• Πολιτική απορρήτου
  • Λεπτομέρειες εφαρμογής
  • Cookies
  • Αρχείο απορρήτου

Cookies

Τι είναι τα cookies και τα ανώνυμα αναγνωριστικά;

Όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες Web της AVG (συμπεριλαμβανομένης της www.avg.com) ή χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας, ενδεχομένως να τοποθετούμε ορισμένες πληροφορίες στη συσκευή σας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται «cookies» και άλλα «ανώνυμα αναγνωριστικά» που μπορεί να περιέχουν μια τυχαία συμβολοσειρά χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό, όπως τα cookies.

Τι κάνουν τα cookies και τα άλλα ανώνυμα αναγνωριστικά;

Χρησιμοποιούμε πολλούς διαφορετικούς τύπους cookies και ανώνυμων αναγνωριστικών. Αυτά τα ανώνυμα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται με σκοπό την πιο παραγωγική λειτουργία των τοποθεσιών και των προϊόντων μας, την εξατομίκευση των διαφημίσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας ορισμένων τοποθεσιών Web ή προϊόντων.

 

Για παράδειγμα, τα cookies ή άλλα ανώνυμα αναγνωριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να:

 

  • Σας βοηθούν να περιηγείστε αποτελεσματικά σε διάφορες σελίδες των τοποθεσιών μας.
  • Θυμούνται τα στοιχεία σύνδεσης και τις προτιμήσεις που έχετε παράσχει, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία.
  • Μετρούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με σκοπό τη βελτίωση αυτών και της εμπειρίας περιήγησής σας.
  • Εξατομικεύουν τις διαφημίσεις, ώστε το περιεχόμενο να είναι πιο συναφές με τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην ακόλουθη τοποθεσία Web: www.allaboutcookies.org.

Τι τύπους cookies χρησιμοποιείτε και ποια είναι η λειτουργία τους;

Ο ακόλουθος πίνακας απαριθμεί τα cookies που χρησιμοποιούνται στις Τοποθεσίες μας και περιγράφει τον σκοπό λειτουργίας τους:

Ομάδα cookies Σκοπός
Τεχνικά cookies Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ορισμένων σημείων της Τοποθεσίας μας, όπως την ενεργοποίηση του τμήματος ηλεκτρονικού εμπορίου της τοποθεσίας μας, την προσφορά προϊόντων και τιμών που σχετίζονται με την περιοχή σας, την εξισορρόπηση του φόρτου στους διακομιστές, την καταγραφή των προτιμήσεων του χρήστη για την χρήση cookies, κλπ. Τα cookies στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνουν τα cookies περιόδου λειτουργίας, καθώς και τα μόνιμα cookies. Οι τοποθεσίες μας ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά ή και καθόλου χωρίς τη χρήση αυτών των cookies, οπότε χρησιμοποιούνται πάντα, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία εγκαθίστανται πάντα από τις τοποθεσίες μας και όχι από τομείς τρίτων.
 
Αναλυτικά cookies Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάσσουμε αναφορές, να βελτιώνουμε τις τοποθεσίες μας, καθιστώντας τις περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη, και να ελέγχουμε την ορθή λειτουργία τους. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη φόρμα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις τοποθεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που επισκέπτεστε και τις ιστοσελίδες που σας συνδέουν με τις τοποθεσίες μας. Τα cookies σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να εγκαθίστανται από τις τοποθεσίες μας ή από τομείς τρίτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από αυτά τα cookies είναι διαθέσιμες παρακάτω στην ενότητα σχετικά με τα ανώνυμα αναγνωριστικά.
 
Cookies παρακολούθησης τρίτων Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες μας και τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε όταν εισέρχεστε στις τοποθεσίες μας, τις ιστοσελίδες τις οποίες έχετε επισκεφτεί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φτάνετε στις τοποθεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάσσουμε αναφορές, να βελτιώνουμε τις τοποθεσίες μας και γενικά να εξατομικεύουμε τις προσφορές μας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα συγκεκριμένα cookies εγκαθίστανται είτε από τις τοποθεσίες μας είτε από τομείς τρίτων.
 
