AVG Végfelhasználói Licencszerződés | Végfelhasználói Szerződés | AVG Technologies

FONTOS: A jelen Végfelhasználói Szerződés (a „Szerződés”) tartalmazza az AVG-től beszerzett összes Szolgáltatás és Szoftver (együttesen: „Megoldás”) Ön, illetve olyan jogi vagy magánszemély általi hozzáférését és használatát szabályozó szerződési feltételeket, akiket Ön képvisel, vagy akiknek a számítógépére, okostelefonjára vagy egyéb Eszközére megvásárolta a Megoldásokat („Ön”). Az „ELFOGADÁS”, „AKTIVÁLÁS” vagy a jelen Szerződésre vonatkozó hasonló lehetőségre kattintva magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket, nem kizárólagosan az elfogadáskor megvásárolt Megoldás tekintetében, hanem a később az első Megoldáson keresztül közvetlenül vagy közvetetten beszerzett bármely további olyan Megoldásra vonatkozóan is, beleértve az új és eltérő termékeket vagy szolgáltatásokat, valamint egy korábbi Megoldás frissítéseit, amelyekre vonatkozóan nem fogad el különálló végfelhasználói licencszerződést.  

Ha a feltételeket nem kívánja elfogadni, kattintson a jelen Szerződéssel együtt megjelenő „ELUTASÍTÁS”, „MÉGSE”, „VISSZA”, vagy egy ezekhez hasonló lehetőségre. Ebben az esetben nem fogja tudni használni a jelen Szerződés hatálya alá tartozó Megoldásokat. Amennyiben nem fogadja el a Szerződés feltételeit, vagy bármely egyéb okból nem elégedett egy Megoldással, az itt található útmutatás követésével kérheti a Megoldásért az előző 30 napban kifizetett pénzösszeg visszatérítését.

Az AVG bármikor módosíthatja a jelen Szerződést a Szerződésnek megfelelő értesítés biztosításával, és bármely Megoldás további használata, illetve az a döntés, hogy az értesítést követő 30 napon belül nem kér visszatérítést, a jelen Szerződés módosításának elfogadásaként lesz értelmezve. Az AVG a korábban megvásárolt Megoldások további használatának feltételeként megkövetelheti a jelen Szerződés módosításának elfogadását. Amennyiben nem fogadja el a jelen Szerződés módosítását, az AVG felfüggesztheti a Megoldások Ön általi használatát, és ebben az esetben visszatéríti Önnek a Megoldásokért kifizetett összeget (az Előfizetési Időszak le nem járt vagy nem használt részére arányosítva).
Vegye figyelembe, hogy a jelen Szerződés két részből áll. A jelen Szerződés 1–11. szakasza (az „Általános Feltételek”) az összes Megoldásra vonatkozik, beleértve az alább felsoroltakat. A 13. szakasz további feltételeket („Különleges Feltételek”) határoz meg, amelyek adott Megoldásokra vonatkoznak, beleértve a következőket: az AVG Identity Alert, az AVG Do Not Track, az AVG Security Toolbar és SafeGuard Toolbar, az AVG Online Backup szolgáltatás, a Data Seeding, az AVG Személyes Támogatás, a CloudCare és a Managed Workplace. Ha ellentmondás áll fenn az Általános Feltételek és a Különleges Feltételek rendelkezései között, akkor az érintett Megoldásra vonatkozó Különleges Feltételeket kell figyelembe venni.

Vegye figyelembe, hogy a jelen Szerződés két részből áll. A jelen Szerződés 1–11. szakasza (az „Általános Feltételek”) az összes Megoldásra vonatkozik, beleértve az alább felsoroltakat. A 12. szakasz további feltételeket („Különleges Feltételek”) határoz meg, amelyek adott Megoldásokra vonatkoznak, beleértve a következőket: az AVG Identity Alert, az AVG Do Not Track, az AVG Security Toolbar és SafeGuard Toolbar, az AVG Online Backup szolgáltatás, a Data Seeding, az AVG Személyes Támogatás, a CloudCare és a Managed Workplace, valamint a Mobilmegoldások. Ha ellentmondás áll fenn az Általános Feltételek és a Különleges Feltételek rendelkezései között, akkor az érintett Megoldásra vonatkozó Különleges Feltételeket kell figyelembe venni.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a Szerződéssel vagy a vonatkozó Megoldásokkal kapcsolatban, kérjük, továbbítsa azokat a 12.16-os szakaszban található AVG kapcsolatfelvételi lehetőségek egyikére.

Vegye figyelembe továbbá, hogy a jelen Szerződés elfogadásával:

 • Ön tudomásul veszi a következőket:
  • Amennyiben valamely Megoldás beszerzése során megadta e-mail címét az AVG számára, és az adott e-mail cím később megváltozik, frissítenie kell felhasználói profilját annak érdekében, hogy fogadni tudja az Előfizetési Időszak meghosszabbításával, valamint a Szerződéssel és a Megoldásokkal kapcsolatos értesítéseket és egyéb fontos információkat.   Amennyiben a Megoldás tartalmazza a CloudCare szolgáltatást, látogassa meg a https://www.cloudcare.avg.com/ oldalt. A többi Megoldás esetében látogassa meg a https://myaccount.avg.com/my-account-login oldalt. Amennyiben egy aláírt, írásbeli szerződés keretében közvetlenül az AVG-től vásárolta a licencet, ez a követelmény nem vonatkozik Önre, vagy adott esetben MSP Szolgáltatásokat használó ügyfeleire.
  • Az AVG a Különleges feltételek értelmében az Ön külön beleegyezésének kérése vagy beszerzése nélkül frissíthet bármely Megoldást, vagy egy Megoldást egy hasonló rendeltetésű másik Megoldásra cserélhet, és előfordulhat, hogy a Frissítés folyamata során az Eszköze, illetve Eszközének egyes funkciói nem lesznek használhatóak;
  • Az AVG az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően gyűjt és felhasznál bizonyos információkat a Megoldások használatával kapcsolatban.
  • Egyes Megoldások – beleértve a Szoftvert tartalmazó Megoldásokat – tartalmazhatnak egy „lejárati” funkciót, amely az Előfizetési Időszak végén automatikusan működésképtelenné teszi a Megoldást.
 • Kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét, valamint jogosult elfogadni a jelen Szerződést azon természetes és jogi személyek nevében, akik számára (vagy akik Eszközeire) beszerzi a Megoldásokat.
 • Kijelenti és szavatolja, hogy nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, illetve amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként tart nyilván, továbbá azt, hogy a lakhelye szerinti ország vagy azon ország törvényei, ahonnan a Megoldásokat eléri vagy használja, nem gátolják vagy törvényileg más módon nem tiltják a Megoldások beszerzését és használatát.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. MEGHATÁROZÁSOK.

Bármely Megoldás esetében a Vonatkozó Feltételek a Megoldás Előfizetési Időszakát jelentik, azt, hogy az Előfizetési Időszak automatikusan meghosszabbodik-e, azon Eszközök számát és típusát, amelyeken a Megoldás használata engedélyezett és egyéb hasonló feltételeket, amelyek a Megoldás használatát szabályozzák. A Vonatkozó Feltételek (i) az interneten, Mobilalkalmazás-áruházban vagy más, elektronikus úton beszerzett Megoldások esetében a megrendelés kifizetésére szolgáló oldalon, (ii) a Megoldás megvásárlásakor telefonos vagy e-mailes kommunikáción keresztül, illetve (iii) a CD lemezen vagy más fizikai adathordozón megvásárolt Megoldás esetében a csomagoláson vannak meghatározva. 

Az Engedélyezett Felhasználási Célok (i) Ingyenes Megoldások és Bétaverziós Megoldások esetében a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve (ii) egyéb Megoldások esetében a személyes felhasználást, vagy a belső, kereskedelmi célú felhasználást jelentik, és mindkét esetben tilos a Megoldások újraértékesítése és azok felhasználása egy harmadik fél előnyszerzése céljából.
Az AVG a holland törvények szerint megalapított AVG Netherlands BV vállalatot, illetve egyes Megoldások esetében a Megoldást biztosító AVG Csoporthoz Tartozó Vállalatot jelenti.
A Bétaverziós Megoldások bármely Próbaverziós Megoldást, illetve bármely olyan Megoldást jelent, amely bétatesztelési verzióként van megjelölve, vagy egyéb módon annak minősítve, függetlenül attól, hogy kifizetés történt-e.
Az Eszköz alatt minden olyan mobiltelefon, mobileszköz, táblagép, mobilhálózati berendezés, vagy mobiltermék (együttesen: „Mobileszköz”), személyi számítógép, internethez csatlakoztatott eszköz, vagy bármely olyan eszköz értendő, amely használatát a Megoldás Vonatkozó Feltételei és Műszaki Leírása alapján támogatja az AVG.
A Jogvita jelentését a jelen Szerződés 11.1-es szakasza határozza meg.
A Próbaverziós Megoldás olyan, egyébként fizetős Megoldást jelent, amelyet az AVG biztosít, és amelynek kipróbálásáért vagy értékeléséért nem történik kifizetés. A
Hosszabbítási Időszak jelentését a Szerződés 3.1-es szakasza határozza meg.
Ingyenes Megoldás minden olyan, a Bétaverziós Megoldásoktól eltérő Megoldás, amelyet az AVG „ingyenesként” jelöl meg, vagy egyéb módon díjmentesen biztosít.
A Csoporthoz Tartozó Vállalat az AVG esetében olyan jogi személyt jelent, amelyet az AVG irányít, amely az AVG-t irányítja, vagy amely az AVG-vel közös irányítás alatt áll. Az Irányítás a jelen szakaszban több mint 50%-os részesedést vagy szavazati jogot jelent az adott felekre vonatkozóan. A
Kezdeti Előfizetés az egyes Megoldások esetében a Megoldás beszerzésének időpontjában kezdődő és a Vonatkozó Feltételekben meghatározott ideig tartó időszak (amelyet az idő múlása, a Megoldás használata és más mérőszámok határoznak meg). A
Felügyelt Szolgáltatások (vagy MSP szolgáltatások) kifejezés olyan távoli Eszközfelügyeleti és -kezelő szolgáltatások, amelyeket Ön nyújt ügyfeleinek, beleértve azon AVG Szolgáltatásokat, amelyeket egy ilyen ügyfelével kötött szerződésének értelmében az adott ügyfél számára nyújt. A
Mobilalkalmazás-áruház olyan online üzletet jelent, amely jelenleg vagy a jövőben Mobilmegoldásokat kínál, beleértve magán az Eszközön keresztül történő kínálatot is. A
Mobilmegoldás olyan Megoldást jelent, amely a Mobileszköz platformján (például Android, iOS és Windows Phone platformon) érhető el. A
Személyes Azonosításra Alkalmas Információk egy adott személy egyedi azonosítására, a vele való kapcsolatfelvételre vagy a tartózkodási helyének meghatározására alkalmas információk, vagy más forrásokkal együtt az egyén azonosítására alkalmas információk, beleértve a vonatkozó jogszabályok értelmében a személyes adatokat is (az EU 95/46/EK adatvédelmi irányelvében használtaknak megfelelően). Az
Adatvédelmi nyilatkozat az AVG http://www.avg.com/privacy címen elérhető adatvédelmi nyilatkozatát jelenti, amely időről időre frissülhet. A
Szolgáltatás szolgáltatásokból álló Megoldást jelent. A
Szoftver olyan, szoftverekből álló Megoldást vagy Szolgáltatás támogatásához nyújtott szoftvert jelent, amelyet egy Eszközre kell telepíteni, beleértve bármely Frissítést is. A
Megoldás jelentését a bevezetés rögzíti. Az
Előfizetési Időszak jelentése az egyes Megoldások esetében a Kezdeti Előfizetés és a Hosszabbítási Időszakok együttesen. A
Műszaki Leírás az adott Szoftverhez tartozó műszaki dokumentáció, amely a http://www.avg.com/technical-specifications oldalon érhető el, és időről időre frissülhet. A
Harmadik Féltől Származó Anyagok alatt a Harmadik Fél Feltételei által szabályozott bármely, harmadik féltől származó szoftver, szolgáltatás, webhely, ajánlat és promóció vagy termék értendő. A
Harmadik Fél Feltételei a Harmadik Féltől Származó Anyagok hozzáférését vagy használatát szabályozó, harmadik felek által megállapított bármely licencmegállapodás, használati feltétel, szolgáltatási feltétel, adatvédelmi nyilatkozat vagy egyéb feltétel. A
Frissítés olyan tartalom vagy kód, amelyet az AVG egy Megoldás frissítésének céljából ad ki, korlátozás nélkül beleértve a következőket: a Szoftver új kiadásai vagy verziói, frissített kártevő-aláírások, kémprogram-definíciók, levélszemét-szabályok, vírusdefiníciók, engedélyezett és tiltott URL-címek listája, tűzfalszabályok, behatolásészlelési adatok, hitelesített weboldalak listája és biztonsági résekkel kapcsolatos adatok; továbbá bármely, az AVG által időről időre a Megoldással kapcsolatban kiadott frissítés. Az
Egyesült Államok Kormánya alatt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya értendő.


