Abonnement

Du køber, underlagt vilkårene og betingelserne i Slutbrugerlicensaftalen, en ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens til brug ved hver løsning, du køber eller på anden måde erhverver på korrekt vis (Abonnement), hvor det i hvert enkelt tilfælde er i den gældende abonnementsperiode for hvert sådan køb eller erhvervelse (Abonnementsperiode).

 
 
 

Hvis du har accepteret automatiske forlængelser af din Abonnementsperiode, forlænges dit abonnement automatisk i efterfølgende tidsperioder i slutningen af en Abonnementsperiode. Hvis Abonnementsperioden automatisk forlænges en ekstra måned, et ekstra år eller en lignende konsekutiv periode, kan AVG give dig en meddelelse med instruktioner i, hvordan du annullerer dit Abonnement i slutningen af din aktuelle abonnementsperiode, og hvordan du anmoder om en refusion i forbindelse med annulleringsanmodninger inden for 30 dage fra starten af den forlængede Abonnementsperiode. Hvis den mailadresse, du har oplyst til AVG, ændrer sig, skal du opdatere din AVG-kontobrugerprofil, som der er adgang til på MyAccount. Hvis din mailadresse er opdateret i din AVG-kontobrugerprofil, sikrer du, at du modtager meddelelser om forlængelser af Abonnementsperioden.

Du kan annullere dit Abonnement i slutningen af Abonnementsperioden ved at følge instruktionerne i meddelelsen. Du kan også administrere dit Abonnement på MyAccount. Hvis du ikke annullerer Abonnementet, vil AVG opkræve et forlængelsesgebyr på dit kredit- eller debetkort og ved modtagelse af betalingen forlænge Abonnementsperioden for den gældende tidsperiode.

Hvis du har købt et Abonnement hos en detailhandler eller på en tredjepartsforhandlers websted, ophører dit Abonnement muligvis ved slutningen af Abonnementsperioden uden automatisk at blive forlænget. Inden slutningen af Abonnementsperioden bliver du dog tilbudt muligheden for at forlænge dit Abonnement automatisk i efterfølgende tidsperioder, på hvilket tidspunkt ovenstående betingelser vil gælde.

Du kan ikke returnere eller få refusion for køb i apps, der er sket via en Mobilløsning. For Abonnementer, der er købt i en app, kan du annullere dit Abonnement, før det forlænges, hvorefter du ikke vil blive debiteret igen. Du vedbliver imidlertid med at have adgang til det Abonnementsindhold, du har købt, i resten af den sidste Abonnementsperiode. Hvis andet ikke fremgår af Slutbrugerlicensaftalen, kan du returnere en Løsning, dog ikke en Mobilløsning, som du har købt, ved at følge instruktionerne på www.avg.com/billing.

Hvis Abonnementsperioden ikke automatisk forlænges iht. de gældende betingelser for en givet løsning, kan AVG (men er ikke forpligtet til) give dig besked, inden din Abonnementsperiode udløber, om at din Abonnementsperiode er ved at udløbe, og kan tilbyde dig at forlænge Abonnementsperioden til AVG's dagældende pris. Du kan acceptere tilbuddet ved at følge instruktionerne i meddelelsen, hvorefter Abonnementsperioden forlænges i den periode, det fremgår af meddelelsen.

For de fleste Løsningers vedkommende tilbyder AVG 30 dages fuld returret. Hvis du har betalt for et kvalificeret produkt i løbet af de 30 foregående dage, kan du få refusion. Den hurtigste måde at få refusion for en Mobilløsning på er ved at følge den fremgangsmåde, der angives af den mobilappbutik, hvorfra du købte Løsningen. Hvis mobilappbutikken ikke refunderer pengene, selvom du overholder fristen på 30 dage fra det første køb, kan du returnere din Mobilløsning og få refusion for samtlige betalinger (dog ikke ved køb eller abonnementer fra selve appen) ved at følge instruktionerne på ://www.avg.com/billing. Du kan ikke returnere eller få refusion for køb i apps, der er sket via en Mobilløsning. For Abonnementer, der er købt i en app, kan du annullere dit Abonnement, før det forlænges, hvorefter du ikke vil blive debiteret igen. Du vedbliver imidlertid med at have adgang til det Abonnementsindhold, du har købt, i resten af den sidste Abonnementsperiode. Hvis andet ikke fremgår af Slutbrugerlicensaftalen, kan du returnere en Løsning, dog ikke en Mobilløsning, som du har købt, ved at følge instruktionerne på www.avg.com/billing.

AVG kan deltage i tilbagevendende faktureringsprogrammer eller kontoopdateringstjenester med henblik på at sikre, at din brug af Løsningen ikke bliver afbrudt. Hvis din Abonnementsperiode automatisk forlænges, og AVG ikke kan debitere det kredit- eller debetkort, som AVG har registreret for dig, kan AVG vælge at indhente opdateret kortnummer, udløbsdato eller andre opdaterede betalingsoplysninger fra din bank eller anden kilde, eller din kortudsteder kan automatisk opkræve dit kort uden at give dig eller AVG besked.

Fortsæt til indhold Fortsæt til menu