשתמש והסיסמה (יחד, "“פרטי הכניסה למערכת”") שאתה בוחר עם הרשמתך ל-AVG Online Backup יאפשרו לך, או לכל אדם אחר, להעלות ולהוריד מידע, ולהשתמש בשירות בצורה אחרת. האחריות לשמירה על הסודיות והאבטחה של פרטי הכניסה שלך חלה עליך בלבד. יתרה מזאת, אתה אחראי ונושא בחבות בגין כל פעילות ופעילות המתרחשת תחת Log-in. עליך ליידע אותנו באופן מיידי אם מגיע לידיך מידע על גורם צד שלישי שמבצע שימוש לא מורשה בפרטי הכניסה שלך, או על כך שאבטחת החשבון שלך הופרה בצורה אחרת, או אם אתה חושד בכך. עם זאת, ללא תלות בהודעה מעין זו, אנו לא נישא כל חבות או אחריות שהיא, ללא תלות בנסיבות, בגין אובדן שנגרם כתוצאה משימוש לא מורשה בפרטי הכניסה שלך (בין אם שימוש זה מתבצע בידיעתך או ללא ידיעתך). בנוסף, אתה תישא אחריות במקרה שייגרם אובדן או נזק לנו (או לצד שלישי) כתוצאה מהשימוש בחשבונך (בין אם בהרשאתך או ידיעתך, או אם לאו).
13.5.2. Data Seeding.  אם אתה משתמש בשירות Data Seeding, אתה אחראי לציות להוראות AVG שלהלן ביחס לשירות, לרבות (1) רכישה של כונן קשיח, כונן USB או מדיום מתאים אחר ("“חומרת הזריעה’”"), (2) יצירת גיבוי מקומי של הנתונים שלך במדיום, ושליחה של חומרת הזריעה אל מתקני AVG או הגורם המייצג אותה. אתה תשלם עבור המשלוח, הביטוח והוצאות שילוח אחרות למתקנים ומהם. הבעלות על חומרת הזריעה והנתונים נשארת בידיך, וכך גם הסיכון לאובדן ביחס לחומרת הזריעה והנתונים המוכלים בה.  
13.5.3. ההתנהלות ההתנהגות והחובות שלך
(א) אתה מצהיר, מתחייב ומסכים שבמישרין או בעקיפין אתה לא תעשה את הדברים הבאים: (א) זיוף או מתן ייצוג שווא של מידע ביחס לזהותך או לכוונותיך ביחס לכל עניין הקשור ל-AVG Online Backup; (ב) פרסום, שידור, העברה, הפצה, העלאה או זריעה של נתונים של כל מידע או חומרים שהם (1) אינם חוקיים, מגונים, גסים, בוטים מבחינה מינית, משפילים, מנצלים, מאיימים, מפלים ביחס לגזע, דת או מגדר, או שבאופן סביר אחר הם מעוררי מחלוקת, פוגעניים או מעוררי התנגדות; (2) מכילים וירוס או כל קוד תוכנה או שגרת תכנות מזיקים אחרים שעלולים לפגוע בתפעול או בפונקציונליות של AVG Online Backup או ביכולת הגישה של אחרים שניגשים, גולשים או משתמשים ב-AVG Online Backup; (3) (בחלקם או במלואם) אינם נכונים, משלים, מטעים, מהווים תרמית או שבאופן אחר הם מעוררי מחלוקת, פוגעניים או מעוררי התנגדות, לרבות (ללא הגבלה) כל מידע, מסמך, פעילות תקשורת או שידור שכוללים, מאשרים, מעודדים או תומכים בשידול לפעילות לא חוקית או הפרה של כל חוק או תקנה מקומיים, ארציים, לאומיים, בינלאומיים או זרים, לרבות (ללא הגבלה) כל חוק שמגן על קניין רוחני, זכויות אישיות או זכויות לפרטיות של כל אדם או ישות שהם; (4) מפרים זכויות פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת לקניין רוחני של צד שלישי; (5) מפרים זכויות משפטיות, שנוגעות לבעלות, שנוגעות לנכסים לא מוחשיים, שנוגעות לנושאי סודיות או לזכויות פרטיות של אנשים אחרים; ו-(6) שידולים, פרסומים, הונאות פירמידה או כל תקשורת אחרת ללא הסכמה, בין היתר.