2. LICENCELÉS; ÁLTALÁNOS.

2.1 Licencengedély. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően az AVG ezennel nem kizárólagos és át nem ruházható engedélyt ad arra, hogy a megvásárolt vagy egyéb megfelelő módon beszerzett Megoldást az érvényes Előfizetési Időszak alatt, az Engedélyezett Felhasználási Célokra használja a Vonatkozó Feltételek és – ha vannak ilyenek – a Műszaki Leírás előírásainak betartása mellett. Az Ingyenes Megoldások esetében az Előfizetési Időszak korlátlanul folytatódik, nincs szükség annak hosszabbításra, amíg Ön vagy az AVG a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően fel nem mondja azt.

2.2 Korlátozások.

2.2.1. Általános Ön a saját és mások nevében is vállalja, hogy (i) az AVG által a Megoldáshoz adott licenckulcsot, felhasználónév/jelszó párost vagy egyéb hitelesítési kódot vagy számot legfeljebb a Vonatkozó Feltételekben meghatározott számú Eszközön használja fel, (ii) a licenckulcsokat, felhasználónév/jelszó párost vagy egyéb hitelesítési kódokat vagy számokat az AVG vagy az AVG kijelölt képviselői kivételével nem hozza mások tudomására, (iii) a jogszabályokban kifejezetten engedélyezetteken túl (A) a Megoldást vagy a Megoldás bármely részét (korlátozás nélkül beleértve a hozzá kötődő kártevő-aláírásokat és kártevő-észlelési rutinokat) nem fordítja vissza, belső felépítését nem elemzi, nem fejti vissza, nem fordítja le, nem reprodukálja, nem alakítja át, vagy nem nyeri ki, illetve (B) a Megoldást (korlátozás nélkül beleértve a hozzá kötődő kártevő-aláírásokat és a kártevő-észlelési rutinokat) nem változtatja meg, nem módosítja, vagy egyéb módon nem alakítja át, (iv) a Megoldást nem értékesíti tovább, nem adja tovább, nem sugározza, nem továbbítja, nem kommunikálja, nem ruházza át, nem zálogosítja el, nem adja bérbe, nem osztja meg és nem licenceli tovább, (v) harmadik felek számára a Megoldáshoz nem biztosít hozzáférést, ügyfélszolgálati, időmegosztó, előfizetés- vagy alkalmazásszolgáltató vagy más, ahhoz hasonló alapon annak felhasználását nem engedélyezi, (vi) az AVG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az AVG Megoldásait nem teszteli, vagy a teljesítményüket nem értékeli, illetve a tesztek és a teljesítményértékelések eredményeit nem adja ki, vagy nem teszi közzé (erre itt kérhet engedélyt: http://www.avg.com/benchmarking), továbbá (vii) a Megoldás telepítésére vagy felhasználására vonatkozó korlátozásokat nem töri fel vagy nem kerüli meg, nem próbálja meg feltörni vagy megkerülni, vagy a feltörést vagy megkerülést harmadik feleknek nem engedélyezi, illetve nem nyújt hozzá segítséget.
2.2.2 Szoftver.  A 2.2.1-es szakaszban rögzített korlátozásokon felül (i) a Szoftverről a jelen Szerződésben ismertetett megfelelő felhasználáshoz indokoltan szükséges célból, illetve katasztrófa esetén történő helyreállítás céljából előállítható 1 nem telepített/offline példány elkészítése céljából készíthet másolatot, (ii) a Szoftver kizárólag az AVG által támogatott, a Műszaki Leírásban megnevezett operációs rendszerekre telepíthető, illetve (iii) nem távolítja el a szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket a Szoftverből.
2.2.3 Rendszergazdai Jogosultságok. Egyes Megoldások Önnek vagy egy másik felhasználónak rendszergazdai jogosultságokat adnak, ami többek között lehetővé teheti a rendszergazdának az Eszközök és/vagy a más Eszközökre telepített Megoldások állapotának megfigyelését, beleértve például az előfizetés állapotát, valamint a Megoldással kapcsolatos értesítéseket és üzeneteket. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a rendszergazdai jogosultságokat kizárólag azon Eszközökkel és Megoldásokkal kapcsolatban fogja alkalmazni, amelyekre felhatalmazást kapott, és más célból nem. Emellett kijelenti és szavatolja, hogy Ön jogosult elfogadni a jelen Szerződést a felügyelt Eszközök tulajdonosai és felhasználói nevében, és a nevükben elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit.
2.2.4 Figyelmeztetés. AMENNYIBEN BÁRMELY MEGOLDÁST A JELEN SZERZŐDÉSBEN NEM ENGEDÉLYEZETT CÉLRA VAGY MÓDON HASZNÁL FEL, AZ A SZERZŐDÉS SÚLYOS MEGSZEGÉSÉNEK MINŐSÜL, AMELY AZ ALKALMAZANDÓ SZERZŐI JOGI TÖRVÉNYEKBE ÜTKÖZHET, ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉST KÖVETŐEN AZONNAL SEMMISNEK TEKINTHETŐEK AZ AVG ÁLTAL A MEGOLDÁSHOZ NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOK.

2.3 Harmadik felekhez kapcsolódó díjak. A Megoldás használatához kapcsolódóan harmadik félnek (például az internetszolgáltatónak vagy a mobilszolgáltatónak) fizetendő hozzáférési, illetve adatokkal vagy használattal kapcsolatos díjak merülhetnek fel. Például felmerülhetnek ilyen díjak, ha a Megoldást használja, és a kártevő-definíciókat tartalmazó Frissítéseket tölt le. Minden ilyen díj kifizetése az Ön felelőssége.

2.4 Frissítések. Az AVG az Előfizetési Időszak során időről időre – az Ön külön engedélye vagy hozzájárulása nélkül – Frissítéseket telepíthet bármely Megoldáshoz, és előfordulhat, hogy a Frissítés telepítésének befejezéséig nem tudja használni a vonatkozó Megoldást vagy Eszközt (vagy az Eszköz bizonyos funkcióit). A jelen Szerződés alapján a Frissítések minden szempontból a Megoldás részének minősülnek. A Frissítésekbe beletartozhatnak a Megoldás által kínált bizonyos funkciók hozzáadása és eltávolítása, illetve azok teljes cseréje, és az ilyen frissítések tartalmát és funkcióit az AVG saját belátása szerint szabja meg. Az AVG vagy az Eszköz felajánlhatja a Frissítések elutasításának vagy késleltetésének lehetőségét, azonban a Megoldás előnyeinek maximális kihasználásához le kell töltenie az összes elérhető Frissítést, és engedélyeznie kell azok telepítését. Az összes Frissítés elfogadásáig és telepítéséig az AVG leállíthatja a támogatás biztosítását egy adott Megoldáshoz. Az AVG határozza meg, hogy mikor szükséges egy Frissítés, illetve hogy szükséges-e, és nem köteles Frissítéseket elérhetővé tenni az Ön számára. Az AVG saját belátása szerint leállíthatja a Megoldás a legfrissebb verziótól eltérő Frissítéseinek biztosítását, vagy a Megoldás bármilyen operációs rendszerrel, levelezőprogrammal, böngészőprogrammal és egyéb, a Megoldással működő szoftverekkel való használatát támogató Frissítések biztosítását.

2.5 Ütköző funkciók és eltávolítás. Bizonyos Szoftverek telepítésük során letilthatnak meglévő funkciókat, például a tűzfalat, és lecserélhetik azt a Megoldás által biztosított funkcióra. Ha eltávolítja a Megoldást, a rendszer felkérheti egy másik szoftver aktiválására. Az AVG nyomatékosan tanácsolja, hogy a kérésnek megfelelően a Megoldás eltávolítása után aktiváljon egy másik ilyen szoftvert. Előfordulhat, hogy egyes harmadik féltől származó alkalmazások nem engedélyezik a Megoldások megfelelő telepítését vagy futtatását. Ha figyelmen kívül hagyja a Megoldás telepítésekor megjelenő figyelmeztetéseket, az a Megoldás hibás működéséhez vezethet, és a jelen Szerződés ettől eltérő kijelentései ellenére az AVG nem vállal semmilyen jótállást vagy felelősséget ezen Megoldásokra vonatkozóan. Továbbá az AVG nem támogatja azon harmadik féltől származó alkalmazásokat, amelyek a Megoldásaink eltávolítására alkalmas funkciókat biztosítanak, mivel ezek további problémákat okozhatnak a végfelhasználó számára. Ilyen harmadik féltől származó eltávolítószoftverek használata esetén a jelen Szerződés ettől eltérő kijelentései ellenére az AVG nem vállal semmilyen jótállást vagy felelősséget ezen Megoldásokra vonatkozóan.

2.6 Felhasználói észrevételek. Az AVG szívesen veszi a Megoldásokkal kapcsolatos észrevételeit – köztük a tapasztalt hiányosságok, hibák vagy egyéb rendellenességek bejelentését is – és további, vagy más jellemzőkre és funkciókra vonatkozó javaslatait. Kérjük, küldje el nekünk észrevételeit és javaslatait a http://www.avg.com/feedback-entry címen elérhető webes űrlap használatával. Az AVG nem köteles az észrevételekre vagy javaslatokra válaszolni vagy intézkedni, és az észrevételek megtételére való felhívás nem jelenti a felelősség vagy a Megoldások hibájának az elismerését, Ön azonban a szellemi tulajdonjogai alapján (ha vannak) örökös, átadható, továbblicencelhető, visszavonhatatlan, megfizetett, jogdíjmentes és az egész világra érvényes jogot és engedélyt biztosít az AVG számára, hogy az észrevételeit és a javaslatait az általa kínált Megoldásokban, valamint egyéb termékekben és szolgáltatásokban használja, lemásolja, rögzítse, terjessze, reprodukálja, nyilvánosságra hozza, eladja, továbbértékesítse, továbblicencelje (több szinten keresztül), módosítsa, nyilvánosan megjelenítse, átruházza, közzétegye, sugározza, lefordítsa, munkája alapjaként használja, vagy bármilyen módon felhasználja.
 

2.7 Felhasználói Tartalmak. Egyes Megoldások lehetővé tehetik más forrásokból előállított vagy beszerzett tartalmak („Felhasználói Tartalmak”) közzétételét vagy másokkal való nyilvános megosztását. Ön megtart bármely és minden, a Megoldáson keresztül Ön által közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalomra a vonatkozó törvények által biztosított, meglévő szellemi tulajdonjogot, amelyre a jelen Szerződésben foglalt jogok, licencek és egyéb feltételek vonatkoznak, beleértve másoknak a bármely használt vagy módosított Felhasználói Tartalomhoz fűződő jogait. Az AVG számára nem kizárólagos, korlátozás és feltétel nélküli, korlátlan, az egész világra érvényes, visszavonhatatlan, örökös és díjmentes jogot és licencet biztosít, hogy kizárólag a Megoldások Szerződésben foglaltak szerinti biztosításának céljából a valamely Megoldáson keresztül Ön által közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalmait (és az azokból származtatható munkákat) részben vagy egészben felhasználja, lemásolja, rögzítse, terjessze, reprodukálja, nyilvánosságra hozza, eladja, továbbértékesítse, továbblicencelje (több szinten keresztül), módosítsa, publikusan megjelenítse, átruházza, közzétegye, sugározza, lefordítsa, más munkák alapjaként használja vagy bármilyen módon felhasználja. Minden alkalommal, amikor Felhasználói Tartalmakat tesz közzé vagy oszt meg, kijelenti és szavatolja, hogy az Ön életkora eléri a tartózkodási országában érvényes nagykorúsági határt, illetve szülője vagy törvényes gyámja, vagy rendelkezik azon fiatalkorú szülőjének vagy törvényes gyámjának minden szükséges hozzájárulásával, aki szerepel a közzétett vagy megosztott Felhasználói Tartalmakban, vagy közreműködött abban, valamint az adott Felhasználói Tartalmakhoz kapcsolódóan (a) Ön a Felhasználói Tartalmak kizárólagos szerzője és szellemi tulajdonosa, vagy törvényes joga van a Felhasználói Tartalmak közzétételére vagy megosztására, valamint a jelen részben a felhasználásra vonatkozóan leírt jogoknak az AVG számára való biztosítására anélkül, hogy az AVG kötelezettséget vállalna bármely harmadik féltől származó hozzájárulás beszerzésére, vagy kötelezettséget vagy felelősséget róna az AVG-re, (b) a Felhasználói Tartalmak pontosak, (c) a Felhasználói Tartalmak nem sértik, és a jelen Szerződésben az AVG számára biztosított használat és felhasználás nem fogja sérteni bármely harmadik fél bármilyen szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát, illetve (d) a Felhasználói Tartalmak nem szegik meg a jelen Szerződést, és nem okoznak sérülést vagy kárt semmilyen személynek.  

