Vores Fortrolighedspolitik blev for nylig opdateret

 • Beskyttelse af personlige oplysninger
 • Appspecifik
 • Cookies
 • Fortrolighedsarkiv

Vores Fortrolighedspolitik


Vi (AVG Technologies NV og vores datterselskaber) ændrede sidst vores fortrolighedspolitik den 15. oktober 2015. Hvis du er interesseret i at se, hvad der er ændret, skal du klikke her.

Hvorfor indsamler I mine data?


Det er nemt. Vi yder produkter og services til dig for at sikre dine data, enheder og personlige oplysninger. Vi bruger data til at forbedre disse produkter og services, yde support, sende beskeder, tilbud og kampagner og til at tjene penge på vores gratis tilbud, så vi kan blive ved med at tilbyde dem gratis.

Vi bruger data, der kan identificere dig, også kaldet personlige data, til at:
 

 • Give dig mulighed for at købe og hente produkter, få adgang til services og på anden vis engagere dig i de tilbudte aktiviteter
 • Give dig oplysninger om virusadvarsler, nye og opgraderede produkter og services og andre oplysninger, du anmoder om
 • Levere servicemeddelelser til din enhed
 • Advare dig, hvis vi fastlægger, at dine filer, programmer eller mails kan være skadelige
 • Sende dig nyhedsbreve, informerende mails eller andre oplysninger vedrørende AVG og
 • Give dig særlige tilbud, herunder tilbud, der relaterer sig til produkter og services fra tredjepart

Vi bruger data, der ikke kan bruges til at identificere dig, kaldet ikke-personlige data. Det gør vi af mange forskellige årsager, herunder for at forbedre vores produkter og services og sikre, at vores gratis tilbud forbliver gratis. Især kan vi bruge ikke-personlige data til at opbygge anonyme dataprofiler og levere segmenteret markedsføring, generere aggregerede statistiske oplysninger og til at forbedre og administrere vores nuværende politikker og lave nye produkter.

Du kan være sikker på, at vi beskytter de oplysninger, vi indsamler. Ved at bruge vores produkter eller services accepterer du indsamlingen, brugen og delingen af dine data i henhold til denne Fortrolighedspolitik. Medmindre andet angives i det bestemte produkt, omfattes alle AVG-produkter og -tjenester af denne Fortrolighedspolitik.

Hvis du er meget interesseret i fortrolighed, har vi samlet et par videoer, hvor vi forklarer, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan.

Hvordan indsamler I mine data?


Vi indsamler oplysninger på tre måder: Når du giver os oplysninger, automatisk, når du bruger vores websted eller produkter, og når tredjeparter leverer dem til os. Meget af vores automatiske indsamling sker gennem brugen af ting som f.eks. cookies og sporingsbeacons. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad der skal forstås ved en cookie eller en sporingsbeacon, kan du klikke her. Du kan finde omfattende oplysninger om, hvordan vi bruger cookies samt sporings- og analysetjenester fra tredjepart, her. Hvis du har aktiveret indstillingen, kan vi derudover scanne webtrafik (herunder krypteret trafik) for kendte virustrusler.

Hvad indsamler I, der kan identificere mig?


Som det gælder for mange virksomheder, kan nogle af de oplysninger, vi indsamler, kaldet personlige data, identificere dig. Et eksempel på personlige data kunne være dit navn eller din mailadresse.

Visse personlige data indsamler vi kun, når du giver dem til os. Disse oplysninger kan være navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger, hvis du betaler med kreditkort. Dette kan forekomme, når du:
 • Opretter en brugerkonto, afgiver en ordre eller registrerer et produkt
 • Anmoder om produktsupport eller andre services
 • Anmoder om oplysninger om produkter eller
 • Deltager i undersøgelser.
Nogle af de personlige data indsamler vi automatisk, når du bruger vores websted eller produkter. Disse oplysninger kan omfatte nogle eller alle typer af følgende oplysninger:
 • Din Internetprotokoladresse ("IP")
 • Bruger- og kontonavne og relaterede data
 • Telefonnummer
 • SIM-kortnummer (Subscriber Identification Module)
 • Enheds-id-numre, herunder maskin-id, IMEI og/eller MEID
 • AVG-produktlicens og -identifikationsnumre og
 • Geografisk placering baseret på lokale netværksoplysninger om GPS/Wi-Fi/kommunikation.
Medmindre vi har brug for, at dataene skal være personligt identificerbare, anonymiserer vi de data, vi indsamler, og gemmer dem på en måde, så du ikke kan blive identificeret. Når vi f.eks. indsamler din IP-adresse, kan vi anonymisere den ved at sløre den sidste ciffergruppe (f.eks. ændre 192.168.1.1 til 192.168.1.XXX).

Hvad indsamler I, der ikke kan identificere mig?


