AVG:n Loppukäyttäjän Lisenssisopimus | Lisenssisopimus | AVG Technologies

TÄRKEÄÄ: Tämä Loppukäyttäjän Lisenssisopimus (“Sopimus”) sisältää käyttöehdot, jotka koskevat kaikkia AVG:ltä hankittuja Ohjelmistoja ja Palveluja (kukin: “Ratkaisu”), jonka hankit joko omalle tai mahdollisesti edustamasi tahon tai henkilön tietokoneelle, älypuhelimelle tai muulle Laitteelle (“sinä”). Valitsemalla “HYVÄKSY” tai “AKTIVOI” tai muun samankaltaisen vaihtoehdon tämän Sopimuksen yhteydessä hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua hankkimasi Ratkaisun lisäksi myös niiden muiden Ratkaisujen osalta, jotka hankit myöhemmin suoraan tai epäsuorasti ensimmäisen Ratkaisun kautta, mukaan lukien uudet ja erilaiset tuotteet tai palvelut tai aiemman Ratkaisun päivitykset, joille et hyväksy erillistä loppukäyttäjän lisenssisopimusta.  

Jos et hyväksy näitä ehtoja, valitse “HYLKÄÄ” tai “PERUUTA” tai “TAKAISIN” tai samantapainen tässä Sopimuksessa esitetty vaihtoehto. Jos teet näin, et voi käyttää tämän Sopimuksen kattamia Ratkaisuja. Jos hylkäät tämän Sopimuksen tai et ole tyytyväinen Ratkaisuun jostakin muusta syystä, voit pyytää Ratkaisusta 30 viime päivän aikana maksamastasi hinnasta hyvitystä noudattamalla ohjeita, jotka ovat täällä.

AVG saattaa muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa ilmoittamalla sinulle siitä tämän Sopimuksen mukaisesti, ja jatkamalla Ratkaisun käyttöä tai olemalla hakematta Ratkaisun hinnan hyvitystä 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta hyväksyt tämän Sopimuksen muutoksen. AVG saattaa edellyttää, että hyväksyt tämän Sopimuksen muutoksen, jotta voit jatkaa aiemmin hankkimiesi Ratkaisujen käyttöä. Jos et hyväksy tämän Sopimuksen muutosta, AVG voi lopettaa Sopimuksen kattamien Ratkaisujen käyttöoikeutesi mutta palauttaa tällöin Ratkaisuista maksamasi hinnan (suhteutettuna Tilausjakson vielä voimassa olevaan tai käyttämättömään osaan).
Huomaa, että tämä Sopimus on kaksiosainen. Tämän Sopimuksen osiot 1–11 (“Yleiset Ehdot”) koskevat kaikkia Ratkaisuja, mukaan lukien alla mainitut Ratkaisut. Osiossa 13 määritetään lisäehdot (“Erityisehdot”), jotka koskevat tiettyjä Ratkaisuja, mukaan lukien AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security and SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding ja AVG Personal Support, CloudCare and Managed Workplace. Jos Yleisten Ehtojen ja Erityisehtojen välillä on ristiriita, Erityisehtoja sovelletaan niihin Ratkaisuihin, jotka on määritetty Erityisehdoissa.

Huomaa, että tämä Sopimus on kaksiosainen. Tämän Sopimuksen osiot 1–11 (“Yleiset Ehdot”) koskevat kaikkia Ratkaisuja, mukaan lukien alla mainitut Ratkaisut. Osiossa 12 määritetään lisäehdot (“Erityisehdot”), jotka koskevat tiettyjä Ratkaisuja, mukaan lukien AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security and SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personal Support, CloudCare and Managed Workplace ja Mobiiliratkaisut. Jos Yleisten Ehtojen ja Erityisehtojen välillä on ristiriita, Erityisehtoja sovelletaan niihin Ratkaisuihin, jotka on määritetty Erityisehdoissa.

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tästä Sopimuksesta tai siihen liittyvistä Ratkaisuista, osoita ne AVG:n yhteyshenkilöille, jotka on mainittu osiossa 12.16.

Huomaa myös, että tässä Sopimuksessa

 • hyväksyt seuraavaa:​​​
  • Jos annoit Ratkaisun hankkimisen aikana AVG:lle sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi vaihtuu myöhemmin, sinun on päivitettävä käyttäjäprofiilisi, jotta saat varmasti ilmoitukset Tilausjakson jatkamisesta ja muista tätä Sopimusta ja Ratkaisuja koskevista tärkeistä tiedoista.   Jos Ratkaisusi sisältää CloudCaren, vieraile osoitteessa https://www.cloudcare.avg.com/ Saat lisätietoja muista Ratkaisuista osoitteesta https://myaccount.avg.com/my-account-login. Jos olet hankkinut käyttöoikeutesi suoraan AVG:ltä kirjallisen ja allekirjoitetun Sopimuksen mukaisesti, tämä vaatimus ei koske sinua tai soveltuvissa tapauksissa MSP Services -asiakkaitasi.
  • AVG saattaa silloin tällöin Erityisehtojen mukaan päivittää minkä tahansa Ratkaisun tai korvata Ratkaisun toisella, samaan tapaan toimivalla Ratkaisulla, pyytämättä tai hankkimatta erillistä suostumustasi, ja Laitteesi tai jotkin Laitteesi toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, kun Päivitys on käynnissä;
  • AVG kerää ja käyttää tietoja, jotka liittyvät Ratkaisujen käyttöösi Tietosuojakäytännön mukaisesti ja
  • jotkin Ratkaisut, mukaan lukien Ohjelmiston sisältävät Ratkaisut, voivat sisältää “aikakatkaisutoiminnon”, jonka vuoksi Ratkaisu lopettaa automaattisesti toimintansa Tilausjakson lopussa.
 • vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias ja että sinulla on oikeus hyväksyä tämä Sopimus kaikkien niiden henkilöiden tai tahojen puolesta, joille (tai joiden Laitteille) hankit Ratkaisuja;
 • Vahvistat ja takaat, ettet ole maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen asettaman vientikiellon alainen tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt “terrorismia tukevaksi” maaksi, ja ettet ole henkilö, jota on estetty tai muuten lain voimalla kielletty vastaanottamasta tai käyttämästä Ratkaisuja sen maan lakien mukaisesti, jossa asut tai josta otat Ratkaisut käyttöön tai käytät niitä;

YLEISET EHDOT

1. MÄÄRITELMÄT.

Sovellettavat Ehdot tarkoittavat kaikkien Ratkaisujen yhteydessä Ratkaisun Tilausjaksoa, sitä, jatkuuko Tilausjakso automaattisesti, ja niiden Laitteiden, joissa Ratkaisua voi käyttää, määrää ja tyyppiä sekä muita kyseisen Ratkaisun käyttöä sääteleviä samankaltaisia ehtoja. Sovellettavat Ehdot on määritetty (i) maksun suoritussivulla, jos hankit Ratkaisun verkosta, Mobiilisovelluskaupasta tai muilla sähköisillä tavoilla, (ii) puhelimitse tai sähköpostitse Ratkaisun hankkiessasi tai (iii) tuotepakkauksessa, jos hankit Ratkaisun CD-levyllä tai muussa fyysisessä muodossa. 

Sallitut Käyttötarkoitukset tarkoittavat (i) Ilmaisratkaisujen ja Beetaratkaisujen osalta henkilökohtaista, muuta kuin kaupallista käyttöä ja (ii) muiden Ratkaisujen osalta henkilökohtaista tai sisäistä kaupallista käyttöä; kummassakaan tapauksessa ne eivät tarkoita jälleenmyyntiä tai muuta liiketoimintaa, jossa tavoitellaan kolmannen osapuolen etua.
AVG tarkoittaa AVG Netherlands BV -yritystä, joka on Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti perustettu yritys, tai kaikkien Ratkaisujen osalta Ratkaisun sinulle tarjoavaa AVG-ryhmän yritystä.
Beetaratkaisu tarkoittaa mitä tahansa Arviointiratkaisua ja kaikkia beetatestausversioksi merkittyjä tai nimettyjä Ratkaisuja huolimatta siitä, ovatko ne maksullisia vai eivät.
Laite tarkoittaa kaikkia älypuhelimia, Mobiililaitteita, tabletteja, mobiiliverkkosovelluksia ja muita mobiilituotteita (jokainen “Mobiililaite”), henkilökohtaista tietokonetta, internetiin yhteydessä olevaa laitetta tai kaikkia Ratkaisuun liittyvissä muissa Sovellettavissa Ehdoissa tai Teknisissä Tiedoissa määritettyjä AVG:n tukemia laitteita.
Riita-asia on määritetty tämän Sopimuksen osassa 11.1.
Arviointiratkaisu tarkoittaa muutoin maksullista Ratkaisua, jonka AVG tarjoaa maksua vastaanottamatta koekäyttöä tai arviointia varten.
Jatkojaksolla on tämän Sopimuksen osassa 3.1 kuvattu tarkoitus.
Ilmaisratkaisu tarkoittaa kaikkia muita kuin Beetaratkaisuja, jotka AVG määrittää “ilmaisiksi” tai tarjoaa muutoin ilman veloitusta.
Ryhmän Yritys tarkoittaa AVG:n yhteydessä entiteettiä, joka hallinnoi AVG:tä, joka on AVG:n tai sen yleisten hallintokeinojen hallinnoima. “Hallinta,” tässä osassa käytettynä tarkoittaa yli 50 % omistusosuutta sovellettavan entiteetin äänioikeuksista.
Ensimmäinen tilaus tarkoittaa kunkin Ratkaisun osalta jaksoa, joka alkaa päivänä, jolloin hankit Ratkaisun, ja joka jatkuu Sovellettavissa Ehdoissa määritetyn kauden ajan (määritetään ajan kulumisena, Ratkaisun käyttönä tai muilla mittareilla).
Hallitut Palvelut (tai MSP-palvelut) tarkoittavat Laitteen etävalvonta- ja hallintapalveluita, jotka tarjoat asiakkaalle, mukaan lukien AVG-palvelut, jotka olet hyväksynyt tarjoavasi tällaiselle asiakkaalle sinun ja kyseisen asiakkaan välisellä sopimuksella.
Mobiilisovelluskauppa tarkoittaa verkkomyymälää, joka tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoaa Mobiiliratkaisuja, mukaan lukien Laitteen välityksellä.
Mobiiliratkaisu tarkoittaa Ratkaisua, joka on käytettävissäsi mobiilikäyttöympäristössä, kuten Android, iOS ja Windows Phone.
Henkilökohtaisesti Tunnistettavat Tiedot tarkoittavat tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen, tavoittamiseen tai paikallistamiseen tai joita voidaan käyttää yhdessä muiden lähteiden kanssa yksilön tunnistamiseen; tietoihin sisältyvät sovellettavan lainsäädännön mukaisesti henkilökohtaiset tiedot (EU:n tietosuojadirektiivin 95/46/EC mukaisesti).
Tietosuojakäytäntö tarkoittaa AVG:n tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteessa http://www.avg.com/privacy ja jota päivitetään ajoittain.
Palvelu tarkoittaa palvelut sisältävää Ratkaisua.
Ohjelmisto tarkoittaa Ratkaisua, joka sisältää ohjelmiston, tai Palvelun tueksi tarjottua ohjelmistoa, joka on tarkoitettu asennettavaksi Laitteelle, ja sisältää kaikki päivitykset.
Ratkaisu on määritetty johdannossa.
Tilausaika tarkoittaa kunkin Ratkaisun osalta Ensimmäistä Tilausta ja sen kaikkia Jatkojaksoja.
Tekniset Tiedot tarkoittavat asianmukaiseen Ohjelmistoon sovellettavia teknisiä asiakirjoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.avg.com/technical-specifications ja jotka päivitetään ajoittain.
Kolmansien Osapuolten Materiaalit tarkoittavat ohjelmistoja, palveluita, verkkosivustoja, tarjouksia ja kampanjoita tai tuotteita, jotka ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja joihin sovelletaan Kolmansien Osapuolten Käyttöehtoja.
Kolmansien Osapuolten Käyttöehdot tarkoittavat kaikkia lisenssisopimuksia, käyttöehtoja, palveluehtoja, tietosuojakäytäntöjä ja muita kolmansien osapuolten luomia ehtoja, joita sovelletaan Kolmansien Osapuolten Materiaalien käyttöön tai käyttöoikeuteen.
Päivitys tarkoittaa sisältöä tai koodia, jonka avulla AVG päivittää Ratkaisua, mukaan lukien (mutta ei ainoastaan) Ohjelmiston uudet julkaisut tai versiot, päivitetyt haittaohjelmistojen allekirjoitukset, vakoiluohjelmistojen määritykset, roskapostia koskevat säännöt, virusmääritykset, URL-osoitteiden mustat tai valkoiset listat, palomuurisäännöt, hyökkäysten havaitsemistiedot, todennettujen verkkosivustojen luettelot ja tiedot tietoturva-aukoista, tai kaikkia muita AVG:n tarjoamia Ratkaisuun liittyviä, ajoittain toimitettavia päivityksiä.
Yhdysvaltain hallitus tarkoittaa Yhdysvaltain liittovaltion hallitusta.


2. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN; YLEISTÄ.

2.1 Lisenssin myöntäminen. AVG myöntää sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden kaikkiin ostamiisi tai muuten asianmukaisesti hankkimiisi Ratkaisuihin sovellettavan Tilausjakson ajan Sallittuihin Käyttötarkoituksiin Sovellettavien Ehtojen ja soveltuvissa tapauksissa Teknisten Tietojen mukaisesti. Ilmaisratkaisujen Tilausjakso jatkuu määrittämättömän ajan ilman jatkamistarvetta, kunnes sinä tai AVG päätätte jakson tämän Sopimuksen mukaisesti.

2.2 Rajoitukset.

2.2.1. Yleistä Sinä et saa itse etkä saa sallia kolmannen osapuolen (i) käyttää AVG:n tarjoamaa lisenssitunnusta, käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmää tai muuta valtuutuskoodia tai -numeroa minkään Ratkaisun yhteydessä useammalla Laitteella kuin mitä on määritetty Sovellettavissa Ehdoissa, (ii) antaa lisenssitunnusta, käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmää tai muuta valtuutuskoodia tai -numeroa muille osapuolille kuin AVG:lle tai AVG:n valtuuttamille edustajille, (iii) jollei laissa tätä nimenomaisesti sallita, (A) takaisinmallintaa, purkaa osiin, hajottaa, kääntää, uudelleenrakentaa, muuntaa tai irrottaa mitään Ratkaisua tai Ratkaisun osaa (mukaan lukien rajoituksetta kaikki liitännäiset haittaohjelmatunnisteet ja haittaohjelman havaitsemisrutiinit) tai (B) vaihtaa, muuttaa tai muuten muokata mitään Ratkaisua (mukaan lukien rajoituksetta kaikki liitännäiset haittaohjelmatunnisteet ja haittaohjelman havaitsemisrutiinit), (iv) julkaista, jälleenmyydä, jakaa, lähettää, välittää, viestiä, siirtää, pantata, vuokrata, jakaa tai alilisensoida mitään Ratkaisua, (v) myöntää kolmannelle osapuolelle käyttöoikeutta mihinkään Ratkaisuun palvelukeskus-, aikaosuusjärjestelmä-, tilauspalvelu- tai sovelluspalveluntarjoajaperusteisesti tai muun samankaltaisen syyn perusteella, (vi) testata tai arvioida tai paljastaa tai julkaista AVG:n Ratkaisun testi- tai arviointituloksia ilman AVG:n etukäteistä kirjallista lupaa (jonka voit pyytää osoitteesta http://www.avg.com/benchmarking), tai (vii) kumota tai kiertää, yrittää kumota tai kiertää, tai valtuuttaa kolmannen osapuolen tai auttaa tätä kumoamaan tai kiertämään jonkin Ratkaisun asennuksen tai versioiden käytön hallintaa.
2.2.2 Ohjelmisto.  Osassa 2.2.1 määritettyjen rajoitusten lisäksi et (i) kopioi Ohjelmistoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin on kohtuullisesti tarpeen tämän Sopimuksen mukaista käyttöä varten, ja säilytät 1 asentamattoman/verkon ulkopuolisen kopion mahdollista palautusta varten; (ii) asenna Ohjelmistoa muihin kuin AVG:n tukemiin käyttöjärjestelmiin Teknisissä Tiedoissa esitetyn mukaisesti tai (iii) poista mitään tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeutta koskevia ilmoituksia Ohjelmistosta.
2.2.3 Järjestelmänvalvojan Oikeudet. Jotkin Ratkaisut myöntävät sinulle tai toiselle käyttäjälle järjestelmänvalvojan oikeudet, joiden ansiosta järjestelmänvalvoja voi muun muassa valvoa muita Laitteita ja/tai muilla Laitteilla käyttöönotettujen Ratkaisujen tilaa, esimerkiksi tilauksen tilaa ja Ratkaisun antamia ilmoituksia ja viestejä. Vahvistat ja takaat, että käytät järjestelmänvalvojan oikeuksia vain niissä Laitteissa ja Ratkaisuissa, joihin sinulle on myönnetty oikeudet, etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Vahvistat ja takaat myös, että sinulla on valtuudet hyväksyä tämä Sopimus valvomiesi Laitteiden omistajien ja käyttäjien puolesta ja että täten hyväksyt tämän Sopimuksen heidän puolestaan.
2.2.4 Varoitus. JOS KÄYTÄT JOTAKIN RATKAISUA TARKOITUKSIIN TAI TAVALLA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI SALLITTU TÄSSÄ SOPIMUKSESSA, RIKOT OLENNAISESTI TÄTÄ SOPIMUSTA JA SAATAT LOUKATA SOVELLETTAVIA TEKIJÄNOIKEUSLAKEJA, JA KAIKKIEN AVG:N TUOTTEELLE MYÖNTÄMIEN TAKUIDEN VOIMASSAOLO PÄÄTTYY VÄLITTÖMÄSTI RIKKOMUKSESI JÄLKEEN.

2.3 Kolmansien osapuolten maksut. Kolmannet osapuolet (kuten internet- tai mobiilipalveluntarjoaja) saattavat veloittaa sinulta käyttö- tai tiedonsiirtomaksuja, kun käytät Ratkaisua. Tällaisia maksuja saatetaan periä esimerkiksi silloin, jos käytät Ratkaisua ja se lataa Päivityksiä, mukaan lukien haittaohjelmamääritykset. Olet vastuussa kaikista tällaisista maksuista.

2.4 Päivitykset. AVG voi ajoittain tilausjakson aikana ja ilman erillistä lupaasi tai suostumustasi ottaa käyttöön mihin tahansa Ratkaisuun liittyviä Päivityksiä, etkä voi välttämättä käyttää kyseistä Ratkaisua tai Laitetta (tai Laitteen tiettyjä toimintoja), ennen kuin Päivitys on asennettu kokonaan. Päivitykset luetaan kaikilta osin Ratkaisun osaksi tämän Sopimuksen nojalla. Päivitykset voivat sisältää sekä lisäyksiä johonkin Ratkaisun tarjoamaan toimintoon että toimintojen poistoja, tai ne voivat korvata Ratkaisun kokonaan, ja AVG päättää yksinomaisesti tällaisten päivitysten sisällöstä ja toiminnoista. AVG tai Laitteesi saattaa tarjota sinulle mahdollisuuden hylätä tai lykätä Päivityksiä, mutta sinun on ladattava kaikki saatavilla olevat Päivitykset ja sallittava niiden asennus, jotta voit hyödyntää Ratkaisua mahdollisimman kattavasti. AVG saattaa lopettaa tuen antamisen Ratkaisulle, kunnes olet hyväksynyt ja asentanut kaikki Päivitykset. AVG päättää, milloin Päivityksiä tarvitaan ja jos niitä tarvitaan, eikä sillä ole mitään velvoitetta saattaa Päivityksiä saatavillesi. AVG voi oman harkintansa mukaan lopettaa Päivitysten tarjoamisen mille tahansa Ratkaisun versiolle pois lukien uusin versio tai lopettaa Päivitykset, jotka tukevat Ratkaisun käyttöä minkä tahansa sellaisen käyttöjärjestelmäversion, sähköpostiohjelman, selainohjelman tai muun ohjelmiston kanssa, jonka kanssa Ratkaisu on suunniteltu toimimaan.

2.5 Ristiriitaiset toiminnot ja asennuksen poistaminen. Jotkin ohjelmistot saattavat niiden asennuksen aikana poistaa käytöstä olemassa olevan toiminnon, kuten palomuurin, ja korvata sen Ratkaisun tarjoamalla toiminnolla. Jos poistat Ratkaisun asennuksen, sinua saatetaan kehottaa aktivoimaan toinen ohjelmisto. AVG suosittelee voimakkaasti, että tällaiset muut ohjelmistot aktivoidaan pyydettäessä sen jälkeen, kun Ratkaisun asennus on poistettu. Jotkin kolmannen osapuolen sovellukset eivät ehkä salli Ratkaisujen asentamista tai suorittamista oikein. Jos päätät ohittaa Ratkaisun asennuksen aikana annetut varoitukset, kyseiset Ratkaisut eivät välttämättä toimi kunnolla ja jollei tässä Sopimuksessa toisin määrätä, AVG sanoutuu irti kaikista kyseisiä Ratkaisuja koskevista takuista ja vastuista. Lisäksi AVG ei tue kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka mahdollistavat Ratkaisujen asennuksen poiston, koska tällaiset sovellukset saattavat aiheuttaa loppukäyttäjälle lisäongelmia. Jos päätät käyttää tällaisia muiden valmistajien tarjoamia asennuksenpoisto-ohjelmia, AVG sanoutuu irti kaikista tällaisia Ratkaisuja koskevista takuista ja vastuista, jollei tässä Sopimuksessa toisin määrätä.

2.6 Käyttäjän kommentit. AVG ottaa mielellään vastaan Ratkaisuja koskevia kommenttejasi, myös ilmoituksen siitä, että Ratkaisun käytön aikana on ilmennyt virhe, käyttökatko tai muu toimintahäiriö, sekä ehdotuksia uusista tai erilaisista ominaisuuksista ja toiminnoista. Lähetä meille kommenttisi ja ehdotuksesi käyttämällä verkkolomaketta, joka on osoitteessa http://www.avg.com/feedback-entry. AVG ei hyväksy velvoitetta vastata tai toimia tällaisten kommenttien tai ehdotusten pohjalta, ja tämä kommentointikehotus ei muodosta Ratkaisua koskevan vastuun tai tuotevirheen myöntämistä, mutta myönnät AVG:lle pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävän, alilisensoitavan, täysin maksetun, lisenssimaksuttoman, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin immateriaalioikeuksiisi (jos sovellettavissa) käyttää, kopioida, tallentaa, jakaa, jäljentää, paljastaa, myydä, jälleenmyydä, alilisensoida (useilla tasoilla), muokata, esitellä, julkisesti suorittaa, siirtää, julkaista, lähettää, kääntää, luoda versioita tai muuten käyttää jollakin tavalla hyväksi mitä tahansa Ratkaisua ja muita tuotteita ja palveluja koskevia kommenttejasi ja ehdotuksiasi.
 

2.7 Käyttäjäsisältö. Joillakin Ratkaisuilla saattaa olla mahdollista julkaista tai jakaa muille sisältöä, jonka olet itse luonut tai hankkinut muusta lähteestä (“Käyttäjäsisältö”). Säilytät kaikki jo hallussasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti olevat immateriaalioikeudet Käyttäjäsisältöön, jonka julkaiset tai jaat Ratkaisun välityksellä tämän Sopimuksen oikeuksien, lisenssien ja muiden ehtojen mukaisesti, mukaan lukien muiden tahojen piilevät oikeudet Käyttäjäsisältöön, jota saatat käyttää tai muokata. Myönnät AVG:lle yksinoikeudettoman, rajoittamattoman, ehdottoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, pysyvän ja maksuttoman oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, tallentaa, jakaa, jäljentää, paljastaa, myydä, jälleenmyydä, alilisensoida (useilla tasoilla), muokata, esitellä, julkisesti suorittaa, siirtää, julkaista, lähettää, kääntää, luoda versioita tai muuten jollakin tavalla hyödyntää kaikkea Ratkaisun avulla julkaisemaasi tai jakamaasi Käyttäjäsisältöä tai sen osia (ja näiden versioita) yksinomaan Ratkaisujen tarjoamiseen sinulle tämän Sopimuksen mukaisesti. Aina julkaistessasi tai jakaessasi Käyttäjäsisältöä vahvistat ja takaat, että olet saavuttanut vähintäänkin täysikäisyyden asuinalueesi lainsäädännön mukaan ja että olet sellaisen alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja tai sinulla on vanhemman tai laillisen huoltajan valtuutus sellaiselle alaikäiselle, jota kuvataan julkaisemassasi tai jakamassasi Käyttäjäsisällössä tai joka on osallistunut lähettämäsi Käyttäjäsisällön tuottamiseen ja että kyseisen Käyttäjäsisällön osalta (a) olet ainoa Käyttäjäsisällön immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien haltija tai sinulla on lain sallima oikeus julkaista tai jakaa Käyttäjäsisältöä ja myöntää AVG:lle oikeus käyttää sitä tässä osiossa kuvatulla tavalla ilman AVG:n velvoitetta hankkia minkään kolmannen osapuolen lupaa ja luomatta AVG:lle mitään velvoitetta tai vastuuta; (b) Käyttäjäsisältö on oikein; (c) Käyttäjäsisältö ei riko, kun otetaan huomioon tässä Sopimuksessa AVG:lle määritetyt sallitut käytöt, minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; ja (d) Käyttäjäsisältö ei riko tätä Sopimusta eikä aiheuta vahinkoa tai haittaa kenellekään henkilölle.’ 

