Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη AVG | Συμφωνία Άδειας Χρήσης | AVG Technologies

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα Συμφωνία Τελικού Χρήστη (η “Συμφωνία”) περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβαση και χρήση όλων των Υπηρεσιών και του Λογισμικού που αποκτάτε από την AVG (έκαστη/-ο αναφερόμενη/-ο ως “Λύση”), ή που αποκτά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείτε ή για του οποίου τον υπολογιστή, το smartphone ή άλλη Συσκευή αποκτάτε τις Λύσεις (“Εσείς, Σας ή Εσάς”). Κάνοντας κλικ στην επιλογή “ΑΠΟΔΟΧΗ” ή “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ” ή σε παρόμοια επιλογή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όχι μόνο όσον αφορά τη Λύση που αποκτάτε τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και για κάθε πρόσθετη Λύση που θα αποκτήσετε μετέπειτα, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της σχετικής πρώτης Λύσης, συμπεριλαμβανομένων νέων και διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, ή ενημερώσεων και αναβαθμίσεων που αφορούν προηγούμενες Λύσεις, για τις οποίες δεν αποδέχεστε ξεχωριστή συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη.  

Αν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους, κάντε κλικ στην επιλογή “ΑΠΟΡΡΙΨΗ” ή “ΑΚΥΡΩΣΗ” ή “ΠΙΣΩ” ή σε παρόμοια επιλογή που παρουσιάζεται με την παρούσα Συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Λύσεις που καλύπτονται από αυτή τη Συμφωνία. Αν αρνηθείτε να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία, ή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποια Λύση, μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων για το ποσό που καταβάλατε για τις Λύσεις εντός των τελευταίων 30 ημερών, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται εδώ.

Η AVG μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία κατόπιν Ειδοποίησής Σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, και η συνεχιζόμενη χρήση από Εσάς ή η απόφαση να μην ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για κάποια Λύση οποιαδήποτε στιγμή μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία Ειδοποίησης, θα συνιστά την εκ μέρους Σας αποδοχή της τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας. Η AVG μπορεί να ζητήσει από Εσάς να αποδεχτείτε την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Λύσεις που έχετε προηγουμένως αγοράσει. Εάν αρνηθείτε να αποδεχθείτε την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας, η AVG μπορεί να τερματίσει τη χρήση των επηρεαζόμενων Λύσεων από Εσάς και να Σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε για τις Λύσεις (αναλογικά, για το εναπομένον ή μη χρησιμοποιηθέν διάστημα της Περιόδου Συνδρομής).
Επισημαίνεται ότι η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει δύο μέρη. Τα άρθρα 1 έως 11 της παρούσας Συμφωνίας (οι “Γενικοί Όροι”) ισχύουν για όλες τις Λύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων αναγράφονται κατωτέρω. Το άρθρο 13 καθορίζει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (“Ειδικοί Όροι”) που ισχύουν για συγκεκριμένες Λύσεις, όπως μεταξύ άλλων: AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar και AVG SafeGuard Toolbar, Υπηρεσία AVG Online Backup, Data Seeding, Προσωπική Υποστήριξη AVG, CloudCare και Managed Workplace. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, θα υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι που διέπουν τη σχετική Λύση.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει δύο μέρη. Τα άρθρα 1 έως 11 της παρούσας Συμφωνίας (οι “Γενικοί Όροι”) ισχύουν για όλες τις Λύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων αναγράφονται κατωτέρω. Το άρθρο 12 καθορίζει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (“Ειδικοί Όροι”) που ισχύουν για συγκεκριμένες Λύσεις, όπως μεταξύ άλλων: AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar και AVG SafeGuard Toolbar, Υπηρεσία AVG Online Backup, Data Seeding, Προσωπική Υποστήριξη AVG, CloudCare και Managed Workplace και Λύσεις Κινητής Τηλεφωνίας. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, θα υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι που διέπουν τη σχετική Λύση.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή τις Λύσεις τις οποίες αυτή αφορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στην AVG, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στο άρθρο 12.16.

Επισημαίνεται επίσης ότι, στην παρούσα Συμφωνία:

 • Αναγνωρίζετε ότι:
  • Αν, κατά τη διάρκεια απόκτησης μιας Λύσης παρείχατε στην AVG κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετέπειτα αλλάξει, οφείλετε να ενημερώσετε το προφίλ χρήστη Σας για να διασφαλίσετε ότι θα λαμβάνετε Ειδοποιήσεις σχετικά με τις επεκτάσεις της Περιόδου Συνδρομής και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Συμφωνία και τις Λύσεις.   Εάν η Λύση Σας περιλαμβάνει CloudCare, επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.cloudcare.avg.com/. Για άλλες Λύσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα https://myaccount.avg.com/my-account-login. Εάν έχετε αγοράσει την άδεια χρήσης Σας απευθείας από την AVG στο πλαίσιο υπογεγραμμένης, έγγραφης συμφωνίας, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για Εσάς ή, κατά περίπτωση, τους Πελάτες Σας για Υπηρεσίες MSP.
  • Η AVG, σύμφωνα πάντα με τους Ειδικούς Όρους, μπορεί κατά καιρούς να ενημερώνει οποιαδήποτε Λύση ή να αντικαθιστά μια Λύση με κάποια άλλη Λύση με παρόμοια λειτουργικότητα, χωρίς να ζητήσει ή να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή Σας, και η Συσκευή Σας ή ορισμένες λειτουργίες της Συσκευής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε Εσάς κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Ενημέρωσης·
  • Η AVG συλλέγει και χρησιμοποιεί ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Λύσεων από Εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της· και
  • Ορισμένες Λύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπεριέχουν Λογισμικό, μπορεί να περιλαμβάνουν μια λειτουργία “χρονικού ορίου” που καθιστά αυτομάτως τη Λύση εκτός λειτουργίας στο τέλος της Περιόδου Συνδρομής.
 • Δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και είστε εξουσιοδοτημένος/η να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία (ή για τις Συσκευές των οποίων) αποκτάτε Λύσεις·
 • Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου έχει επιβληθεί εμπορικός αποκλεισμός από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, ή η οποία έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που “υποθάλπει την τρομοκρατία” και ότι δεν Σας έχει επιβληθεί αποκλεισμός ή άλλη νομική απαγόρευση λήψης ή χρήσης των Λύσεων βάσει της νομοθεσίας της χώρας στην οποία κατοικείτε ή από την οποία έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Λύσεις·

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ.

Ως Ισχύοντες Όροι, όσον αφορά κάθε Λύση, νοείται η Περίοδος Συνδρομής για τη Λύση, η Αυτόματη ή Μη Αυτόματη Επέκταση της Περιόδου Συνδρομής, ο αριθμός και το είδος των Συσκευών για τις οποίες παρέχεται άδεια χρήσης της Λύσης και άλλοι παρόμοιοι όροι που διέπουν τη χρήση της συγκεκριμένης Λύσης. Οι Ισχύοντες Όροι διευκρινίζονται (i) στη σελίδα πληρωμής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας εφόσον αποκτάτε τη Λύση μέσω Διαδικτύου, από Mobile App Store ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, (ii) τηλεφωνικά ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αγορά της Λύσης, ή (iii) στη συσκευασία εφόσον αποκτήσατε τη Λύση σε CD ή άλλο φυσικό μέσο. 

Ως Εγκεκριμένοι Σκοποί νοούνται (i) όσον αφορά τις Δωρεάν Λύσεις και τις Λύσεις Beta, η προσωπική, μη εμπορική χρήση εκ μέρους Σας, και (ii) όσον αφορά άλλες Λύσεις, η προσωπική χρήση ή η εσωτερική εμπορική χρήση εκ μέρους Σας, και σε κάθε περίπτωση η μη μεταπώληση ή άλλη εκμετάλλευση προς όφελος τρίτων. Ως
AVG νοείται η AVG Netherlands BV, μια εταιρεία συσταθείσα κατά το ολλανδικό δίκαιο ή, όσον αφορά οποιαδήποτε Λύση, η Εταιρεία του Ομίλου της AVG που παρέχει τη Λύση σε Εσάς. Ως
Λύση Beta νοείται κάθε Λύση Αξιολόγησης και κάθε Λύση που επισημαίνεται ή άλλως χαρακτηρίζεται ως δοκιμαστική έκδοση beta, ανεξαρτήτως αν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή. Ως
Συσκευή νοείται κάθε κινητό τηλέφωνο, φορητή συσκευή, tablet, συσκευή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, άλλο φορητό προϊόν (έκαστο αναφερόμενο ως “Κινητή Συσκευή”), προσωπικός υπολογιστής, συσκευή με σύνδεση στο Διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που υποστηρίζεται από την AVG όπως διευκρινίζεται στους Ισχύοντες Όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν τη Λύση. Ο όρος
Διαφορά έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 11.1 αυτής της Συμφωνίας. Ως
Λύση Αξιολόγησης νοείται μια Λύση που έχει πληρωθεί με άλλον τρόπο και παρέχεται από την AVG χωρίς τη λήψη πληρωμής για σκοπούς δοκιμής ή αξιολόγησης. Ο όρος
Περίοδος Επέκτασης έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας Συμφωνίας. Ως
Δωρεάν Λύση νοείται κάθε Λύση εκτός των Λύσεων Beta, την οποία η AVG χαρακτηρίζει ως “δωρεάν” ή που άλλως παρέχεται χωρίς χρέωση. Ως
Εταιρεία του Ομίλου νοείται, όσον αφορά την AVG, μια οντότητα η οποία ελέγχει, ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με την AVG. Ως “Έλεγχος,” όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, νοείται η κατοχή άνω του 50% των κυκλοφορουσών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της σχετικής οντότητας. Ως
Αρχική Συνδρομή, για κάθε Λύση, νοείται η περίοδος που ξεκινά κατά την ημερομηνία που λαμβάνετε τη Λύση και συνεχίζει καθ’ όλο το διάστημα (το οποίο ορίζεται ως η πάροδος του χρόνου, η χρήση της Λύσης από Εσάς ή με άλλο σύστημα μέτρησης) που διευκρινίζεται στους Ισχύοντες Όρους. Ως
Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες (ή Υπηρεσίες MSP) νοούνται οι υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης Συσκευής που παρέχετε στον Πελάτη Σας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών της AVG που έχετε συμφωνήσει να παρέχετε στον εν λόγω Πελάτη στο πλαίσιο συμφωνίας που έχετε συνάψει με τον εν λόγω Πελάτη. Ως
Mobile App Store νοείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο επί του παρόντος ή στο μέλλον προσφέρει Λύσεις Κινητής Τηλεφωνίας, ακόμα και μέσω της ίδιας της Συσκευής. Ως
Λύση Κινητής Τηλεφωνίας νοείται μια Λύση που είναι διαθέσιμη σε Εσάς μέσω κάποιας πλατφόρμας Κινητής Συσκευής, π.χ. Android, iOS και Windows Phone. Ως
Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο, να επικοινωνήσουν με ή να εντοπίσουν ένα άτομο, ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλες πηγές για να προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο (όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην οδηγία 95/46/ΕΚ της Ε.Ε. περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Ως
Πολιτική Απορρήτου νοείται η πολιτική απορρήτου της AVG η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.avg.com/privacy όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Ως
Υπηρεσία νοείται μια Λύση που αποτελείται από υπηρεσίες. Ως
Λογισμικό νοείται μια Λύση που αποτελείται από λογισμικό ή λογισμικό που παρέχεται προς υποστήριξη μιας Υπηρεσίας, το οποίο προορίζεται για εγκατάσταση σε Συσκευή, και θα περιλαμβάνει τυχόν Ενημερώσεις. Ο όρος
Λύση έχει την έννοια που καθορίζεται στο προοίμιο. Ο όρος
Περίοδος Συνδρομής, όσον αφορά κάθε Λύση, νοείται η Αρχική Συνδρομή καθώς και όλες οι Περίοδοι Επέκτασης. Ως
Τεχνικές Προδιαγραφές νοούνται τα τεχνικά έγγραφα που ισχύουν για το εκάστοτε Λογισμικό και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.avg.com/technical-specifications όπως τροποποιούνται κατά καιρούς. Ως
Υλικό Τρίτων νοούνται λογισμικό, υπηρεσίες, τοποθεσίες web, προσφορές και προωθητικές δράσεις ή προϊόντα που παρέχονται από οποιονδήποτε τρίτο και διέπονται από Όρους και Προϋποθέσεις Τρίτων. Ως
Όροι και Προϋποθέσεις Τρίτων νοούνται οποιεσδήποτε άδειες χρήσης, όροι χρήσης, όροι παροχής υπηρεσιών, πολιτικές απορρήτου και άλλοι όροι που καθορίζουν τρίτοι και διέπουν την πρόσβαση ή τη χρήση Υλικού Τρίτων. Ως
Ενημέρωση νοείται περιεχόμενο ή κώδικας που χρησιμοποιεί η AVG για την ενημέρωση μιας Λύσης, και περιλαμβάνει ενδεικτικά νέες εκδόσεις Λογισμικού, ενημερωμένες υπογραφές κακόβουλου λογισμικού (malware), ορισμούς λογισμικού υποκλοπής (spyware), κανόνες προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (anti-spam), ορισμούς ιών, μαύρες ή λευκές λίστες URL, κανόνες τείχους προστασίας, δεδομένα ανίχνευσης εισβολής, λίστες ιστοσελίδων όπου έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας και δεδομένα ευπάθειας, ή άλλη διαθέσιμη ενημέρωση που παρέχει κατά καιρούς η AVG σε σχέση με κάποια Λύση. Ως
Κυβέρνηση των ΗΠΑ νοείται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.