Vi indsamler mange typer data, kaldet ikke-personlige data, der ikke kan identificere dig personligt. Selvom vi kan lave en liste over hver eneste type ikke-personlige data, vi indsamler, har vi herunder forsøgt at give dig en generel forståelse af, hvilke typer ikke-personlige data vi indsamler, og eksempler, der kan hjælpe dig med at forstå, hvad vi mener.

Vi indsamler ikke-personlige data for at forbedre vores produkter og services, herunder:
 • data om potentiel malwaretrusler mod din enhed og målet for disse trusler, herunder kopier af filer eller mails, der er markeret som potentiel malware, filnavne, kryptografisk hash, leverandør, størrelse, datostempler, tilknyttede registreringsdatabasenøgler osv.
 • oplysninger om, hvordan du bruger vores produkter og deres funktioner, herunder oplysninger om netop din enhed, hyppighed af installation og afinstallation, sprog, tekniske parametre og enhedsproducenten, oplysninger om enhedssikkerhed (attributter for adgangskoder, krypteringsniveau) osv. og
 • oplysninger om, hvor vores produkter og services bruges, herunder omtrentlig placering, postnummer, områdenummer, tidszone og den ULR-adresse, du kom fra for at komme til vores produkter.
Vi indsamler ikke-personlige data for at tjene penge på vores gratis tilbud, så de kan blive ved med at være gratis, herunder:
 • Advertising ID knyttet til din enhed
 • Browsing- og søgehistorik, herunder metadata
 • Internetserviceudbyder eller mobilnetværk, du bruger til at få forbindelse til vores produkter, og
 • Oplysninger om andre programmer, du måtte have på din enhed, og hvordan de bruges.
Nogle gange indeholder browsing- eller søgehistorikken ord, der kan identificere dig. Hvis vi bliver bekendt med, at en del af din browsinghistorik muligvis kan identificere dig, behandler vi den del af din historik som personlige data og anonymiserer disse oplysninger. Vi kan også aggregere og/eller anonymisere personlige data, vi indsamler om dig. Selvom om vi f.eks ville betragte din nøjagtige placering som personlige data, hvis de blev opbevaret separat, så hvis vi kombinerede placeringerne af vores brugere i et datasæt, der kun ville fortælle os, hvor mange brugere der findes i et bestemt land, ville vi ikke betragte disse aggrerede oplysninger som personligt identificerbare.

Deler I mine data?


Ja, selvom tidspunktet og den måde, vi deler dem på, afhænger af, om det er personlige data eller ikke-personlige data. AVG kan dele ikke-personlige data med tredjeparter og kan offentliggøre aggregerede eller anonyme oplysninger.

Vi sælger eller lejer ikke dine personlige data til tredjeparter.

Vi kan dele bestemte personlige data (som beskrevet nedenfor) med:
 • En hvilken som helst af vores associerede AVG-virksomheder
AVG er en global virksomhed, der består af mange virksomheder på mange kontorer rundt om i verden. For at kunne have forretningsaktiviteter i hele verden kan vi være nødt til at dele dine personlige data på tværs af vores kontorer og virksomheder, der kan være i lande, hvor lovgivningen er anderledes, når det gælder indsamlingen og brugen af personlige data, end det land, hvori vi indsamler dem.
 • Udbydere af søgetjenester
Visse af vores udbydere af søgetjenester kan pålægge os at dele din fulde IP-adresse med dem for at kunne udføre dine søgeanmodninger. Bemærk, at udbyderne af søgetjenesterne har deres egne fortrolighedspolitikker, der regulerer fortroligheden af disse anmodninger. Vi opfordrer dig til at læse disse fortrolighedspolitikker, før du beslutter dig for at bruge disse services.
 • Udvalgte AVG-forhandlere, -distributører og andre partnere, der udfører services på vores vegne.
Vi kan dele nogle af dine personlige data, f.eks. din mailadresse, med visse udvalgte forhandlere, distributører og andre partnere, for at give dem mulighed for at kontakte dig på vores vegne om produkter, tjenester eller tilbud, som efter vores mening er vigtige for dig og din virksomhed, for at opfylde eventuelle vilkår i henhold til din licensaftale eller servicerelation til AVG eller for at yde dig lokal teknisk og kunderelateret support.

Slutligt kan vi dele dine personlige data:
 • Når det er nødvendigt for at levere det produkt eller den service, du har brug for. Det kan f.eks. være i forhold til en kreditkortudbyder, som vi bruger til at behandle din kreditkorttransaktion
 • Når det er godkendt i forhold til lovgivning eller nødvendigt for at overholde en gyldig juridisk proces
 • Når det er nødvendigt for at beskytte og forsvare AVG's rettigheder eller ejendom, herunder sikkerheden af vores produkter og services
 • Når det er nødvendigt for at beskytte personlig sikkerhed, ejendom eller andre rettigheder i forhold til offentligheden, AVG's kunder eller medarbejdere eller
 • i forbindelse med salg af hele eller dele af vores forretning.
Hvis vi pålægges juridisk at videregive dine personlige data til en tredjepart, vil vi yde en kommercielt rimelig indsats for på forhånd at informere om videregivelsen, medmindre vi er juridisk forhindret. Hvis vi er involveret i en fusion, et opkøb eller et frasalg af aktiver, overholder vi denne Fortrolighedspolitik, og alle de brugere, der påvirkes af dette, bliver informeret, hvis vi overdrager nogen personlige data til en tredjepart, eller hvis personlige data bliver underlagt en anden fortrolighedsaftale som følge heraf.