​​

3. TILAUKSEN JATKAMINEN, PÄÄTTYMINEN.

Jos olet hankkinut lisenssisi suoraan AVG:ltä kirjallisen ja allekirjoitetun Sopimuksen mukaisesti tai AVG:n liiketoimintakumppanilta, jolle maksat suoraan tästä Ratkaisusta, tämä ehto ja tässä Sopimuksessa määritetyt hyvitysehdot eivät ehkä koske sinua. Katso kirjallisesta sopimuksesta tilausjaksoa, uusimista ja hyvitystä koskevat tiedot.
 

3.1.    Tilauksen jatkaminen.  Minkä tahansa Tilausjakson päättyessä tilauksesi voi jatkua perättäisten ajanjaksojen ajan (kukin erikseen “Jatkojakso”) tämän osion 3.1 mukaisesti. Jos Ratkaisun Sovellettavien Ehtojen nojalla Tilausjakso jatkuu automaattisesti lisäkuukauden, -vuoden tai samankaltaisen peräkkäisen jakson ajan, AVG saattaa antaa sinulle ilmoituksen, jossa on ohjeet tilauksen peruuttamiseen nykyisen Tilausjakson päättyessä. Voit peruuttaa tilauksesi Tilausjakson lopussa noudattamalla kyseisessä ilmoituksessa annettuja ohjeita. Voit myös peruuttaa tilauksesi milloin tahansa Tilausjakson aikana osoitteessa https://myaccount.avg.com/my-account-login. Tilauksen peruuttaminen lopettaa toistuvien maksujen perimisen mutta nykyisiä maksujasi ei hyvitetä takautuvasti, joten säilytät käyttöoikeutesi jo maksamiisi Ratkaisuihin, kunnes kyseisellä hetkellä voimassa oleva Tilausjakso päättyy. Jos et peruuta tilaustasi, AVG veloittaa luotto- tai pankkikortiltasi kohtuullisen ajan kuluessa ennen kyseisellä hetkellä voimassa olevan Tilausjakson loppua kyseisellä hetkellä voimassa olevan jatkamismaksun (joka saattaa olla korkeampi kuin alun perin maksamasi tilaushinta) ja maksun vastaanotettuaan jatkaa Tilausjaksoa sovellettavan Jatkojakson ajan.

3.2.    Hyvitykset.

3.2.1. Mobiiliratkaisut.  Nopein tapa saada hyvitys Mobiiliratkaisusta on noudattaa sen Mobiilisovelluskaupan ohjeita, josta Ratkaisu on hankittu. Jos Mobiilisovelluskauppa ei hyväksy hyvityspyyntöäsi, vaikka alkuperäisestä ostoksesta on kulunut alle 30 päivää, voit ehkä palauttaa Mobiiliratkaisusi saadaksesi hyvityksen kaikista maksamistasi summista (muista kuin sovelluksen kautta hankituista ostoksista tai tilauksista) noudattamalla ohjeita, jotka ovat osoitteessa http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Muut Ratkaisut.  Tietyt muut Ratkaisut saattavat oikeuttaa palautukseen ja hyvitykseen. Katso http://www.avg.com/billing.

3.3. Maksutiedot.  AVG pyrkii varmistamaan, että voit käyttää Ratkaisua keskeytyksettä, ja saattaa siten osallistua jaksollisiin laskutusohjelmiin tai tilinpäivityspalveluihin. Jos Tilausjaksoa jatketaan automaattisesti ja AVG ei voi veloittaa maksua luotto- tai pankkikortilta, jonka tiedot olet antanut AVG:lle, AVG voi halutessaan pyytää ajantasaisen kortin numeron, viimeisen voimassaolopäivän tai muun maksutiedon pankiltasi tai muusta lähteestä, tai kortin myöntäjä voi automaattisesti veloittaa maksun kortiltasi ilmoittamatta asiasta AVG:lle tai sinulle. Jos haluat maksaa tilauksen PayPalin kautta, sinun täytyy avata PayPal-tili ja noudattaa PayPalin ohjeita, jotka löytyvät täältä.

3.4. Sopimuksen päättyminen AVG voi, lain mahdollisesti sallimien muiden oikeuksien, oikeudenmukaisuuden tai muun menettelyn lisäksi, päättää lisenssin mihin tahansa Ratkaisuun tai kaikkiin Ratkaisuihin ilman vastuuvelvollisuutta (i) viisi (5) päivää etukäteen annettavalla ilmoituksella, jos AVG, oman harkintansa mukaisesti, maksettujen Ratkaisujen osalta joko (a) hyvittää sinulle maksut, jotka olet suorittanut AVG:lle sovellettavan Tilausjakson jäljellä olevasta osasta suhteutettuna sovellettavaan Tilausjaksoon, tai (b) myöntää lisenssin hyvin samankaltaiselle tuotteelle Tilausjakson jäljellä olevaksi ajaksi tai (ii) milloin tahansa antamatta erillistä ilmoitusta, jos rikot tämän Sopimuksen ehtoja. Epäselvyyksien välttämiseksi AVG:llä ei ole Ilmaisratkaisujen ja Beetaratkaisujen osalta muuta velvoitetta sinulle kuin antaa viisi (5) päivää etukäteen päättymisilmoitus tämän osion ehtojen mukaisesti, ja AVG:llä ei ole velvoitetta antaa erillistä ilmoitusta, jos päättymisen syynä on se, että olet rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja.

3.5. Lopettamisen vaikutus. Asiaankuuluvan Ratkaisun sovellettavan Tilausjakson päättyessä tai asiaankuuluvan Ratkaisun tai Sopimuksen päättyessä oikeutesi käyttää asiaankuuluvia Ratkaisuja päättyy, AVG saattaa lopettaa päivitysten tarjoamisen sinulle ja asiaankuuluva Ratkaisu saattaa lakata toimimasta. Osiot 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 säilyvät edelleen voimassa tämän Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

​​

4. MOBIILISOVELLUKSIA KOSKEVAT ERITYISEHDOT.

4.1. Yleistä.  

4.1.1. Ratkaisujen osto Mobiilisovelluskaupan kautta. Jokainen Mobiilisovelluskauppa julkaisee ehdot, joiden mukaan se myy Ratkaisuja, mukaan lukien ehdot, joiden mukaan Mobiilisovelluskauppa voi hyväksyä (tai olla hyväksymättä) palautuksia tai myöntää hyvityksiä maksamaasi ostohintaan. Tarkista ehdot huolellisesti ennen ostoa.
4.1.2. Ratkaisujen käyttö.  Ratkaisujen käyttöön sovelletaan kuitenkin tätä Sopimusta, ei Mobiilisovelluskaupan sinulle myöntämää loppukäyttäjän lisenssiä tai muita ehtoja. Jokainen Mobiilisovelluskauppa vaatii kuitenkin, että AVG antaa tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, jotka esitetään osan 4 lopussa.

4.2. Google Play -myymälästä ladatut Ratkaisut.   Google Play -kauppa tarkoittaa Mobiilisovelluskauppaa, jonne voidaan siirtyä Laitteen avulla ja joka sijaitsee osoitteessa http://play.google.com http://play.google.com (“Google Play Store”). Epäselvyyksien välttämiseksi Sopimuksen osiossa 2.1 myönnetty lisenssi korvaa kaikki Ratkaisun käyttöoikeudet, jotka muuten myönnettäisiin oletusarvoisesti Google Play -myymälästä ladatuille sovelluksille.

4.3. Apple App Store -myymälästä ladatut Ratkaisut.  Seuraavat lisäehdot koskevat mitä tahansa Ratkaisua, joka on ostettu iTunes App Store- (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) tai Mac App Store -myymälästä (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (kukin erikseen “Apple App Store -kauppa”):

4.3.1. Osiossa 2.1 myönnetyt käyttöoikeudet on rajoitettu siirtämättömissä olevaan käyttöoikeuteen käyttää Ratkaisua missä tahansa iPhone- tai iPod Touch -Laitteessa tai muussa Applen valmistamassa Laitteessa, jonka omistat tai jota hallitset Apple App Store -kaupan palveluehtojen (http://www.apple.com/legal/Internet-services/itunes/us/terms.html) määrittämien käyttöehtojen sallimalla tavalla tai verkkosivustojen ja muiden Applen tarjoamien keinojen avulla.
4.3.2. AVG ja sinä hyväksytte, että:

 (a)  Tämä Sopimus on laadittu ainoastaan tämän Sopimuksen osapuolten välillä, ei Applen kanssa. AVG, ei Apple, on yksin vastuussa Ratkaisuista ja niiden sisällöstä.
(b)    Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota mitään huolto- tai tukipalveluita Ratkaisuun liittyen.
(c)    Jos Ratkaisu ei noudata sovellettavaa takuuta, voit ilmoittaa Applelle, ja Apple hyvittää Ratkaisun ostohinnan sinulle. Applella ei ole soveltuvan lain sallimassa enimmäislaajuudessa mitään muuta Ratkaisua koskevaa takuuvelvoitetta sinun, AVG:n ja Applen välillä, ja kaikista muista vaateista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kuluista tai maksuista, joiden syynä voidaan pitää takuun laiminlyöntiä, vastaa yksinomaisesti AVG’.
(d)    AVG, ei Apple, käsittelee sinun tai kolmannen osapuolen esittämät vaateet, jotka koskevat Ratkaisua tai Ratkaisun hallintaa ja/tai käyttöä, mukaan lukien (mutta ei ainoastaan): (i) tuotteen vahingonkorvausvaatimukset; (ii) kaikki väitteet, joiden mukaan Ratkaisu ei noudata jotakin sovellettavaa oikeudellista tai säädöksiin perustuvaa vaatimusta; ja (iii) korvausvaatimukset, jotka syntyvät kuluttajansuojalain tai samanlaisen lainsäädännön alaisena.
(e)    Jos kolmas osapuoli väittää, että Ratkaisu tai kyseisen Ratkaisun käyttösi ja hallintasi rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, AVG, ei Apple, vastaa yksinomaisesti kaikkien tällaisten immateriaalioikeuksien rikkomuksia koskevien väitteiden tutkinnasta, puolustuksesta, sovinnosta ja niistä luopumisesta.
(f)    Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja jos hyväksyt tämän Sopimuksen käyttöehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) täytäntöönpanna tämä Sopimus sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana.

4.4. Windows Phone -myymälästä ladatut Ratkaisut.

4.4.1.Voit ladata ja suorittaa Ratkaisun ilman lisämaksuja enintään viidellä (5) Windows-puhelimella, jotka on yhdistetty Microsoft-tiliisi.
4.4.2.Microsoftilla tai Laitteesi valmistajalla ei ole vastuuta Ratkaisun käytöstäsi.
4.4.3.Ratkaisu saattaa muodostaa yhteyden Internet-pohjaisiin langattomiin palveluihin. Käyttämällä Ratkaisua suostut vakiolaitetietojen (mukaan lukien rajoituksetta Laitteen, käyttöjärjestelmän, sovellusohjelmiston ja lisälaitteiden tekniset tiedot) lähettämiseen Internet-pohjaisille tai langattomille palveluille. Jos palvelujen käyttösi yhteydessä toimitetaan muita käyttöehtoja, sovelletaan myös näitä ehtoja.
4.4.4.Et saa käyttää Internet-pohjaista palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa palvelua tai häiritä jonkin toisen henkilön sitä koskevaa käyttöä tai langatonta verkkoa. Et saa käyttää palvelua minkään palvelujen, tietojen, käyttäjätilien tai verkkojen luvattomaan käyttöön millään tavoin.
Ei nimenomaista takuuta.  OSIOSSA 7.1 MAINITUT TAKUUT EIVÄT KOSKE WINDOWS-PUHELIMESSA KÄYTETTÄVIÄ MOBIILIRATKAISUJA. OSION 7.3 VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA MUUTETAAN POISTAMALLA KOHTA, “JOLLEI SIITÄ NIMENOMAISESTI MÄÄRÄTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN OSIOSSA 7.1”.

4.5. Amazon Appstore -myymälästä ladatut Ratkaisut. Amazon saattaa määrittää tietyt asiakasehdot Amazon Appstore -myymälän käyttöön liittyen “Käyttösopimuksen Oletusehtoina.” Näitä Käyttösopimuksen Oletusehtoja sovelletaan sellaisten Ratkaisujen käyttöön, jotka ostat Amazon Appstore -myymälästä. Käyttöopimuksen Oletusehdoissa määritetään mm. että AVG on Ratkaisun lisenssintarjoaja ja että Amazon ei ole tämän Sopimuksen osapuoli. Jos Käyttösopimuksen Oletusehtojen ja tämän Sopimuksen välillä on ristiriitoja, Käyttösopimuksen Oletusehdot ovat vallitsevia. AVG tai sinä eivät voi vaatia Amazonia vastuuseen tai korvausvelvollisuuteen Käyttösopimuksen Oletusehtojen noudattamisen tai niiden noudattamatta jättämisen suhteen.