2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΑ.

2.1 Χορήγηση Άδειας. Η AVG, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, Σας χορηγεί μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης κάθε Λύσης που αγοράζετε ή άλλως αποκτάτε νόμιμα, σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της σχετικής Περιόδου Συνδρομής για Εγκεκριμένους Σκοπούς σύμφωνα με τους Ισχύοντες Όρους και τυχόν ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Περίοδος Συνδρομής για Δωρεάν Λύσεις συνεχίζεται επ’ αόριστον, χωρίς να απαιτούνται επεκτάσεις, μέχρι Εσείς ή AVG να τη διακόψετε σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

2.2 Περιορισμοί.

2.2.1. Γενικά Τόσο Εσείς, όσο και οποιοσδήποτε τρίτος με την άδειά Σας (i) δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κλειδί άδειας, συνδυασμό ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή άλλο κωδικό εξουσιοδότησης που παρέχει η AVG σε σχέση με οποιαδήποτε Λύση, σε περισσότερες Συσκευές από τον αριθμό των Συσκευών που καθορίζεται στους Ισχύοντες Όρους, (ii) δεν θα αποκαλύψετε οποιοδήποτε κλειδί άδειας, συνδυασμό ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης ή άλλο κωδικό ή αριθμό εξουσιοδότησης σε οποιοδήποτε μέρος πλην της AVG ή των επίσημων εκπροσώπων της AVG, (iii) εκτός αν επιτρέπεται ρητά από το νόμο, (Α) δεν θα προβείτε σε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, απομεταγλώττιση, μετάφραση, ανακατασκευή, μετασχηματισμό ή εξαγωγή οποιασδήποτε Λύσης ή τμήματος Λύσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και διαδικασιών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού), ή (Β) δεν θα αλλάξετε, τροποποιήσετε ή άλλως μεταβάλετε οποιαδήποτε Λύση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχετικών υπογραφών κακόβουλου λογισμικού και διαδικασιών ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού), (iv) δεν θα δημοσιεύσετε, μεταπωλήσετε, διανείμετε, αναμεταδώσετε, μεταδώσετε, γνωστοποιήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε, ενοικιάσετε, μοιραστείτε ή χορηγήσετε παρεπόμενη άδεια χρήσης οποιασδήποτε Λύσης, (v) δεν θα παράσχετε πρόσβαση σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Λύση σε γραφείο εξυπηρέτησης, υπηρεσία χρονομερισμού, συνδρομητική υπηρεσία ή πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών ή σε άλλη παρόμοια βάση, (vi) δεν θα δοκιμάσετε ούτε θα προβείτε σε συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων (benchmark), ούτε θα αποκαλύψετε ή δημοσιεύσετε αποτελέσματα δοκιμών ή συγκριτικής αξιολόγησης για οποιαδήποτε Λύση της AVG, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της AVG’ (την οποία μπορείτε να ζητήσετε μέσω της διεύθυνσης http://www.avg.com/benchmarking), ή (vii) δεν θα απενεργοποιήσετε ή παρακάμψετε ή θα επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε ή να παρακάμψετε, ούτε θα εξουσιοδοτήσετε ή θα συνδράμετε τρίτους προκειμένου να απενεργοποιήσουν ή να παρακάμψουν ελέγχους σχετικούς με την εγκατάσταση ή χρήση αντιγράφων Λύσεων.
2.2.2 Λογισμικό.  Επιπλέον των περιορισμών που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.1, (i) δεν θα αντιγράψετε Λογισμικό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, παρά μόνο κατά τον τρόπο που απαιτείται εύλογα για τη χρήση αυτού όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, και τη διατήρηση ενός (1) μη εγκατεστημένου/χωρίς σύνδεση αντιγράφου για σκοπούς ανάκτησης δεδομένων μετά από καταστροφή· (ii) δεν θα εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε κάποιο λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται από την AVG, όπως καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, και (iii) δεν θα αφαιρέσετε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλης ιδιοκτησίας από το Λογισμικό.
2.2.3 Δικαιώματα διαχειριστή. Ορισμένες Λύσεις παρέχουν σε Εσάς ή σε άλλο χρήστη προνόμια διαχείρισης, τα οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιτρέπουν στο διαχειριστή να παρακολουθεί άλλες Συσκευές ή/και την κατάσταση Λύσεων που χρησιμοποιούνται σε άλλες Συσκευές, όπως για παράδειγμα την κατάσταση της συνδρομής ή ειδοποιήσεις και μηνύματα Λύσεων. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ασκείτε Δικαιώματα Διαχειριστή μόνο σε σχέση με τις Συσκευές και Λύσεις για τις οποίες είστε εξουσιοδοτημένος και για κανέναν άλλο σκοπό. Δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να αποδεχθείτε την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους των ιδιοκτητών και χρηστών των σχετικών διαχειριζόμενων Συσκευών, και με την παρούσα αποδέχεστε αυτήν τη Συμφωνία για λογαριασμό τους.
2.2.4 Προειδοποίηση. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ Ή ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η AVG ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΑΥΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΑΣ.

2.3 Αμοιβές τρίτων. Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τέλη πρόσβασης ή τέλη δεδομένων ή τέλη χρήσης από τρίτους (όπως ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου ή ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε) σε σχέση με τη χρήση κάποιας Λύσης από Εσάς. Για παράδειγμα, μπορεί να επιβαρυνθείτε με τέτοιου είδους τέλη αν κάνετε χρήση της Λύσης και η Λύση αυτή κάνει λήψη Ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμών κακόβουλου λογισμικού. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων αυτών των τελών.

2.4 Ενημερώσεις. Η AVG, μπορεί κατά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής και χωρίς τη ρητή άδεια ή συναίνεσή Σας, να αναπτύξει Ενημερώσεις για οποιαδήποτε Λύση, και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική Λύση ή Συσκευή (ή ορισμένες λειτουργίες της Συσκευής), μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της Ενημέρωσης. Οι Ενημερώσεις θα θεωρούνται μέρος της Λύσης για όλους τους σκοπούς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Οι Ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προσθήκες αλλά και αφαιρέσεις συγκεκριμένης λειτουργικότητας που προσφέρει η Λύση, ή μπορεί να την αντικαθιστούν πλήρως, και το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα των εν λόγω Ενημερώσεων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της AVG. Η AVG ή η Συσκευή Σας μπορεί να Σας προσφέρει την επιλογή να απορρίψετε ή να καθυστερήσετε τη λήψη Ενημερώσεων. Ωστόσο θα πρέπει να κάνετε λήψη και να επιτρέψετε την εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων Ενημερώσεων προκειμένου να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος από τη Λύση. Η AVG μπορεί να διακόψει την παροχή υποστήριξης για κάποια Λύση μέχρι να αποδεχθείτε και να εγκαταστήσετε όλες τις Ενημερώσεις. Η AVG θα καθορίσει εάν και πότε ενδείκνυνται Ενημερώσεις και δεν υποχρεούται να καταστήσει διαθέσιμες σε Εσάς οποιεσδήποτε Ενημερώσεις. Η AVG, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να σταματήσει να παρέχει Ενημερώσεις για οποιαδήποτε έκδοση της Λύσης, εκτός από την πιο πρόσφατη έκδοση, ή Ενημερώσεις που υποστηρίζουν τη χρήση της Λύσης σε σχέση με οποιεσδήποτε εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προγραμμάτων περιήγησης και άλλου λογισμικού με τα οποία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί η Λύση.

2.5 Ασύμβατη λειτουργικότητα και κατάργηση εγκατάστασης. Ορισμένο Λογισμικό, κατά την εγκατάσταση του, μπορεί να απενεργοποιήσει κάποια υπάρχουσα λειτουργικότητα, όπως το τείχος προστασίας, και να την αντικαταστήσει με κάποια λειτουργικότητα που παρέχεται μαζί με τη Λύση. Εάν απεγκαταστήσετε τη Λύση, ενδέχεται να Σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε άλλο λογισμικό. Η AVG Σας συμβουλεύει να ενεργοποιήσετε το σχετικό άλλο λογισμικό όπως Σας ζητείται, μόλις ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση της Λύσης. Ορισμένες εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να μην επιτρέπουν την ομαλή εγκατάσταση και εκτέλεση των Λύσεων. Εάν επιλέξετε να αγνοήσετε τις προειδοποιήσεις που παρέχονται κατά την εγκατάσταση της Λύσης, οι Λύσεις αυτές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και, παρά οποιαδήποτε αντίθετη αναφορά στην παρούσα Συμφωνία, η AVG αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω Λύσεις. Επιπλέον, η AVG δεν υποστηρίζει εφαρμογές τρίτων που παρέχουν λειτουργικότητα κατάργησης εγκατάστασης των Λύσεών μας, καθώς αυτές μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα για τον τελικό χρήστη. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τέτοια προγράμματα κατάργησης εγκατάστασης τρίτων, παρά οποιαδήποτε αντίθετη αναφορά στην παρούσα Συμφωνία, η AVG αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω Λύσεις.

2.6 Σχόλια Χρηστών. Τα σχόλιά Σας σχετικά με Λύσεις, καθώς και οποιαδήποτε ειδοποίηση ότι αντιμετωπίσατε κάποια βλάβη, σφάλμα ή άλλη δυσλειτουργία, αλλά και οι προτάσεις Σας για πρόσθετα ή διαφορετικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες είναι ευπρόσδεκτα από την AVG. Παρακαλούμε να μας στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις Σας χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.avg.com/feedback-entry. H AVG δεν αποδέχεται καμία υποχρέωση να απαντήσει ή να ενεργήσει όσον αφορά τα εν λόγω σχόλια ή προτάσεις και η παρούσα προτροπή σχολιασμού δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης ή σφάλματος προϊόντος όσον αφορά κάποια Λύση. Παρόλα αυτά, παρέχετε στην AVG διαρκές, αμετάκλητο, μεταβιβάσιμο, υποαδειοδοτήσιμο, πλήρως καταβεβλημένο, δωρεάν, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Σας (αν υπάρχουν) όσον αφορά τη χρήση, αντιγραφή, καταγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, πώληση, μεταπώληση, παραχώρηση άδειας (μέσω πολλαπλών επιπέδων), τροποποίηση, εμφάνιση, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση, δημοσίευση, εκπομπή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και άλλου είδους αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεών Σας σε οποιαδήποτε Λύση, καθώς και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.
 