Cookies ενσωμάτωσης τρίτων Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για να ενσωματώνουν τη λειτουργικότητα τρίτων στις τοποθεσίες μας, όπως τα βίντεο στο YouTube, οι φόρμες υποβολής σχολίων ή τα εικονίδια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να κοινοποιείτε το περιεχόμενό μας. Τα cookies σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να εγκατασταθούν από τρίτα μέρη και να συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα cookies που εγκαθίστανται από τους ακόλουθους τομείς: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com και Facebook.com.

Ποια ανώνυμα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται και ποια είναι η λειτουργία τους;

Τα προϊόντα που βασίζονται σε λογισμικό Android ενδέχεται να χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό Google Advertising για ορισμένους σκοπούς, στους οποίους περιλαμβάνονται η παροχή διαφημίσεων που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας και η δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρήσης.

Ορισμένες από τις τοποθεσίες και τα προϊόντα μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης Web που παρέχεται από τη Google, Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies ώστε να βοηθά την AVG να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες και τα προϊόντα μας. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας και των προϊόντων της AVG (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και οι οποίες συλλέγονται μέσω του Google Analytics («Google Analytics Data») μπορούν να μεταδοθούν στη Google και να αποθηκευτούν από αυτήν σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απαιτούμε, όταν θα είναι συμβατικά επιτρεπτό, από την Google να προβαίνει στην περικοπή και την ανωνυμοποίηση της τελευταίας οκτάδας της διεύθυνσης IP, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που βρίσκονται σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων συμβαλλόμενων μερών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο, θα αποστέλλεται η πλήρης διεύθυνση IP στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί το Google Analytics Data για λογαριασμό της AVG με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης των τοποθεσιών και προϊόντων μας από εσάς, συντάσσοντας αναφορές για την AVG σχετικά με τη δραστηριότητα των τοποθεσιών και των προϊόντων μας, παρέχοντας, επίσης, και άλλες υπηρεσίες στην AVG που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της τοποθεσίας και των προϊόντων, καθώς και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα του Google Analytics Data που έχουν συλλεχθεί ώστε να προσαρμόζει και εξατομικεύει τις διαφημίσεις του δικού της δικτύου διαφημίσεων.

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies και τις προτιμήσεις παρακολούθησης και ανάλυσης τρίτων;

Όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας ή χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας, ανάλογα με το πού βρίσκεστε, μπορούμε να σας εμφανίζουμε ειδοποίηση η οποία θα σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο που χρησιμοποιούμε ορισμένα cookies και σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην γίνεται χρήση ορισμένων cookies (πλην των τεχνικών cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών). Αν δεν προβείτε σε αλλαγές, μετά την εμφάνιση της συγκεκριμένης ειδοποίησης, θα θεωρήσουμε ότι συναινείτε στη χρήση.

Σημειώνεται ότι η AVG δεν αποκρίνεται σε σήματα μη παρακολούθησης. Μπορείτε να ακυρώσετε τη χρήση ορισμένων cookies ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ εδώ. Αν επιλέξετε να αποκλείσετε τη χρήση τους, τα cookies από τις τοποθεσίες μας (πλην των τεχνικών cookies) που εγκαθίστανται από την AVG θα διαγραφούν από τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε τα cookies στις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αν προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των τοποθεσιών Web στο Internet (συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών μας) ή/και ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία σας σε ό,τι αφορά τις τοποθεσίες και υπηρεσίες μας. Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome, η AVG προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσετε λήψη της Επέκτασης Crumble Chrome, μιας δωρεάν προσθήκης που βοηθά στην αποτροπή της παρακολούθησης cookie σε διαφορετικές τοποθεσίες. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε το αναγνωριστικό Google Advertising ή να αποκλείσετε τις διαφημίσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας και τη δημιουργία ανωνύμων προφίλ χρήσης χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό Advertising ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στη συσκευή Android. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248 για να μάθετε πώς να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων Google Analytics από τη Google μέσω λήψης και εγκατάστασης του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ορισμένα από τα προϊόντα μας χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ανάλυσης Flurry. Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την πλατφόρμα Flurry ακολουθώντας τις οδηγίες της πλατφόρμας Flurry, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://dev.flurry.com/secure/optOut.do.

Τελευταία ενημέρωση 22 Αυγούστου 2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο μενού