​​

3. AZ ELŐFIZETÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉS FELMONDÁSA.

Amennyiben licencét egy különálló, írásbeli szerződés alapján közvetlenül az AVG-től vagy az AVG egy olyan üzleti partnerétől vásárolta meg, akinek a Megoldásért közvetlenül fizet, előfordulhat, hogy ez a rendelkezés és a jelen Szerződésben szereplő visszatérítési feltételek nem vonatkoznak Önre. Az előfizetési időszakokkal, a megújítással és a visszatérítéssel kapcsolatban az írásos megállapodásban talál további információt.
 

3.1.    Az előfizetés meghosszabbítása.  Az előfizetés bármely Előfizetési Időszak végén kiterjeszthető egymást követő időszakokra (együttesen: „Hosszabbítási Időszak”) a jelen szerződés 3.1-es szakaszának megfelelően. Ha egy adott Megoldás Vonatkozó Feltételei szerint az Előfizetési Időszak automatikusan meghosszabbodik a következő hónapra, évre, vagy hasonló folyamatos időszakra, az AVG értesítést küld, amely tartalmazza az előfizetés megszüntetésének módját az aktuális Előfizetési Időszak végén. Az Előfizetési Időszak végén felmondhatja az előfizetést az értesítésben található útmutatások követésével. Továbbá az Előfizetési Időszak során bármikor megszüntetheti előfizetését a https://myaccount.avg.com/my-account-login címen. Az előfizetés megszüntetésével törli az azt követő ismétlődő díjakat, azonban az aktuális befizetések visszamenőleges visszafizetése nem lehetséges, és a fizetős Megoldások hozzáférése az aktuális Előfizetési Időszak végéig elérhető marad. Ha nem szünteti meg az előfizetést, az aktuális Előfizetési Időszak végét megelőző ésszerű időn belül az AVG megterheli hitel- vagy bankkártyáját a hosszabbítás aktuális díjával (amely meghaladhatja a kezdetben fizetett díjak mértékét), és a kifizetés fogadása után meghosszabbítja az Előfizetési Időszakot a megfelelő Hosszabbítási Időszakkal.

3.2.    Visszatérítések.

3.2.1. Mobilmegoldások esetén.  A Mobilmegoldások esetén úgy kaphat a leggyorsabban visszatérítést, ha követi azon Mobilalkalmazás-áruház eljárását, amelyből a Megoldást megvásárolta. Ha a Mobilalkalmazás-áruház nem fogadja el a visszatérítési kérelmét, de még nem lépte túl a kezdeti vásárlástól számított 30 napos időszakot, a Mobilmegoldás visszaszolgáltatásával visszakaphatja a teljes kifizetett összeget (az alkalmazáson belüli vásárlások és előfizetések árának kivételével) a http://www.avg.com/billing oldalon található utasítások követésével.

3.2.2. Egyéb Megoldások.  Bizonyos egyéb Megoldások jogosultak lehetnek visszaküldésre és visszatérítésre. Látogassa meg a http://www.avg.com/billing oldalt.

3.3. Fizetési adatok.  A Megoldás megszakítás nélküli használhatóságának érdekében az AVG részt vehet ismétlődő számlázási programokban vagy számlafrissítési szolgáltatásokban. Ha az Előfizetési Időszak automatikusan meghosszabbodik, és az AVG nem tudja megterhelni az AVG rendszerében nyilvántartott hitel- vagy bankkártyáját, az AVG a banktól vagy más forrásból megszerezheti a frissített kártyaszámot, lejárati dátumot vagy egyéb frissített fizetési adatokat, vagy a kártya kibocsátója automatikusan megterhelheti a kártyáját az AVG vagy az Ön értesítése nélkül. Ha PayPal-számlával szeretne előfizetést vásárolni, számlát kell nyitnia a PayPal oldalon, és be kell tartania a PayPal szolgáltatás azon feltételeit, amelyek itt találhatók.

3.4. Felmondás. A törvény, méltányosság, vagy más módon biztosított egyéb jogain túl az AVG kötelezettségek nélkül felmondhatja bármely vagy minden Megoldáshoz biztosított licencét (i) ötnapos (5) előzetes értesítésű rendes felmondással, amennyiben az AVG fizetős Megoldások esetén a saját belátása szerint (a) visszafizeti Önnek az adott Előfizetési Időszak hátralévő részére kifizetett díjának a vonatkozó Előfizetési Időszakra számított időarányos részét, vagy (b) az Előfizetési Időszak fennmaradó részére biztosítja egy alapjaiban hasonló termék licencét, vagy (ii) azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármikor. A kétségek kizárása végett: az Ingyenes Megoldások és a Bétaverziós Megoldások esetében az AVG nem vállal további kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a jelen szakasznak megfelelően az Ön kényelme érdekében értesíti Önt öt (5) nappal a felmondás előtt, és nem köteles értesítést küldeni abban az esetben, ha a felmondás azért történik, mert Ön felmondja a Szerződést.

3.5. A felmondás következményei. Bármely vonatkozó Megoldás érvényes Előfizetési Időszakának lejártakor vagy felmondásakor, illetve a Szerződés felmondásakor Ön nem használhatja tovább a vonatkozó Megoldásokat, az AVG pedig az Ön számára elérhető Frissítéseket megszüntetheti, és a Megoldás működésképtelenné is válhat. Az 1., 2.6., 2.7., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. szakasz a Szerződés lejárata vagy megszűnése után is érvényben marad.

​​

4. A MOBILALKALMAZÁSOK KÜLÖNLEGES FELTÉTELEI.

4.1. Általános.  

4.1.1. Megoldások vásárlása Mobilalkalmazás-áruházon keresztül.  Mindegyik Mobilalkalmazás-áruház közzéteszi a Megoldások értékesítésének feltételeit, beleértve azon feltételeket, amelyek alapján a Mobilalkalmazás-áruház elfogadja (vagy elutasítja) a visszaküldéseket, és visszatérítéseket ad a kifizetett vásárlási áron. A vásárlás előtt körültekintően el kell olvasnia ezeket a feltételeket.
4.1.2. Megoldások használata.  Ugyanakkor a jelen Szerződés, és nem a Mobilalkalmazás-áruházakban elérhető végfelhasználói licencszerződések vagy egyéb feltételek érvényesek az összes Megoldás használatára. De az AVG-nek minden Mobilalkalmazás-áruházban bizonyos dokumentumokat és jogi nyilatkozatokat kell tennie, amelyek mindegyikét a jelen 4. szakasz további része tartalmazza.

4.2. A Google Play Áruházból letöltött Megoldások.  A Google Play Áruház megnevezés az Eszközökön, illetve a http://play.google.com címen elérhető Mobilalkalmazás-áruházra utal („Google Play Áruház”). A kétségek kizárása végett: a Szerződés 2.1-es szakaszában foglalt licenc a Google Play Áruházból letöltött alkalmazások alapértelmezett feltételei által biztosított Megoldáshasználati jogok helyett alkalmazandó.

4.3. Az Apple App Store Áruházból letöltött Megoldások.  A következő további feltételek az iTunes App Store áruházban (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) és a Mac App Store áruházban (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) beszerzett valamennyi Megoldásra vonatkoznak (együttesen: „Apple App Store áruház”):

4.3.1. A 2.1-es szakasz által biztosított licencek a Megoldásnak egy, az Apple App Store áruház http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html címen, illetve egyéb hasonló webhelyeken vagy egyéb módokon elérhető szolgáltatási feltételeiben megfogalmazott felhasználási szabályok szerint Ön által birtokolt vagy kezelt iPhone, iPod touch vagy egyéb Apple-eszköz használatára vonatkozó, nem átruházható licencre korlátozódnak.
4.3.2. Az AVG és Ön tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

(a)    Ez a Szerződés kizárólag a felek között köttetik, és nem az Apple vállalattal. Az AVG, nem pedig az Apple, kizárólagosan felelős a Megoldásokért és azok tartalmáért.
(b)    Az Apple semmilyen kötelezettséget nem vállal a Megoldással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások biztosítása tekintetében.
(c)    Ha a Megoldás nem felel meg bármely vonatkozó jótállásnak, értesítheti az Apple vállalatot, és az Apple visszatéríti Önnek a Megoldás vételárát. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben az Apple semmilyen további jótállási kötelezettséget nem vállal a Megoldással kapcsolatosan, továbbá az Ön, az AVG és az Apple között a jótállásnak való megfelelőség hiányából adódó bármilyen további követelés, veszteség, kötelezettség, költség, kár vagy kiadás az AVG kizárólagos felelőssége.
(d)    Az AVG, nem pedig az Apple, felelős minden követelés kezeléséért, amelyet Ön vagy egy harmadik fél nyújt be a Megoldással vagy a Megoldás tulajdonjogával és/vagy használatával kapcsolatosan, korlátozás nélkül beleértve a következőket: (i) termékfelelősségi károkra vonatkozó követelések, (ii) bármilyen követelés, amely szerint a Megoldás nem felel meg egy vonatkozó jogi vagy szabályozási követelménynek és (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések.
(e)    Amennyiben bármilyen harmadik fél azt állítja, hogy a Megoldás vagy a Megoldás birtoklása és használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait, az AVG, nem pedig az Apple, kizárólagos felelősséget vállal minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos követelés kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és teljesítéséért.
(f)    Az Apple és az Apple leányvállalatai jelen Szerződés harmadik haszonélvező felei, és miután Ön elfogadja a Szerződés feltételeit, az Apple vállalatnak harmadik haszonélvező félként jogában áll (és elfogadja a jogot) a Szerződés érvényesítésére Önnel szemben.

4.4. A Windows Phone Áruházból letöltött Megoldások.

4.4.1. A Megoldást legfeljebb öt (5), az Ön Microsoft-fiókjához társított Windows Phone rendszerű eszközön töltheti le vagy futtathatja bármilyen további díjfizetés nélkül.
4.4.2.Sem a Microsoft, sem az Eszköz gyártója nem rendelkezik semmilyen, a Megoldással kapcsolatos felelősséggel vagy kötelezettséggel Önnel szemben.
4.4.3. A Megoldás csatlakozhat internetes alapú vezeték nélküli szolgáltatásokhoz. A Megoldás használatával Ön hozzájárul az Eszközadatok (korlátozás nélkül beleértve az Eszköz, a rendszer- és az alkalmazásszoftver és a perifériaeszközök műszaki adatainak) elküldéséhez az internetes alapú vagy vezeték nélküli szolgáltatásoknak. Ha a szolgáltatások használatára egyéb feltételek is vonatkoznak, akkor azok a feltételek is érvényesek.
4.4.4. Az internetes alapú szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely veszélyeztetné a szolgáltatásokat, illetve akadályozná a szolgáltatások vagy a vezeték nélküli hálózat használatát egy másik személy számára. A szolgáltatás semmilyen módon nem használható bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz való jogosulatlan hozzáférésre.
4.4.5. Nincs kifejezett jótállás.  A 7.1-ES SZAKASZBAN FOGLALT JÓTÁLLÁS NEM ÉRVÉNYES A WINDOWS PHONE RENDSZERT FUTTATÓ MOBILMEGOLDÁSOKRA. A 7.3-AS SZAKASZBAN TALÁLHATÓ FELELŐSSÉGKIZÁRÁST A „HACSAK A SZERZŐDÉS 7.1-ES SZAKASZA KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK” SZÖVEG TÖRLÉSÉVEL KELL MÓDOSÍTANI.

4.5. Az Amazon Appstore Áruházból letöltött Megoldások. Az Amazon cég bizonyos felhasználói használati feltételeket határozhat meg az Amazon Appstore Áruházhoz az „Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek” részeként.Ezek az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek az Amazon Appstore Áruházon keresztül vásárolt Megoldásokra érvényesek. Az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek többek között meghatározzák, hogy az AVG a Megoldás licencbeadója, és az Amazon nem számít a Szerződés egyik érintett felének sem. Ha az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételek és a jelen Szerződés ütközik egymással, akkor ezen ütközés tekintetében az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételei érvényesek. Az Amazon nem felelős azért, hogy az AVG vagy Ön betartja-e az Alapértelmezett Végfelhasználói Licencszerződéses Feltételeket.