2.7 Περιεχόμενο Χρήστη. Ορισμένες Λύσεις μπορεί να Σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύετε ή να μοιράζεστε δημόσια με άλλους περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει ή αποκτήσει από άλλες πηγές (“Περιεχόμενο Χρήστη”). Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε ήδη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε μέσω της Λύσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων, αδειών και λοιπών όρων της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποκείμενων δικαιωμάτων τρίτων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε. Χορηγείτε στην AVG μη αποκλειστικό, απεριόριστο, ανεπιφύλακτο, παγκόσμιο, αμετάκλητο, διαρκές και δωρεάν δικαίωμα και άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, μεταπώλησης, υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών επιπέδων), τροποποίησης, εμφάνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων και άλλου είδους εκμετάλλευσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου Χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε μέσω μιας Λύσης (και παράγωγων έργων αυτού), αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των Λύσεων σε Εσάς στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Κάθε φορά που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε Περιεχόμενο Χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης στη χώρα στην οποία κατοικείτε και ότι είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας, ή ότι έχετε λάβει κάθε κατάλληλη συγκατάθεση από το γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα ανηλίκου ο οποίος εμφανίζεται ή έχει συμβάλει στο Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε, και ότι, όσον αφορά το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη, (α) είστε ο μοναδικός δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου Χρήστη, ή έχετε νόμιμο δικαίωμα να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε το Περιεχόμενο Χρήστη και ότι χορηγείτε στην AVG το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, χωρίς καμία υποχρέωση της AVG να εξασφαλίσει τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου και χωρίς να δημιουργείτε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για την AVG· (β) το Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακριβές· (γ) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει και, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις της AVG’ και την εκμετάλλευσή του όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, δεν πρόκειται να παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων· και (δ) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία, ούτε προκαλεί τραυματισμό ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.  

 

3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Εάν έχετε αγοράσει την άδεια χρήσης Σας απευθείας από την AVG στο πλαίσιο ξεχωριστής, έγγραφης συμφωνίας ή από επιχειρηματικό συνεργάτη της AVG τον οποίον πληρώσατε απευθείας για τη Λύση Σας, η παρούσα διάταξη και οι όροι επιστροφής χρημάτων που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία ενδεχομένως να μην ισχύουν για Εσάς. Ανατρέξτε στην έγγραφη συμφωνία Σας για Περιόδους Συνδρομής και πληροφορίες ανανέωσης και επιστροφής χρημάτων.
 

3.1.    Επέκταση συνδρομής.  Στο τέλος κάθε Περιόδου Συνδρομής, η συνδρομή Σας μπορεί να επεκταθεί για διαδοχικές χρονικές περιόδους (έκαστη αναφερόμενη ως “Περίοδος Επέκτασης”) σύμφωνα με το παρόν άρθρο 3.1. Εάν, σύμφωνα με τους Ισχύοντες Όρους για την εκάστοτε Λύση, η Περίοδος Συνδρομής επεκτείνεται αυτόματα για έναν επιπλέον μήνα, έτος ή παρόμοια διαδοχική χρονική περίοδο, η AVG μπορεί να Σας παράσχει Ειδοποίηση που θα περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς να ακυρώσετε τη συνδρομή Σας στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή Σας στο τέλος της Περιόδου Συνδρομής, ακολουθώντας τις οδηγίες στην Ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συνδρομή Σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://myaccount.avg.com/my-account-login. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής Σας σταματάει η χρέωση περιοδικών τελών χωρίς όμως να Σας επιστραφούν αναδρομικά οι τρέχουσες πληρωμές, ενώ διατηρείτε την πρόσβαση στις Λύσεις για τις οποίες έχετε πληρώσει μέχρι τη λήξη της εκάστοτε τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής. Εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή, η AVG θα χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική Σας κάρτα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας Περιόδου Συνδρομής με βάση το εκάστοτε ισχύον τέλος επέκτασης (το οποίο μπορεί να είναι υψηλότερο από την τιμή που είχατε καταβάλει αρχικά) και, με τη λήψη της πληρωμής, η Περίοδος Συνδρομής Σας θα επεκταθεί για την αντίστοιχη Περίοδο Επέκτασης.

3.2.    Επιστροφή χρημάτων.

3.2.1. Για Λύσεις Κινητής Τηλεφωνίας.  Ο πιο γρήγορος τρόπος για να λάβετε επιστροφή χρημάτων για κάποια Λύση Κινητής Τηλεφωνίας, είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία που ορίζει το Mobile App Store από το οποίο αγοράσατε τη Λύση. Αν το Mobile App Store δεν εγκρίνει το αίτημά Σας για επιστροφή χρημάτων, αλλά κατά τα άλλα δεν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από την αρχική αγορά, ίσως μπορείτε να επιστρέψτε τη Λύση Κινητής Τηλεφωνίας Σας και να λάβετε επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβάλατε (εκτός από τα ποσά που αφορούν αγορές εντός της εφαρμογής ή συνδρομές) ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Άλλες Λύσεις.  Ενδεχομένως να μπορείτε να επιστρέψετε ορισμένες άλλες Λύσεις και να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Συμβουλευτείτε τη σελίδα http://www.avg.com/billing.

3.3. Στοιχεία πληρωμής.  Στην προσπάθειά της να διασφαλίσει τη μη διακοπή της χρήσης κάποιας Λύσης από Εσάς, η AVG μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα περιοδικής τιμολόγησης ή σε υπηρεσίες επικαιροποίησης λογαριασμού. Αν η Περίοδος Συνδρομής Σας επεκταθεί αυτόματα και η AVG αδυνατεί να χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική Σας κάρτα που έχει καταγράψει στο αρχείο της, η AVG, κατ’ επιλογήν της, δύναται να λάβει επικαιροποιημένο αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης ή άλλα επικαιροποιημένα Στοιχεία Πληρωμής από την τράπεζά Σας ή άλλη πηγή, ή ο εκδότης της κάρτας Σας μπορεί να χρεώσει αυτομάτως την κάρτα Σας χωρίς να ειδοποιήσει την AVG ή Εσάς. Αν επιθυμείτε να πληρώσετε τη συνδρομή Σας μέσω PayPal, θα πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό στο PayPal και να τηρείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών του PayPal, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

3.4. Τερματισμός Άδειας. Επιπλέον των υπολοίπων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει στη διάθεσή της βάσει νόμου, αυτοδικαίως ή με άλλο τρόπο, η AVG μπορεί να τερματίσει την άδειά Σας για οποιαδήποτε ή για όλες τις Λύσεις χωρίς καμία ευθύνη (i) για λόγους διευκόλυνσής της κατόπιν ’ειδοποίησής Σας προ (5) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά Λύσεις για τις οποίες έχετε ήδη πληρώσει, η AVG δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είτε (α) να Σας επιστρέψει τα τέλη που καταβάλατε στην AVG για το τμήμα της ισχύουσας Περιόδου Συνδρομής που δεν έχει ακόμα λήξει, αναλογικά σε σχέση με την ισχύουσα Περίοδο Συνδρομής, είτε (β) να χορηγήσει άδεια για κάποιο ουσιαστικά παρόμοιο προϊόν για το εναπομένον διάστημα της Περιόδου Συνδρομής, ή (ii) για σοβαρή αιτία, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Διευκρινίζεται ότι, για Δωρεάν Λύσεις και Λύσεις Beta, η AVG δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς Εσάς πλην της παροχής Ειδοποίησης πέντε (5) ημέρες’ πριν τον τερματισμό της Άδειας για λόγους διευκόλυνσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και δεν υποχρεούται να παρέχει Ειδοποίηση σε περίπτωση τερματισμού της Άδειας για σοβαρή αιτία.

3.5. Συνέπειες τερματισμού ή καταγγελίας. Κατά τη λήξη της εκάστοτε Περιόδου Συνδρομής για κάθε σχετική Λύση ή τον τερματισμό της Περιόδου Συνδρομής για κάθε σχετική Λύση ή την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, θα πάψετε να χρησιμοποιείτε τις σχετικές Λύσεις, ενώ η AVG μπορεί να σταματήσει να Σας παρέχει Ενημερώσεις και η σχετική Λύση μπορεί να πάψει να λειτουργεί. Τα άρθρα 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 θα έχουν μετενέργεια και μετά τη λήξη ή καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.

4.1. Γενικά.  

4.1.1. Αγορά Λύσεων από Mobile App Store.  Κάθε Mobile App Store δημοσιεύει τους όρους υπό τους οποίους πωλεί Λύσεις σε Εσάς, συμπεριλαμβανομένων των όρων υπό τους οποίους το Mobile App Store ενδέχεται (ή όχι) να αποδεχτεί επιστροφές προϊόντων ή να εγκρίνει επιστροφή χρημάτων για το τίμημα αγοράς που καταβάλατε. Οφείλετε να μελετήσετε αυτούς τους όρους προσεκτικά προτού πραγματοποιήσετε την αγορά Σας.
4.1.2. Χρήση Λύσεων.  Επιπλέον, η παρούσα Συμφωνία, και όχι οι βασικοί όροι άδειας χρήσης τελικού χρήστη ή άλλοι όροι που Σας παρέχει το Mobile App Store, διέπουν τη χρήση όλων των Λύσεων από Εσάς. Ωστόσο, κάθε Mobile App Store απαιτεί από την AVG να προβεί σε ορισμένες ειδοποιήσεις και αποποιήσεις, εκ των οποίων όλες παρέχονται στο παρόν άρθρο 4.

4.2. Λήψη Λύσεων από το Google Play Store.  Ως Google Play Store νοείται το Mobile App Store που είναι διαθέσιμο μέσω Συσκευής στη διεύθυνση http://play.google.com (“Google Play Store”). Διευκρινίζεται ότι, η Άδεια που χορηγείται στο άρθρο 2.1 της Συμφωνίας ισχύει σε αντικατάσταση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων χρήσης μιας Λύσης που διαφορετικά θα εκχωρούνταν από του προκαθορισμένους όρους για εφαρμογές που έχουν ληφθεί από το Google Play Store.

4.3. Λήψη Λύσεων από το Apple App Store.  Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι ισχύουν για Λύσεις που αποκτάτε μέσω του iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) και του Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (έκαστο αναφερόμενο ως “Apple App Store”):

4.3.1. Οι άδειες που χορηγούνται με το άρθρο 2.1 περιορίζονται σε μια μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Λύσης σε οποιαδήποτε Συσκευή iPhone, iPod Touch ή άλλη Συσκευή της Apple, την οποία κατέχετε ή ελέγχετε όπως προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης που καθορίζονται στους Όρους Υπηρεσίας του Apple App Store και είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html ή μέσω άλλων τοποθεσιών web και άλλων μέσων που θέτει στη διάθεσή Σας η Apple.
4.3.2. Η AVG και Εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

(α)    Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ των μερών, και όχι με την Apple. Η AVG, και όχι η Apple, ευθύνεται αποκλειστικά για τις Λύσεις και το περιεχόμενό τους.
(β)    Η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με τη Λύση.
(γ)    Αν η Λύση δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple, και η Apple θα Σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς της Λύσης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση παροχής οποιασδήποτε εγγύησης σχετικά με τη Λύση, και ότι, όσον αφορά Εσάς, την AVG και την Apple, κάθε άλλη απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημία, κόστος ή δαπάνη που οφείλεται στη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε εγγύηση, θα αποτελεί ’αποκλειστική ευθύνη της AVG.
(δ)    Η AVG, και όχι η Apple, είναι υπεύθυνη να διαχειριστεί τυχόν απαιτήσεις από Εσάς ή τρίτους που αφορούν τη Λύση ή την κατοχή ή/και χρήση της σχετικής Λύσης από Εσάς, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά: (i) απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων· (ii) τυχόν απαίτηση ότι η Λύση δεν πληροί τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις· και (iii) απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή άλλη παρόμοια νομοθεσία.
(ε)    Σε περίπτωση απαίτησης τρίτου που ισχυρίζεται ότι η Λύση ή η κατοχή και χρήση της εν λόγω Λύσης από Εσάς παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου’, η AVG, και όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, το συμβιβασμό και την εξόφληση της σχετικής απαίτησης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.
(στ)    Η Apple και οι θυγατρικές της' Apple αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας Συμφωνίας και, με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας από Εσάς, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να Σας επιβάλει την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, ως τρίτος δικαιούχος.