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til mine data?


Du har ret til at spørge os om de personlige data, vi behandler om dig, formålet og arten af denne behandling, og bede os om at fortælle, hvem vi deler dem med.

Du har ret til når som helst at anmode om, at vi opdaterer, korrigerer eller sletter (under antagelse af, at dette ikke påvirker de services, vi leverer til dig) dine personlige data. Bemærk, at vi kan afvise anmodninger, der sætter andres fortrolighed i fare, eller hvis de er urimelige eller gentagende eller ville kræve et uforholdsmæssigt stort arbejde. Medmindre du beder os om at slette dine data, skal du bemærke, at vi opbevarer din data i et år, efter at du er holdt op som kunde (men typisk opbevarer vi ikke dine data længere, end hvad der rimeligvis er nødvendigt i forhold til de formål, dataene blev indsamlet til).

Du har ret til at fravælge vores eller tredjeparters brug eller indsamling af bestemte data, herunder personlige data og ikke-personlige data, ved at følge instruktionerne her.

Du har ret til når som helst at fravælge modtagelsen af vores nyhedsbrev, meddelelser eller andre oplysninger ved at følge instruktionerne her eller den relevante afmeldelsesproces, der findes i pågældende mail eller nyhedsbrev. Du skal være opmærksom på, at vores mails kan indeholde vigtige eller praktiske oplysninger om AVG's Produkter, f.eks. oplysninger om licensnummer eller status for dine ordrer eller konti.

Du har ret til at forvente af os, at vi beskytter dine personlige data og opbevarer dem sikkert. Vi arbejder hårdt på at beskytte AVG og vores brugere mod uautoriseret adgang eller uautoriseret ændring, videregivelse eller destruering af de oplysninger, vi har. Særligt gælder det, at:

 • Vi overholder altid denne Fortrolighedspolitik, når det gælder alle de data, vi indsamler fra dig
 • Vi begrænser brugen og videregivelsen af dine data og arbejder på at sikre, at alle, vi deler sådanne oplysninger med, behandler disse oplysninger med den fortrolighed og sikkerhed, de fortjener, og
 • Vi har etableret fysiske, tekniske og administrative fremgangsmåder, der er accepteret i branchen, for at sikre og beskytte de oplysninger, vi indsamler.

Hvilke ændringer har I foretaget for nylig?


Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre denne Fortrolighedspolitik og angiver den dato, hvor Fortrolighedspolitikken senest blev opdateret. Hvis der har været væsentlige ændringer, fremhæver vi sådanne ændringer, og vi forsøger at give dig direkte besked, når det er muligt. Vi beholder også tidligere versioner af denne Fortrolighedspolitik i et arkiv, så du altid kan læse dem.

Ændringer af vores fortrolighedspolitik siden den seneste version omfatter:
 • Vi har ændret, hvordan vi viser vores fortrolighedspolitik, så den er nemmere at læse og forstå.
Følg dette link for at hente den aktuelle fortrolighedspolitik eller få adgang til tidligere versioner af AVG's Fortrolighedspolitik. 

Hvordan kan jeg kontakte jer?


Hvis du har spørgsmål om denne politik eller noget af det ovenstående, kan du sende os en mail på privacy@avg.com eller se instruktionerne i det produkt eller den service, du bruger. Du kan kontakte os pr. brev på følgende adresse:

AVG Netherlands BV
Gatwickstraat 9-39, 
1043GL Amsterdam
Nederlandene

Er der andet, jeg har brug for at vide?


Vores websted eller produkter kan med jævne mellemrum indeholde links til eller fra websteder eller andre eksterne destinationer, der styres af tredjeparter. Hvis du følger et link til en af disse destinationer (f.eks. tilbud i mobilappbutikker osv.), skal du bemærke, at disse websteder har deres egen fortrolighedspolitik. Når du befinder dig på disse websteder, er du underlagt disse politikker, og du skal derfor sætte dig ind i dem, før du sender personlige data til disse websteder.

Vi kan også angive link til websteder eller produkter med fælles brand, der vedligeholdes af AVG Technologies og en eller flere af vores forretningspartnere. Bemærk, at disse websteder og produkter med fælles brand kan have deres egen fortrolighedspolitik, som vi opfordrer dig til at sætte dig ind i.  
Fortsæt til indhold Fortsæt til menu