 

5. HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK; HARMADIK FELEK FELTÉTELEI.

Az AVG közvetlenül vagy egy Megoldáson keresztül Harmadik Féltől Származó Anyagokra mutató hivatkozásokat vagy ajánlatokat jeleníthet meg, amelyek mindegyikét harmadik felek irányítanak, és amelyek legtöbbjére a Harmadik Fél Feltételei vonatkoznak. Elfogadás előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. Az AVG nem vállal felelősséget a Harmadik Féltől Származó Anyagok tartalmáért vagy teljesítményéért, nem vállal értük jótállást, és nem támogatja azokat, illetve semmilyen felelősséget nem vállal Ön vagy bármely harmadik fél irányában a Harmadik Féltől Származó Anyagokra vonatkozóan. A Harmadik Féltől Származó Anyagokat kizárólag saját felelősségére érheti el, töltheti le és használhatja.
 

6. TULAJDONJOG.

6.1 Az AVG a Megoldásokhoz fűződő, a jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett minden jogot fenntart. A Megoldással kapcsolatos minden szerzői jog, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdon (korlátozás nélkül beleértve a kártevő-aláírásokat, egyéb adatfájlokat, a Megoldásban megjelenő képeket, képernyőket és a Megoldáshoz kapcsolódó minden és bármely dokumentációt) az AVG vagy a licenceket biztosítók tulajdona, és azokat az Egyesült Államok törvényei, külföldi szerzői jogi törvények, nemzetközi egyezmények és egyéb vonatkozó jogszabályok védik. A Megoldásról a jelen Szerződés alapján Ön által engedéllyel készített másolatoknak hiánytalanul kell tartalmazniuk a Megoldás eredeti példányában megtalálható szerzői jogi és egyéb figyelemfelhívásokat.

6.2 A harmadik felek termékei vagy szolgáltatásai mellett, rajtuk vagy velük kapcsolatban felhasznált, a Megoldásban vagy az azon keresztül elérhető kereskedelmi nevek, védjegyek, szolgáltatási nevek, emblémák, tartománynevek vagy más egyedi márkajegyek – beleértve a Harmadik Féltől Származó Anyagokat – a harmadik felek vagy azok licenctulajdonosainak tulajdonát képezik. ​​

 

7. JÓTÁLLÁS.

7.1 Általános. A 7.2-es szakaszban meghatározottakat kivéve az AVG minden Megoldásra vonatkozóan kijelenti, hogy a Megoldás átvételekor, azt követően pedig harminc (30) napig (i) a Megoldás átadásához használt adathordozó (ha van ilyen) hibáktól mentes, illetve (ii) a 7.3-as szakaszt is figyelembe véve a Megoldás meg fog felelni a Vonatkozó Feltételekben és/vagy Műszaki Leírásban meghatározott leírásnak (ha van ilyen). Az előző jótállás csak az eredetileg átadott Megoldásra vonatkozik, de nem vonatkozik Frissítésekre vagy olyan hibákra, amelyeket a Megoldás nem az AVG által biztosított szoftverekkel, hardverekkel vagy egyéb anyagokkal, vagy az AVG Műszaki Leírásban lefektetett követelményeinek nem megfelelő Eszközökkel, szoftverekkel és egyéb anyagokkal való kombinációja, működtetése vagy használata okoz. A 7.1-es szakaszban foglalt jótállás megszegése esetén Ön csak és kizárólag a hibás adathordozó vagy a Megoldás cseréjére jogosult, illetve az AVG saját belátása szerint lehetővé teheti a Megoldás visszaszolgáltatását a teljes vételár visszafizetése fejében. A jelen 7.1-es szakaszban foglalt jogok érvényesítéséhez Önnek el kell távolítania és meg kell semmisítenie a Megoldásról készített összes másolatot (beleértve az archiválás célját szolgáló másolatokat is), és követnie kell a http://www.avg.com/billing címen található utasításokat.

7.2 INGYENES MEGOLDÁSOK ÉS BÉTAVERZIÓS MEGOLDÁSOK. AZ INGYENES MEGOLDÁSOKRA ÉS BÉTAVERZIÓS MEGOLDÁSOKRA A 7.1-ES SZAKASZ HELYETT A JELEN 7.2-ES SZAKASZ ELŐÍRÁSAIT KELL ALKALMAZNI. AZ AVG AZ INGYENES MEGOLDÁSOKAT ÉS A BÉTAVERZIÓS MEGOLDÁSOKAT „JELENLEGI” ÁLLAPOTBAN, „MINDEN HIBÁJUKKAL” ÉS „AZ ELÉRHETŐ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN”, BÁRMILYEN FAJTA JÓTÁLLÁS ÉS AZ AVG TÁMOGATÁSA VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI NÉLKÜL BIZTOSÍTJA.

7.3 JOGI NYILATKOZAT.   HACSAK A SZERZŐDÉS 7.1-ES SZAKASZA KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ AVG MINDEN MEGOLDÁST „JELENLEGI” ÁLLAPOTÁBAN, „ANNAK MINDEN HIBÁJÁVAL” ÉS „AZ ELÉRHETŐ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN” BIZTOSÍT, ÉS AZ AVG, VALAMINT ANNAK CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAI, MEGBÍZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI, VALAMINT A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEK HÁLÓZATÁN KERESZTÜL A MEGOLDÁS BIZTOSÍTÁSA TÖRTÉNIK, VAGY AZ EGYÉB ÜZLETI PARTNEREK ÉS AZOK CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAI, KÉPVISELŐI, FORGALMAZÓI, MEGBÍZOTTAI ÉS BESZÁLLÍTÓI A MEGOLDÁSOK, AZ ADATHORDOZÓK ÉS A JELEN SZERZŐDÉS EGYÉB TÁRGYA TEKINTETÉBEN KIZÁRNAK MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, VAGY AKÁR EGY HARMADIK FÉL LICENCELTULAJDONOS ÁLTAL ADOTT JÓTÁLLÁST ÉS NYILATKOZATOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELEKET, AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELEKET ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELEKET IS. AZ AVG NEM SZAVATOLJA, HOGY A MEGOLDÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN NEM KELETKEZHET ZAVAR VAGY HIBA, HOGY A MEGOLDÁSOK MEGFELELŐEN MŰKÖDNEK BÁRMELY ADOTT ESZKÖZÖN VAGY BÁRMELY HARDVER- ÉS/VAGY SZOFTVERKONFIGURÁCIÓN, ILLETVE HOGY A MEGOLDÁSOK TÖKÉLETES VÉDELMET NYÚJTANAK ÉS GARANTÁLJÁK AZ INTERNETEN TÁROLT VAGY TOVÁBBÍTOTT ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY TARTALMAK SÉRTETLENSÉGÉT.
Egyes joghatóságok nem engedélyezik bizonyos jótállások korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak. Önt más, joghatóságonként eltérő jogok is megillethetik.

7.4 Veszélyes környezetek. A Megoldások nem használhatók rendeltetésszerűen veszélyes környezetekben, így többek között nukleáris létesítményekben, repülőgép-irányítási rendszereken, repülőgépes kommunikációs rendszereken, a légi forgalomirányításban, életfenntartó vagy fegyverrendszereken és olyan más környezetekben, ahol bármely Megoldás hibája vagy használhatatlansága személyi sérülést vagy halált okozhat. A jelen Szerződés 7.2-es és 7.3-as szakaszában szereplő rendelkezések korlátozása nélkül az ilyen célokra vagy felhasználásra való alkalmassággal kapcsolatban az AVG és licenctulajdonosai ezennel minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot elhárítanak.

 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS.

AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, OKTÓL VAGY FELELŐSSÉGI SZABÁLYTÓL FÜGGETLENÜL AZ AVG VAGY ANNAK CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAI, MEGBÍZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI, VALAMINT A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEK HÁLÓZATÁN KERESZTÜL A MEGOLDÁS BIZTOSÍTÁSA TÖRTÉNIK, ILLETVE AZ EGYÉB ÜZLETI PARTNEREK NEM TARTOZNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL ÖNNEL VAGY HARMADIK FELEKKEL SZEMBEN A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ ANNAK ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT MEGOLDÁSBÓL KELETKEZŐ KÖZVETETT, OK-OKOZATI, ESETI, BÜNTETŐJOGI VAGY SPECIÁLIS KÁROKÉRT, AZ ÜZLETI EREDMÉNY- VAGY BEVÉTELKIESÉS, A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSE, AZ ESZKÖZÖK VAGY MEGOLDÁSOK (A MEGOLDÁST, A HELYETTESÍTŐ- VAGY CSERETERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉT IS IDEÉRTVE) HASZNÁLHATATLANSÁGA, AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSA, AZ ÜZLETI ADATOK ELVESZTÉSE VAGY EGYÉB (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) ANYAGI VESZTESÉG MIATT FELMERÜLŐ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A LEHETSÉGES KÁROKRÓL AZ AVG ELŐZETES ÉRTESÍTÉST KAPOTT. AZ AVG NEM FELEL AZÉRT, HA EGY MEGOLDÁSON KERESZTÜL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBÍTOTT, FOGADOTT VAGY TÁROLT ADATOKHOZ VAGY TARTALOMHOZ BÁRMILYEN OKBÓL JOGOSULATLANUL HOZZÁFÉRNEK, AZOKBAN KÁRT TESZNEK, VAGY TÖRLIK, ELLOPJÁK, MEGSEMMISÍTIK, MÓDOSÍTJÁK, VÉLETLENÜL NYILVÁNOSSÁGRA HOZZÁK AZOKAT, VAGY AZOK ELVESZNEK. AZ AVG BÁRMELY MEGOLDÁSSAL KAPCSOLATBAN VÁLLALT FELELŐSSÉGE SEMMIKÉPPEN SEM HALADHATJA MEG (I) AZ ÖN ÁLTAL A MEGOLDÁSÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJAKAT, ILLETVE HA AZ A KEVESEBB, (II) A MEGOLDÁS AZ ÁTVÉTEL IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYES, AZ AVG ÁLTAL AJÁNLOTT KISKERESKEDELMI ÁRÁT, VAGY INGYENES MEGOLDÁS VAGY BÉTAVERZIÓS MEGOLDÁS ESETÉBEN AZ 5,00 USD ÖSSZEGET. AZ ELŐZŐ KORLÁTOZÁS MÉG AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT NEM AZ EREDETI CÉLJÁNAK MEGFELELŐEN VALÓSUL MEG.
 

9. KÁRTALANÍTÁS.

ÖN VÁLLALJA, HOGY AZ AVG VÁLLALATOT, ANNAK CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAIT, MEGBÍZOTTAIT, LICENCTULAJDONOSAIT, KÉPVISELŐIT, BESZÁLLÍTÓIT, FORGALMAZÓIT, VISZONTELADÓIT ÉS EGYÉB ÜZLETI PARTNEREIT, ILLETVE AZOK IGAZGATÓIT, TISZTSÉGVELŐIT, MUNKAVÁLLALÓIT ÉS KÉPVISELŐIT KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS MENTESÍTI AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYBE VETT MEGOLDÁSBÓL VAGY A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉBŐL (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÖN ÁLTAL ITT TETT NYILATKOZATOK, JÓTÁLLÁSOK, KÖTELESSÉGEK VAGY VÁLLALÁSOK MEGSÉRTÉSÉT VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉT) KELETKEZŐ VESZTESÉGEK, KIADÁSOK, KÁROK ÉS KÖLTSÉGEK ESETÉN, AZ ÉSSZERŰ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE. AZ AVG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY AZ ÖN KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEINEK VÉDELMÉT ÉS IRÁNYÍTÁSÁT A SAJÁT KÖLTSÉGÉN EGYEDÜL LÁSSA EL, MELY ESETBEN A LEHETSÉGES VÉDELEM ALÁTÁMASZTÁSA ÉRDEKÉBEN ÖN TELJES MÉRTÉKBEN EGYÜTTMŰKÖDIK AZ AVG VÁLLALATTAL.
 

10. ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG.

10.1 Általános. Az AVG Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza (és korlátozza) az Ön Eszközein található Személyes Azonosításra Alkalmas Információk AVG általi gyűjtését és felhasználását.

