Υπηρεσία AVG Whitelisting

Η Υπηρεσία AVG Whitelisting απευθύνεται πρωταρχικά σε κατασκευαστές και προμηθευτές λογισμικού οι οποίοι θέλουν να αποτρέψουν τυχόν απώλειες που προκαλούνται από πιθανά ψευδή θετικά αποτελέσματα εντοπισμών ιών από τα λογισμικά προστασίας από ιούς που παρέχουν. Ένα "ψευδές θετικό αποτέλεσμα" προκύπτει όταν η AVG αναγνωρίζει εσφαλμένα ως κακόβουλη μια εφαρμογή που δεν περιέχει κακόβουλο λογισμικό. Τα ψευδή θετικά αποτελέσματα ενδέχεται να εμφανιστούν περιστασιακά με οποιοδήποτε λογισμικό προστασίας από ιούς και οφείλονται στην προσθήκη νέων ορισμών ιών στη βάση δεδομένων του προγράμματος.

Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται να διαθέτετε άδεια χρήσης της AVG για να τη χρησιμοποιήσετε.

 
 
 

Πώς λειτουργεί

Για να καλύψετε το λογισμικό σας, πρέπει να εγγραφείτε στην Υπηρεσία AVG Whitelisting. Για να είναι δυνατή η ανάλυση των αρχείων σας, παράσχετε τα αρχεία ή τα πακέτα εγκατάστασης του λογισμικού σας.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό

Αν χρησιμοποιείτε ψηφιακό πιστοποιητικό στην υπογραφή του κώδικά σας, είναι δυνατή η προσθήκη της ψηφιακής υπογραφής σας στην Αξιόπιστη βάση δεδομένων μας. Η επικύρωση με χρήση ψηφιακής υπογραφής είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποφυγής ψευδών θετικών αποτελεσμάτων.

Ο διακομιστής FTP AVG Whitelist

Μπορείτε να αποστείλετε όλα τα σχετικά αρχεία στο διακομιστή FTP AVG Whitelist ή να τα καταστήσετε διαθέσιμα προς λήψη στην τοποθεσία σας.

Για αυτά τα αρχεία πρόκειται να εκτελεστεί αυτόματη λήψη, εξαγωγή (σε περίπτωση αρχειοθετημένου αρχείου ή πακέτου εγκατάστασης) και σάρωση από τη μηχανή της AVG. Διατίθεται μια επιπρόσθετη λειτουργία ανάλυσης, η οποία αποσκοπεί στη σωστή αναγνώριση του τύπου αρχείου, τον υπολογισμό του αθροίσματος ελέγχου κ.λπ. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη Βάση δεδομένων AVG Whitelist.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας χρησιμοποιούνται στις διεργασίες διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να αποτρέπονται τα ψευδή θετικά αποτελέσματα εντοπισμού από το λογισμικό σας.

Οι εφαρμογές και τα αρχεία εγκατάστασης που υποβάλλονται δεν χρησιμοποιούνται με τον συνήθη τρόπο τελικού χρήστη (π.χ. εγκατάσταση).

Τρόπος παράδοσης αρχείων για προσθήκη σε λίστα επιτρεπομένων

Η δυνατότητα προσθήκης του ψηφιακού πιστοποιητικού σε λίστα επιτρεπομένων ή ο λογαριασμός στο Διακομιστή FTP AVG Whitelist διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web και επιλέξτε το στοιχείο "Application whitelisting" από το αναπτυσσόμενο μενού.

Τι ΔΕΝ είναι η Υπηρεσία AVG Whitelisting;

Η Υπηρεσία AVG Whitelisting ΔΕΝ προορίζεται για υποβολή επειγουσών αναφορών σχετικά με ψευδή θετικά αποτελέσματα. Αν θέλετε να αναφέρετε ένα υπάρχον ψευδές θετικό αποτέλεσμα εντοπισμού από το λογισμικό σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Βασικοί όροι

 • Υπηρεσία AVG Whitelist - η υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο
 • Διακομιστής FTP της AVG - χώρος αποθήκευσης που παρέχεται από την AVG Technologies και χρησιμοποιείται από τους χρήστες της Υπηρεσίας AVG Whitelist
 • Βάση δεδομένων AVG Whitelist - εσωτερική βάση δεδομένων της AVG για την αποθήκευση δεδομένων που συλλέγονται από την Υπηρεσία AVG Whitelist

Ποια αρχεία πρέπει να αποστείλετε;