4.4. Λήψη Λύσεων από το Windows Phone Store.

4.4.1. Επιτρέπεται να κάνετε λήψη και να εκτελέσετε τη Λύση σε έως και πέντε (5) Συσκευές Windows phone που συνδέονται με το λογαριασμό Σας Microsoft, χωρίς πληρωμή πρόσθετων τελών.
4.4.2. Τόσο η Microsoft, όσο και ο κατασκευαστής της Συσκευής Σας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι Υμών όσον αφορά τη Λύση.
4.4.3. Η Λύση ενδέχεται να συνδεθεί με ασύρματες υπηρεσίες Διαδικτύου. Η χρήση της Λύσης από Εσάς συνεπάγεται τη συναίνεσή Σας για τη μετάδοση βασικών πληροφοριών Συσκευής (όπως, ενδεικτικά, τεχνικές πληροφορίες για τη Συσκευή, το σύστημα, το λογισμικό εφαρμογών και τις περιφερειακές συσκευές Σας) για υπηρεσίες Διαδικτύου ή ασύρματες υπηρεσίες. Εφόσον παρέχονται άλλοι όροι σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από Εσάς, οι όροι αυτοί ισχύουν επίσης.
4.4.4. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία Διαδικτύου με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να εξασθενήσει τη χρήση της υπηρεσίας ή του ασύρματου δικτύου από οποιοδήποτε άλλο' πρόσωπο. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σε μια απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιαδήποτε μέσα.
4.4.5. Καμία ρητή εγγύηση.  ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.1 ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ WINDOWS PHONE. Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.3 ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ “ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΡΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.1 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ”.

4.5. Λήψη Λύσεων από το Amazon Appstore. Η Amazon μπορεί να καθορίσει ορισμένους όρους χρήσης για πελάτες του Amazon Appstore ως “Προεπιλεγμένους Όρους Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.” Αυτοί οι Προεπιλεγμένοι Όροι Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη θα ισχύουν για τη χρήση των Λύσεων από Εσάς, τις οποίες αγοράζετε μέσω του Amazon Appstore. Οι Προεπιλεγμένοι Όροι Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη θα διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η AVG είναι ο δικαιοπάροχος της Λύσης και ότι η Amazon δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Προεπιλεγμένων Όρων Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύουν οι Προεπιλεγμένοι Όροι Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη μόνο όσον αφορά τη σχετική αντίφαση. Η Amazon δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση Σας ή της AVG με τους Προεπιλεγμένους Όρους Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

 

5. ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Η AVG, είτε άμεσα είτε μέσω κάποιας Λύσης, μπορεί να παρουσιάσει συνδέσμους προς, ή προσφορές για Υλικό Τρίτων, όλα εκ των οποίων ελέγχονται από Τρίτους και τα περισσότερα εκ των οποίων υπόκεινται σε Όρους και Προϋποθέσεις Τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν τους αποδεχτείτε. Η AVG δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την απόδοση Υλικού Τρίτων, δεν εγγυάται ούτε υποστηρίζει τέτοιου είδους Υλικό Τρίτων, ούτε αναλαμβάνει ή έχει οποιαδήποτε ευθύνη προς Εσάς ή τρίτο μέρος όσον αφορά το σχετικό Υλικό Τρίτων. Η πρόσβαση, λήψη ή χρήση τέτοιου Υλικού Τρίτων γίνεται με αποκλειστική Σας ευθύνη.
 

6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

6.1 Η AVG διατηρεί όλα τα δικαιώματα στις Λύσεις, τα οποία δεν χορηγούνται ρητά με την παρούσα Συμφωνία. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα πιθανά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με τη Λύση (όπως, μεταξύ άλλων, υπογραφές κακόβουλου λογισμικού και άλλα αρχεία δεδομένων, εικόνες που εμφανίζονται στη Λύση και σε απεικονίσεις στην οθόνη, καθώς και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη Λύση) ανήκουν στην AVG ή τους δικαιοπαρόχους της και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και από ξένους νόμους, διεθνείς συμβάσεις και άλλους εφαρμοστέους νόμους. Κάθε αντίγραφο μιας Λύσης που Σας επιτρέπεται να δημιουργήσετε στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις λοιπές ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο αντίγραφο της Λύσης.

6.2 Τυχόν εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, ονόματα τομέα ή άλλα χαρακτηριστικά εμπορικής επωνυμίας που χρησιμοποιούνται με, πάνω σε ή σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου Υλικού Τρίτων το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάποια Λύση ή μέσω αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία των ανεξάρτητων παρόχων ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων τους. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

7.1 Γενικά. Εκτός των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7.2, η AVG δηλώνει, όσον αφορά κάθε Λύση, ότι, με την παράδοση της Λύσης και για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών έκτοτε (i) τυχόν μέσο, στο οποίο παραδίδεται η Λύση, θα είναι απαλλαγμένο από ουσιώδη ελαττώματα και, (ii) σύμφωνα με το άρθρο 7.3, η Λύση θα ανταποκρίνεται σε τυχόν περιγραφή που περιλαμβάνεται στους Ισχύοντες Όρους ή/και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η παραπάνω εγγύηση ισχύει μόνο για τη Λύση, όπως είχε αρχικά παραδοθεί, και δεν ισχύει για Ενημερώσεις ή ελαττώματα που προκαλούνται από το συνδυασμό, τη λειτουργία ή τη χρήση της Λύσης με λογισμικό, υλισμικό ή άλλο υλικό το οποίο δεν παρέχεται από την AVG, ή από Συσκευή, λογισμικό ή άλλο υλικό που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της AVG που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης που έχετε στη διάθεσή Σας σε περίπτωση παραβίασης της εγγύησης του παρόντος άρθρου 7.1, είναι η αντικατάσταση των ελαττωματικών μέσων ή Λύσεων ή, κατ’ επιλογή της AVG’, η επιστροφή της Λύσης έναντι πλήρους επιστροφής χρημάτων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά Σας βάσει του παρόντος άρθρου 7.1, πρέπει να απεγκαταστήσετε και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα της Λύσης που μπορεί να έχετε δημιουργήσει (συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχειακών αντιγράφων), και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στη σελίδα http://www.avg.com/billing.

7.2 ΔΩΡΕΑΝ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ BETA. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 7.2 ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7.1 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ BETA. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ BETA ΤΗΣ AVG ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, “ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ,” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ AVG.

7.3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ.  ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΡΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.1 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Η AVG ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΛΥΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ,” “ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ,” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”, ΚΑΙ Η AVG ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ, Ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΠΩΛΗΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η AVG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΜΕ ΚΑΘΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΛΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ή ΟΤΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς εγγυήσεων, και κατά συνέπεια οι ως άνω περιορισμοί ενδεχομένως να μην ισχύουν στην περίπτωσή Σας. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν στην εκάστοτε δικαιοδοσία.

7.4 Επικίνδυνο περιβάλλον. Οι Λύσεις δεν έχουν σχεδιαστεί ή αδειοδοτηθεί για χρήση σε Επικίνδυνο Περιβάλλον, όπως, μεταξύ άλλων, σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών, συστήματα επικοινωνίας αεροσκαφών, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συστήματα υποστήριξης ζωής ή οπλικά συστήματα και σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσε να προκύψει σωματική βλάβη ή θάνατος λόγω αποτυχίας ή αδυναμίας χρήσης κάποιας Λύσης. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις των άρθρων 7.2 και 7.3 της παρούσας συμφωνίας, η AVG και οι δικαιοπάροχοί της δια του παρόντος αποποιούνται κάθε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση περί καταλληλότητας για τέτοιους σκοπούς ή χρήσεις.

 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η AVG Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ Ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, Ή ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ Ή ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΛΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η AVG ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η AVG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΥΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ AVG’ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (Ι) ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ Ή ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ, ΚΑΙ (II) ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ AVG ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ Ή, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΛΥΣΗ Ή ΛΥΣΗ BETA, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5,00 ΔΟΛ. ΗΠΑ. Ο ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
 

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ AVG, ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ, ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ’ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΑΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. Η AVG ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ, ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ AVG ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΜΕΣΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ.
 

10. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

10.1 Γενικά. Η συλλογή και χρήση από την AVG’ Προσωπικά Αναγνωρίσιμων Πληροφοριών από τις Συσκευές Σας περιγράφεται (και περιορίζεται) στην ’Πολιτική Απορρήτου της AVG.

10.2 Στοιχεία εγγραφής. Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε Λύσης από Εσάς ή κάποιον τρίτο που έχετε εξουσιοδοτήσει να το πράξει για λογαριασμό Σας, μπορεί να χρειαστεί η εγγραφή Σας στην AVG μέσω Διαδικτύου ή τηλεφωνικά. Ως ουσιώδης προϋπόθεση για τη χορήγηση των αδειών και την παροχή των Υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία από την AVG, δηλώνετε ότι τα Στοιχεία Εγγραφής που Εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος παρέχει στην AVG (συμπεριλαμβανομένης, ειδικότερα, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σας) είναι ακριβή και πλήρη κατά την ημερομηνία εγγραφής Σας και ότι θα τα διατηρείτε επικαιροποιημένα όταν και εφόσον υπάρχει αλλαγή και, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ AVG, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ Ή ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ (Ή ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) (i) ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ AVG’ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ (ii) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AVG, ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Στοιχεία Εγγραφής, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις Σας για τη Λύση CloudCare στο www.cloudcare.avg.com/ και για άλλες Λύσεις μέσα από τη σελίδα λογαριασμού Σας. 

 

11. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

11.1. Εφαρμογή. Η παρούσα Συμφωνία Δεσμευτικής Διαιτησίας και η Παραίτηση Από Άσκηση Ομαδικής Αγωγής ισχύουν για οποιαδήποτε Διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με κάποια Λύση ή με την παρούσα Συμφωνία και αφορά Εσάς και την AVG ή/και τις Εταιρείες του Ομίλου της. Ως “Διαφορά,” για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 11, νοείται οποιαδήποτε διαφορά, αγωγή ή άλλη αντιπαράθεση, ανεξάρτητα από τον επικαλούμενο λόγο ή λόγους αγωγής(-ών)( (ήτοι περιλαμβάνει, εκτός από κάθε άλλη πιθανή αιτία αγωγής ή νομική βάση, απαιτήσεις για παραβίαση σύμβασης, απάτη και παραβίαση νόμου ή κανονισμού).

11.2. Ειδοποίηση. Σε περίπτωση Διαφοράς, οφείλετε να παράσχετε στην AVG Ειδοποίηση Διαφοράς, ήτοι γραπτή δήλωση περιλαμβάνουσα το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που την παρέχει, τα γεγονότα που εγείρουν τη Διαφορά και τα αιτούμενα μέτρα αποκατάστασης. Η Ειδοποίηση Διαφοράς θα πρέπει να αποσταλεί στην AVG μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο legalnotice@avg.com (αναφέροντας ως Θέμα: άρθρο 11.2 Ειδοποίηση Διαφοράς βάσει της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη).