10.2 Regisztrációs adatok. Lehetséges, hogy a Megoldások aktiválásához Önnek vagy az Ön nevében arra felhatalmazott más személynek az interneten vagy telefonon regisztrálnia kell magát az AVG vállalatnál. A jelen Szerződésben foglalt licenchasználati jogok az AVG általi engedélyezésének, valamint a Szolgáltatások az AVG általi biztosításának elengedhetetlen feltételeként Ön kijelenti, hogy az Ön vagy a felhatalmazott harmadik fél által az AVG számára megadott regisztrációs adatok (beleértve az e-mail címét) a regisztráció időpontjában pontosak és teljes körűek, azokat változás esetén frissíti, és AZ AVG ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁNAK RENDELKEZÉSEITŐL FÜGGETLENÜL ÖN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AZ ELŐFIZETÉS IDŐSZAKAI ALATT, VALAMINT AZ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK LEJÁRTÁT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT KÖVETŐEN PEDIG MÉG EGY ÉVIG (VAGY AMEDDIG AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK LEHETŐVÉ TESZIK) (i) AZ AVG MEGOSSZA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÁSI ADATAIT A CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAIVAL, MEGBÍZOTTAIVAL, LICENCTULAJDONOSAIVAL, KÉPVISELŐIVEL, BESZÁLLÍTÓIVAL, FORGALMAZÓIVAL, VISZONTELADÓIVAL ÉS EGYÉB ÜZLETI ÜGYFELEIVEL, ÉS (ii) AZ AVG, CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAI, MEGBÍZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, FORGALMAZÓI, VISZONTELADÓI ÉS EGYÉB ÜZLETI PARTNEREI EZEKET A KAPCSOLATTARTÁSI ADATOKAT AZ ÖN SZÁMÁRA LÉNYEGES INFORMÁCIÓK KÜLDÉSÉRE FELHASZNÁLJÁK, IDEÉRTVE A SZOFTVEREK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB TERMÉKEK AJÁNLATAIT IS. A regisztrációs adatokkal kapcsolatos további részletekért tekintse meg az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Beállításait a CloudCare esetében a www.cloudcare.avg.com/ webhelyen, a többi Megoldás esetében pedig saját fiókjának oldalán módosíthatja. 

 

11 KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSI SZERZŐDÉS ÉS CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ JOGLEMONDÁS

11.1. Alkalmazás. Jelen Kötelező Érvényű Választottbíráskodási Szerződés és Csoportos Perindításról Való Joglemondás érvényes minden olyan esetben, amely során Jogvita alakul ki egy Megoldáshoz vagy a jelen Szerződéshez kapcsolódóan, és amely Önt és az AVG vállalatot és/vagy annak Csoporthoz Tartozó Vállalatait érinti. A „Jogvita” a jelen 11. szakaszban bármilyen vitát, eljárást vagy vitás kérdést jelenthet, az indított eljárás(ok) kiváltó okától függetlenül (vagyis más lehetséges jogi eljárást kiváltó okok vagy jogalapok mellett magában foglalja a szerződésszegésre, csalásra, illetve a törvények vagy rendelkezések megszegésére vonatkozó követeléseket).

11.2. Értesítés. Jogvita esetén az AVG rendelkezésére kell bocsátania egy Jogvitáról szóló értesítést. Ez az írásos nyilatkozat tartalmazza a kibocsátó fél nevét, címét és kapcsolattartási információit, a Jogvita kiváltó okát és az igényelt jogorvoslatot. A Jogvitáról szóló értesítést e-mailben kell elküldeni az AVG vállalatnak a legalnotice@avg.com címre (az e-mail tárgya: Section 11.2 Notice of Dispute Under EULA (Jogvitáról szóló értesítés a Végfelhasználói Licencszerződés 11.2. pontja értelmében)).

11.3. CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ JOGLEMONDÁS. BÁRMILYEN JOGVITA ELDÖNTÉSÉRE VAGY MEGOLDÁSÁRA IRÁNYULÓ MINDEN JOGI ELJÁRÁS KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON INDÍTHATÓ BÁRMELY RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÓRUMON. ÖN NEM KERESHET ALKALMAT ARRA, HOGY EGY JOGVITÁT CSOPORTOSAN INDÍTOTT PERKÉNT, KÖZÉRDEKŰ KERESETKÉNT VAGY BÁRMILYEN OLYAN ELJÁRÁSKÉNT VIGYEN BÍRÓSÁGRA, AMELYBEN BÁRMELYIK FÉL KÉPVISELETI FORMÁBAN VESZ RÉSZT. SEM VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS, SEM EGYÉB ELJÁRÁS NEM VONHATÓ ÖSSZE EGY MÁSIKKAL ANÉLKÜL, HOGY ELŐTTE ERRŐL AZ ÖSSZES ÉRINTETT FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ÍRÁSOS BELEEGYEZÉS SZÜLETNE AZ ÖSSZES ÉRINTETT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ÉS EGYÉB ELJÁRÁS TEKINTETÉBEN. 

11.4. Választottbíráskodás Szerződése. Ha Ön és az AVG informális úton nem tud megállapodni a Jogviták rendezéséről, a Jogvita megoldását célzó további intézkedések kizárólag az Egyesült Államok szövetségi választottbíráskodási törvénye („FAA”) (9 U.S.C. § 1. és azt követő bekezdései) által szabályozott, kötelező érvényű választottbírósági ítélet alapján történhetnek (az alábbi 11.5. és 11.8.2. szakaszban meghatározott feltételeket kivéve). A 11.5. és a 11.8.2. szakaszban meghatározott feltételek kivételével lemond azon jogáról, hogy a Jogviták ügyében pert indítson (illetve hogy peres félként vagy csoportos kereset tagjaként bírósági eljárásban részt vegyen) bíró vagy esküdtszék előtt. Minden felmerülő Jogvitát egy semleges választottbíró bevonásával kell megoldani, akinek a döntését véglegesnek kell tekinteni, az FAA rendelkezéseiben foglalt korlátozott bírósági felülbírálási jog kivételével. A felek felett joghatósággal rendelkező bármely bíróság érvényesítheti a választottbíró döntését.

11.5. A Választottbíráskodás Szerződésének kivételei.

11.5.1. Kis értékű követelések bírósága. Peres úton rendezhet bármilyen Jogvitát a kis értékű követelések bíróságán abban az országban vagy hasonló politikai térségben, amelyben lakik, ha a Jogvita megfelel a kis értékű követelések bírósága feltételeinek. Ha követelést kezdeményez a kis értékű követelések bíróságán, Ön felelős minden bírósági költségért és díjért.
11.5.2. Szellemi tulajdonjog. Az AVG szellemi tulajdonjogának bármely állítólagos megsértésével kapcsolatos összes Jogvitát, beleértve a jelen Szerződés 6. szakaszában szereplő összes Jogvitát, bíróságon oldják meg.

11.6. Választottbíráskodási eljárások. Minden választottbíráskodási eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) folytat le az AAA 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett, fogyasztói választottbíráskodási szabályai („Consumer Arbitration Rules”) szerint, beleértve a 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett „Választottbírósági költségek, beleértve az AAA adminisztratív díjait” (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) című rendelkezéseket (együttesen: „Fogyasztói Eljárások”). 

11.6.1. Választottbírósági költségek. A Fogyasztói Eljárások bizonyos költségekkel járnak a felhasználó (Ön) és a vállalkozás (AVG) számára is. Ha az igénylése 75 000 dollár vagy annál kevesebb, az AVG kifizeti az összes megadott díjat és költséget, beleértve a fogyasztó számára kijelölt díjakat. Az AVG nem vállalja egyéb költségek kifizetését. Ha az igénylése több mint 75 000 dollár, a Fogyasztói Eljárások határozzák meg a kifizetést.
11.6.2. A választottbíráskodás irányadó törvényei és szabályai. A 11.8. szakaszban meghatározottak kivételével az AAA Fogyasztói Eljárásait a felek közötti összes Jogvitájára alkalmazni kell. De az R-1(e) fogyasztói választottbíráskodási szabályok szerint bármely fél hivatkozhat a fogyasztói választottbíráskodási szabályzat megfelelő alkalmazására a választottbíró végső döntésénél. A jelen Szerződés határozza meg, hogy ez mennyire ütközik a Fogyasztói Eljárásokkal. Jogvita eldöntésekor a semleges választottbíró alkalmazza a jelen Szerződés feltételeit és Delaware állam törvényeit. Ön vállalja, hogy csak abban az országban vagy hasonló politikai térségben kezdeményez választottbíráskodást, amelyben lakik. A választottbírósági eljárások lebonyolítása konferenciahívás keretében történik. De ha az eljárást az AAA Fogyasztói Eljárásoknak megfelelően végzik, a választottbíró(k) tetszés szerint személyes találkozót követelhet(nek) meg bármely fél kérésére.
11.6.3. Az AAA nem része a választottbíráskodásnak alávetett szerződésnek. Ön és az AVG beleegyezik abba, hogy az AAA választottbíráskodásra történő használata nem képezi részét a felek Jogviták eldöntésével kapcsolatos megállapodásának. Ha az AAA nem végzi el vagy nem tudja elvégezni a választottbíráskodást, Önnek és az AVG-nek kell megegyeznie egyetlen választottbíró személyében, akinek a Fogyasztói Eljárásoknak megfelelően meg kell oldania a Jogvitát. Ha a felek nem tudnak megegyezni egy választottbíróban, akkor megfelelő hatóság jelölhet ki választottbírót, akinek követnie kell az AAA Fogyasztói Eljárásait.

11.7 Elválaszthatóság.  Ha a 11. szakasz egy vagy több része törvénytelennek, érvénytelennek vagy a Jogvita részére vagy egészére nézve érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor, és csakis akkor, ezek a részek elválaszthatók, és a Jogvita a 11. szakasz és a jelen Szerződés összes többi rendelkezésének megfelelően oldható meg. Ha ilyen elválasztás történik egy Jogvita valamely részének vagy egészének kapcsán, bírósági eljárás keretében, a bírósági eljárás során Delaware állam törvényei és állami vagy szövetségi bíróságai kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. Az ilyen bírósági eljárások tekintetében Ön elismeri és nem vitatja Delaware bíróságának illetékességét, továbbá lemond a nem megfelelő illetékes bíróságon és forum non conveniens doktrínán alapuló ellenvetésről, és nem kísérli meg más körzetbe vagy joghatósághoz áthelyezni az eljárást.

11.8. Üzleti felhasználók jogvitái.  Ha nem személyes vagy otthoni használatra vásárolta meg a Megoldást, az összes Jogvitára a 11.1–11.7. szakasz érvényes, a következő kivételekkel:

11.8.1. Választottbíráskodási eljárások. A választottbíráskodási eljárások, beleértve a költségek kifizetését, az AAA kereskedelmi választottbíráskodási szabályai (Commercial Arbitration Rules) (a „Kereskedelmi Eljárások”) szerint történnek. A Kereskedelmi Eljárásokat a felek közti minden Jogvitában megfelelően alkalmazni kell, és Ön vállalja, hogy semmilyen eljárás során nem kezdeményez más megoldást. Azonban a jelen Szerződés határozza meg, hogy ez mennyire ütközik a Kereskedelmi Eljárásokkal.
11.8.2. 13.6. szakasz A 13.6. szakasszal kapcsolatos Jogvitákat, amely bizonyos üzleti termékekhez kapcsolódik, bíróságon oldják meg.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.

12.1. Értesítés. Az AVG bármikor küldhet értesítéseket e-mailben, előugró ablakokban, párbeszédablakokban vagy egyéb formában, de előfordulhat, hogy Ön csak a Megoldás elindításakor kapja meg az értesítéseket. Az értesítéseket azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor az AVG a Megoldáson keresztül először elérhetővé tette, függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen mikor kapta meg azokat.

12.2. Jogválasztás. Jelen Szerződés értelmezése, érvényessége és teljesítése, valamint a jelen Szerződésből felmerülő vagy azzal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelezettségek elbírálása az egyesült államokbeli Delaware állam törvényei alapján történik, anélkül, hogy ez jogütközést vonna maga után.

12.3. A szöveg értelmezése. A Szerződés címsorai nem befolyásolják annak értelmezését. Az alanyok megjelölésére használt kifejezések nemtől függetlenül értelmezendők. Az egyes szám többes számot is jelölhet, és fordítva. A meghatározott szavak vagy szókapcsolatok eltérő nyelvtani formában is a megadott jelentésre utalnak.

12.4. Elválaszthatóság. Ha a Szerződés bármely rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül a vonatkozó jogszabályok vagy szabályozások értelmében, a Szerződés további rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

12.5. Ellehetetlenülés. Az AVG nem vállal felelősséget olyan teljesítménybeli hibákért vagy késésekért, amelyek egésze vagy része nem az AVG vállalatnak tulajdonítható okokból fakad, nem kizárólagosan ideértve a közművek meghibásodását és az átviteli hibákat, a telefonvonalak vagy -készülékek hibáit, az áramkimaradásokat, a munkabeszüntetéseket vagy más munkaügyi zavarokat (nem kizárólagosan ideértve az AVG vállalatot vagy annak Csoporthoz Tartozó Vállalatait, megbízottait, licenctulajdonosait, képviselőit, beszállítóit, forgalmazóit, viszonteladóit, illetve egyéb üzleti partnereit érintő munkabeszüntetéseket vagy más munkaügyi zavarokat), a háborús vagy terrorcselekményeket, az árvizeket, a szabotázsakciókat, a tűzeseteket, a természeti vagy más katasztrófákat és vis maior eseményeket.