 

5. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MATERIAALIT; KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄYTTÖEHDOT.

AVG saattaa, suoraan tai Ratkaisun kautta, esittää linkkejä tai tarjouksia Kolmansien Osapuolten Materiaaleihin, jotka ovat kolmansien osapuolten hallinnassa ja joista suurimpaan osaan sovelletaan Kolmansien Osapuolten Käyttöehtoja. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä. AVG ei ole vastuussa tällaisten Kolmansien Osapuolten Materiaalien sisällöstä tai suorituskyvystä eikä takaa tai tue tällaisia Kolmansien Osapuolten Materiaaleja eikä ota eikä sillä ole minkäänlaista vastuuta sinulle tai muulle kolmannelle osapuolelle tällaisista Kolmansien Osapuolten Materiaaleista. Lataat tai käytät tällaisia Kolmansien Osapuolten Materiaaleja täysin omalla vastuullasi.
 

6. OMISTUS.

6.1 AVG pidättää kaikki Ratkaisujen oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä Sopimuksessa. Kaikki Ratkaisun sisältämät ja siihen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoittumatta haittaohjelmatunnisteet ja muut datatiedostot, Ratkaisussa näkyvät kuvat ja näytöt sekä kaikki Ratkaisuun liittyvät asiakirjat) ovat AVG:n tai sen lisenssinhaltijoiden omistamia ja Yhdysvaltain sekä ulkomaisten tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten ja muiden sovellettavien lakien suojaamia. Minkä tahansa tämän Sopimuksen mukaan luotavissa olevan Ratkaisun kopion on sisällettävä kokonaisuudessaan tekijänoikeusilmoitus ja muut ilmoitukset, jotka sisältyivät Ratkaisun alkuperäiseen kopioon.

6.2 Mahdolliset tuotenimet, tavaramerkit, palvelumerkit, logot, toimialuenimet ja muut tunnistettavat brändiominaisuudet, joita käytetään muiden valmistajien tuotteissa tai palveluissa tai niiden yhteydessä tai kanssa, mukaan lukien Ratkaisussa tai sen kautta käytettävissä olevat Kolmansien Osapuolten Materiaalit, ovat ulkopuolisten tahojen tai niiden lisenssinhaltijoiden omaisuutta. 

 

7. TAKUUT.

7.1 Yleistä. Lukuun ottamatta osion 7.2 määräyksiä, AVG vahvistaa kunkin Ratkaisun osalta, että Ratkaisun toimituksen aikana ja kolmenkymmenen (30) päivän ajan sen jälkeen, että (i) välineessä (jos sovellettavissa), jolla Ratkaisu toimitettiin, ei ole materiaalivikoja, ja että (ii) osion 7.3 mukaisesti Ratkaisu vastaa kuvausta, jos sellainen on määritetty Sovellettavissa Ehdoissa ja/tai Teknisissä Tiedoissa. Edellä mainittu takuu koskee Ratkaisua vain siinä muodossa, jossa se alunperin toimitettiin, ja se ei koske Päivityksiä tai Ratkaisun yhdistämistä, toimintaa tai käyttöä ohjelmiston, Laitteiston tai muiden sellaisten materiaalien kanssa, jotka eivät ole AVG:n tarjoamia, tai Laitteita, ohjelmistoja tai muita materiaaleja, jotka eivät ole AVG:n Teknisissä Tiedoissa määritettyjen vaatimusten mukaisia. Ainoa ja yksinomainen muutoksenhakukeinosi tässä osiossa 7.1 mainitun takuun rikkomisesta on viallisen välineen tai Ratkaisun korvaaminen tai AVG:n harkinnan mukaisesti Ratkaisun palauttaminen täyden hyvityksen saamiseksi. Jotta voit käyttää osiossa 7.1 myönnettyjä oikeuksiasi, sinun tulee poistaa ja tuhota kaikki Ratkaisusta mahdollisesti tekemäsi kopiot (mukaan lukien kaikki arkistokopiot) ja noudattaa osoitteessa http://www.avg.com/billing olevia ohjeita.

7.2 ILMAISRATKAISUT JA BEETARATKAISUT. TÄMÄN OSION 7.2 EHDOT OVAT VOIMASSA OSION 7.1 EHTOJEN SIJAAN ILMAISRATKAISUJEN JA BEETARATKAISUJEN YHTEYDESSÄ. KAIKKI AVG:N ILMAISVERSIOT JA BEETAVERSIOT TARJOTAAN “SELLAISENAAN”, “KAIKKINE VIKOINEEN” JA “SAATAVUUDEN” MUKAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA JA AVG:N TUKEA TAI MUITA PALVELUJA.

7.3 VASTUUVAPAUSLAUSEKE.   JOLLEI TÄMÄN SOPIMUKSEN OSIOSSA 7.1 MUUTA NIMENOMAISESTI MÄÄRÄTÄ, AVG TARJOAA KUNKIN RATKAISUN “SELLAISENAAN,” “KAIKKINE VIKOINEEN” JA “SAATAVUUDEN” MUKAAN JA AVG JA SEN TYTÄRYHTIÖT, ASIAMIEHET, LISENSSINHALTIJAT, EDUSTAJAT, ALIHANKKIJAT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT, LANGATTOMAT PALVELUNTARJOAJAT, JOIDEN VERKOSSA RATKAISU TARJOTAAN, TAI MUUT LIIKETOIMINTAKUMPPANIT JA NIIDEN VASTAAVAT TYTÄRYHTIÖT, EDUSTAJAT, MYYJÄT, ASIAMIEHET JA ALIHANKKIJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA MUISTA NIMENOMAISISTA TAI HILJAISISTA TAKUISTA JA LAUSUNNOISTA, JOTKA KOSKEVAT RATKAISUJA, VÄLINEITÄ TAI MUUTA TÄMÄN SOPIMUKSEN AIHEALUETTA HUOLIMATTA SIITÄ, OLIKO NIIDEN MYÖNTÄJÄNÄ JOKU KOLMANNEN OSAPUOLEN LISENSSINHALTIJA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT, KAIKKI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT JA KAIKKI LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT. AVG EI TAKAA, ETTÄ RATKAISUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ RATKAISUT TOIMIVAT OIKEIN LAITTEESSA TAI TIETYSSÄ LAITTEISTO- JA/TAI OHJELMISTOKOKOONPANOSSA TAI ETTÄ RATKAISUT TARJOAVAT TÄYDELLISEN SUOJAUKSEN KAIKELLE VALITULLE DATALLE, TIEDOLLE TAI SISÄLLÖLLE, JOKA ON TALLENNETTU TAI LÄHETETTY INTERNETIN KAUTTA.
Joillakin lainsäädäntöalueilla ei sallita tiettyjen takuiden rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Sinulla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainsäädäntöalueen mukaan.

7.4 Vaaralliset ympäristöt. Ratkaisuja ei ole suunniteltu eikä niille myönnetä käyttölisenssiä vaarallisiin ympäristöihin, mukaan lukien (mutta ei ainoastaan) käyttö ydinvoimaloissa, lentokoneiden navigointijärjestelmissä, lentokoneiden viestintäjärjestelmissä, lennonohjauksessa, elintoimintojen tukijärjestelmissä tai asejärjestelmissä tai missä tahansa muussa ympäristössä, jossa Ratkaisun toimintahäiriöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Ratkaisua saattaa seurata ruumiinvamma tai kuolema. Rajoittamatta tämän Sopimuksen osioiden 7.2 ja 7.3 ehtoja, AVG ja sen lisenssinhaltijat sanoutuvat täten irti suorista ja epäsuorista takuista, jotka koskevat tällaisiin käyttötarkoituksiin tai -tapoihin sopivuutta.

 

8. VASTUUNRAJOITUS.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA AVG TAI SEN TYTÄRYHTIÖT, ASIAMIEHET, LISENSSINHALTIJAT, EDUSTAJAT, ALIHANKKIJAT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT, LANGATTOMIEN PALVELUJEN TARJOAJAT, JOIDEN VERKOSSA PALVELU TARJOTAAN, TAI MUUT LIIKETOIMINTAKUMPPANIT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA VASTUUN SYYSTÄ TAI TEORIASTA HUOLIMATTA, TAI MISTÄÄN (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA) VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LIIKETOIMINNAN, TUOTTOJEN TAI TULON MENETYKSESTÄ, YKSITYISYYDEN MENETYKSESTÄ, JONKUN LAITTEEN TAI RATKAISUN KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, MUKAAN LUKIEN RATKAISU, VASTAAVIEN TAI KORVAAVIEN TAVAROIDEN JA PALVELUJEN HANKKIMISESTA AIHEUTUVAT KULUT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKETOIMINTATIETOJEN MENETYS TAI MUU RAHALLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SEN MUKAISESTI TARJOTUSTA RATKAISUSTA, VAIKKA AVG:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. AVG EI OLE VASTUUSSA LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI VIOITTUMISESTA, POISTAMISESTA, VARKAUDESTA, TUHOAMISESTA, MUUNTAMISESTA, TAHATTOMASTA PALJASTAMISESTA TAI RATKAISUN TAI SEN YHTEYDESSÄ LÄHETETYN, VASTAANOTETUN TAI TALLENNETUN DATAN, TIEDON TAI SISÄLLÖN MENETYKSESTÄ SYYSTÄ HUOLIMATTA. RATKAISUA KOSKEVA AVG:N VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ (I) MAKSUJA, JOTKA OLET MAKSANUT TAI JOTKA SINUN TULEE MAKSAA RATKAISUSTA JA (II) AVG:N RATKAISULLE EHDOTTAMAA JÄLLEENMYYNTIHINTAA SINÄ PÄIVÄNÄ, JOLLOIN VASTAANOTIT RATKAISUN (TAI ILMAISRATKAISUN TAI BEETARATKAISUN OSALTA 5,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA). EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS ON PÄTEVÄ HUOLIMATTA MINKÄÄN RAJOITETUN MUUTOKSENHAKUKEINON OLENNAISEN TARKOITUKSEN EPÄONNISTUMISESTA.
 

9. KORVAUS.

SUOJAAT JA PUOLUSTAT AVG:TÄ, SEN TYTÄRYHTIÖITÄ, ASIAMIEHIÄ, LISENSSINHALTIJOITA, EDUSTAJIA, ALIHANKKIJOITA, JAKELIJOITA, JÄLLEENMYYJIÄ JA MUITA LIIKETOIMINTAKUMPPANEITA JA NIIDEN VASTAAVIA JOHTAJIA, TOIMIHENKILÖITÄ, TYÖNTEKIJÖITÄ JA EDUSTAJIA KAIKILTA MENETYKSILTÄ, KUSTANNUKSILTA, VAHINGOILTA JA KULUILTA, MUKAAN LUKIEN KOHTUULLISET ASIANAJOKULUT, JOTKA AIHEUTUVAT RATKAISUN KÄYTÖSTÄSI TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN RIKKOMISESTASI, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TÄMÄN SOPIMUSTEN MUKAISTEN LAUSUNTOJESI, TAKUIDESI, VELVOITTEIDESI JA SITOUMUSTESI RIKKOMUS TAI VÄITETTY RIKKOMUS. AVG VARAA OIKEUDEN VASTATA OMALLA KUSTANNUKSELLAAN SINULLE ESITETYN KORVAUSVAATEEN YKSINOMAISESTA PUOLUSTUKSESTA JA HALLINNASTA, JA SINUN ON TÄSSÄ TAPAUKSESSA TOIMITTAVA TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ AVG:N KANSSA KAIKKIEN SAATAVILLA OLEVIEN PUOLUSTUSKEINOJEN VARMISTAMISEKSI.
 

10. YKSITYISYYS JA TIETOTURVA.

10.1 Yleistä.AVG:n Tietosuojakäytännössä kuvataan (ja rajoitetaan) AVG:n Laitteistasi keräämien Henkilökohtaisesti Tunnistettavien Tietojen keräämistä ja käyttämistä.

