• Πολιτική απορρήτου
  • Συγκεκριμένες Εφαρμογές
  • Cookies
  • Αρχείο Απορρήτου

AVG AntiVirus για Android

Τα δεδομένα που συλλέγουμε
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ώστε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και  τις υπηρεσίες μας, να προσφέρουμε υποστήριξη, να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις, προσφορές και δραστηριότητες προώθησης και να εξασφαλίζουμε κέρδη από τις δωρεάν προσφορές μας με τη χρήση μη προσωπικών δεδομένων. Παρακάτω’συμπεριλαμβάνουμε τα στοιχεία των δεδομένων που θεωρούμε σημαντικά ώστε να γνωρίζετε τι μπορούμε να συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, καθώς βασικά στοιχεία που’δεν συλλέγουμε και θεωρούμε ότι ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει.
Καταγραφή αρχείου κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου
Καταγραφή αρχείου κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου
Δεν διαβάζουμε τα ιδιωτικά αρχεία κλήσεων ή τα μηνύματα κειμένου. Εάν, όμως, το AVG AntiVirus εντοπίσει κάποιο μήνυμα που ενδεχομένως περιέχει ύποπτο κώδικα, αποστέλλουμε το μήνυμα στους διακομιστές μας για ενδελεχή ανάλυση ώστε να προστατευτείτε καλύτερα.
Θέση
Θέση
Όταν ενεργοποιηθεί από εσάς, η Αντικλεπτική μας λειτουργία χρησιμοποιεί τον εντοπισμό θέσης, ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε τη χαμένη ή κλεμμένη σας συσκευή.
Αρχεία χρήστη
Αρχεία χρήστη
Εάν το AVG AntiVirus δεν μπορεί να προσδιορίσει εάν ένα αρχείο είναι ασφαλές, αποστέλλει το ύποπτο αρχείο στους διακομιστές μας για ενδελεχή ανάλυση ώστε να προστατευτείτε καλύτερα.
Τα δεδομένα που ΔΕΝ συλλέγουμε
Βιομετρικά
Βιομετρικά
(πληροφορίες που σχετίζονται με το σώμα σας, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, της αναγνώρισης προσώπου, των υπογραφών ή/ και της καταγραφής φωνής)
Ιστορικό του προγράμματος περιήγησης
Ιστορικό του προγράμματος περιήγησης
(πληροφορίες που σχετίζονται με τις τοποθεσίες web που έχετε επισκεφτεί)
Επαφές
Πληροφορίες επαφών
(περιλαμβάνει τον κατάλογο των επαφών, τις συνδέσεις κοινωνικής δικτύωσης, τους τηλεφωνικούς αριθμούς, τις ταχυδρομικές, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διευθύνσεις κειμένου)
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με την πίστωση, τις τράπεζες καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τους καταναλωτές, όπως τα δεδομένα συναλλαγών)
Ιατρικές πληροφορίες
Ιατρικές πληροφορίες
(περιλαμβάνουν ισχυρισμούς υγείας και άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της υγείας και της ευεξίας)
Δεδομένα που μοιραζόμαστε
Με εξαίρεση περιορισμένες περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην πολιτική απορρήτου μας, το AVG Cleaner για Android ΔΕΝ κοινοποιεί κανένα από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε μη προσωπικά δεδομένα ώστε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να παρέχουμε υποστήριξη, να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις, προσφορές και δραστηριότητες προώθησης, και να εξασφαλίζουμε κέρδη από τις δωρεάν προσφορές μας με τη χρήση μη προσωπικών δεδομένων.
ΔΕΝ κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε
Διαφημιστικά δίκτυα
Διαφημιστικά δίκτυα
(Εταιρείες που σας προβάλλουν διαφημίσεις μέσω των εφαρμογών)
Πάροχοι
Πάροχοι
(Εταιρείες που παρέχουν κινητές συνδέσεις)
Εταιρείες μεταπώλησης δεδομένων καταναλωτών
Εταιρείες μεταπώλησης δεδομένων καταναλωτών
(Εταιρείες οι οποίες πωλούν πληροφορίες καταναλωτών σε άλλες εταιρείες για πολλαπλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν)
Εταιρείες παροχής ανάλυσης δεδομένων
Εταιρείες παροχής ανάλυσης δεδομένων
(Εταιρείες που συλλέγουν και αναλύουν τα δεδομένα σας)
Κρατικές αρχές
Κρατικές αρχές
(Οποιαδήποτε κοινοποίηση στις κρατικές αρχές εκτός και εάν απαιτείται δια νόμου ή επιτρέπεται ρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)
Λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες
Λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες
(Εταιρείες λογισμικού οι οποίες λειτουργούν τη συσκευή σας, app stores και εταιρείες που παρέχουν κοινά εργαλεία και πληροφορίες για εφαρμογές σχετικά με τους καταναλωτές των εφαρμογών)
Λοιπές εφαρμογές
Λοιπές εφαρμογές
(Λοιπές εφαρμογές εταιρειών με τις οποίες ο καταναλωτής δεν έχει σχέση)
Κοινωνικά δίκτυα
Κοινωνικά δίκτυα
(Εταιρείες που συνδέουν άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων)
Επιθυμείτε να διαβάσετε και τις υπόλοιπες πολιτικές μας;
Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο μενού