AVG-slutbrugerlicensaftale | Slutbrugeraftale
| AVG Technologies

VIGTIGT: Denne Slutbrugeraftale (“Aftalen”) indeholder de vilkår og betingelser, der bestemmer adgangen til og brugen af de Tjenester og den Software, som indhentes fra AVG (hver især en “Løsning”), af dig eller en part eller person, du repræsenterer, eller for hvis computer, smartphone eller anden Enhed du erhverver Løsningerne (“du”). Hvis du klikker på “ACCEPTÉR” eller “AKTIVÉR” eller en lignende valgmulighed i forbindelse med denne Aftale, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser, ikke kun hvad angår Løsningen, som du anskaffer dig på dette tidspunkt, men også yderligere Løsninger, du direkte eller indirekte erhverver dig gennem den første Løsning, herunder nye og andre produkter eller tjenester eller opdateringer og opgraderinger af en tidligere Løsning, for hvilken du ikke accepterer en separat slutbrugerlicensaftale.  

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du klikke på “AFVIS”, “ANNULLER”, “TILBAGE” eller en lignende valgmulighed, der vises i denne Aftale. Hvis du gør det, vil du ikke kunne bruge de Løsninger, som er omfattet af denne Aftale. Hvis du ikke accepterer denne Aftale, eller hvis du af andre grunde ikke er tilfreds med en Løsning, kan du modtage en refusion af de beløb, du har betalt for Løsningerne inden for de sidste 30 dage, ved at følge instruktionerne her.

AVG kan når som helst ændre denne Aftale ved at give besked til dig i overensstemmelse med denne Aftale, og din fortsatte brug af eller beslutning om ikke at anmode om en refusion for en Løsning på noget tidspunkt mindst 30 dage efter denne melding udgør en bekræftelse af din accept af ændringen af denne Aftale. AVG kan kræve, at du skal acceptere ændringen af denne Aftale for fortsat at kunne bruge de Løsninger, som du har købt tidligere. Hvis du ikke accepterer ændringen af denne Aftale, kan AVG afslutte din brug af berørte Løsninger, i hvilket tilfælde vi refunderer det beløb, du har betalt for Løsningerne (beregnet forholdsvist i forhold til den ikke-udløbne eller ubrugte del af Abonnementsperioden).
Bemærk, at denne Aftale består af to dele. Sektion 1 til 11 i denne Aftale (“Generelle Vilkår”) omfatter alle Løsninger, herunder nedenfor anførte. I sektion 13 angives yderligere vilkår og betingelser (“Særlige Vilkår”), som gælder for specifikke Løsninger, herunder AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security and Safeguard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personlig Support, CloudCare og Managed Workplace. Er der konflikt mellem de Generelle Vilkår og de Særlige Vilkår, gælder de Særlige Vilkår for den Løsning, de Særlige Vilkår omfatter.

Bemærk, at denne Aftale er todelt. Sektion 1 til 11 i denne Aftale (“Generelle vilkår”) omfatter alle Løsninger, herunder nedenfor anførte. I sektion 12 angives yderligere vilkår og betingelser (“Særlige Vilkår”), som gælder for specifikke Løsninger, herunder AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security and SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personlig Support, CloudCare og Managed Workplace samt Mobilløsninger. Er der konflikt mellem de Generelle Vilkår og de Særlige Vilkår, gælder de Særlige Vilkår for den Løsning, de Særlige Vilkår omfatter.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Aftale eller de Løsninger, den omfatter, skal du rette henvendelse til de AVG-kontaktpersoner, der er angivet i Sektion 12.16.

Bemærk desuden, at du i denne Aftale:

 • Accepterer, at:​​​
  • Hvis du i forbindelse med erhvervelsen af en Løsning har givet AVG en mailadresse, og denne mailadresse senere bliver ændret, skal du opdatere din brugerprofil for at sikre, at du modtager meddelelser om forlængelser af Abonnementsperiode og andre vigtige oplysninger om denne Aftale og Løsninger    Hvis din Løsning omfatter CloudCare, skal du gå til https://www.cloudcare.avg.com/. Er der tale om andre Løsninger, skal du gå til https://myaccount.avg.com/my-account-login. I det omfang du har købt din licens direkte fra AVG i henhold til en underskrevet, skriftlig aftale, gælder dette krav ikke for dig, eller, hvis relevant, dine kunder med MSP-Tjenester.
  • AVG, i henhold til de Særlige Vilkår, med jævne mellemrum kan opdatere en Løsning eller udskifte en Løsning med en anden med lignende funktionalitet uden at anmode om eller indhente dit særskilte samtykke, og at din Enhed eller bestemte Enhedsfunktioner muligvis ikke er tilgængelige for dig, mens Opdateringen installeres.
  • AVG indsamler og bruger bestemte oplysninger om din brug af Løsninger i henhold til AVG's Fortrolighedspolitik og
  • Nogle Løsninger, herunder dem, der omfatter Software, kan indeholde en “timeout”-funktion, der automatisk medfører, at Løsningen ikke fungerer efter Abonnementsperioden.
 • Tilkendegiver, at du er 18 år gammel eller ældre, og at du har ret til at acceptere denne Aftale på vegne af alle andre personer og parter, til hvem (eller til hvis Enheder) du anskaffer Løsningerne.
 • Tilkendegiver, at du ikke er bosat i et land, der er under embargo fra USA's regering, eller som USA's regering betragter som et land, der “støtter terrorisme”, og at du ikke er en person, der er forhindret i eller på anden vis ikke har ret til at modtage eller bruge Løsningerne i henhold til lovene i det land, hvori du er bosat, eller hvorfra du har adgang til eller bruger Løsningerne.