10.2 Rekisteröintitiedot. Jotta voit aktivoida Ratkaisun, sinun tai kolmannen osapuolen, jonka olet valtuuttanut toimimaan puolestasi, on ehkä rekisteröidyttävä AVG:n asiakkaaksi verkossa tai puhelimitse. Jotta AVG voi aineellisesti myöntää lisenssit ja tarjota tämän Sopimuksen mukaiset palvelut, vahvistat, että sinun tai valtuutetun kolmannen osapuolen AVG:lle antamat rekisteröintitiedot (etenkin sähköpostiosoitteesi) ovat tarkkoja ja täydellisiä rekisteröitymispäivästäsi lähtien ja että pidät tietosi ajan tasalla, jos ne muuttuvat, ja HUOLIMATTA AVG:N TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN EHDOISTA SUOSTUT TÄMÄN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAJAN JA YHDEN VUODEN SEN JÄLKEEN (TAI SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAN AJAN), SIIHEN, ETTÄ (I) AVG ’JAKAA YHTEYSTIETOSI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, ASIAMIESTEN, LISENSSINHALTIJOIDEN, EDUSTAJIEN, ALIHANKKIJOIDEN, JAKELIJOIDEN, JÄLLEENMYYJIEN JA MUIDEN LIIKETOIMINTAKUMPPANEIDEN KANSSA JA ETTÄ (II) AVG, SEN TYTÄRYHTIÖT, ASIAMIEHET, LISENSSINHALTIJAT, EDUSTAJAT, , ALIHANKKIJAT, JAKELIJAT, JÄLLEENMYYJÄT JA MUUT LIIKETOIMINTAKUMPPANIT ESITTÄVÄT SINULLE MAHDOLLISESTI SINUA KIINNOSTAVIA TIETOJA, MUKAAN LUKIEN OHJELMISTO-, PALVELU- JA MUITA TUOTETARJOUKSIA. Katso lisätietoja rekisteröitymistiedoista verkkosivustomme kohdasta Tietosuojakäytäntö. Voit hallita CloudCare-asetuksiasi osoitteessa www.cloudcare.avg.com/ ja muiden Ratkaisujen asetuksia tilisivullasi

 

11. SITOVA VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUS JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN

11.1. Sovellus. Tämä sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanteesta luopuminen koskee mitä tahansa Riita-asiaa, joka johtuu Ratkaisusta tai tästä Sopimuksesta tai liittyy niihin ja jonka osapuolia ovat sinä ja AVG ja/tai sen Ryhmän Yritykset. “Riita-asia” tarkoittaa osan 11 tarkoituksessa mitä tahansa riita-asiaa, kannetta tai kiistaa huolimatta puolustetun kanteen tarkasta syystä (eli se kattaa muiden mahdollisten kanteen syiden tai lakiperustan lisäksi sopimusrikkomusta, petosta ja asetusten tai säädösten rikkomista koskevat vaateet).

11.2. Huomautus.Riita-asioissa sinun on annettava AVG:lle Riita-asiaa koskeva ilmoitus, joka on kirjallinen lausunto, joka sisältää ilmoituksen antavan osapuolen nimen, osoitteen ja yhteystiedot, Riita-asiaan johtaneet syyt ja pyydetyn korvauksen. Sinun on lähetettävä riita-asiailmoitus sähköpostitse AVG:lle osoitteeseen legalnotice@avg.com (aiheeksi on merkittävä: Loppukäyttäjän Lisenssisopimuksen mukainen riita-asiailmoitus, osio 11.2).

11.3. RYHMÄKANNEOIKEUS.KAIKKI OIKEUDENKÄYNNIT, JOISSA PYRITÄÄN RATKAISEMAAN RIITA-ASIA TAI KÄYMÄÄN SIITÄ OIKEUTTA JOSSAKIN KÄRÄJÖINTIPAIKASSA, SUORITETAAN YKSILÖPOHJAISESTI. ET SAA PYRKIÄ JÄTTÄMÄÄN RIITA-ASIAA KUULTAVAKSI RYHMÄKANTEENA, ASIANAJAJAN ESITTÄMÄNÄ JOUKKOKANTEENA TAI MILLÄÄN MUULLA OIKEUDENKÄYNNILLÄ, JOSSA JOMPIKUMPI OSAPUOLI TOIMII TAI LUPAA TOIMIA TOISEN OSAPUOLEN EDUSTAJANA. VÄLIMIESMENETTELYYN TAI OIKEUDENKÄYNTIIN EI YHDISTETÄ MUUTA VÄLIMIESMENETTELYÄ TAI OIKEUDENKÄYNTIÄ ILMAN KAIKKIEN NIIDEN OSAPUOLTEN ETUKÄTEEN ANTAMAA KIRJALLISTA SUOSTUMUSTA, JOITA VÄLIMIESMENETTELY TAI OIKEUDENKÄYNTI KOSKEE. 

11.4. Sopimus välimiesmenettelystä Jos sinä ja AVG ette ratkaise Riita-asiaa epävirallisin neuvotteluin, mikä tahansa muu pyrkimys Riita-asian ratkaisemiseen suoritetaan yksinomaisesti sitovalla välimiesmenettelyllä Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -säädöksen (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq mukaan, lukuun ottamatta alla olevia osia 11.5 ja 11.8.2. Lukuun ottamatta sitä, mitä osissa 11.5 ja 11.8.2 esitetään, luovutat oikeuden käräjöidä (tai osallistua käräjöintiin jonakin osapuolena tai ryhmän jäsenenä) kaikki Riita-asiat oikeusistuimessa tuomarin tai valamiehistön edessä. Sen sijaan kaikki Riita-asiat ratkaistaan puolueettoman välimiehen avulla, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta rajallista oikeutta valittaa FAA:n mukaisesti. Tuomioistuin, jolla on tuomiovalta osapuoliin nähden, voi päättää välimiehen määräämisestä.

11.5. Välimiesmenettelysopimukseen sovellettavat poikkeukset.

11.5.1. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely.Voit käydä oikeutta Riita-asiasta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn kautta maakunnassa tai samankaltaisessa poliittisessa alajaostossa, jos Riita-asia täyttää vaatimukset, jotka siltä edellytetään vähäisten vaatimusten menettelyssä. Jos käynnistät korvausvaatimuksen vähäisten vaatimusten menettelyssä, vastaat kaikista kustannuksista ja maksuista.
11.5.2. Aineeton omaisuus. Kaikki AVG:n immateriaalioikeuksien väitettyä väärinkäyttöä koskevat Riita-asiat, mukaan lukien tämän Sopimuksen osan 6 mukaiset Riita-asiat, ratkaistaan oikeudessa.

11.6. Välimiesmenettely. Minkä tahansa välimiesmenettelyn toteuttaa American Arbitration Association (“AAA”), ja välimiesmenettelyä koskee AAA:n “Consumer Arbitration -säännöt, jotka tulivat voimaan 1.9.2014, ja niihin liittyvät “Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)” -säännöt, jotka tulivat voimaan 1.9.2014 (yhdessä “kuluttajamenettelyt”). 

11.6.1. Välimiesmenettelyn kustannukset. Kuluttajamenettelyissä säädetään tietyistä maksuista, ja osa niistä kohdistetaan kuluttajalle (sinä) ja osa yritykselle (AVG). Jos korvausvaatimuksesi on enintään 75 000 US$, AVG maksaa kakki määrätyt maksut ja kustannukset, myös kuluttajalle kohdistetut. AVG ei vastaa mistään muista kuluista. Jos korvausvaatimuksesi on yli 75 000 US$, Kuluttajamenettelyt kattavat maksun.
11.6.2. Välimiesmenettelyä koskevat lait ja säännöt.' Osassa 11.8 määritettyä lukuun ottamatta AAA:n Kuluttajamenettelyä sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin Riita-asioihin. Osapuoli voi kuitenkin kuluttujan välimiesmenettelysäännön R-1(e) perusteella jättää asianmukaisen hakemuksen kuluttajan välimiesmenettelyn sääntöihin liittyen välimiehelle lopullista päätöstä varten. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määärin, kun se on ristiriidassa kuluttajamenettelyiden kanssa. Kun puolueeton välimies ratkaisee Riita-asiaa, hän soveltaa tämän Sopimuksen ehtoja ja Delawaren osavaltion lakeja. Voit aloittaa välimiesmenettelyn vain siinä maakunnassa tai samankaltaisella poliittisella alueella, jossa asut. Välimiesmenettelyt suoritetaan puhelinneuvotteluna. Jos menettelyt suoritetaan AA-kuluttajamenettelyiden mukaisesti, välimiehillä on harkintavalta vaatia henkilökohtaista kuulemista osapuolen pyynnöstä.
11.6.3. AAA Muut kuin olennaiset asiat välimiesmenettelyn kannalta.Sinä ja AVG sovitte, että AAA:n käyttö välimiesmenettelyn hoitamiseen ei ole olennaista osapuolten Sopimuksen kannalta käsitellä Riita-asiat välimiesmenettelyssä. Jos AAA ei suorita tai voi suorittaa välimiesmenettelyä, sinä ja AVG neuvottelette hyvässä uskossa ja valitsette yksinomaisen välimiehen, joka ratkaisee Riita-asian Kuluttajamenettelyiden mukaisesti. Jos osapuolet eivät pääse Sopimukseen välimiehen valinnasta, pätevän tuomiovallan oikeus nimittää välimiehen, joka noudattaa AAA:n kuluttajamenettelyitä.

11.7 Ositettavuus. Jos yksi tai useampi pykälän 11 osa todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, silloin vain kyseisissä olosuhteissa kyseisten osien soveltaminen lopetetaan ja Riita-asia ratkaistaan pykälän 11 jäljellä olevien osien ja kaikkien muiden tämän Sopimuksen ehtojen perusteella. Jos tällaisesta soveltamisen lopettamisesta seuraa, että Riita-asia tai sen osat käsitellään oikeudessa, tällaisen tuomioistuimen hallitseva laki ja yksinomainen tuomiovalta kuuluu Delawaren osavaltiossa sijaitsevalle osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimelle. Tällaista oikeudenkäyntiä varten hyväksyt näiden tuomioistuinten sinua koskevan kyseisen Delawaren tuomiovallan etkä kiistä sitä, ja luovut lisäksi vastalauseista, jotka perustuvat väärään oikeuspaikkaan tai forum non conveniens -periaatteeseen, ja et pyydä tapauksen siirtoa toiseen piirikuntaan tai toiselle oikeudenkäyttöalueelle.

11.8. Yritysasiakkaiden Riita-asiat  Jos ostit Ratkaisun muuhun kuin henkilökohtaiseen tai kotikäyttöön, kaikkiin Riita-asioihin sovelletaan kohtia 11.1–11.7, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

11.8.1. Välimiesmenettelyt. Välimiesmenettelyihin sovelletaan AAA:n kaupallista välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä ("Kaupalliset Menettelyt"). Näitä Kuluttajamenettelyitä käytetään asianmukaisesti mihin tahansa osapuolten väliseen Riita-asiaan, etkä edistä mitään muuta käytäntöä missään oikeuskäynnissä. Tämä Sopimus kattaa menettelyn siinä määrin, kun se on ristiriidassa Kuluttajamenettelyiden kanssa.
11.8.2. Osa 13.6. Osaa 13.6 koskevat Riita-asiat, jotka liittyvät määrättyihin yritystuotteisiin, ratkaistaan oikeudessa.

 

12. SEKALAISTA.

12.1. Huomautus.AVG voi milloin tahansa lähettää sinulle ilmoituksen sähköpostitse, ponnahdusikkunassa, valintaikkunassa tai muulla tavoin, vaikka joissakin tapauksissa et ehkä saa ilmoitusta, ennen kuin käynnistät Ratkaisun. Tällainen ilmoitus katsotaan toimitetuksi päivämääränä, jolloin AVG ensimmäisen kerran tarjoaa sen saataville Ratkaisun kautta huolimatta siitä, minä päivänä vastaanotat ilmoituksen.

12.2. Lainsäädännön valinta. Tämän Sopimuksen ja kaikkien tästä Sopimuksesta johtuvien tai siihen liittyvien ei-sopimusperusteisten velvoitteiden tulkintaan, voimassaoloon ja täytäntöönpanoon sovelletaan Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakeja, lukuun ottamatta sen kollisionormeja.

12.3. Tulkinta. Tämän Sopimukset otsikot eivät vaikuta Sopimuksen tulkintaan. Sukupuoleen viittaavat ilmaukset viittaavat kaikkiin sukupuoliin. Yksikkömuoto kattaa monikon ja päinvastoin. Kun sana tai ilmaisu määritetään, sen muilla kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys.

12.4. Ositettavuus. Jos jokin tämän Sopimuksen määräys katsotaan laittomaksi, virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavissa olevan lain tai säädöksen mukaisesti, kaikki muut tämän Sopimuksen määräykset pysyvät täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

12.5. Kyvyttömyys. AVG ei ole vastuussa mistään toimintahäiriöstä tai viiveestä, joka johtuu kokonaisuudessaan tai osaksi sen kohtuullisen hallinnan ulottumattomissa olevasta syystä, mukaan lukien rajoituksetta energia- tai siirtokatkokset, puhelinlinjojen tai puhelinlaitteiden toimintahäiriöt, virtakatkokset, lakot tai muut työselkkaukset (mukaan lukien rajoituksetta lakot tai muut työselkkaukset, jotka liittyvät AVG:hen ja sen tytäryhtiöihin, asiamiehiin, lisenssinhaltijoihin, edustajiin, alihankkijoihin, jakelijoihin, jälleenmyyjiin ja muihin liikekumppaneihin), sotatoimet tai terrorismi, tulvat, sabotaasi, tulipalo, luonnonkatastrofit tai muut katastrofit tai ylivoimaiset esteet.