11.3. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ή ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΛΛΩΝ. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

11.4. Συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία. Αν Εσείς και η AVG δεν επιλύσετε οποιαδήποτε Διαφορά μέσω άτυπης διαπραγμάτευσης, κάθε άλλη προσπάθεια επίλυσης της Διαφοράς θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, η οποία θα διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Federal Arbitration Act ή “FAA”), Τίτλος 9 του Κώδικα των ΗΠΑ (U.S.C.)§ άρθρα 1 και επόμενα, με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 11.5 και 11.8.2 κατωτέρω. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 11.5 και 11.8.2, παραιτήστε του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής (ή συμμετοχής σε αντιδικία ως διάδικος ή μέλος σε ομαδική αγωγή) για οποιαδήποτε Διαφορά ενώπιον δικαστή ή σώματος ενόρκων. Αντ’ αυτού, όλες οι Διαφορές θα επιλύονται ενώπιον αμερόληπτου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι οριστική, με την εξαίρεση περιορισμένου δικαιώματος προσφυγής σε δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας των ΗΠΑ. Οποιοδήποτε δικαστήριο, το οποίο έχει δικαιοδοσία επί των διαδίκων μπορεί να επιβάλει την απόφαση ’του διαιτητή.

11.5. Εξαιρέσεις στη συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία.

11.5.1. Ειρηνοδικείο. Για οποιαδήποτε Διαφορά, μπορείτε να προσφύγετε στο Ειρηνοδικείο της κομητείας ή άλλης παρόμοιας πολιτικής υποδιαίρεσης στην οποία κατοικείτε, εφόσον η Διαφορά πληροί όλες τις προϋποθέσεις εκδίκασης στο Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση που εγείρετε απαίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ευθύνεστε για όλα τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές.
11.5.2. Πνευματική ιδιοκτησία. Κάθε Διαφορά σχετικά με επικαλούμενη παράνομη ιδιοποίηση της δικής Σας Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή αυτής της AVG', συμπεριλαμβανομένης τυχόν Διαφοράς σχετικά με το Άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται δικαστικά.

11.6. Διαδικασίες διαιτησίας. Η όποια διαιτησία θα διεξάγεται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association - “AAA”) σύμφωνα με τους “Κανόνες Καταναλωτικής Διαιτησίας” της ΑΑΑ’ που ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των “Εξόδων Διαιτησίας (και των Τελών Διεκπεραίωσης της ΑΑΑ)” που ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 2014 (συλλογικά, οι “Καταναλωτικές Διαδικασίες”). 

11.6.1. Έξοδα διαιτησίας. Οι Καταναλωτικές Διαδικασίες προβλέπουν ορισμένες αμοιβές και τέλη, και διευκρινίζουν ποια εξ αυτών βαρύνουν τον καταναλωτή (Εσάς) και ποια την επιχείρηση (AVG). Αν το ποσό της απαίτησής Σας είναι έως 75.000 δολάρια ΗΠΑ, η AVG θα καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες που διευκρινίζονται, συμπεριλαμβανομένων όσων βαρύνουν τον καταναλωτή. Η AVG δεν συμφωνεί να αναλάβει οποιαδήποτε άλλα έξοδα. Αν το ποσό της απαίτησής Σας υπερβαίνει τις 75.000 δολάρια ΗΠΑ, θα ισχύουν τα όσα προβλέπουν οι Καταναλωτικές Διαδικασίες για την πληρωμή.
11.6.2. Νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τη διαιτησία Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 11.8, οι Καταναλωτικές Διαδικασίες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (AAA)' θα ισχύουν για κάθε Διαφορά μεταξύ των μερών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταναλωτικής Διαιτησίας R-1(ε), ένα μέρος δύναται να υποβάλει το ζήτημα της ορθής εφαρμογής των Κανόνων Καταναλωτικής Διαιτησίας σε κάποιον διαιτητή για την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Συμφωνίας με τις Καταναλωτικές Διαδικασίες, κατισχύει η παρούσα Συμφωνία. Για την έκδοση αποφάσεως επί κάποιας Διαφοράς, ο αμερόληπτος διαιτητής θα εφαρμόσει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και τη νομοθεσία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ. Συμφωνείτε η διαδικασία διαιτησίας να αρχίσει μόνο στην κομητεία ή σε άλλη παρόμοια πολιτική υποδιαίρεση στην οποία κατοικείτε. Η διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν, ωστόσο η διαδικασία διεξαχθεί σύμφωνα με τις Καταναλωτικές Διαδικασίες της ΑΑΑ, ο/οι διαιτητής(-ές) θα έχει/έχουν τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσουν τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας κατόπιν αιτήματος ενός μέρους.
11.6.3. Η ΑΑΑ δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία. Εσείς και η AVG συμφωνείτε ότι η διεξαγωγή της διαιτησίας από την AAA δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμφωνία των μερών' να υποβάλουν τις Διαφορές τους σε Διαιτησία. Εάν η AAA δεν προτίθεται ή αδυνατεί να διεξαγάγει τη διαιτησία, Εσείς και η AVG θα διαπραγματευτείτε καλόπιστα προκειμένου να ορίσετε από κοινού έναν μοναδικό διαιτητή, ο οποίος θα επιλύσει τη Διαφορά όπως ορίζουν οι Καταναλωτικές Διαδικασίες. Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σε έναν διαιτητή, κάποιο αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να ορίσει έναν διαιτητή, ο οποίος θα ακολουθήσει τις 'Καταναλωτικές Διαδικασίες
της AAA.

11.7 Διαιρετότητα.  Εάν ένα ή περισσότερα τμήματα του άρθρου 11 κριθούν παράνομα, άκυρα ή με εκτελεστά ως προς το σύνολο ή μέρος μιας Διαφοράς, τότε, και μόνο τότε, τα τμήματα αυτά θα αποκοπούν και η Διαφορά θα επιλυθεί σύμφωνα με όλα τα εναπομείναντα τμήματα του άρθρου 11 και τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν η εν λόγω αποκοπή οδηγήσει στην εκδίκαση του συνόλου ή μέρους μιας Διαφοράς από δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε τέτοια δικαστική διαδικασία θα είναι τα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της Πολιτείας του Ντέλαγουερ. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας δικαστικής διαδικασίας, συναινείτε και δεν θα αμφισβητήσετε την δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ντέλαγουερ’ σχετικά με το πρόσωπό Σας και περαιτέρω παραιτήστε κάθε ένστασης περί αναρμοδιότητας του δικαστηρίου καθ’ ύλην και κατά τόπον για λόγους διευκόλυνσης, και δεν θα ζητήσετε την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη περιφέρεια ή δικαιοδοσία.

11.8. Διαφορές Επιχειρηματικών Πελατών.  Αν αγοράσατε μια Λύση για μη προσωπική ή οικιακή χρήση, όλες οι Διαφορές θα υπόκεινται στα άρθρα 11.1 έως 11.7, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

11.8.1. Διαδικασίες διαιτησίας. Η διαδικασία διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής εξόδων, θα διεξάγεται σύμφωνα με τους Εμπορικούς Κανόνες Διαιτησίας της AAA' (οι "Εμπορικές Διαδικασίες"). Αυτές οι Εμπορικές Διαδικασίες θα εφαρμόζονται αναλόγως σε οποιαδήποτε Διαφορά μεταξύ των μερών, και δεν θα υποστηρίξετε το αντίθετο σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας Συμφωνίας με τις Εμπορικές Διαδικασίες, κατισχύει η παρούσα Συμφωνία.
11.8.2. Άρθρο 13.6. Όλες οι Διαφορές που σχετίζονται με το άρθρο 13.6, το οποίο αφορά ορισμένα επιχειρηματικά προϊόντα, θα επιλύονται δικαστικά.

 

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.

12.1. Ειδοποίηση. Η AVG μπορεί ανά πάσα στιγμή να Σας παράσχει Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναδυόμενου παραθύρου, παραθύρου διαλόγου ή άλλων μέσων, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην λάβετε την Ειδοποίηση μέχρι να εκκινήσετε κάποια Λύση. Η εν λόγω Ειδοποίηση θα θεωρείται παραδοθείσα κατά την ημερομηνία κατά την οποία η AVG την καθιστά για πρώτη φορά διαθέσιμη μέσω κάποιας Λύσης, ανεξάρτητα από το πότε πράγματι τη λάβατε.

12.2. Επιλογή δικαίου. Η Ερμηνεία, η ισχύς και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και όλων των μη συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεών της περί σύγκρουσης δικαίων.

12.3. Ερμηνεία.Οι επικεφαλίδες στην παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζουν την Ερμηνεία της. Η χρήση ενός γένους περιλαμβάνει όλα τα γένη. Ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και το αντίστροφο. Αν για μια λέξη ή φράση παρέχεται ορισμός, ο ορισμός αυτός ισχύει και για τις άλλες γραμματικές μορφές στις οποίες μπορεί να εμφανίζεται.

12.4. Διαιρετότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εκτελεστότητα.

12.5. Αντικειμενική αδυναμία. Η AVG δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση εκτέλεσης έργου, η οποία οφείλεται εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της, και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, σφάλμα βοηθητικού προγράμματος ή μετάδοσης, βλάβη τηλεφωνικών γραμμών ή τηλεφωνικού εξοπλισμού, διακοπή ρεύματος, απεργίες ή άλλες εργασιακές αναταραχές (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, απεργίας ή άλλης εργασιακής αναταραχής που προκύπτει σε σχέση με την AVG και τις Εταιρείες του Ομίλου της, τους αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους, εκπροσώπους, προμηθευτές, διανομείς, μεταπωλητές και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες της), εχθροπραξίες ή τρομοκρατικές ενέργειες, πλημμύρες, δολιοφθορά, πυρκαγιά, φυσικές ή άλλες καταστροφές ή θεομηνίες.

12.6. Παραίτηση. Η μη επιμονή ενός μέρους στην αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε όρου, προϋπόθεσης και διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται ως Παραίτηση από τη μελλοντική συμμόρφωση με τη Συμφωνία, και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εκτελεστότητα. Τυχόν Παραίτηση ενός μέρους από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύει μόνο εφόσον είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από το εν λόγω μέρος. Η Παραίτηση ενός μέρους από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας από το έτερο μέρος δεν θα εκλαμβάνεται ως διαρκής Παραίτηση από τη σχετική παραβίαση ή ως Παραίτηση από άλλες παραβιάσεις της ίδιας ή άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

12.7. Εκχώρηση. Δεν δικαιούστε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που υπέχετε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της AVG. Η AVG μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή Σας.

12.8. Κατάρτιση. Η παρούσα Συμφωνία δεν θα διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων, η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητά. Σε περίπτωση που προκύψει αμφισημία ή ζήτημα προθέσεων ή ερμηνείας, σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή με άλλον τρόπο, οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα ερμηνεύονται ως εάν να είχαν καταρτιστεί από κοινού από τα μέρη, και δεν θα προκύπτει καμία υπόθεση ή βάρος απόδειξης υπέρ ή κατά οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται στην πατρότητα οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

12.9. Άδεια της Κυβέρνησης των ΗΠΑ Οποιαδήποτε Λύση, η οποία παρέχεται στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ, παρέχεται με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς εμπορικής άδειας που περιγράφονται σε άλλο σημείο της παρούσας. Η AVG διατηρεί κάθε ακοινολόγητο δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

12.10. Συνολική Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία, καθώς και οι Ισχύοντες Όροι, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Πολιτική Απορρήτου και άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, αποτελούν την πλήρη Συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης επικοινωνίας, δήλωσης ή συμφωνίας, προφορικής ή γραπτής, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας.