12.6. Joglemondás. Amennyiben bármely fél nem ragaszkodik a Szerződésben foglalt feltételek és rendelkezések szigorú teljesítéséhez, az nem minősül a Szerződéssel való későbbi megfelelőségről történő joglemondásnak vagy lemondásnak. A Szerződés feltételei és rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. A Szerződés bármely feltételének vagy rendelkezésének bármely fél részéről és bármilyen célból kifolyólag történő joglemondása kizárólag kézjeggyel ellátott, írásos formában léphet hatályba. Amennyiben a felek bármelyike nem emel kifogást a Szerződés bármely rendelkezésének a másik fél általi megszegése ellen, ez nem minősül folyamatos joglemondásnak a Szerződés ugyanazon vagy egyéb előírásainak megszegésére vonatkozóan.

12.7. Átruházás. Az AVG előzetes írásos beleegyezése nélkül Ön nem ruházhatja át a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit. Az AVG a Szerződést bármikor, saját belátása szerint átruházhatja, az Ön előzetes írásos beleegyezése nélkül.

12.8. Értelmezés. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó konvenciója a Szerződésre nem érvényes, annak alkalmazását a Szerződés kifejezetten kizárja. Ha kétértelműség, illetve szándékkal vagy értelmezéssel kapcsolatos kérdés merül fel bármilyen bírósági eljárás folyamán vagy egyéb módon, a Szerződés feltételei annak szellemében értelmezendők, hogy azt a felek közösen fogalmazták meg, így nem vetődhet fel olyan vélelem vagy bizonyítási teher, amely szerint a Szerződés bármely rendelkezése a fogalmazó szándéka szerint valamely fél számára kedvező vagy hátrányos.

12.9. Az Egyesült Államok kormányának licence. A Megoldás egyesült államokbeli kormányzati felhasználását a Szerződésben máshol ismertetett kereskedelmi licencjogok és -korlátozások szabályozzák. Az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei alapján az AVG minden közzé nem tett jogot fenntart magának.

12.10. A teljes szerződés. Ez a Szerződés, beleértve a Vonatkozó Feltételeket, a Műszaki Leírást, az Adatvédelmi Nyilatkozatot és minden, ebben a Szerződésben hivatkozott dokumentumot, a felek közötti teljes körű megállapodást jelenti, amely a tárgya tekintetében felvált minden korábbi – szóbeli vagy írásos – közleményt és nyilatkozatot vagy megállapodást.

12.11. Exportkorlátozások. Ön elfogadja, hogy betartja a Megoldások exportálására és újraexportálására vonatkozó valamennyi egyesült államokbeli és nemzetközi törvényt, beleértve az Egyesült Államok exporthivatalának szabályozásait, vagy az Egyesült Államok és egyéb kormányok végfelhasználói, véghasználati vagy országokra kiterjedő korlátozásait. A fentiek általánosságától való eltérés nélkül (i) Ön kijelenti, hogy nem szerepel a tiltott személyek listáján, ellenőrizetlen listán, jogalanyok listáján, speciálisan megjelölt személyek listáján, kizárt felek listáján vagy bármely, az Egyesült Államok Kormánya által közzétett listán, (ii) a Megoldást nem fogja olyan területeken és úti célokon használni, illetve olyan helyekre, olyan vállalatoknak és egyéneknek exportálni vagy újraexportálni, amelyekre, illetve akikre az Egyesült Államok és az Európai Unió embargói vagy kereskedelmi szankciói vonatkoznak, így többek közt a következő országokba: Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria.

12.12. Harmadik haszonélvező fél kizárása. A Szerződésnek kizárólag Ön, valamint az AVG és/vagy Csoporthoz Tartozó Vállalatai, valamint ezek megbízottai, licenctulajdonosai, képviselői, beszállítói, forgalmazói, viszonteladói, illetve egyéb üzleti partnerei lehetnek a kedvezményezettjei. A 4.3.2(f) szakaszban foglaltakon kívül a Szerződést el nem fogadó feleknek a jelen Szerződés alapján harmadik haszonélvező félként nem lehet abból fakadó kereseti jogalapja.

12.13. Nyelv. A Szerződés eredetileg angol nyelven készült. Bár az AVG egy vagy több fordítást is elérhetővé tehet az Ön számára, ellentmondás vagy eltérés esetén az angol változat az irányadó. 

12.14. Internetkapcsolat. Egyes Megoldások működéséhez aktív és stabil internetkapcsolat szükséges. Az aktív és stabil internetkapcsolat biztosítása ezért az Ön felelőssége.

12.15. Terméknevek. Az AVG fenntartja a jogot, hogy időről időre, saját belátása szerint megváltoztassa Megoldásainak a nevét.

12.16. Elérhetőségi adatok. A következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az AVG vállalattal:

12.16.1. A CloudCare vagy a Managed Workplace tekintetében a www.avg.com/support helyen közzétett útmutatások szerint; és
12.16.2. Az összes többi Megoldással kapcsolatos bármilyen kérdés, panasz vagy igény esetén: az AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Cseh Köztársaság címen a „Customer Care Manager, c/o” részére címezve, a +1 (844) 276-2915 telefonszámon (az Egyesült Államokon belül ingyenesen hívható, az Egyesült Államokon kívül nemzetközi hívásdíjak érvényesek), a +1 (828) 459-5436 telefonszámon (az Egyesült Államokon belül belföldi vagy távolsági hívásdíjak lehetnek érvényesek, az Egyesült Államokon kívül nemzetközi hívásdíjak érvényesek), illetve az avg-support@avg.com e-mail címen.
​​​

 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

13. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK.

Az alábbi Különleges Feltételek csak bizonyos Megoldásokra érvényesek. A Különleges Feltételek és a Szerződés egyéb részei közötti ellentmondás esetén az érintett Megoldások tekintetében az alábbi Különleges Feltételek irányadóak.

13.1 AVG Security Toolbar és Safeguard Toolbar.  A jelen 13.1-es szakasz az AVG Security Toolbar és AVG SafeGuard Toolbar néven ismert Megoldásokra vagy bármely más, az AVG által biztosított internetböngészőre, böngészőeszközre vagy -bővítményre (együttesen: „Eszköztár”) vonatkozik. AZ ESZKÖZTÁR TELEPÍTÉSÉNEK FOLYTATÁSÁVAL ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TELEPÍTÉS UTÁN AZ ESZKÖZTÁR A BÖNGÉSZŐ BEÁLLÍTÁSAIN KERESZTÜL MÓDOSÍTJA KEZDŐLAPOT, A „DNS-HIBA TÖRTÉNT” ÉS A „404-ES HIBA” OLDALT, ILLETVE AZ ESZKÖZ EGYÉB JELLEMZŐIT. A TELEPÍTÉS UTÁN Az ESZKÖZTÁR EMELLETT A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ BIZONYOS ADATOKAT IS TOVÁBBÍTHAT AZ AVG VÁLLALAT, ILLETVE ANNAK BESZÁLLÍTÓI ÉS VISZONTELADÓI részére (például a telepítések és az egyedi felhasználók számáról, IP-címekről, keresési kifejezésekről, az Eszköztárban végrehajtott kattintások és felhasználók által végzett keresések számáról stb.). Az Eszköztár a http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp címen elérhető útmutatás alapján távolítható el.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. Az AVG egyes Megoldásokhoz biztosíthatja az AVG Do Not Track funkciót („DNT”). A DNT funkció segítségével azonosíthat olyan webhelyeket, amelyek nyomon követik internetes tevékenységét, és adatvédelmi igényeivel összhangban eldöntheti, hogy kívánja-e kérelmezni a követési tevékenységek blokkolását. A DNT minden megfigyelést végző webhelyet vagy webhelyelemet értesíthet arról, hogy blokkolni kívánja a tevékenységet, de előfordulhat, hogy az ilyen webhelyek vagy webhelyelemek nem az igényeinek megfelelően fognak működni. 
13.2.2. Az érintett Megoldások alapértelmezett beállítása szerint a DNT funkció aktiválva van, ami megakadályozhatja egyes webhelyek bizonyos tartalmainak megtekintését. A beállításokat bármikor módosíthatja az internetböngészőben látható DNT ikonra kattintva.
13.2.3. A 7. szakasz rendelkezéseinek korlátozása nélkül – az AVG SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A DNT BÁRMILYEN VAGY MINDEN NYOMKÖVETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ WEBHELYET AZONOSÍT VAGY BLOKKOL. A KÖVETÉS A DNT FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE ESETÉN IS LEHETSÉGES.
13.2.4. A DNT csak a következő internetböngészőkkel használható: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox és Google Chrome. iOS és MAC OSX rendszereken a DNT funkció csak a következő internetböngészőkben működik: AVG Family Safety és AVG Safe.

13.3. AVG Személyes Támogatás.

A jelen 13.3-as szakasz feltételei a telepítési súgó, a vírusokkal kapcsolatos súgó és egyéb, személyes támogatási szolgáltatásként hirdetett szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek mindegyikét  a www.avg.com webhelyen rendelheti meg („Személyes Támogatás”).  