(ב) חל עליך איסור להפר או לנסות להפר את האבטחה של AVG Online Backup, או של כל רשת, מערכת, שרת או חשבון של צד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, השתתפות בכל אחת מהפעילויות הבאות: (א) גישה לנתונים, למידע, לתוכן, לחומרים, לשרתים, לחשבונות, למסדי נתונים וכיוצא בזה, אשר אינך מורשה לגשת אליהם, (ב) התחזות לעובד AVG (או כל אדם או ישות אחרים) או השתתפות בכל צורת רמייה אחרת, (ג) ביצוע ניסיונות (1) לגישוש, סריקה או בדיקה של רמת הפגיעות של המערכת, השרת, החשבון או הרשת, או (2) להפרת אמצעי האבטחה, האימות או האישור של כל אחד מהגורמים הנזכרים לעיל, (ד) ביצוע ניסיונות במטרה להפריע או להשבית שירות או גישה או שימוש ב-AVG Online Backup עבור כל משתמש, מארח, שרת, חשבון או רשת שהם, לרבות, ללא הגבלה, בעזרת אמצעים של עומס יתר, "הצפה", "הפגזת דואר", התקפות מסוג "סירוב שירות", או גרימה ל "קריסה", (ה) זיוף של כל כותרת ראשית שהיא של מנת TCP/IP או של כל חלק שהוא במידע הכותרת הראשית של הודעת דואר אלקטרוני או פרסום, (ו) נקיטת כל פעולה שהיא במטרה להשיג שירותים שאינך זכאי להם, או (ז) ביצוע ניסיונות לשימוש בשם החשבון או בזהות של גורם אחר מבלי לקבל ראשית אישור מאותו גורם. חל עליך איסור גם לבצע ניסיונות לביצוע פעולות שנועדו להסית או לשנות שיטות מדידה או חיוב עבור AVG Online Backup בעבור כל משתמש שהוא. הפרות של תקנוני מדיניות אלה והאבטחה של AVG Online Backup עשויות להוביל לענישה אזרחית או פלילית של הגורם הפוגע.
13.5.4. השעיית השירות. AVG עשויה להשעות או להפסיק (באופן מלא או חלקי) את AVG Online Backup או את הגישה שלך ל-AVG Online Backup או השימוש שלך בו מכל סיבה שהיא (או ללא סיבה) ללא הודעה בת 5 ימים’ מראש וללא כל חבות שהיא כלפיך או כלפי כל צד שלישי (בתנאי שאם AVG משעה את AVG Online Backup או את שימושך ב-AVG Online Backup באופן זמני, ללא סיבה או מניע, לא תחויב בגין התקופה שבה לא הורשית לגשת ל-AVG Online Backup שלא באשמתך), ואם AVG מפסיקה את AVG Online Backup או את שימושך ב-AVG Online Backup‏, AVG, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (א) תחזיר לך את הכספים ששילמת ל-AVG ביחס לחלק שתוקפו לא פג של שירותי AVG Online Backup, ביחס הולם לתקופת המנוי החלה, או (ב) תעניק לך רישיון למוצר דומה בעבור החלק הנותר בתקופת המנוי.
13.5.5. כתבי ויתור והגבלות. מבלי להגביל את התנאים האחרים בהסכם זה:
(א) AVG ONLINE BACKUP מסופק על בסיס "כמו שהוא" ו "כפי שהוא זמין" ללא כתבי אחריות מכל סוג שהוא. מבלי להגביל את הנזכר לעיל, AVG מתנערת בזאת מכל אחריות לכך ש-AVG ONLINE BACKUP יציית או יעמוד בדרישות החלות של חוק SARBANES-OXLEY משנת 2002 (בהתאם לתיקון), חוק HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT‏ (HIPAA) בהתאם לתיקון, חוק GRAMM-LEACH-BLILEY ACT (בהתאם לתיקון) או חוקים, כללים ותקנות אחרים. 