12.6. Luopuminen. Jos jompikumpi osapuoli ei noudata tiukasti tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, sitä ei pidetä luopumisena tai hylkäämisenä Sopimuksen myöhemmästä noudattamisesta, ja tämän Sopimuksen ehdot ja määräykset säilyvät kokonaisuudessaan täysin voimassa ja täytäntööpanokelpoisina. Jos jompi kumpi osapuoli luopuu tämän Sopimuksen jostakin ehdosta tai määräyksestä, se ei ole voimassa mitään tarkoitusta varten, ellei tällaista luopumista tehdä kirjallisesti tällaisen osapuolen allekirjoittamana. Kummankaan osapuolen luopumista tämän Sopimuksen ehdosta, kun toinen osapuoli on rikkonut ehtoa, ei tulkita jatkuvaksi luopumiseksi tällaisesta rikkeestä tai luopumiseksi muista saman tai muiden tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisesta.

12.7. Luovutus. Et voi siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi ilman AVG:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. AVG saattaa siirtää tämän Sopimuksen milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilman sinun etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12.8. Rakennus. Tähän Sopimukseen ei sovelleta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, vaan sen soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu. Jos tämän Sopimuksen ehtojen merkityksestä tai tulkinnasta on epäselvyyttä oikeudenkäynnissä tai muissa menettelyissä, tämän Sopimuksen ehtoja tulkitaan siten, että kumpikin osapuoli on osallistunut niiden laatimiseen, ja tämän Sopimuksen määräysten laatimisen perusteella ei voida esittää toista osapuolta suosivaa tai syrjivää olettamaa tai todistustaakkaa.

12.9. Yhdysvaltain hallituksen käyttöoikeus. Yhdysvaltain hallitukselle tarjottava Ratkaisu sisältää kaupalliset lisenssioikeudet ja rajoitukset, jotka on kuvattu muualla tässä asiakirjassa. AVG varaa kaikki julkaisemattomat oikeudet Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien mukaisesti.

12.10. Koko Sopimus Tämä Sopimus, mukaan lukien sen Sovellettavat Ehdot, Tekniset Tiedot, Tietosuojakäytäntö ja tässä Sopimuksessa viitatut muut asiakirjat, muodostaa koko Sopimuksen osapuolten välillä ja korvaa Sopimuksen aihealuetta koskevat kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset yhteydenpidot ja lausunnot tai Sopimukset.

12.11. Vientisäätelyt. Sinun on noudatettava kaikkia soveltuvia Yhdysvaltain ja kansainvälisiä lakeja, joilla säädellään Ratkaisujen vientiä ja jälleenvientiä, mukaan lukien Yhdysvaltain Export Administration Regulations -säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden maiden hallitusten laatimat loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja määränpäärajoituksia koskevia säädöksiä. Edellä mainitun yleisestä luonteesta huolimatta (i) vahvistat, ettet ole kiellettyjen henkilöiden luettelossa, tarkistamattomien tahojen luettelossa, tahoja koskevassa luettelossa, erityistarkkailussa olevien kansalaisten luettelossa, ulkopuolelle suljettujen tahojen luettelossa tai missään muussa Yhdysvaltain hallituksen julkaisemassa luettelossa, (ii) et käytä, vie tai jälleenvie Ratkaisua alueille, määränpäihin, yrityksiin tai henkilöille, jotka rikkovat Yhdysvaltain tai EU:n asettamia kauppasaartoja tai -pakotteita, mukaan lukien rajoituksetta vienti seuraaviin maihin: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria.

12.12. Kolmannen osapuolen edunsaajien sulkeminen ulkopuolelle. Tämä Sopimus on tarkoitettu ainoastaan sinun ja AVG:n ja/tai sen Ryhmän Yritysten sekä niiden asiamiesten, lisenssinhaltijoiden, edustajien, alihankkijoiden, jakelijoiden, jälleenmyyjien ja muiden liiketoimintakumppanien eduksi. Muuten kuin osiossa 12.5.2(b)(vi) mainitulla tavalla kukaan tämän Sopimuksen koskema henkilö tai osapuoli ei voi tuottaa tämän Sopimuksen mukaisesti kannetta niin, että Sopimuksella on ulkopuolinen edunsaaja.

12.13. Kieli Tämä Sopimus laadittiin alunperin englanniksi. Vaikka AVG saattaa tarjota käyttöösi käännöksiä, englanninkielinen versio on virallinen versio ristiriitatilanteissa. 

12.14. Internet-yhteys. Joidenkin Ratkaisujen toiminta saattaa vaatia aktiivista ja vakaata Internet-yhteyttä. Tämän vuoksi sinun on varmistettava, että käytettävissäsi on aina aktiivinen ja vakaa Internet-yhteys.

12.15. Tuotenimet. AVG varaa oikeuden muuttaa Ratkaisujensa nimiä ajoittain harkintansa mukaan.

12.16. Yhteystiedot Voit ottaa AVG:hen yhteyttä seuraavasti:

12.16.1. CloudCare- ja Managed Workplace -palveluita koskevat ohjeet ovat osoitteessa www.avg.com/support ja
12.16.2. Kaikkien muiden Ratkaisujen (Attn) osalta voit esittää kysymyksiä, valituksia tai vaateita seuraavasti: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Czech Republic, +1 (844) 276-2915 (ilmaisnumero Yhdysvalloissa; Yhdysvaltain ulkopuolella sovelletaan ulkomaanpuhelujen veloitusta), +1 (828) 459-5436 (Yhdysvalloissa voidaan soveltaa kotimaan puhelujen tai kaukopuhelujen veloitusta; Yhdysvaltain ulkopuolella sovelletaan ulkomaanpuhelujen veloitusta), ja avg-support@avg.com.
​​​

 

ERITYISEHDOT

13. ERITYISEHDOT.

Joihinkin Ratkaisuihin sovelletaan seuraavia Erityisehtoja. Jos Erityisehtojen ja Sopimuksen muiden osien välillä on ristiriita, asianomaisiin Ratkaisuihin sovelletaan näitä Erityisehtoja.

13.1. AVG Security- ja SafeGuard-työkalupalkit.   Tämä osio 12.1 koskee seuraavia Ratkaisuja: AVG Security -työkalupalkki, AVG SafeGuard -työkalupalkki tai muu AVG:n tarjoama verkkoselain, selaintyökalu tai lisäosa (kukin erikseen “Työkalupalkki”). JOS ASENNAT TYÖKALUPALKIN, HYVÄKSYT, ETTÄ TYÖKALUPALKKI MUOKKAA ASENNUKSEN JÄLKEEN SELAIMEN ALOITUSSIVUA, “DNS ERROR PAGE” -SIVUA JA “ERROR 404 PAGE -SIVUA” SEKÄ LAITTEESI MUITA OMINAISUUKSIA. LISÄKSI KUN TYÖKALUPALKKI ON ASENNETTU, SE VOI VÄLITTÄÄ JOITAKIN PERUSKÄYTTÖTIETOJA AVG:LLE, SEN ALIHANKKIJOILLE JA JÄLLEENMYYJILLE (esimerkiksi asennusten lukumäärä ja yksilöllisten käyttäjien määrä, IP-osoitteet, tehdyt haut, työkalupalkin vastaanottamien napsautusten määrä, käyttäjän tekemien hakujen määrä jne.). Työkalupalkin voi poistaa noudattamalla ohjeita, jotka ovat osoitteessa http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1.AVG saattaa sisällyttää AVG Do Not Track -toiminnon (“DNT”) joihinkin Ratkaisuihin. DNT-toiminnon avulla voit tunnistaa tietyt verkkosivustot, jotka seuraavat verkkotoimintaasi, ja voit pyytää, että verkkosivustot lopettavat tällaiset seuraamistoimet (tai eivät lopeta niitä) tietosuoja-asetustesi mukaisesti. DNT-toiminto voi ilmoittaa seurantatoimia suorittavalle verkkosivustolle, että haluat lopettaa niiden toiminnan, vaikka tällaiset verkkosivustot tai verkkosivustojen osat eivät ehkä kuitenkaan välttämättä toimi näin. 
13.2.2.Soveltuvat Ratkaisut toimitetaan oletusarvoisesti niin, että Do Not Track -toiminto on käytössä, minkä takia et välttämättä näe kaikkea verkkosivustojen sisältöä. Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa napsauttamalla verkkoselaimesta DNT-kuvaketta.
13.2.3.Rajoittamatta osion 7 ehtoja AVG IRTISANOUTUU MISTÄÄN TAKUUSTA SITÄ KOSKIEN, ETTÄ DO NOT TRACK -TOIMINTO TUNNISTAA TAI ESTÄÄ JONKIN SEURANTATOIMINNON TAI KAIKKI SEURANTATOIMINNOT, JOITA VERKKOSIVUSTOT SUORITTAVAT. JOTKIN SEURANTATOIMINNOT VOIDAAN SUORITTAA, VAIKKA DNT-TOIMINTO OLISIKIN KÄYTÖSSÄ.
13.2.4.DNT toimii vain seuraavissa verkkoselaimissa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Google Chrome. iOS- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmissä DNT-toiminto on käytettävissä ainoastaan seuraavissa verkkoselaimissa: AVG Family Safety -selain ja AVG Safe -selain.

13.3. AVG Personal Support.

Tämän osion 12.3 määräykset koskevat asennusohjetta, virusohjetta ja muita palveluja, joita markkinoimme nimellä Henkilökohtainen Tuki ja jotka kaikissa tapauksissa  tilataan osoitteesta www.avg.com (“Henkilökohtainen Tuki”).  

13.3.1. AVG:n velvoitteet.  AVG pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimin panemaan täytäntöön ostamasi Henkilökohtaisen Tuen palvelut. Jos Laitteesi ja verkko vastaavat tämän osion 12.3 vaatimuksia ja täytät muuten tämän osion 12.3 sinulle määrittämät velvoitteet, mutta AVG ei kuitenkaan tarjoa sinulle Henkilökohtaisen Tuen palvelua sinua kohtuullisesti tyydyttävällä tavalla, AVG:n ainoa velvoite ja ainoa ja yksinomainen muutoksenhakukeinosi on se, että AVG hyvittää sinulle asianomaisesta Henkilökohtaisen Tuen palvelusta maksamasi hinnan. Henkilökohtaisesta Tuesta maksamiasi summia ei muuten hyvitetä. Rajoittamatta osion 6.3 määräyksiä AVG SANOUTUU IRTI KAIKISTA LAUSUNNOISTA JA TAKUISTA, JOIDEN MUKAAN HENKILÖKOHTAISEN TUEN PALVELU RATKAISEE ONGELMAT, JOITA VARTEN PALVELU ON OSTETTU, TAI ETTÄ PALVELU MUUTEN VASTAA ODOTUKSIASI.
13.3.2. Henkilökohtaisen Tuen rajoitukset.
(a) Lunastusjakso. Sinun on käytettävä mahdollinen (a) Henkilökohtaisen Tuen kertakäyttöoikeus kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa kyseisen kertaluonteisen palvelun ostamisesta ja (b) Henkilökohtaisen Tuen tilaus asianomaisen Tilausjakson aikana “Lunastusjakso”). Oikeutesi vastaanottaa Henkilökohtaista Tukea päättyy Tilausjakson lopussa, mikäli et osta tilauksen uusintaa.
(b) Järjestelmävaatimukset. Henkilökohtainen Tuki on saatavilla vain Laitteille ja verkoille, jotka täyttävät Teknisten Tietojen vaatimukset. Jos Laitteesi tai verkkosi ei vastaa sovellettavia vaatimuksia, AVG ei välttämättä voi tarjota ostamaasi Henkilökohtaista Tukea.
(c) Palvelujen soveltamisala.
 