13.3.1. Az AVG kötelezettségei.  Az AVG minden kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megtesz az Ön által megvásárolt Személyes Támogatási szolgáltatások biztosítása érdekében. Amennyiben Eszköze és hálózata megfelelnek a jelen 13.3-as szakaszban foglalt követelményeknek, valamint Ön egyéb szempontból is teljesítette az Önre a jelen 13.3-as szakasz által kirótt kötelezettségeket, és az AVG nem teljesíti valamely Személyes Támogatási szolgáltatást az Ön által ésszerűen elvárható minőségben, az AVG egyetlen kötelezettsége és az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, hogy az AVG visszatéríti Önnek az adott Személyes Támogatási szolgáltatás díját. A Személyes Támogatási szolgáltatásért Ön által fizetett díjak más módon nem téríthetők vissza. A 7.3-as szakasz korlátozása nélkül AZ AVG SEMMILYEN ÁLLÍTÁST NEM TESZ ÉS SEMMILYEN JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL ARRA VONATKOZÓAN, HOGY BÁRMELY SZEMÉLYES TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS MEGOLDJA AZOKAT A HIBÁKAT, AMELYEK MIATT ÖN A SZOLGÁLTATÁST MEGVÁSÁROLTA, VAGY HOGY MÁS MÓDON MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK.
13.3.2 A Személyes Támogatás korlátozásai.
(a) Beváltási Időszak. (a) Az egyszeri Személyes Támogatási szolgáltatást az adott egyszeri szolgáltatás megvásárlásának napjától számított harminc (30) naptári napon belül, (b) az előfizetéses Személyes Támogatási szolgáltatást az adott Előfizetési Időszak (az adott feltételeknek megfelelően, a „Beváltási Időszak”) alatt kell felhasználnia. A Beváltási Időszak leteltével a Személyes Támogatási szolgáltatások igénybevételéhez való joga véget ér, amennyiben nem vásárol újabb ilyen szolgáltatást.
(b) Rendszerkövetelmények. A Személyes támogatási szolgáltatás kizárólag a Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelő Eszközökön és hálózatokon érhető el. Amennyiben Eszköze vagy hálózata nem felel meg a vonatkozó műszaki adatoknak, előfordulhat, hogy az AVG nem tudja biztosítani a megvásárolt Személyes Támogatási szolgáltatást.
(c) A szolgáltatások köre.
(i) A Személyes Támogatási szolgáltatások a www.avg.com webhelyen aktuálisan közzétett vonatkozó leírásban kifejezetten leírt szolgáltatásokra korlátozódnak. Akkor is figyelmesen olvassa el a leírást, ha korábban már használta a Személyes Támogatási szolgáltatást, mivel az AVG fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásokat és funkciókat bármikor megváltoztassa egy módosított leírás a www.avg.com webhelyen történő közzétételével. Ha az AVG a Személyes Támogatási szolgáltatás biztosítása során megállapítja, hogy az Ön problémája a Személyes Támogatás hatókörén kívül esik, minden kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megtesz a probléma leírása érdekében, hogy Ön megfelelő segítséget kérhessen.
(ii) A Személyes Támogatási előfizetések emellett úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű támogatást biztosítsanak a Vonatkozó Feltételekben foglalt Eszközök Előfizetési Időszaka során. Az AVG értesítés nélkül felmondhatja vagy felfüggesztheti az előfizetését, és nem köteles visszatéríteni a vonatkozó díjakat, amennyiben az AVG a saját belátása úgy ítéli meg, hogy (A) Ön a jelen Szerződést megszegi, vagy visszaél a Személyes Támogatási szolgáltatással olyan szolgáltatások igénylése révén, amelyek (1) meghaladják az előfizetéses alapú szolgáltatást Vonatkozó Feltételek szerint igénybe vevő felhasználók indokolt igényeit, (2) bármely, a Vonatkozó Feltételekben nem megadott Eszközre vonatkoznak, vagy (3) olyan szoftverekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyekhez nem rendelkezik megfelelő licenccel, vagy (B) valaki más saját hasznára próbálja használni az Ön Személyes Támogatási szolgáltatását.
13.3.3. Az Ön kötelezettségei.
(a) Előkészületek. Mielőtt Személyes Támogatási szolgáltatást igényelne, (i) meg kell győződnie arról, hogy a vonatkozó Eszközökön rendelkezik a szükséges rendszergazdai jogosultságokkal, amelyekkel engedélyezheti az AVG számára a szoftverek eltávolítását és telepítését, az Eszközbeállítások módosítását, illetve az Eszközök és a hálózat egyéb konfigurálását a Személyes Támogatási szolgáltatások fogadása és alkalmazása érdekében, (ii) le kell töltenie vagy át kell másolnia a megfelelő Szoftvert az Eszközére, (iii) ellenőriznie kell, hogy a vonatkozó Eszközök olyan kapcsolattal csatlakoznak-e az internethez, amely megfelel a http://www.avg.com/technical-specifications oldalon meghatározott műszaki követelményeknek. Emellett biztonsági másolatot kell készítenie az Eszközön található összes adatról, mivel AZ AVG NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGET A SZEMÉLYES TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT ADATOK, PROGRAMOK, FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK ÉS EGYÉB ANYAGOK VAGY FUNKCIÓK ELVESZTÉSÉÉRT, SÉRÜLÉSÉÉRT VAGY HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT, BELEÉRTVE AZ AVG SÚLYOS GONDATLANSÁGA VAGY HANYAGSÁGA ÁLTAL OKOZOTT VESZTESÉGEKET VAGY SÉRÜLÉSEKET.
(b) Támogatóeszközök. Az AVG kérésére Ön engedélyezi az AVG számára, hogy Eszközeire letöltsön és telepítsen egy szoftverprogramot (a „Támogatóeszköz”), amely lehetővé teszi, hogy az AVG távolról elérje és vezérelje az Eszközt. A jelen Szerződés keretében a Támogatóeszköz olyan Szoftvert jelent, amelynek az Előfizetési Időszaka az aktuális Személyes Támogatási munkamenet végén jár le. Az AVG a Támogatóeszközt komolyabb problémák elemzésére, diagnosztizálására és megoldására, és/vagy rendszer-optimalizálási funkciók végrehajtására használja, és minden kereskedelmileg indokolt erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Támogatóeszközt a munkamenet végeztével az Ön Eszközeiről eltávolítsa.
(c) Jelszavak. Az AVG nyomatékosan javasolja, hogy a Személyes Támogatási munkamenetek befejeztével módosítsa az összes olyan jelszavát, amelyet az AVG számára a munkamenet során kiadott.
13.3.4. Adatvédelem.  A jelen 13.3.4-es szakasz az AVG Adatvédelmi Nyilatkozatával és Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatával együtt értelmezendő.
(a) Amikor Személyes Támogatási szolgáltatást igényel, a rendszer a következő információkat gyűjtheti a számítógépről, és azokat internetkapcsolaton keresztül elküldheti az AVG számára:
• az Ön által az AVG online felületén a Személyes Támogatási szolgáltatás igénylésekor megadott információk;
• a személyi számítógépén futó operációs rendszer és internetböngésző típusa és verziója;
• a személyi számítógépéhez csatlakoztatott hardverek; és
• a személyi számítógépén lévő alkalmazások, szoftverek és eszközök.
(b) A Személyes Támogatási munkamenet során a rendszer a következő információkat gyűjtheti és küldheti az AVG számára egy biztonságos kapcsolaton keresztül vagy arról a számítógépről, amelyen a Támogatóeszköz telepítve van:
• telepített hardverek és perifériaeszközök;
• telepített operációs rendszer;
• telepített programokkal és aktív folyamatokkal kapcsolatos információk; 
• alkalmazás-naplófájlok információi és beállításjegyzékbeli adatok;
• böngészőinformációk, beleértve a az ideiglenes fájlokra és a biztonságra vonatkozó beállításokat;
• az operációs rendszerrel, memóriával és lemezterülettel kapcsolatos rendszer-információk, proxybeállítások és a Támogatóeszköz vagy -szoftver könyvtárlistái;
• a számítógép a Támogatóeszköz vagy -szoftver által megállapított biztonsági állapota (jó/elfogadható/gyenge);
• a vizsgált fájlok, a talált fenyegetések, valamint a Támogatóeszköz vagy -szoftver által javított fenyegetések száma;
• a talált fenyegetések típusa;
• a Támogatóeszköz vagy -szoftver által nem javított fennmaradó fenyegetések száma és típusa; és
• van-e aktív tűzfal;
• van-e víruskereső szoftver telepítve, fut-e és naprakész-e.
(c) Az AVG a gyűjtött adatokat az észlelt problémák elemzésére, diagnosztizálására és elhárítására, valamint az AVG-termékek funkcióinak optimalizálásra használja fel. Az AVG továbbíthatja az információkat az AVG Csoporthoz Tartozó Vállalatainak az Egyesült Államokban vagy más országokban, amelyek az Ön régiójánál (az Európai Uniót is beleértve) kevésbé szigorú adatvédelmi törvényekkel rendelkeznek, az AVG azonban megtette a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a gyűjtött információk továbbításuk esetén is megfelelő szintű védelmet kapjanak.
(d) Az AVG kiadhatja az összegyűjtött adatokat, amennyiben egy rendvédelmi szerv képviselője erre törvényileg előírt vagy engedélyezett módon felszólítja, illetve idézés vagy egyéb jogi eljárás eredményeképp. Az internetes biztonsági kockázatok megismerésének, észlelésének és megelőzésének előmozdítása érdekében az AVG bizonyos névtelen információkat kutatási szervezetekkel és más biztonsági szoftverek forgalmazóival is megoszthat. Az AVG a biztonsági kockázati trendek nyomon követése és az azzal kapcsolatos jelentések közzététele érdekében, valamint termékfejlesztési céllal felhasználhat az információkból készített névtelen statisztikákat is.
(e) Az AVG külső alvállalkozókat is megbízhat a Személyes Támogatás egyes részeinek vagy egészének az Ön részére történő biztosításával. Ön ezúton tudomásul veszi, hogy az ilyen harmadik felek saját adatvédelmi nyilatkozatokkal rendelkeznek, amelyek webhelyeik és/vagy szolgáltatásaik használatát szabályozzák.

13.4.    AVG Identity Alert.  Az AVG Identity Alert szolgáltatásokra való feliratkozáskor megjelenő jelölőnégyzetre és a „FELIRATKOZÁS” vagy hasonló feliratú gombra kattintva „írásbeli utasítást” ad az AVG és Csoporthoz Tartozó Vállalatai, megbízottai, licenctulajdonosai, képviselői, beszállítói, forgalmazói, viszonteladói, illetve egyéb üzleti partnerei számára, valamint minden egyéb adatforrás és beszállító (együttesen a „Szolgáltatók”) számára, ideértve adott esetben a TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct és/vagy Equifax, illetve más, a tisztességes hitelinformációról szóló törvény hatálya alá tartozó hitelinformációs ügynökségeket is, és engedélyezi, hogy a Szolgáltatók (a) bármely hitelinformációs ügynökségtől információkat szerezzenek be a személyes hitelprofiljáról és (b) egyéb, nem hitellel kapcsolatos adatairól, és erre vonatkozó ellenőrzést végezzenek, illetve értesítéseket küldjenek. Ön engedélyezi a Szolgáltatók számára az AVG Identity Alert Szolgáltatáshoz kapcsolódó felsorolt (hitellel és nem hitellel kapcsolatos) információk beszerzését és ellenőrzését, illetve hogy Hiteljelentéseket és Változási Értesítéseket küldjenek hitelprofiladatairól. 

13.5.    AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatás; Data Seeding.

A jelen 13.5-ös szakasz feltételei az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatás minden részére érvényesek, beleértve a kapcsolódó Data Seeding szolgáltatást is.

13.5.1. Bejelentkezési Adatok.  Az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatásra való regisztrációja során választott felhasználóneve és jelszava (együttesen a „Bejelentkezési Adatok”) segítségével Ön vagy bárki más feltölthet és letölthet adatokat, és egyéb módon is használhatja a szolgáltatást. A Bejelentkezési Adatok biztonságának fenntartásáért kizárólag Önt terheli felelősség. Emellett Ön felelős a Bejelentkezési Adataival végzett minden tevékenységért. Ha tudomására jut, vagy akár csak gyanítja, hogy egy harmadik fél illetéktelen módon használja a Bejelentkezési Adatait, vagy hogy fiókja biztonsága más egyéb módon sérült, azonnal értesítenie kell minket. Az értesítéstől függetlenül azonban mi semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek a Bejelentkezési Adatainak jogosulatlan használatából keletkező veszteségekért (függetlenül attól, hogy van-e tudomása a jogosulatlan használatról). Emellett Ön felelősséget vállal arra az esetre, ha mi (vagy bármely harmadik fél) bármilyen kárt vagy veszteséget szenvedünk el az Ön fiókja miatt (függetlenül attól, hogy Ön tud-e arról vagy engedélyezte-e azt).
13.5.2. Data Seeding.  Amennyiben igénybe veszi a Data Seeding szolgáltatást, Ön a felelős az AVG a szolgáltatásra vonatkozó utasításainak betartásáért, beleértve (i) a merevlemez, USB-meghajtó vagy más megfelelő adathordozó (az „Adat-előbetöltési Hardver”) beszerzését, (ii) az adatai helyi biztonsági mentését az adathordozóra, valamint az Adat-előbetöltési Hardver elküldését az AVG vagy megbízottjának létesítményébe. A létesítményekhez történő szállítás fuvarozási, biztosítási és egyéb költségeit Ön állja. Ön megőrzi az Adat-előbetöltési Hardver és adatok tulajdonjogát, valamint az azok elvesztésével járó kockázatot is.  
13.5.3. Az Ön magatartása, viselkedése és feladatai
(a) Ön kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy közvetlenül vagy közvetve nem fog: (a) az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatással kapcsolatos bármely ügy tekintetében a személyazonosságát vagy szándékait illető bármely információt meghamisítani vagy hamisan feltüntetni, (b) közzétenni, továbbítani, terjeszteni, feltölteni vagy előzetesen betölteni bármilyen olyan adatot vagy anyagot, amely (i) jogsértő, obszcén, erkölcstelen, nyíltan szexuális tartalmú, becsmérlő, gyalázkodó, fenyegető, a faj, a vallás vagy a nem tekintetében diszkriminatív, vagy egyéb szempontból indokoltan elfogadhatatlan, sértő vagy kifogásolható, (ii) vírust vagy bármilyen egyéb káros szoftverkódot vagy programozási rutint tartalmaz, amely veszélyeztetheti az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatás működését vagy funkcióit, illetve az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatást elérő, böngésző vagy használó más felhasználók hozzáférését veszélyeztetné, (iii) (részben vagy egészben) hamis, megtévesztő, félrevezető, csalárd vagy más módon elfogadhatatlan, sértő vagy kifogásolható, korlátozás nélkül ideértve minden olyan információt, dokumentumot, kommunikációt vagy információátadást, amely kimerít vagy támogat bármely jogellenes tevékenységet vagy a helyi, állami, nemzeti vagy vonatkozó külföldi törvények, szabályozások vagy rendeletek megsértését, korlátozás nélkül beleértve bármely olyan törvényt, amely bármely személy vagy szervezet szellemi tulajdonhoz, személyes vagy adatvédelemhez kapcsolódó jogait védi, (iv) sérti valamely harmadik fél bármely szabadalmát, szerzői jogát, védjegyét, üzleti titokhoz fűződő jogát vagy bármely más védett szellemi tulajdonjogát, (v) sérti mások bármely jogi, vagyoni, szellemi, titoktartási vagy adatvédelmi jogát, vagy (vi) felhívásnak, reklámnak, piramisjátéknak vagy bármilyen más kéretlen kommunikációnak minősül.
(b) Nem sértheti vagy próbálhatja megsérteni az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatásának vagy bármely harmadik fél hálózatának, rendszerének, kiszolgálójának vagy fiókjának biztonságát, korlátozás nélkül beleértve a következő tevékenységeket: (a) olyan adatok, mappák, információk, tartalmak, anyagok, kiszolgálók, fiókok, adatbázisok stb. elérése, amelyek elérésére nincs jogosultsága, (b) az AVG személyzetének (vagy bármely más természetes vagy jogi személy) megszemélyesítése, vagy bármely egyéb csalás, (c) (i) a rendszer, kiszolgáló, fiók vagy hálózat biztonsági réseinek felmérésére, vizsgálatára vagy tesztelésére, vagy (ii) az előbbi felek bármelyikének tulajdonában álló biztonsági, érvényesítési vagy hitelesítési rendszerek megsértésére tett kísérlet, (d) az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatásának, hozzáférésének vagy használatának zavarására, akadályozására vagy letiltására tett kísérlet bármely felhasználó, gazdagép, kiszolgáló, fiók vagy hálózat számára, korlátozás nélkül ideértve a túlterhelést, az „elárasztást”, a „levélbombákat”, a „szolgáltatásmegtagadásos” támadásokat vagy az „összeomlásokat”, (e) bármely TCP/IP-csomag fejlécének vagy bármely e-mail vagy bejegyzés fejlécadatai bármely részének meghamisítása, (f) bármely tevékenység a szolgáltatások jogosulatlan beszerzésére, vagy (g) bármely másik fél felhasználónevének vagy általános személyének használatára tett kísérlet az adott fél előzetes engedélye nélkül. Tilos továbbá megkísérelnie bármely olyan tevékenységet, amelynek célja az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatás bármely felhasználót érintő mérési vagy számlázási tevékenységének megkerülése vagy módosítása. Ezeknek a szabályoknak és az AVG Online Backup biztonsági mentés biztonságának a megsértése a jogsértő fél polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását eredményezheti.
13.5.4. A Szolgáltatás felfüggesztése. Az AVG bármikor bármilyen okból (vagy ok nélkül) felfüggesztheti vagy megszüntetheti (részben vagy egészben) az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatást vagy az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatás Ön általi elérését vagy használatát 5 napos előzetes értesítés és anélkül, hogy Önnek vagy bármely harmadik félnek bármiféle felelősséggel tartozna (feltéve, hogy amennyiben az AVG okkal vagy ok nélkül ideiglenesen felfüggeszti az AVG Online Backup biztonsági mentést vagy az Ön az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatáshoz való hozzáférését, Önnek abban az időszakban, amikor az AVG biztonsági mentéshez saját hibáján kívül nem fér hozzá, nem kell fizetnie), és ha az AVG megszünteti az AVG Online Backup biztonsági mentést vagy az Ön az AVG Online Backup biztonsági mentéshez való hozzáférését, az AVG saját belátása szerint (a) visszatéríti Önnek az AVG Online Backup biztonsági mentési szolgáltatás fennmaradó részéért az AVG-nek már megfizetett díjak arányosan kiszámított részét, vagy (b) licencet biztosít Önnek egy alapjaiban hasonló termék használatára az Előfizetési Időszak fennmaradó részére.
13.5.5. Jogi nyilatkozatok és korlátozások. A jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek korlátozása nélkül:
(a) AZ AVG ONLINE BACKUP BIZTONSÁGI MENTÉSI SZOLGÁLTATÁS „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „AZ ELÉRHETŐ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN”, MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS NÉLKÜL BIZTOSÍTOTT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ AVG EZÚTON KIZÁR MINDEN ARRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, HOGY AZ AVG ONLINE BACKUP BIZTONSÁGI MENTÉS MEGFELEL A (MÓDOSÍTOTT) 2002-ES SARBANES-OXLEY TÖRVÉNY, A (MÓDOSÍTOTT) HIPAA TÖRVÉNY, A (MÓDOSÍTOTT) GRANN-LEACH BLILEY TORVÉNY, ILLETVE EGYÉB TÖRVÉNYEK, SZABÁLYOK ÉS RENDELETEK VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAINAK. 
(b) AZ AVG VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMI ESETBEN ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A JOGALAP SZERZŐDÉSES, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI VAGY EGYÉB KÁROKOZÁS) NEM TEHETŐEK FELELŐSSÉ A KÖVETKEZŐKÉRT (MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TUDTAK VAGY TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK): (1) AZ ADATOK VAGY AZ ADAT-ELŐBETÖLTÉSI HARDVER BÁRMILYEN ELVESZTÉSE, VAGY (2) AZ ADATOK VAGY AZ ADAT-ELŐBETÖLTÉSI HARDVER BÁRMILYEN SÉRÜLÉSE. 