(ב) בשום מקרה, ובשום נסיבות אשר יהיו (וללא קשר לרימוז על תאוריית החבות, בין שהדבר בחוזה, בעוולה, בחבות מחמירה או באופן אחר) AVG או הספקים שלה יישאו באחריות (גם אם הם יודעים או שנמסר להם על האפשרות לנזקים מעין אלה) בגין: (1) כל אובדן נתונים או חומרת זריעה שהם; או (2) כל נזק שהוא לנתונים או לחומרת זריעה. 

13.6. CloudCare ו- Managed Workplace.

התנאים בסעיף 13.6 חלים היכן שהתנאים החלים מאשרים לך להשתמש ב-CloudCare או Managed Workplace תוך אספקת שירותים מנוהלים לגורמי צד שלישי.
13.6.1. הגדרות נוספות
AVG Business Service פירושו שירותי HD ו/או שירותי NOC בהתאם להקשר.
לקוח פירושו צד שלישי שלו אתה מספק או מעונין לספק שירותי MSP שירותי HD
משמעם שירותי התמיכה ש-AVG או ספק צד שלישי מספקים לך לתועלת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בפורטל של AVG, ו-AVG עשויה לשנות תיאור זה מעת לעת.
טריטוריית MSP משמעה האזור הגאוגרפי מפורט בתנאים הישימים.
שירותי NOC‏ משמעם שירותי הניטור והניהול של מכשירים מרחוק ש-AVG או ספק צד שלישי מספקים לך לתועלת לקוח אחד או יותר, בכל אחד מהמקרים כפי שמתואר בפורטל של AVG, ו-AVG עשויה לשנות תיאור זה מעת לעת.
הסכם שירות משמעו הסכם בינך לבין לקוח אשר, בין השאר, מתאר בבהירות את השירותים שהסכמת להעניק ללקוח.
13.6.2. הענקת רישיון:  AVG, בכפוף לסעיף 2 וההתניות האחרות בהסכם זה, מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה, במהלך תקופת המנוי (ללא זכויות להענקת מנויי משנה) בטריטוריה, לשימוש בתוכנות לאספקת שירותי MSP למספר התקני הלקוח שמצוין בתנאים החלים.
13.6.3. שירותי AVG. AVG, בכפוף לתנאים וההתניות של הסכם זה, תספק לך שירותים, לרבות שירותי התמיכה של AVG והשירותים העסקיים של AVG החלים, לתועלת לקוחותיך,  עד למידה ובמהלך תקופות המנוי הרלוונטיות שלהם. למעט כפי שמוצהר במפורש בהסכם זה, או כפי שמוסכם אחרת בין הצדדים, AVG לא תספק שירותים באופן ישיר לאף צד שלישי.
13.6.4. ההתחייבויות שלך. אתה, בכפוף לתנאים ולהתניות שבהסכם זה:
(א) תוודא תמיד שיש ברשותך תנאים ישימים תקפים ומספיקים על מנת לכסות את השימוש באותה עת בתוכנות ובשירותים על ידי הלקוחות ועל ידך, וכן, על פי בקשה סבירה שתגיע מעת לעת מחברת AVG, תאשר לחברת AVG שמילאת ושאתה ממשיך למלא את ההתחייבויות שלך על פי סעיף 13.6.4(a) זה.
(ב) תדרוש כי (1) כל לקוח (כולל אתה, עד כמה שהדבר רלוונטי) המקבל תוכנות מבצע או באופן אחר מתחייב לגירסה הנוכחית באותו זמן של EULA זה, (2) כל לקוח שהסכמת לספק לו שירותים מבצע או באופן אחר מתחייב להסכם שירות. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה רשאי לאשר את הסכמי ה-EULA בשם הלקוח רק עד למידה שהלקוח הרשה לך באופן מפורש לעשות זאת בהסכם השירות או בצורה אחרת. הסכם השירות (1) יכיל התניות שמגינות על האינטרסים של AVG לפחות כמו סעיפים 7, 8 ו-9 של הסכם זה, וכן, אם השירותים כוללים את AVG Online Backup, סעיף 13.5 של הסכם זה, ו-(2) ירשו לך ול-AVG באופן מפורש לשעתק, להעביר, לאחסן ולעבד את הנתונים והמידע של הלקוח בביצועי השירותים.