12.11. Έλεγχοι εξαγωγών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα αμερικανική και διεθνή νομοθεσία που διέπει την εξαγωγή και επανεξαγωγή των Λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς και με τους περιορισμούς τελικού χρήστη, τελικής χρήσης και προορισμού που εκδίδει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, (i) δηλώνετε ότι δεν είστε άτομο που περιλαμβάνεται στους καταλόγους, φυσικών προσώπων, μη επιβεβαιωμένων προσώπων, νομικών προσώπων, ειδικά καθορισμένων υπηκόων, αποκλεισμένων προσώπων τα οποία έχουν αποστερηθεί του δικαιώματος εξαγωγών, ή σε άλλους καταλόγους που εκδίδει η Κυβέρνηση των ΗΠΑ, (ii) δεν θα κάνετε χρήση, εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Λύσεων σε επικράτειες, προορισμούς, εταιρείες ή πρόσωπα κατά παράβαση των εμπορικών αποκλεισμών ή των εμπορικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αναφέροντας, ενδεικτικά, τις ακόλουθες χώρες: Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σουδάν και Συρία.

12.12. Απουσία τρίτων δικαιούχων. Η παρούσα Συμφωνία αποβαίνει αποκλειστικά προς όφελος δικό Σας και της AVG ή/και των Εταιρειών του Ομίλου της και των αντίστοιχων αντιπροσώπων, δικαιοπαρόχων, εκπροσώπων, προμηθευτών, διανομέων, μεταπωλητών και άλλων επιχειρηματικών συνεργατών της. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.3.2(στ), κανένα πρόσωπο, το οποίο δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να προβάλει αιτία αγωγής βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ως τρίτος δικαιούχος της παρούσας.

12.13. Γλώσσα. Η παρούσα Συμφωνία καταρτίστηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι η AVG μπορεί να παράσχει μία ή περισσότερες μεταφράσεις για τη διευκόλυνσή Σας, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας. 

12.14. Σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ορισμένες Λύσεις ενδέχεται να απαιτούν ενεργή και σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο προκειμένου να λειτουργήσουν. Ως εκ τούτου έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε πάντα ενεργή και σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

12.15. Ονόματα προϊόντων. Η AVG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς το όνομα των Λύσεών της, κατά την απόλυτη κρίση της.

12.16. Στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AVG:

12.16.1. Όσον αφορά τις Λύσεις CloudCare και Managed Workplace, σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύονται στο www.avg.com/support, και
12.16.2. Όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες Λύσεις, υπ’ όψιν: του Διευθυντή Υποστήριξης Πελατών (Customer Care Manager), c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Μπρνο, Τσεχία, +1 (844) 276-2915 (χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ· ισχύουν διεθνείς χρεώσεις εκτός των ΗΠΑ), +1 (828) 459-5436 (ενδέχεται να ισχύουν αστικές ή υπεραστικές χρεώσεις εντός των ΗΠΑ· εκτός των ΗΠΑ θα ισχύουν διεθνείς χρεώσεις), και στο avg-support@avg.com για οποιαδήποτε απορία, καταγγελία ή απαίτηση.​​​

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Οι ακόλουθοι Ειδικοί Όροι ισχύουν για ορισμένες Λύσεις. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Ειδικών Όρων και των υπόλοιπων όρων της Συμφωνίας, οι παρόντες Ειδικοί Όροι θα διέπουν τις Λύσεις για τις οποίες αυτοί ισχύουν.

13.1 AVG Security Toolbar και AVG SafeGuard Toolbar.  Το παρόν άρθρο 13.1 ισχύει για τις Λύσεις που είναι γνωστές ως AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar ή κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου, εργαλείο περιήγησης ή πρόσθετο που παρέχεται από την AVG (έκαστο αναφερόμενο ως “Γραμμή Εργαλείων”). ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ, Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΑΣ, ΤΗ “ΣΕΛΙΔΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ DNS” ΚΑΙ ΤΗ “ΣΕΛΙΔΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 404”, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΟΛΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ AVG, ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (για παράδειγμα, σχετικά με τον αριθμό των εγκαταστάσεων και των μοναδικών χρηστών, τις διευθύνσεις IP, τα ερωτήματα αναζήτησης, τον αριθμό των κλικ που λαμβάνει η Γραμμή Εργαλείων, τον αριθμό αναζητήσεων που πραγματοποιούν οι χρήστες, κ.λπ.). Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση της Γραμμής Εργαλείων ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. Ορισμένες Λύσεις της AVG ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη λειτουργία AVG Do Not Track (“DNT”). Η λειτουργία DNT Σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε ορισμένες τοποθεσίες web που παρακολουθούν τις δραστηριότητές Σας στο Διαδίκτυο και Σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τοποθεσίες web να αποκλείσουν (ή όχι) τις εν λόγω δραστηριότητες παρακολούθησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις απορρήτου Σας. Η λειτουργία DNT μπορεί να ενημερώσει τυχόν τοποθεσίες web ή στοιχεία τοποθεσιών web που παρακολουθούν τις δραστηριότητές Σας, για την επιθυμία Σας να αποκλείσετε τις δραστηριότητές τους και οι εν λόγω τοποθεσίες web ή στοιχεία τοποθεσιών web ενδέχεται να μην σεβαστούν την επιθυμία Σας. 
13.2.2. Από προεπιλογή, οι σχετικές Λύσεις παρέχονται με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DNT, γεγονός που μπορεί να εμποδίζει την προβολή ορισμένου περιεχομένου κάποιων τοποθεσιών web. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις Σας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο DNT στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
13.2.3. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, η AVG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DNT ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ Ή ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Ή ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DNT ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
13.2.4. Το DNT λειτουργεί μόνο στα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome. Στα iOS και MAC OSX, η λειτουργία DNT λειτουργεί μόνο στα εξής προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου: AVG Family Safety browser και AVG Safe browser.

13.3. Προσωπική Υποστήριξη AVG.

Οι όροι του παρόντος άρθρου 13.3 ισχύουν για τις υπηρεσίες Βοήθεια Εγκατάστασης, Βοήθεια για Ιούς και για άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε ως Προσωπική Υποστήριξη, τις οποίες σε κάθε περίπτωση  αιτείστε μέσω της τοποθεσίας www.avg.com (“Προσωπική Υποστήριξη”).  

13.3.1. Υποχρεώσεις της AVG.  Η AVG θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την εκτέλεση των υπηρεσιών Προσωπικής Υποστήριξης που αγοράζετε. Εάν η Συσκευή και το δίκτυό Σας πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 13.3 και κατά τα λοιπά έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχετε βάσει του παρόντος άρθρου 13.3, και παρόλα αυτά η AVG δεν ολοκληρώσει κάποια υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης προς εύλογη ικανοποίησή Σας, η AVG, ως μοναδική υποχρέωση της και ως μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης Σας, θα επιστρέψει το τέλος που καταβάλατε για τη σχετική υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης. Κατά τ’ άλλα, τα τέλη που καταβάλλετε για Προσωπική Υποστήριξη δεν επιστρέφονται. Με επιφύλαξη του άρθρου 7.3, η AVG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΤΙ ΚΑΤΑ Τ’ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
13.3.2. Περιορισμοί Υπηρεσίας Προσωπικής Υποστήριξης.
(α) Περίοδος Εξαργύρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε (α) υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης μίας χρήσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς της εν λόγω υπηρεσίας μίας χρήσης και (β) συνδρομητική υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Περιόδου Συνδρομής (κατά περίπτωση, η “Περίοδος Εξαργύρωσης”). Το δικαίωμά Σας για τη λήψη Προσωπικής Υποστήριξης εκπνέει στη λήξη της Περιόδου Εξαργύρωσης, εκτός αν προβείτε σε νέα αγορά.
(β) Απαιτήσεις συστήματος. Η υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης είναι διαθέσιμη μόνο για Συσκευές και δίκτυα που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Αν η Συσκευή ή το δίκτυό Σας δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, η AVG ενδέχεται να αδυνατεί να Σας παρέχει την υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης που αγοράσατε.
(γ) Αντικείμενο Υπηρεσιών.
(i)Η Προσωπική Υποστήριξη περιορίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται ρητά στην αντίστοιχη περιγραφή, όπως αυτή δημοσιεύεται κατά καιρούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.avg.com. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή, ακόμα κι αν έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης, καθότι η AVG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις υπηρεσίες και λειτουργίες οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη περιγραφή στο www.avg.com. Εάν, κατά τη διάρκεια παροχής Προσωπικής Υποστήριξης, η AVG κρίνει ότι το ζήτημά Σας δεν εμπίπτει στο αντικείμενο της Προσωπικής Υποστήριξης, θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες προκειμένου να περιγράψει τη φύση του ζητήματος, ούτως ώστε να μπορέσετε να αναζητήσετε κατάλληλη βοήθεια.
(ii)Επιπλέον, οι συνδρομές στην υπηρεσία Προσωπικής Υποστήριξης έχουν σχεδιαστεί για να Σας παρέχουν εύλογο βαθμό υποστήριξης κατά την Περίοδο Συνδρομής για τις Συσκευές που καθορίζονται στους Ισχύοντες Όρους. Η AVG μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει τη συνδρομή Σας απροειδοποίητα και χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των σχετικών τελών εάν η AVG’, κατά την απόλυτη κρίση της, διαπιστώσει ότι (A) παραβιάζετε αυτή τη Συμφωνία ή κάνετε κατάχρηση της Προσωπικής Υποστήριξης ζητώντας υπηρεσίες (1) πέραν αυτών που αναμένονται εύλογα για κάποιον που χρησιμοποιεί ένα συνδρομητικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους Ισχύοντες Όρους, (2) για οποιαδήποτε Συσκευή που δεν καθορίζεται στους Ισχύοντες Όρους, ή (3) για λογισμικό ή υπηρεσίες που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια, ή (B) κάποιος άλλος επιχειρεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας Προσωπικής Υποστήριξης που απευθύνεται σε Εσάς για δικό του όφελος.
13.3.3. Οι Υποχρεώσεις Σας.
(α) Προετοιμασία. Προτού ζητήσετε Προσωπική Υποστήριξη, θα πρέπει: (i) να επιβεβαιώσετε ότι έχετε επαρκή προνόμια διαχειριστή για τις σχετικές Συσκευές ώστε να επιτραπεί στην AVG να καταργήσει και να εγκαταστήσει λογισμικό, να αλλάξει τις ρυθμίσεις της Συσκευής και να ρυθμίσει με άλλο τρόπο τις παραμέτρους των Συσκευών και του δικτύου ούτως ώστε να λάβετε και να εφαρμόσετε την Προσωπική Υποστήριξη, (ii) να κάνετε λήψη ή αντιγραφή του σχετικού Λογισμικού στη Συσκευή Σας, (iii) να επιβεβαιώσετε ότι οι σχετικές Συσκευές είναι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο μέσω σύνδεσης που πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη διεύθυνση http://www.avg.com/technical-specifications. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε πλήρες αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα δεδομένα στη Συσκευή, καθώς η AVG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑ ΤΗΣ AVG’.
(β) Εργαλείο Υποστήριξης. Κατόπιν αιτήματος της AVG’, θα δώσετε άδεια στην AVG να κάνει λήψη και να εγκαταστήσει στις Συσκευές Σας κάποιο πρόγραμμα λογισμικού (το “Εργαλείο Υποστήριξης”) που επιτρέπει στην AVG να αποκτήσει πρόσβαση και να ελέγχει τη Συσκευή Σας από απόσταση. Το Εργαλείο Υποστήριξης περιλαμβάνει Λογισμικό για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, του οποίου η Περίοδος Συνδρομής λήγει στο τέλος της εκάστοτε τρέχουσας συνεδρίας Προσωπικής Υποστήριξης. Η AVG θα χρησιμοποιεί το Εργαλείο Υποστήριξης για την ανάλυση, διάγνωση, επίλυση πιο δύσκολων προβλημάτων ή/και την εκτέλεση λειτουργιών βελτιστοποίησης συστήματος, και θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την απεγκατάσταση του Εργαλείου Υποστήριξης από τις Συσκευές Σας στο τέλος της συνεδρίας.
(γ) Κωδικοί πρόσβασης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας συνεδρίας Προσωπικής Υποστήριξης, η AVG Σας συμβουλεύει να αλλάξετε τυχόν κωδικό πρόσβασης που αποκαλύψατε στην AVG κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
13.3.4. Απόρρητο.  Το παρόν άρθρο 13.3.4 θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου της AVG και τη Δήλωση χρήσης cookies.
(α) Όταν ζητάτε Προσωπική Υποστήριξη, οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να συλλεχθούν και να αποσταλούν από τον προσωπικό υπολογιστή Σας στην AVG μέσω Σύνδεσης στο Διαδίκτυο:
• Τα στοιχεία που συμπληρώσατε στην διαδικτυακή διεπαφή της AVG’ όταν ζητήσατε Προσωπική Υποστήριξη·
• Το είδος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί ο προσωπικός υπολογιστής Σας·
• Το υλικό που έχετε συνδέσει στον προσωπικό υπολογιστή Σας· και
• Οι εφαρμογές, το λογισμικό και τα εργαλεία που έχετε στον προσωπικό υπολογιστή Σας.
(β) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Προσωπικής Υποστήριξής Σας, οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν και να αποσταλούν στην AVG μέσω ασφαλούς σύνδεσης ή από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Εργαλείο Υποστήριξης ή το λογισμικό:
• Εγκατεστημένο υλικό και περιφερειακά·
• Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα·
• Εγκατεστημένα προγράμματα και στοιχεία ενεργών διεργασιών· 
• Στοιχεία αρχείου καταγραφής εφαρμογών και δεδομένα μητρώου·
• Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ασφαλείας και προσωρινών αρχείων·
• Πληροφορίες συστήματος σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, τη μνήμη και το χώρο στο δίσκο, τη ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης και την εμφάνιση περιεχομένων καταλόγου για το Εργαλείο Υποστήριξης ή το λογισμικό·
• Η κατάσταση ασφάλειας (καλή/μέτρια/κακή) του υπολογιστή, όπως καθορίζεται από το Εργαλείο Υποστήριξης ή το λογισμικό·
• Ο αριθμός των σαρωμένων αρχείων, οι απειλές που εντοπίστηκαν και οι απειλές που επιδιορθώθηκαν από το Εργαλείο Υποστήριξης ή το λογισμικό·
• Το είδος των απειλών που εντοπίστηκαν·
• Ο αριθμός και το είδος των απειλών που παραμένουν χωρίς να έχουν επιδιορθωθεί από το Εργαλείο Υποστήριξης ή το λογισμικό· και
• Αν υπάρχει ενεργό τείχος προστασίας·
• Αν κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς έχει εγκατασταθεί, εκτελείται και είναι ενημερωμένο.
(γ) Η AVG χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για την ανάλυση, διάγνωση και προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που έχετε αντιμετωπίσει, και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των προϊόντων της AVG’. Οι πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν σε Εταιρεία του Ομίλου της AVG στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη χώρα/-ες, που ενδεχομένως έχουν λιγότερο προστατευτική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ωστόσο, η AVG έχει λάβει μέτρα προκειμένου οι πληροφορίες που συλλέγονται, εφόσον διαβιβαστούν, να λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας.
(δ) Η AVG μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει, εφόσον της ζητηθεί από κάποια αρχή επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή ανταποκρινόμενη σε κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία. Προκειμένου να προωθήσει την ενημέρωση, την ανίχνευση και την πρόληψη κινδύνων για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η AVG ενδέχεται να μοιραστεί ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες με ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους προμηθευτές λογισμικού ασφάλειας. Η AVG μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις πληροφορίες, προκειμένου να εντοπίσει και να δημοσιεύσει εκθέσεις για τις τάσεις των κινδύνων ασφάλειας και τη βελτίωση των προϊόντων.
(ε) Η AVG ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητους εργολάβους για να Σας παραδώσει το σύνολο ή μέρος της Προσωπικής Υποστήριξης. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι οι εν λόγω τρίτοι διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που διέπουν τη χρήση των τοποθεσιών web ή/και των υπηρεσιών τους.