 • Πακέτα εγκατάστασης, αρχειοθήκες (zip, rar, 7z, iso, κ.λπ.)
 • Για να επιταχύνετε την αποστολή, μπορείτε να εξαιρέσετε ορισμένα αρχεία (π.χ. πολύ μεγάλα αρχεία πολυμέσων) και να αποστείλετε μόνο τους ακόλουθους σημαντικούς τύπους αρχείων (αποστολή ξεχωριστά ή σε συμπιεσμένη αρχειοθήκη): *.bat, *.cmd, *.com, *.exe, *.dll, *.scr, *.cpl, *.drv, *.ocx, *.pif, *.sys, *.vxd, *.vbs, *.js; *.ax, *.acm, *.pdf; *.html
 • Αν η εφαρμογή σας χρησιμοποιεί αρχεία "διαφορικής ενημέρωσης" και το τελικό δυαδικό είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της ενημέρωσης, σημειώνεται ότι συνιστάται η αποστολή μόνο των ολοκληρωμένων και πλήρως ενημερωμένων αρχείων. Μόνο αυτά τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποτελεσματικές εργασίες προσθήκης σε λίστα επιτρεπομένων.
 • Τύποι αρχείων APK - Πακέτα εφαρμογών Android. Αν δεν είστε προγραμματιστής εφαρμογών για κινητές συσκευές, αναφέρετέ το στο αίτημά σας, ούτως ώστε να ρυθμίσουμε κατάλληλα το λογαριασμό σας στην Υπηρεσία AVG Whitelist.

Ποια αρχεία ΔΕΝ πρέπει να αποστείλετε;

 • Μην αποστείλετε αρχεία κακόβουλου λογισμικού, ανεπιθύμητων διαφημίσεων, αρχεία crack ή keygen
 • Μην αποστείλετε αρχεία πολυμέσων (εκτός αν αποτελούν τμήμα της εφαρμογής σας)
 • Αρχειοθήκες πολλαπλών τόμων (ενημερώστε μας αν διαθέτετε αρχεία αυτού του είδους)
 • Αρχειοθήκες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (ενημερώστε μας αν διαθέτετε αρχεία αυτού του είδους)

Τα στοιχεία σύνδεσης του Διακομιστή FTP AVG Whitelist:

Διεύθυνση: ftp://whitelist.avg.com
Θύρα: 21, παθητική λειτουργία
Διαπιστευτήρια λογαριασμού: παρέχονται ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό

Χρησιμοποιήστε τον υποφάκελο "αρχεία" για τα αρχεία που αποστέλλετε. Ο Διακομιστής FTP AVG Whitelist υποστηρίζει μόνο επίπεδη δομή. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε φακέλους. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε δομή στους υποφακέλους, ("MyFolderl/MyFolder2/abc.exe"), συμπιέστε την με ένα πρόγραμμα συμπίεσης (WinZip, WinRar, 7zip, κ.λπ.) πριν από την αποστολή.

Τα αρχεία που υφίστανται επεξεργασία καταργούνται αυτόματα από το διακομιστή FTP και δεν αποστέλλεται επιβεβαίωση σχετικά με την επεξεργασία των απεσταλμένων αρχείων.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή, παράσχετε μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μηνυμάτων σφαλμάτων ή αρχείων καταγραφής, αν είναι δυνατόν), καθώς και το όνομα και την έκδοση του πελάτη FTP. Συμπεριλάβετε επίσης το όνομα και το μέγεθος του αρχείου που επιχειρείτε να αποστείλετε.

Καταστήστε τα αρχεία διαθέσιμα προς λήψη στους διακομιστές σας

Αυτή η επιλογή διατίθεται για πελάτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διακομιστή FTP της AVG για οποιονδήποτε λόγο. Ρωτήστε μας σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας.

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για κυρίως αυτοματοποιημένη ανάλυση για ιούς. Η Βάση δεδομένων AVG Whitelist είναι ένα εσωτερικό σύστημα που χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς έρευνας σχετικά με κακόβουλο λογισμικό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε μια συμφωνία εχεμύθειας (NDA), είτε πρόκειται για τη δική μας βασική συμφωνία εχεμύθειας είτε για τη δική σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

Υποστήριξη

Αν έχετε απορίες ή αιτήματα, επισκεφθείτε το Κέντρο υποστήριξης.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή, παράσχετε μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μηνυμάτων σφαλμάτων ή αρχείων καταγραφής, αν είναι δυνατόν), καθώς και το όνομα και την έκδοση του πελάτη FTP. Συμπεριλάβετε επίσης το όνομα και το μέγεθος του αρχείου που επιχειρείτε να αποστείλετε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο μενού