Συνδρομή

Πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, αγοράζετε μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, για τη χρήση κάθε λύσης που αγοράζετε ή άλλως αποκτάτε νόμιμα (Συνδρομή), σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου συνδρομής για κάθε αγορά ή απόκτηση αυτού του είδους (Περίοδος Συνδρομής).

 
 
 

Αν έχετε συμφωνήσει με την αυτόματη επέκταση της Περιόδου Συνδρομής, η Συνδρομή σας θα επεκτείνεται αυτόματα για διαδοχικές χρονικές περιόδους κατά τη λήξη οποιασδήποτε Περιόδου Συνδρομής. Όταν η Περίοδος Συνδρομής επεκτείνεται αυτόματα για έναν επιπρόσθετο μήνα, έτος ή παρόμοια διαδοχική χρονική περίοδο, η AVG ενδέχεται να σας παράσχει ειδοποίηση μέσω email, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι οδηγίες σχετικά με την ακύρωση της Συνδρομής στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής και σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήματος επιστροφής χρημάτων για αιτήματα ακύρωσης που υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την έναρξη της εκτεταμένης Περιόδου Συνδρομής. Αν η διεύθυνση email που έχετε παράσχει στην AVG αλλάξει, πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ χρήστη του λογαριασμού AVG, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση MyAccount. Διατηρώντας τη διεύθυνση email που έχετε παράσχει στο προφίλ χρήστη του λογαριασμού AVG ενημερωμένη, διασφαλίζετε ότι θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις επεκτάσεις της Περιόδου Συνδρομής.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας στο τέλος της Περιόδου Συνδρομής ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας στη διεύθυνση MyAccount. Αν δεν ακυρώσετε τη Συνδρομή, η AVG θα χρεώσει στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας το τέλος επέκτασης της Περιόδου Συνδρομής και θα επεκτείνει την Περίοδο Συνδρομής για την αντίστοιχη χρονική περίοδο αφού διεκπεραιωθεί η λήψη της πληρωμής.

Αν αγοράσατε τη Συνδρομή μέσω καταστήματος λιανικής ή από τοποθεσία Web τρίτου μεταπωλητή, η Συνδρομή σας ενδέχεται να λήξει κατά το τέλος της Περιόδου Συνδρομής χωρίς να επεκταθεί αυτόματα. Ωστόσο, πριν από τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνετε τη Συνδρομή αυτόματα για διαδοχικές χρονικές περιόδους. Σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Δεν μπορείτε να επιστρέψετε ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για τυχόν αγορές που πραγματοποιούνται εντός εφαρμογής από μια Λύση κινητής τηλεφωνίας. Για συνδρομές που αγοράζονται εντός εφαρμογής, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας πριν από την επέκτασή της, ούτως ώστε να μην χρεωθείτε ξανά. Ωστόσο, θα διατηρήσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Συνδρομής που αγοράσατε για το εναπομένον χρονικό διάστημα της τελικής Περιόδου Συνδρομής. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, ενδεχομένως να μπορείτε να επιστρέψετε οποιαδήποτε Λύση έχετε αγοράσει (εκτός των Λύσεων κινητής τηλεφωνίας) ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση www.avg.com/billing.

Αν, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις αγοράς, η Περίοδος Συνδρομής δεν επεκταθεί αυτόματα, η AVG δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να σας ειδοποιήσει σχετικά με την επικείμενη λήξη της Περιόδου Συνδρομής πριν από τη λήξη της και ενδέχεται να σας προσφέρει τη δυνατότητα να επεκτείνετε την Περίοδο Συνδρομής στην εκάστοτε τρέχουσα τιμή της AVG. Μπορείτε να αποδεχθείτε την προσφορά ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η Περίοδος Συνδρομής θα επεκταθεί για την περίοδο που υποδεικνύεται στην ειδοποίηση.

Για τις περισσότερες Λύσεις, η AVG προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Αν καταβάλατε αντίτιμο για ένα προϊόν που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις εντός των προηγούμενων 30 ημερών, ενδέχεται να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Ο γρηγορότερος τρόπος λήψης επιστροφής χρημάτων για μια Λύση κινητής τηλεφωνίας είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία που ορίζει το Mobile App Store από το οποίο αγοράσατε τη Λύση. Αν το Mobile App Store δεν εγκρίνει το αίτημα επιστροφής χρημάτων αλλά βρίσκεστε εντός της περιόδου των 30 ημερών από την αρχική αγορά, ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψτε τη Λύση κινητής τηλεφωνίας και να λάβετε επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε (εκτός από τα ποσά που αφορούν αγορές που πραγματοποιούνται εντός εφαρμογής ή συνδρομές) ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση http://www.avg.com/billing. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αγορές που πραγματοποιούνται εντός εφαρμογής από μια Λύση κινητής τηλεφωνίας. Για συνδρομές που αγοράζονται εντός εφαρμογής, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας πριν από την επέκτασή της, ούτως ώστε να μην χρεωθείτε ξανά. Ωστόσο, θα διατηρήσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Συνδρομής που αγοράσατε για το εναπομένον χρονικό διάστημα της τελικής Περιόδου Συνδρομής. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, ενδεχομένως να μπορείτε να επιστρέψετε οποιαδήποτε Λύση έχετε αγοράσει (εκτός των Λύσεων κινητής τηλεφωνίας) ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση www.avg.com/billing.

Στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ότι θα απολαμβάνετε αδιάλειπτη χρήση μιας Λύσης, η AVG ενδέχεται να συμμετέχει σε προγράμματα περιοδικής χρέωσης ή σε υπηρεσίες ενημέρωσης λογαριασμού. Αν η Περίοδος Συνδρομής επεκταθεί αυτόματα και η AVG αδυνατεί να χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχετε καταχωρίσει στο αρχείο, η AVG δύναται κατ’ επιλογήν της να λάβει τον ενημερωμένο αριθμό κάρτας, την ημερομηνία λήξης ή άλλα ενημερωμένα στοιχεία πληρωμής από την τράπεζά σας ή άλλη πηγή. Εναλλακτικά, ο εκδότης της κάρτας σας μπορεί να χρεώσει αυτόματα την κάρτα σας χωρίς να ειδοποιήσει την AVG ή εσάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο μενού