13.4.    AVG Identity Alert.  Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και στην επιλογή “ΕΓΓΡΑΦΗ” ή σε παρόμοιο κουμπί όταν Σας ζητηθεί να εγγραφείτε για τις υπηρεσίες AVG Identity Alert, παρέχετε “Γραπτές Οδηγίες” στην AVG και τις Εταιρείες του Ομίλου της, τους αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους, προμηθευτές, διανομείς, μεταπωλητές και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες της, καθώς και σε κάθε άλλη πηγή και προμηθευτή δεδομένων (συλλογικά θα αναφέρονται ως οι “Πάροχοι”) συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, ή/και Equifax και σε άλλες υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών, βάσει του Νόμου περί Θεμιτής Κοινοποίησης Εμπορικών Πληροφοριών (Fair Credit Reporting Act), όπως τροποποιείται, εξουσιοδοτώντας του Παρόχους να λάβουν (α) πληροφορίες από το προσωπικό πιστωτικό προφίλ Σας από κάποια υπηρεσία εμπορικών πληροφοριών και (β) άλλες μη πιστωτικές πληροφορίες και να παρέχουν παρακολούθηση και ειδοποιήσεις για τα παραπάνω. Επιτρέπετε στους Παρόχους να λάβουν και να παρακολουθούν τέτοιου είδους πληροφορίες (πιστωτικού αλλά και μη πιστωτικού χαρακτήρα) σχετικά με την υπηρεσία AVG Identity Alert και να παρέχουν αναφορές πιστώσεων και ειδοποιήσεις αλλαγών στα δεδομένα του πιστωτικού Σας προφίλ. 

13.5.    Υπηρεσία AVG Online Backup, Data Seeding.

Οι όροι του παρόντος άρθρου 13.5 ισχύουν για όλες τις πτυχές της Υπηρεσίας AVG Online Backup, καθώς και για τη σχετική Υπηρεσία Data Seeding.

13.5.1. Σύνδεση.  Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (συλλογικά θα αναφέρονται ως “Σύνδεση”) που επιλέγετε κατά την εγγραφή Σας στην Υπηρεσία AVG Online Backup επιτρέπουν σε Εσάς να αποστέλλετε και να λαμβάνετε πληροφορίες και να χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο την υπηρεσία. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας της Σύνδεσής Σας. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω της Σύνδεσής Σας. Οφείλετε να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν αντιληφθείτε ή υποψιαστείτε ότι κάποιος Τρίτος προβαίνει σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Σύνδεσής Σας ή ότι η ασφάλεια του λογαριασμού Σας έχει παραβιαστεί με άλλο τρόπο. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ειδοποίηση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε απώλεια που θα υποστείτε συνεπεία της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Σύνδεσής Σας (ανεξαρτήτως αν η χρήση αυτή συντελείται εν γνώσει ή εν αγνοία Σας). Επιπλέον, θα είστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που εμείς (ή οποιοσδήποτε τρίτος) υποστούμε οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία συνεπεία του λογαριασμού Σας (ανεξαρτήτως αν έχετε δώσει την άδειά Σας, ή αν γίνεται εν γνώσει ή εν αγνοία Σας).
13.5.2. Data Seeding.   Αν κάνετε χρήση της υπηρεσίας Data Seeding, οφείλετε να ακολουθείτε τις οδηγίες της AVG’ όσον αφορά την υπηρεσία, οι οποίες περιλαμβάνουν (i) την απόκτηση μονάδας σκληρού δίσκου, μονάδας USB ή άλλου κατάλληλου μέσου (το “Υλικό Seeding”), (ii) τη δημιουργία ενός τοπικού αντιγράφου ασφαλείας για τα δεδομένα Σας που υπάρχουν στο μέσο και την αποστολή του Υλικού Seeding στις εγκαταστάσεις της AVG ή του προσώπου που θα υποδείξει η AVG. Θα καταβάλλετε όλα τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και άλλα έξοδα αποστολής προς και από αυτές τις εγκαταστάσεις. Διατηρείτε τον τίτλο κυριότητας του Υλικού Seeding και των δεδομένων, αλλά και τον κίνδυνο απώλειας τόσο του Υλικού Seeding όσο και τυχόν δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.  
13.5.3. Η συμπεριφορά και τα καθήκοντά Σας.
(α) Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε να μην προβείτε, άμεσα ή έμμεσα στα εξής: (α) παραποίηση ή ψευδής δήλωση οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά με την ταυτότητα ή τις προθέσεις Σας όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την Υπηρεσία AVG Online Backup· (β) ανάρτηση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, αποστολή ή data seeding οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού που (i) είναι παράνομο, άσεμνο, αισχρό, πορνογραφικό, υποτιμητικό, υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό όσον αφορά τη φυλή, τη θρησκεία ή το φύλο, ή που άλλως είναι εύλογα εριστικό, προσβλητικό ή ανάρμοστο· (ii) περιλαμβάνει ιό ή άλλο επιβλαβή κώδικα λογισμικού ή ρουτίνα προγραμματισμού, που θα μπορούσε να βλάψει οποιαδήποτε λειτουργία ή στοιχείο της Υπηρεσίας AVG Online Backup ή την πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση της Υπηρεσίας AVG Online Backup από άλλους (iii) είναι (εν όλω ή εν μέρει) ψευδές, απατηλό, παραπλανητικό, δόλιο ή άλλως εριστικό, προσβλητικό ή ανάρμοστο, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) οποιασδήποτε πληροφορίας, εγγράφου, επικοινωνίας ή μετάδοσης που συνιστά, επικυρώνει, ενθαρρύνει ή υποστηρίζει τη διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης παραβίασης οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή ισχύοντος ξένου νόμου, κανόνα ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) οποιασδήποτε νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ατομικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου· (iv) παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, δικαίωμα εμπορικού απορρήτου ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων· (v) παραβιάζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, άυλα δικαιώματα, δικαιώματα εμπιστευτικότητας ή τήρησης απορρήτου τρίτων· και (vi) περιλαμβάνει παρενοχλήσεις, διαφημίσεις, προγράμματα πυραμίδας ή άλλη αυτόκλητη επικοινωνία.
(β) Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας της Υπηρεσίας AVG Online Backup, ή οποιουδήποτε δικτύου, συστήματος, διακομιστή ή λογαριασμού τρίτων, καθώς και η συμμετοχή στις παρακάτω δραστηριότητες: (α) πρόσβαση σε δεδομένα, φακέλους, πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό, διακομιστές, λογαριασμούς, βάσεις δεδομένων κ.λπ., στα οποία δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης, (β) πλαστοπροσωπία του προσωπικού της AVG (ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου) ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη πρόφαση, (γ) απόπειρα (i) διερεύνησης, σάρωσης ή δοκιμής της ευπάθειας κάποιου συστήματος, διακομιστή, λογαριασμού ή δικτύου, ή (ii) παραβίαση ασφαλείας, μέτρα επικύρωσης ή πιστοποίησης των ανωτέρω, (δ) απόπειρα παρεμβολής, διαταραχής ή απόπειρα να καταστεί αδύνατη η εξυπηρέτηση ή η πρόσβαση ή η χρήση της Υπηρεσίας AVG Online Backup προς ή για οποιονδήποτε χρήστη, κεντρικό υπολογιστή (host), διακομιστή, λογαριασμό ή δίκτυο, όπως, μεταξύ άλλων, μέσω υπερφόρτωσης, "κατακλυσμού" (flooding), "βομβαρδισμού μηνυμάτων" (mailbombing), επιθέσεων "άρνησης υπηρεσίας", ή "διακοπής λειτουργίας" (crashing), (ε) πλαστογράφησης οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου TCP/IP ή μέρους των στοιχείων κεφαλίδας σε οποιοδήποτε e-mail ή ανάρτηση, (στ) εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας προκειμένου να αποκτήσετε υπηρεσίες τις οποίες δεν δικαιούστε, ή (ζ) απόπειρα χρήσης του ονόματος λογαριασμού ή της εικονικής προσωπικότητας άλλου μέρους' χωρίς την άδεια του εν λόγω μέρους. Απαγορεύεται επίσης να επιχειρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη ή τροποποίηση οποιασδήποτε μεθόδου μέτρησης ή χρέωσης οποιουδήποτε Χρήστη για την Υπηρεσία AVG Online Backup. Η παραβίαση αυτών των πολιτικών και της ασφάλειας της Υπηρεσίας AVG Online Backup' μπορεί να συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη για τους παραβάτες.
13.5.4. Αναστολή της Υπηρεσίας. Η AVG μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει (εν όλω ή εν μέρει) την Υπηρεσία AVG Online Backup ή την πρόσβασή Σας ή τη χρήση της Υπηρεσίας AVG Online Backup από Εσάς για οποιονδήποτε λόγο (ή και αναίτια) χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση 5 ημερών’ και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη προς Εσάς ή Τρίτους (δεδομένου ωστόσο ότι, εάν η AVG αναστείλει προσωρινά την Υπηρεσία AVG Online Backup ή τη χρήση αυτής από Εσάς, χωρίς λόγο ή αιτία, δεν θα χρεωθείτε για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν Σας επιτρέπεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία AVG Online Backup άνευ υπαιτιότητάς Σας), και εάν η AVG διακόψει την Υπηρεσία AVG Online Backup ή της χρήση της Υπηρεσίας AVG Online Backup από Εσάς, ή AVG, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε (α) θα Σας επιστρέψει τα τέλη που καταβάλατε στην AVG για το άληκτο τμήμα των Υπηρεσιών AVG Online Backup, κατ’ αναλογία προς τη σχετική Περίοδο Συνδρομής, ή (β) θα χορηγήσει άδεια για κάποιο ουσιαστικά παρόμοιο προϊόν για το εναπομένον διάστημα της Περιόδου Συνδρομής.
13.5.5. Αποποίηση και περιορισμοί ευθύνης. Με επιφύλαξη των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας:
(α) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ AVG ONLINE BACKUP ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Η AVG ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ AVG ONLINE BACKUP ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ, Ή ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ SARBANES-OXLEY ΤΟΥ 2002 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ), ΤΟΥ ΝΟΜΟ HIPAA (HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT) (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ), ΤΟΥ ΝΟΜΟ GRAMM-LEACH-BLILEY (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ) Ή ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. 
(β) Η AVG ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ Ή ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΓΙΑ: (1) ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΥΛΙΚΟΥ SEEDING, Ή (2) ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΥΛΙΚΟ SEEDING. 