(ג) כמו בינך ובין AVG, אתה תהיה האחראי הבלעדי (1) לביצוע ההתחייבויות שלך במסגרת הסכם השירות, (2) לוודא שכל הלקוחות מצייתים לכל החוקים החלים הקשורים לניטור עובדים וגורמי צד שלישי אחרים והמכשירים המיוחסים להם, (3) לביצוע המשימות וההתחייבויות שניתנו לך בכל הזמנה, ו-(4) בסוף תקופת המנוי החלה, לסיום השירותים ולהסרה, או חיוב להסרה על-ידי הלקוח, של כל תוכנה שהיא מכל המכשירים שבהם היא מותקנת.
(ד) בזמנים המוסכמים הדדית (1) במהלך התקופה להפוך את אנשי המכירות שלך לזמינים להדרכת מכירות הקשורה לתוכנה וכן (2) במהלך התקופה, (א) להפוך את אנשי הצוות הטכני שלך לזמינים להדרכה בנוגע להתקנה ולתמיכה בתוכנה, וכן (ב) להפוך את אנשי ההדרכה שלך לזמינים לצורך שיעורי “הדרך את המדריך”. (ה) לא תשווק או תקדם באופן פעיל שירותי MSP מחוץ לטריטוריה, או תאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות זאת, ללא הסכם בכתב מ-AVG, בתנאי שלא נדרשת ממך הסכמה לקבל הזמנות ללא הזמנה מחוץ לטריטוריה, או לספק שירותים מנוהלים למיקומים מחוץ לטריטוריה בהתאם להסכם שירות שבמסגרתו שירותים מנוהלים מעין אלה הם משניים לשירותים המנוהלים המסופקים ללקוח במסגרת הטריטוריה, או שהמשרד הראשי של הלקוח הרלוונטי נמצא בתוך הטריטוריה.
(ו) במהלך התקופה ומשך שלוש שנים לאחר מכן, לקיים רשומות שלמות ומדויקות בנוגע לשימוש בתוכנה. AVG או נציגיה רשאים לערוך ביקורת של הרשומות שבידיך פעם אחת בלבד בכל תקופה בת שנים-עשר חודשים, למטרה היחידה של אישור לציות להסכם זה. כל ביקורת מעין זו תיערך במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדיך, ולא תפריע באופן בלתי סביר לפעילות העסקית שלך. אם ביקורת מעין זו תחשוף שימוש ללא רישיון בשיעור גבוה ב-10% מכמות הרישיונות שנרכשה, AVG רשאית לחייב אותך בגין כל היקף השימוש ללא רישיון בתעריף של 120% מהתמחור התקף באותה עת של AVG‏.
13.6.5. עמידה בדרישות החוקים וכללי המדיניות
(א) אתה אמור, על חשבונך, לעמוד בכל דרישות החוקים החלים על, או הנובעים מ, המחויבויות שלו על פי הסכם זה, כולל בין השאר חוקים נוהגים הקשורים לפרטיות המידע ולאבטחה.
(ב) אתה תבצע בדיקת נאותות בבחירת העובדים, הסוכנים והממונים שלך ותדאג שיקבלו הדרכה הולמת ותקיים פיקוח על הפעילויות שלהם על מנת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם הזה ובדרישות כל החוקים הנוהגים.
(ג) אתה מאשר ומסכים בזאת לכך שהבעלים, הדירקטורים, המנהלים, העובדים והסוכנים שלך לא העניקו או הבטיחו, ולא יעניקו או יבטיחו, תשלומים כספיים, או דבר מה בעל ערך, באופן ישיר או עקיף, לכל רשות ממשלתית או עובד ציבור, מפלגה פוליטית או מועמד למשרה פוליטית כלשהם, למטרת קבלה או שימור של יחסים עסקיים או השגת יתרון לא הולם, או לכל אדם או ישות אחרים, אם תשלום מעין זה מהווה הפרה של החוקים הנוהגים.
דלג אל התוכן דלג אל התפריט