(i) Henkilökohtainen Tuki on rajoitettu palveluihin, jotka on kuvattu asianomaisessa, palvelun hankintahetkellä osoitteessa www.avg.com julkaistussa kuvauksessa. Lue kuvaus huolellisesti, vaikka olisit käyttänyt aiemmin Henkilökohtaista Tukea, koska AVG varaa oikeuden muuttaa palveluja ja ominaisuuksia milloin tahansa julkaisemalla tarkistetun kuvauksen osoitteessa www.avg.com. Jos AVG Henkilökohtaista Tukea tarjotessaan päättää, että ongelmasi ei kuulu Henkilökohtaisen Tuen soveltamisalaan, AVG pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimin kuvaamaan ongelman luonteen, jotta voit hakea asianmukaista tukea.
(ii) Lisäksi Henkilökohtaisen Tuen tilaukset on suunniteltu tarjoamaan sinulle kohtuullisessa määrin tukea Sovellettavissa Ehdoissa määritettyjen Laitteiden Tilausjakson aikana. AVG voi lopettaa tai keskeyttää tilauksesi ilman erillistä ilmoitusta ja ilman velvoitetta hyvittää asianmukaisia maksuja, jos AVG katsoo harkintansa mukaan, että (A) rikot tämän Sopimuksen ehtoja tai väärinkäytät Henkilökohtaista Tukea pyytämällä palveluja (1) enemmän kuin mitä voidaan odottaa kohtuudella käyttäjältä, joka käyttää tilauspohjaista Sopimusta Sovellettavien Ehtojen mukaisesti, (2) jollekin Laitteelle, jota ei ole määritetty Sovellettavissa Ehdoissa tai (3) ohjelmistolle tai palvelulle, johon sinulla ei ole asianmukaista lisenssiä tai (B) joku muu käyttäjä kuin sinä yrittää käyttää Henkilökohtaista Tukeasi omaksi edukseen.
13.3.3. Omat velvoitteesi.
(a) Valmistelu. Ennen kuin pyydät Henkilökohtaista Tukea, sinun on (i) vahvistettava, että sinulla on tarvittavat järjestelmänvalvojan oikeudet soveltuviin Laitteisiin, jotta voit sallia AVG:n poistaa ja asentaa ohjelmiston, muuttaa Laitteiden asetuksia ja muuten määrittää Laitteet ja verkon vastaanottamaan ja toteuttamaan Henkilökohtaista Tukea, (ii) ladattava tai kopioitava soveltuva ohjelmisto Laitteellesi ja (iii) vahvistettava, että soveltuvat Laitteet on yhdistetty Internetiin käyttämällä yhteyttä, joka vastaa osoitteessa http://www.avg.com/technical-specifications määritettyjä teknisiä vaatimuksia. Sinun on luotava Laitteen kaikista tiedoista täydellinen varmuuskopio, koska AVG IRTISANOUTUU KAIKISTA KORVAUSVELVOITTEISTA JA VASTUISTA, JOTKA LIITTYVÄT TIETOJEN, OHJELMIEN, KÄYTTÄJÄN MÄÄRITTÄMIEN ASETUSTEN JA MUIDEN MATERIAALIEN JA TOIMINNALLISUUKSIEN, JOIHIN HENKILÖKOHTAISET PALVELUT VAIKUTTAVAT, MENETYKSEEN, VAHINGOITTUMISEEN TAI PALAUTTAMISEEN, MUKAAN LUKIEN AVG:N TÖRKEÄN HUOLIMATTOMUUDEN TAI PIITTAAMATTOMUUDEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET TAI VAHINGOT.’
Tukityökalu. AVG:n pyynnöstä valtuutat AVG:n lataamaan ja asentamaan Laitteillesi ohjelmiston (“Tukityökalu”), jonka ansiosta AVG voi käyttää ja ohjata Laitettasi etäyhteyden välityksellä. Tukityökalu muodostuu tämän Sopimuksen mukaisesta Ohjelmistosta ja Tilausjaksosta, joka päättyy sen hetkisen Henkilökohtaisen tuen istunnon lopussa. AVG käyttää Tukityökalua vaikeimpien ongelmien analysointiin, määrittämiseen ja Ratkaisemiseen ja/tai suorittaa järjestelmän optimointitoimintoja ja pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimin poistamaan Tukityökalun Laitteiltasi istunnon lopussa.
(c) Salasanat. AVG suosittelee voimakkaasti, että vaihdat AVG:lle istunnon aikana mahdollisesti antamasi salasanan, kun Henkilökohtaisen Tuen istunto on päättynyt.
13.3.4. Yksityisyys.  Tämä osa 13.3.4 tulee lukea AVG:n Tietosuojakäytäntöä ja evästeitä koskevien lausuntojen yhteydessä.
(a) Kun pyydät Henkilökohtaista Tukea, seuraavia tietoja saatetaan kerätä ja lähettää tietokoneestasi AVG:lle Internet-yhteyden kautta:
• AVG:hen syöttämäsi tiedot verkkoliittymän kautta, kun pyysit henkilökohtaista tukea;
• tietokoneesi käyttöjärjestelmän version ja Internet-selaimen tyyppi ja versio;
• tietokoneesi kanssa kytketty laitteisto ja
• tietokoneellasi oleva sovellus, ohjelmisto ja työkalut.
(b) Henkilökohtaisen Tuen istunnon aikana mahdollisesti kerätyt ja AVG:lle suojatun yhteyden tai tietokoneesi tai asennetun tukityökalun tai ohjelmiston kautta lähetyt:
• asennettu käyttöjärjestelmä;
• asennetut ohjelmat ja aktiivisten prosessien tiedot; 
sovelluksen loki- ja rekisteritiedot;
• selaintiedot, mukaan lukien tietoturva- ja tilapäiset tiedostoasetukset ;
• käyttöjärjestelmään liittyvät järjestelmätiedot, muisti- ja kiintolevytila, välityspalvelimen määritys ja tukityökalun tai ohjelmiston hakemistolistaukset;
• tukityökalun tai ohjelmiston määrittämä tietoturvan taso (hyvä/kohtalainen/heikko;
• skannattujen tiedostojen määrä, löydetyt uhkat ja tukityökalun tai ohjelmiston kirjaamat uhkat;
• löytyneiden uhkien tyyppi;
• jäljellä olevien uhkien määrä ja tyyppi, joita tukityökalu tai ohjelmisto ei ole korjannut ja
• onko palomuuri aktiivinen;
• onko viruksentorjuntaohjelma asennettuna, käynnissä ja ajantasainen.
(c) AVG analysoi, diagnosoi ja yrittää ratkaista kohtaamasi ongelman ja optimoida AVG:n tuotteiden toiminnollisuuden keräämiensä tietojen avulla. Tiedot voidaan siirtää AVG:n Ryhmän Yrityksille Yhdysvaltoihin ja/tai johonkin muuhun maahan tai muihin maihin, joiden tietosuojalait eivät välttämättä ole yhtä kattavia kuin alueella, jossa asut (mukaan lukien Euroopan unioni), mutta AVG on suorittanut toimia, joiden ansiosta tiedot, mikäli niitä siirretään, suojataan riittävällä tasolla.
(d) AVG voi paljastaa keräämiään tietoja, jos lain täytäntöönpanoviranomainen sitä vaatii tai se sallitaan laissa tai jos saat kutsun tulla todistajaksi oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeusprosessiin. Edistääkseen Internetin tietoturvariskien tunnettavuutta, havaitsemista ja estämistä AVG voi jakaa joitakin nimettömiä tietoja tutkimusorganisaatioille ja muille tietoturvaohjelmistoja myyville yrityksille. AVG voi myös käyttää nimettömiä tilastotietoja seurantaan, selvitysten ja raporttien laatimiseen turvallisuusriskien kehityssuunnista sekä tuotteiden parantamiseen.
(e) AVG voi käyttää kolmannen osapuolen alihankkijoita joko koko Henkilökohtaisen Tuen tai sen osan tarjoamiseen. Hyväksyt täten, että tällaisilla kolmansilla osapuolilla on omat yksityisyydensuojakäytäntönsä, joilla säädellään niiden verkkosivustojen ja/tai muiden palvelujen käyttöä.

13,4.    AVG Identity Alert.  Kun napsautat pyydettäessä valintaruutua ja “REKISTERÖI”-painiketta tai vastaavaa painiketta, jotta voit rekisteröityä AVG Identity Alert -palveluihin, annat “kirjalliset ohjeet” AVG:lle ja sen tytäryhtiöille, asiamiehille, lisenssinhaltijoille, edustajille, alihankkijoille, jakelijoille, jälleenmyyjille ja muille liikekumppaneille sekä kaikille muille tietolähteille ja toimittajille (yhteisesti “Toimittajat”), mukaan lukien soveltuvin osin TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct ja/tai Equifax ja muut Yhdysvaltain Fair Credit Reporting Act -lain, siten kuin sitä on muutettu, mukaiset luottotietotoimistot, ja valtuutat toimittajat saamaan (a) tiedot henkilökohtaisesta luottoprofiilistasi luottotietotoimistolta ja (b) muita kuin luottoasioihin liittyviä tietoja, ja tarjoamaan tällaisiin seikkoihin liittyvää seurantaa ja hälytyksiä. Valtuutat Toimittajat saamaan ja seuraamaan tällaisia tietoja (sekä luottoasioihin että muuhun kuin luottoasioihin liittyviä tietoja) AVG Identity Alert -palvelun yhteydessä sekä tarjoamaan luottoprofiilitietojesi luottoraportteja ja hälytyksiä. 

13.5.    AVG Online Backup -palvelu; Data Seeding.

Tämän osion 13.5 ehdot koskevat AVG Online Backup -palvelun kaikkia näkökohtia, mukaan lukien liitännäistä Data Seeding -palvelua.