13.6. A CloudCare és a Managed Workplace.

A jelen 13.6-os szakasz feltételei azokban az esetekben alkalmazandóak, amikor a Vonatkozó Feltételek megengedik, hogy a CloudCare és a Managed Workplace szolgáltatásokat harmadik felek számára nyújtott Felügyelt Szolgáltatások keretében használja.

13.6.1. További meghatározások
Az AVG Üzleti Szolgáltatások kifejezés HD Szolgáltatásokat és/vagy NOC Szolgáltatásokat jelöl, a szövegkörnyezettől függően.
Az Ügyfél egy olyan harmadik felet jelöl, aki számára az MSP Szolgáltatásokat nyújtja vagy nyújtani kívánja.
A HD Szolgáltatások kifejezés azon ügyfélszolgálati szolgáltatásokat jelöli, amelyeket az AVG vagy annak harmadik fél beszállítója egy vagy több Ügyfél kiszolgálása érdekében Önnek nyújt, minden esetben az AVG Portal webhelyen leírtaknak megfelelően, az AVG időnkénti módosításainak megfelelően.
Az MSP Terület a Vonatkozó Feltételekben meghatározott földrajzi területet jelöli.
A NOC Szolgáltatások kifejezés azon távoli Eszközfelügyeleti és -kezelési szolgáltatásokat jelöli, amelyeket az AVG vagy annak harmadik fél beszállítója egy vagy több Ügyfél kiszolgálása érdekében Önnek nyújt, minden esetben az AVG Portal webhelyen leírtaknak megfelelően, az AVG időnkénti módosításainak megfelelően.
A Szolgáltatási Szerződés az Ön és egy Ügyfél közötti szerződést jelöli, amely többek között egyértelműen ismerteti a Szolgáltatásokat, amelyeket Ön a megállapodás szerint az Ügyfél számára nyújt.
13.6.2. Licencmegadás.  Az AVG a jelen Szerződés 2-es szakaszát és egyéb rendelkezéseit figyelembe véve korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható (továbbengedélyezésre nem jogosító) engedélyt biztosít Önnek, hogy az Előfizetési Időszak folyamán a Területen a Szoftvert arra használja, hogy a Vonatkozó Feltételekben meghatározott számú Ügyféleszközre MSP Szolgáltatásokat nyújtson.
13.6.3. Az AVG Szolgáltatásai. Az AVG a jelen Szerződés feltételeit figyelembe véve Szolgáltatásokat biztosít Önnek, beleértve a megfelelő AVG Támogatást és AVG Üzleti Szolgáltatásokat, amelyeket Ügyfelei kiszolgálására használhat a vonatkozó Előfizetési Időszakok mértékéig és időtartamára. Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, vagy a Felek másként meg nem egyeznek, az AVG a harmadik felek számára közvetlenül nem nyújt Szolgáltatásokat.
13.6.4. Az Ön kötelezettségei. A jelen Szerződés feltételeinek megfelelően Ön a következőket vállalja:
(a) Mindenkor biztosítja, hogy olyan Vonatkozó Feltételek legyenek hatályban, amelyek megfelelően biztosítják a Szoftver és a Szolgáltatások aktuális, az Ügyfelek és Ön általi használatát, és az AVG indokolt kérésére időről időre igazolja az AVG felé, hogy a jelen 13.6.4(a) szakaszban foglalt kötelezettségeinek eleget tett és továbbra is eleget tesz.
(b) Megköveteli, hogy (i) a Szoftvert megkapó mindegyik Ügyfele (a megfelelő mértékig Önt is beleértve) aláírja a jelen Végfelhasználói Licencszerződés aktuális verzióját, vagy egyéb módon kötelező érvényűként fogadja el azt, (ii) minden Ügyfél, akinek megállapodásuk értelmében Szolgáltatásokat nyújt, aláírja a Szolgáltatási Szerződést, vagy egyéb módon kötelező érvényűként fogadja el azt. A fentiek korlátozása nélkül Ön a Végfelhasználói Licencszerződéseket az Ügyfél nevében csak olyan mértékig fogadhatja el, amennyire az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződésben vagy más módon erre kifejezetten felhatalmazta. A Szolgáltatási Szerződés rendelkezései (i) legalább olyan mértékben kell védjék az AVG érdekeit, mint a jelen Szerződés 7-es, 8-as és 9-es szakaszai, valamint, amennyiben az AVG Online Backup biztonsági mentés is a Szolgáltatások körébe tartozik, a jelen Szerződés 13.5-ös szakasza, és (ii) kifejezetten engedélyezniük kell Ön és az AVG számára az Ügyfél adatainak és információinak sokszorosítását, továbbítását, tárolását és feldolgozását a Szolgáltatások teljesítése során.
(c) Az AVG és Ön közötti megállapodás értelmében kizárólagos felelősséget vállal (i) a Szolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó kötelezettségei teljesítésért, (ii) annak biztosításáért, hogy Ön és valamennyi Ügyfele eleget tegyen a munkavállalók és más harmadik felek, illetve a kapcsolódó Eszközeiknek ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, (iii) hogy teljesíti az egyes Megrendelések alkalmával szabott feladatokat és kötelezettségeket, és (iv) hogy a vonatkozó Előfizetési Időszak végén megszakítja a Szolgáltatásokat, és eltávolítja vagy az Ügyféllel eltávolíttatja a Szoftvert minden Eszközről, amelyre az telepítve van.
(d) Kölcsönösen elfogadható időpontokban (i) az Időszak alatt értékesítési személyzetét rendelkezésre bocsátja a Szoftverrel kapcsolatos értékesítési képzések céljából, és (ii) az Időszak alatt (a) technikai személyzetét rendelkezésre bocsátja a Szoftver telepítésére és támogatására vonatkozó képzések céljából, és (b) képzési személyzetét rendelkezésre bocsátja „oktatók képzése” típusú képzések céljából. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, az ilyen képzésekre angol nyelven és az interneten keresztül kerül sor.
(e) Nem végez MSP Szolgáltatásokkal kapcsolatos aktív hirdetési és promóciós tevékenységet a Területen kívül, illetve nem engedélyezi azt bármely harmadik fél számára az AVG írásbeli hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy nem szükséges Önnek ahhoz hozzájárulás, hogy a Területen kívülről érkező kéretlen megrendeléseket elfogadja, vagy hogy Felügyelt Szolgáltatásokat nyújtson a Területen kívül eső helyeken egy olyan Szolgáltatási Szerződés értelmében, amelyben az ilyen Felügyelt Szolgáltatások az Ügyfélnek a Területen nyújtott Felügyelt Szolgáltatásokhoz képest mellékesek, vagy a vonatkozó Ügyfél székhelye a Területen belül található. (f) Az Időszak alatt és azt követően három évig hiánytalan és pontos nyilvántartást vezet a Szoftver használatáról. Az AVG vagy annak képviselője bármely tizenkét hónapos időszakban legfeljebb egy alkalommal ellenőrizheti a nyilvántartást azzal a kizárólagos céllal, hogy meggyőződjön a Szerződés feltételeinek való megfelelőségről. Minden ilyen ellenőrzés rendes munkaidőben, az Ön irodájában zajlik, és nem zavarhatja indokolatlanul az Ön üzleti tevékenységét. Amennyiben az ilyen ellenőrzés a megvásárolt licencek 10%-át meghaladó nem engedélyezett használatot mutat ki, az AVG az összes ilyen nem engedélyezett használatot az AVG aktuális árszabásának 120%-át kitevő áron számlázhatja ki Önnek.
13.6.5. Törvényi és szabályozásoknak való megfelelés
(a) Ön köteles saját költségén biztosítani a megfelelőséget az összes jogszabállyal, amely a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségekre vonatkozik vagy azokból fakad, korlátozás nélkül ideértve az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat.
(b) Ön köteles kellő gondossággal eljárni alkalmazottai, ügynökei és tisztviselői kiválasztása során, számukra megfelelő képzést biztosítani, és tevékenységüket figyelemmel kísérni a jelen Szerződés, valamint a hatályos jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.
(c) Ön ezúton megerősíti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy tulajdonosai, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai és ügynökei sem korábban, sem a későbbiekben, sem közvetve, sem közvetlenül nem fizetnek pénzt, ajándékoznak értékeket vagy tesznek erre vonatkozó ígéretet semmilyen kormányzati szervnek vagy köztisztviselőnek, politikai pártnak, vagy politikai tisztség jelöltjének azzal a céllal, hogy üzleti lehetőségeket szerezzenek vagy megtartsanak, bármilyen tisztességtelen előnyt biztosítsanak, illetve semmilyen egyéb személyt vagy jogi személyt nem befolyásolnak ilyen módon, ha a kifizetés sérti a vonatkozó törvényeket.
 
Utolsó frissítés: 2015. szeptember 17.
Tovább a tartalomhoz Ugrás a menüre