13.6. Λύσεις CloudCare και Managed Workplace.

Οι όροι του παρόντος άρθρου 13.6 ισχύουν στις περιπτώσεις όπου οι Ισχύοντες Όροι Σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις Λύσεις CloudCare ή Managed Workplace κατά την παροχή Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών σε Τρίτους.

13.6.1. Πρόσθετοι Ορισμοί
Ως AVG Business Service νοούνται Υπηρεσίες HD ή/και Υπηρεσίες NOC, ανάλογα με τα συμφραζόμενα.
Ως Πελάτης νοείται κάποιος Τρίτος στον οποίο παρέχετε ή επιθυμείτε να παρέχετε Υπηρεσίες MSP.
Ως Υπηρεσίες HD νοούνται οι υπηρεσίες γραφείου βοήθειας (helpdesk) που η AVG ή Τρίτος (ανεξάρτητος) προμηθευτής της Σας παρέχει προς όφελος ενός ή περισσοτέρων Πελατών, σε κάθε περίπτωση όπως περιγράφεται στην Τοποθεσία Web της AVG (AVG Portal) και όπως τροποποιούνται κατά καιρούς από την AVG.
Ως Επικράτεια MSP νοείται η γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται στους Ισχύοντες Όρους.
Ως Υπηρεσίες NOC νοούνται οι υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης Συσκευών που η AVG ή Τρίτος (ανεξάρτητος) προμηθευτής της Σας παρέχει προς όφελος ενός ή περισσοτέρων Πελατών, σε κάθε περίπτωση όπως περιγράφεται στην Τοποθεσία Web της AVG και όπως τροποποιούνται κατά καιρούς από την AVG.
Ως Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών νοείται μια σύμβαση μεταξύ Εσάς και ενός Πελάτη, η οποία, μεταξύ άλλων, περιγράφει με σαφήνεια τις Υπηρεσίες που έχετε συμφωνήσει να παρέχετε στον Πελάτη.
13.6.2. Χορήγηση Άδειας: Η AVG, σύμφωνα με το άρθρο 2 και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, Σας χορηγεί περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού προκειμένου να παρέχετε Υπηρεσίες MSP στον αριθμό Συσκευών Πελάτη που καθορίζεται στους Ισχύοντες Όρους, και η άδεια αυτή ισχύει για την Επικράτεια κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής (χωρίς δικαίωμα χορήγησης παρεπόμενης άδειας.
13.6.3. Υπηρεσίες της AVG. Η AVG, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, θα Σας παρέχει Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των Υπηρεσιών Υποστήριξης AVG και AVG Business Service, προς όφελος των Πελατών Σας,  ανάλογα με το πλαίσιο και κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων Περιόδων Συνδρομής. Εκτός των όσων προβλέπονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία ή συμφωνήσουν διαφορετικά τα Μέρη, η AVG δεν θα παρέχει απευθείας Υπηρεσίες σε οποιονδήποτε Τρίτο.
13.6.4. Οι Υποχρεώσεις Σας. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, οφείλετε:
(α) Να εξασφαλίζετε ότι διαθέτετε πάντα Ισχύοντες Όρους, επαρκείς για να καλύψουν την εκάστοτε τρέχουσα χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από τους Πελάτες και τον εαυτό Σας και, κατόπιν εύλογου αιτήματος που διατυπώνει κατά καιρούς η AVG’, να επιβεβαιώνεται στην AVG ότι έχετε εκπληρώσει και εξακολουθείτε να εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις Σας με βάση το παρόν άρθρο 13.6.4(α).
(β)Να απαιτείτε ότι (i) κάθε Πελάτης (όρος που περιλαμβάνει και Εσάς στο βαθμό που είναι εφαρμοστέο) που λαμβάνει Λογισμικό, θα πρέπει να υπογράψει ή άλλως να δεσμευτεί στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, (ii) κάθε Πελάτης, στον οποίον έχετε συμφωνήσει να παρέχετε Υπηρεσίες θα πρέπει να υπογράψει ή άλλως να δεσμευτεί στο πλαίσιο μιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω, μπορείτε να αποδεχτείτε τις Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη εκ μέρους του Πελάτη’ μόνο εφόσον ο Πελάτης Σάς έχει εξουσιοδοτήσει ρητά προς το σκοπό αυτό στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (i) θα περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα προστατεύουν τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό τα συμφέροντα της AVG’ όπως προβλέπουν τα άρθρα 7, 8 και 9 της παρούσας Συμφωνίας ή, αν οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη Λύση AVG Online Backup, το άρθρο 13.5 της παρούσας Συμφωνίας και (ii) θα επιτρέπουν ρητά σε Εσάς και την AVG να αναπαράγετε, να μεταδίδετε, να αποθηκεύετε και να επεξεργάζεστε τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Πελάτη’ κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών.
(γ) Όσον αφορά Εσάς και την AVG, θα ευθύνεστε αποκλειστικά για (i) την εκτέλεση των υποχρεώσεών Σας στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, (ii) τη διασφάλιση της συμμόρφωσής Σας και των Πελατών Σας με όλους τους ισχύοντες Νόμους που αφορούν την παρακολούθηση υπαλλήλων και άλλων Τρίτων, καθώς και των αντίστοιχων Συσκευών τους (iii) την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπει κάθε Παραγγελία, και (iv) στο τέλος της σχετικής Περιόδου Συνδρομής, τη διακοπή των Υπηρεσιών και την αφαίρεση ή μέριμνα για την αφαίρεση από τον Πελάτη οποιουδήποτε Λογισμικού από Συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένο.
(δ) Σε αμοιβαία συμφωνημένα χρονικά διαστήματα (i) κατά τη Διάρκεια Ισχύος, να καθιστάτε το προσωπικό πωλήσεών Σας διαθέσιμο για εκπαιδευτικά σεμινάρια πωλήσεων σχετικά με το Λογισμικό και, (ii) κατά τη Διάρκεια Ισχύος, (α) να καθιστάτε το τεχνικό προσωπικό Σας διαθέσιμο για εκπαίδευση στην εγκατάσταση και υποστήριξη του Λογισμικού, και (β) να καθιστάτε διαθέσιμο το προσωπικό εκπαίδευσής Σας για σεμινάρια “εκπαίδευσης του εκπαιδευτή”. Όλα τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα διεξάγονται στα Αγγλικά μέσω Διαδικτύου, εκτός αν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.
(ε) Να μην εμπορεύεστε ή προωθείτε ενεργά τις Υπηρεσίες MSP εκτός της Επικράτειας, ή να επιτρέπετε σε Τρίτους να πράξουν το ίδιο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της AVG’, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν απαιτείται συγκατάθεση για την αποδοχή αυτόκλητων παραγγελιών εκτός της Επικράτειας, ή για την παροχή Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών σε τοποθεσίες εκτός της Επικράτειας στο πλαίσιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες προκύπτουν συνεπεία Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη εντός της Επικράτειας, ή όταν η έδρα του σχετικού Πελάτη βρίσκεται εντός της Επικράτειας, (στ) Κατά τη Διάρκεια Ισχύος και για διάστημα τριών ετών από τη λήξη της, να τηρείτε πλήρη και ακριβή αρχεία σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού. Μία φορά ανά δωδεκάμηνη περίοδο, η AVG ή ο εκπρόσωπός της δικαιούται να ελέγξει τα αρχεία Σας με αποκλειστικό σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής Σας με την παρούσα Συμφωνία. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται μέσα στις συνήθεις εργάσιμες ώρες στα γραφεία Σας και δεν θα παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τις επιχειρηματικές Σας δραστηριότητες. Αν με τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση άνω του 10% των αγορασμένων αδειών, η AVG μπορεί να Σας χρεώσει για όλη τη σχετική μη εξουσιοδοτημένη χρήση με βάση το 120% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής της AVG’.
13.6.5. Συμμόρφωση με Νόμους και Πολιτικές.
(α) Οφείλετε, με δικά Σας έξοδα, να συμμορφώνεστε με όλους τους Νόμους που ισχύουν για, ή προκύπτουν με βάση τις υποχρεώσεις Σας δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Νόμων που ισχύουν για την προστασία και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
(β) Θα ασκείτε τη δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή των υπαλλήλων, εκπροσώπων και στελεχών Σας και θα τους παρέχετε κατάλληλη εκπαίδευση και θα παρακολουθείτε τις δραστηριότητές τους προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα Συμφωνία και όλους τους ισχύοντες Νόμους.
(γ) Με το παρόν επιβεβαιώνετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι ιδιοκτήτες, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εκπρόσωποί Σας δεν έχουν πραγματοποιήσει, και ούτε θα πραγματοποιήσουν ή θα υποσχεθούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές ή να προσφέρουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε Κρατική Αρχή ή δημόσιο υπάλληλο, πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα, με σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση πελατείας ή την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος, ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον η πληρωμή αυτή θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Τελευταία ενημέρωση 17 Σεπτεμβρίου 2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο μενού