13.5.1. Sisäänkirjautuminen.  Käyttäjätunnus ja salasana (yhdessä: “sisäänkirjautuminen”), jotka valitset rekisteröityessäsi AVG Online Backup -palveluun, sallivat sinun tai jonkun muun käyttäjän ladata tietoja järjestelmään ja järjestelmästä ja muutoin käyttää palvelua. Vastaat yksinomaisesti kirjautumistietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden säilyttämisestä. Lisäksi vastaat ja olet korvausvelvollinen kirjautumistietojen yhteydessä tapahtuvista kaikista toimista. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos saat tietoosi tai edes epäilet, että kolmas osapuoli käyttää kirjautumistietojasi luvattomasti tai että tilisi tietoturvaa on muutoin rikottu. Tällaisesta ilmoituksesta huolimatta emme missään tapauksessa ole korvausvelvollisia tai vastuussa menetyksistä, joita sinulle aiheutuu kirjautumistietojesi luvattomasta käytöstä (siitä huolimatta, tapahtuuko tällainen käyttö niin, että olet siitä tietoinen, vai tietämättäsi). Lisäksi olet vastuussa siinä tapauksessa, että meille (tai kolmannelle osapuolelle) aiheutuu mitä tahansa menetyksiä tai vahinkoja tilisi vuoksi (siitä huolimatta, tapahtuuko tämä valtuutuksellasi tai siten, että olet asiasta tietoinen tai tietämättäsi).
13.5.2. Data Seeding.  Jos käytät Data Seeding -palvelua, olet vastuussa seuraavista AVG:n ohjeista palvelua koskien, mukaan lukien (i) kiintolevyn, USB-aseman tai muun sopivan tallennusvälineen (“Seeding Hardware -laite”), (ii) hankkiminen, (ii) paikallisen varmuuskopion luominen tallennusvälineelle tallennetuista tiedoista ja Seeding Hardware -Laitteen toimittaminen AVG:n tai sen ilmoittaman tahon tiloihin. Maksat kaikki rahti-, vakuutus- ja muut toimituskulut näihin tiloihin ja näistä tiloista. Säilytät oikeudet Seeding Hardware -Laitteeseen ja tietoihin sekä vastaat Seeding Hardware -Laitteen ja siihen tallennettujen tietojen menetyksen riskistä.  
13.5.3. Toimintasi, käyttäytymisesi ja velvollisuutesi
(a) Vahvistat, takaat ja hyväksyt sen, ettet suoraan tai epäsuorasti: (a) väärennä tai vääristele henkilöllisyyttäsi tai aikeitasi koskevia tietoja, jotka liittyvät AVG Online Backup -palveluun; (b) julkaise, lähetä, jaa, lataa tai levitä tietoja tai materiaaleja, jotka (i) ovat laittomia, rivoja, irstaita, seksuaalisia, halventavia, loukkaavia, uhkaavia, syrjiviä etnisen alkuperän, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai ovat muutoin kohtuullisessa määrin epämiellyttäviä, vastenmielisiä tai paheksuttavia; (ii) sisältävät viruksen tai jonkin muun haitallisen ohjelmistokoodin tai ohjelmointirutiinin, joka saattaa häiritä AVG Online Backup -palvelun toimintaa tai muiden henkilöiden, jotka avaavat, selaavat tai käyttävät AVG Online Backup -palvelua, toimintaa; (iii) ovat (kokonaan tai osaksi) vääriä, harhaanjohtavia, harhauttavia, petollisia tai muuten epämiellyttäviä, vastenmielisiä tai paheksuttavia, mukaan lukien rajoituksetta tiedot, asiakirjat, viestinnät tai lähetykset, jotka edistävät, vahvistavat, kannustavat tai tukevat laitonta toimintaa tai paikallisen, alueellisen, kansallisen tai sovellettavan muun maan lain, säädöksen tai säännön rikkomista, mukaan lukien rajoituksetta lait, jotka suojaavat jonkin henkilön tai tahon immateriaalioikeuksia, henkilökohtaisia oikeuksia tai tietosuojaoikeuksia; (iv) rikkovat jotakin patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai liiketoimintasalaisuusoikeutta tai muuta kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta; (v) rikkovat muiden henkilöiden oikeudellisia tai aineettomia tai omaisuuteen, luottamuksellisuuteen tai yksityisyyteen liittyviä oikeuksia; ja (vi) ovat anomuksia, mainoksia, pyramidihuijauksia tai muita luvattomia viestejä.
(b) Et saa vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa AVG Online Backup -palvelun tietoturvaa tai kolmannen osapuolen verkkoa, järjestelmää, palvelinta tai käyttäjätiliä, mukaan lukien rajoituksetta seuraavilla toimilla: (a) käyttää luvatta dataa, kansioita, tietoja, sisältöä, materiaaleja, palvelimia, käyttäjätilejä, tietokantoja jne., (b) esiintyä AVG:n työntekijänä (tai muuna henkilönä tai tahona) tai osallistua mihinkään muuhun huijaukseen, (c) yrittää (i) kokeilla, tarkistaa tai testata järjestelmän, palvelimen, käyttäjätilin tai verkon haavoittuvuutta tai (ii) rikkoa edellä mainittujen tietoturvaan, varmentamiseen tai todentamiseen liittyviä toimia, (d) yrittää häiritä, keskeyttää tai estää palvelua tai jonkun käyttäjän, isäntäLaitteen, palvelimen, käyttäjätilin tai verkon AVG Online Backup -palveluun kirjautumista tai sen käyttöä, mukaan lukien rajoituksetta ylikuormitus-, "tulva-", "sähköposti-" ja "palvelunestohyökkäykset" tai "järjestelmän kaato", (e) väärentää TCP/IP-paketin otsikkotietoja tai niiden osaa sähköpostiveistissä tai lähetyksessä, (f) pyrkiä hankkimaan palveluja, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta tai (g) yrittää käyttää toisen osapuolen käyttäjätilin nimeä tai henkilöllisyyttä saamatta ensin lupaa tältä osapuolelta. Et saa myöskään pyrkiä kiertämään tai muuttamaan AVG Online Backup -palvelun määritys- tai laskutustapaa kellekään käyttäjälle. Näiden käytäntöjen ja AVG Online Backup -palvelun tietoturvan rikkominen saattaa aiheuttaa loukkaukseen syyllistyneelle osapuolelle siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun.
13.5.4. Palvelun keskeytys. AVG voi keskeyttää tai lopettaa (kokonaan tai osaksi) AVG Online Backup -palvelun tai AVG Online Backup -palvelun käyttöoikeutesi tai käyttösi milloin tahansa mistä tahansa syystä (tai ilman syytä) ilman viiden päivän etukäteisilmoitusta ja ilman mitään korvausvelvollisuutta sinulle tai kolmannelle osapuolelle (jos AVG keskeyttää tilapäisesti AVG Online Backup -palvelun tai AVG Online Backup -käyttöoikeutesi ilman syytä, sinulta ei veloiteta ajanjaksosta, jolloin et voi käyttää AVG Online Backup -palvelua sinusta johtumattomasta syystä), ja jos AVG lopettaa AVG Online Backup -palvelun tai AVG Online Backup -palvelun käyttöoikeutesi, AVG voi yksinomaisen harkintansa mukaan joko (a) hyvittää sinulle summat, jotka olet maksanut AVG:lle AVG Online Backup -palvelun jäljellä olevasta käyttöjaksosta suhteutettuna sovellettavan Tilausjakson kestoon tai b) myöntää lisenssin samantapaiseen tuotteeseen Tilausjakson jäljellä olevaksi ajaksi.
13.5.5. Vastuuvapauslausekkeet ja rajoitukset. Tämän Sopimuksen muita ehtoja rajoittamatta:
(a)
AVG ONLINE BACKUP TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN" MUKAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA AVG SANOUTUU IRTI TAKUUSTA, JONKA MUKAAN AVG ONLINE BACKUP -PALVELU TÄYTTÄÄ SEURAAVIEN SÄÄNNÖSTEN SOVELTUVAT VAATIMUKSET TAI ON NIIDEN MUKAINEN: VUODEN 2002 SARBANES-OXLEY ACT (SITEN KUIN SITÄ ON TARKISTETTU), HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA) (SITEN KUIN SITÄ ON TARKISTETTU), GRAMM-LEACH-BLILEY ACT (SITEN KUIN SITÄ TARKISTETTU) JA MUUT LAIT, SÄÄNNÖT JA SÄÄDÖKSET. 
(b) MISSÄÄN TAPAUKSESSA JA OLOSUHTEISSA (JA HUOLIMATTA KORVAUSVELVOLLISUUDEN TARKOITETUSTA PÄÄMÄÄRÄSTÄ, OLI KYSEESSÄ SITTEN SOPIMUKSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN PERUSTUVA TAI ANKARA KORVAUSVELVOLLISUUS) AVG TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE KORVAUSVELVOLLISIA (VAIKKA NE TIETÄVÄT TAI NIILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA) SEURAAVISTA SEIKOISTA: (1) TIETOJEN TAI SEEDING HARDWARE -LAITTEEN MENETYS; TAI (2) TIETOJEN TAI SEEDING HARDWARE -LAITTEEN VAHINGOITTUMINEN. 

13.6. CloudCare ja Managed Workplace.

Tämän osion 13.6 ehtoja sovelletaan silloin, kun Sovellettavat Ehdot valtuuttavat sinut käyttämään CloudCare- tai Managed Workplace -palvelua Managed Services -palvelujen toimittamiseksi kolmansille osapuolille.
13.6.1. Lisämääritelmät
AVG Business Service tarkoittaa tilanteen mukaan HD Services -palveluja ja/tai NOC Services -palveluja.
Asiakas tarkoittaa kolmatta osapuolta, jolle toimitat tai haluat toimittaa MSP Services -palveluja.
HD Services -palvelut
tarkoittaa käyttötukipalveluita, jotka AVG tai sen Ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa AVG Portal -sivuston kuvauksen mukaisesti, jota AVG saattaa muokata silloin tällöin.
MSP-alue tarkoittaa sovellettavissa ehdoissa määritettyä maantieteellistä aluetta
NOC Services -palvelut tarkoittavat Laitteen etävalvonta- ja -hallintapalveluita, jotka AVG tai sen ulkopuoliset palveluntarjoajat toimittavat sinulle yhden tai useamman Asiakkaasi eduksi, kaikissa tapauksissa AVG Portal -sivuston kuvauksen mukaisesti, jota AVG saattaa muokata silloin tällöin.
Palvelusopimus tarkoittaa sopimusta sinun ja Asiakkaan välillä, joka mm. kuvaa selkeästi palveluita, jotka olet hyväksynyt tarjoavasi Asiakkaalle.
13.6.2. Lisenssin myöntö: AVG myöntää sinulle osion 2 ja muiden tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti rajoitetun, yksinoikeudettoman, siirtokelvottoman oikeuden käyttää tilausjakson aikana (ilman alilisensointioikeutta) alueella ohjelmistoa MSP Services -palvelujen tarjoamiseen Sovellettavissa Ehdoissa määritetylle määrälle Asiakaslaitteita.
13.6.3. AVG:n palvelut. AVG tarjoaa sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti palvelut, mukaan lukien soveltuvin osin AVG Support Services- ja AVG Business Services -palvelut, Asiakkaidesi eduksi heidän  Tilausjaksojensa laajuudessa ja aikana. Ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti muuta määrätä tai osapuolet eivät muusta sovi, AVG ei toimita palveluja suoraan millekään kolmannelle osapuolelle.
13.6.4. Omat velvoitteesi. Tämän Sopimuksen käyttöehtojen alaisena:
(a) Varmistat aina, että noudatat Sovellettavia Ehtoja riittävissä määrin Asiakkaiden senhetkisen Ohjelmiston ja Palvelujen käyttämiseksi, ja AVG:n kohtuullisesta pyynnöstä todistat AVG:lle. että olet täyttänyt osan 13.6.4(a) ehdot ja jatkat niiden täyttämistä.
(b) Vaadit, että (i) jokainen Asiakas (mukaan lukien sinä), joka saa Ohjelmiston, toteuttaa ja muuten sitoutuu noudattamaan tällön voimassa olevaa Loppukäyttäjän Lisenssisopimuksen versiota, (ii) jokainen Asiakas, jolle olet hyväksynyt tarjoavasi palveluja, toteuttaa ja muuten sitoutuu noudattamaan Palvelusopimusta. Edellä mainittua rajoittamatta voit hyväksyä Loppukäyttäjän Lisenssisopimukset Asiakkaan puolesta vain siinä laajuudessa kuin Asiakas on erikseen valtuuttanut sinut Palvelusopimuksessa tai muulla tavoin. Palvelusopimus (i) sisältää määräyksiä, jotka suojaavat AVG:n etuja tämän Sopimuksen osioiden 7, 8 ja 9 mukaisesti, ja jos palveluihin sisältyy AVG Online Backup, tämän Sopimuksen osion 12.6 mukaisesti, ja (ii) nimenomaisesti valtuuttaa sinut ja AVG:n kopioimaan, lähettämään, tallentamaan ja käsittelemään Asiakkaan tietoja palvelujen suorittamisen aikana.
(c) AVG:n ja sinun välisen Sopimuksen mukaisesti vastaat yksinomaisesti siitä, että (i) täytät Palvelusopimuksen mukaiset velvoitteesi, (ii) noudatat ja kaikki asiakkaasi noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat työntekijöiden ja muiden kolmansien osapuolten ja niiden Laitteiden valvontaa, (iii) suoritat kussakin Tilauksessa sinulle määritetyt tehtävät ja velvoitteet, ja (iv) sovellettavan Tilausjakson päättyessä lopetat Palvelut ja poistat tai pyydät Asiakasta poistamaan Ohjelmiston kaikilta Laitteilta, joille se on asennettu.
(d) Vastavuoroisesti sovittavina ajankohtina (i) Sopimuksen voimassaoloaikana aikana annat myyntihenkilöstölle tilaisuuden osallistua Ohjelmistoa koskevaan myyntikoulutukseen ja (ii) Sopimuksen voimassaoloaikana aikana (a) annat tekniselle henkilöstölle tilaisuuden osallistua Ohjelmiston asennusta ja tukea koskevaan koulutukseen ja (b) annat tekniselle henkilöstölle tilaisuuden osallistua “kouluta kouluttajaa“ -tunteihin. Elleivät osapuolet toisin sovi, kaikki tällaiset koulutukset järjestetään Internetin välityksellä englannin kielellä.
(e) Et aktiivisesti markkinoi tai mainosta MSP Services -palveluita Alueen ulkopuolella tai salli minkään kolmannen osapuolen tehdä niin, ilman AVG:n kirjallista lupaa, olettaen, että sinulta ei vaadita suostumusta hyväksyä pyytämättömiä tilauksia Alueen ulkopuolelta tai tarjota Managed Services -palveluita Alueen ulkopuolisiin sijainteihin Palvelusopimuksen mukaisesti, jossa tällaiset Managed Services -palvelut muodostavan oleellisen osa Alueella olevalle Asiakkaalle tarjottaviin Managed Services -palveluihin, tai asianomaisen Asiakkaan päätoimisto on Alueella. (f) Säilytät kattavat ja tarkat tiedot Ohjelmiston käytöstä tilauksen aikana ja kolme vuotta sen jälkeen.’ Korkeintaan kerran 12 kuukauden jakson aikana AVG tai sen edustaja voi tarkistaa tietosi yksinomaan vahvistaakseen, että noudatat tätä Sopimusta. Mahdollinen tarkistus suoritetaan normaalina virka-aikana toimipisteissäsi, eikä se saa häiritä kohtuuttomasti liiketoimintaasi. Jos tällaisessa tarkistuksessa ilmenee lisensoimatonta käyttöä yli 10 prosentissa ostetuista lisensseistä, AVG voi veloittaa tällaisesta lisensoimattomasta käytöstä 120 % AVG:n sillä hetkellä voimassa olevan hinnan mukaan.
13.6.5. Lakien ja käytäntöjen noudattaminen
(a) Noudatat omalla kustannuksellasi kaikkia lakeja, jotka koskevat tämän Sopimuksen velvoitteita tai johtuvat niistä, mukaan lukien rajoituksetta lakeja, jotka koskevat tietosuojaa ja tietojen yksityisyyttä.
(b) Noudatat asiaankuuluvaa huolellisuutta valitessasi työntekijöitäsi, asiamiehiäsi ja toimihenkilöitäsi, tarjoat heille asiaankuuluvan koulutuksen ja valvot heidän toimintaansa sen varmistamiseksi, että he noudattavat tätä Sopimusta ja kaikkia sovellettavia lakeja.
(c) Vahvistat, tunnustat ja hyväksyt, että yrityksesi omistajat, johtajat, työntekijät ja asiamiehet eivät ole maksaneet tai maksa tai lupaa maksaa rahasummia tai tarjoa mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti millekään hallituksen viranomaiselle tai julkisvirkamiehelle, poliittiselle puolueelle tai poliittiseen tehtävään pyrkivälle ehdokkaalle pyrkimyksenään hankkia tai ylläpitää liiketoimintaa tai hankkia sääntöjenvastaista etua, tai millekään muulle henkilölle tai taholle, jos maksu rikkoo sovellettavia lakeja.
 
Viimeksi päivitetty 17. syyskuuta 2015
Ohita ja siirry sisältöön Ohita ja siirry valikkoon