GENERELLE VILKÅR

1. DEFINITIONER.

Gældende Betingelser, for så vidt angår en Løsning, betyder Abonnementsperioden for Løsningen, uanset en eventuel forlængelse af denne, antallet og typen af Enheder, til hvilke Løsningen er godkendt, og andre lignende vilkår, der omfatter brugen af den Løsning. De Gældende Betingelser angives (i) på betalingssiden, hvis du anskaffede Løsningen via internettet, via en Mobilappbutik, (ii) pr. telefon eller via mailkommunikation, da du købte løsningen, eller (iii) på pakken, hvis du erhvervede Løsningen på en cd eller et andet fysisk medie. 

Autoriserede Formål betyder, (i) for så vidt angår Gratis Løsninger og Betaløsninger, din personlige ikke-kommercielle brug, og (ii) for så vidt angår andre Løsninger, din personlige brug eller intern kommerciel brug, og det må i hvert af disse tilfælde ikke være med henblik på videresalg eller anden udnyttelse til en tredjeparts formål.
AVG betyder AVG Netherlands BV, et firma, der er dannet i henhold til lovgivningen i Nederlandene, eller når det gælder denne Løsning, AVG-Koncernselskab, der leverer løsningen til dig.
Betaløsning betyder en Evalueringsløsning og en Løsning, der er mærket eller på anden vis er angivet som en betatest-version, uanset om der er foretaget nogen betaling.
Enhed betyder enhver mobiltelefon, mobilenhed, tablet, mobilnetværksenhed, andet mobilprodukt (hver især en “Mobilenhed”), pc, internetforbunden enhed eller en anden enhed, der er understøttet af AVG, sådan som det er angivet i de Gældende Betingelser og de Tekniske Specifikationer, for så vidt angår Løsningen.
Tvist betyder det, der fremgår af Sektion 11.1 i denne Aftale.
Evalueringsløsning betyder en på anden måde betalt løsning, som AVG stiller til rådighed med henblik på prøve- eller evalueringsformål.
Forlængelsesperiode betyder det, som fremgår af Sektion 3.1 i denne Aftale.
Gratis Løsning betyder enhver anden Løsning end Betaløsninger, som AVG angiver som “gratis” eller på anden måde leverer uden betaling.
Koncernselskab betyder, for så vidt angår AVG, som enhed, der kontrollerer, er kontrolleret af eller under fælles kontrol med AVG. “Kontrol,” sådan som det bruges i dette afsnit, betyder ejerskab af mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier for den pågældende enhed.
Første Abonnement betyder for hver Løsning den periode, der begynder på den dato, hvor du fik Løsningen, fortsættende i den pågældende periode (defineret som den tid, der går fra, at du bruger din Løsning eller en anden målemetode), der er angivet i de Gældende Betingelser.
Administrerede Tjenester (eller MSP-Tjenester) betyder en ekstern overvågning af Enheder og administrationstjenester, du leverer til din kunde, herunder AVG-Tjenester, du har accepteret at yde til en sådan kunde i henhold til en aftale mellem dig og en sådan kunde.
Mobilappbutik betyder en onlinebutik, der i øjeblikket eller på et tidspunkt i fremtiden tilbyder Mobilløsninger, herunder gennem selve Enheden.
Mobilløsning betyder en løsning, der er tilgængelig for dig på en platform til Mobilenheder, f.eks. Android, iOS og Windows Phone.
Personligt Identificerbare Oplysninger betyder oplysninger, der kan bruges til entydigt at identificere, kontakte eller finde en enkelt person, eller som kan bruges sammen med andre kilder til entydigt at identificere et individ, alt efter hvad der er relevant i henhold til gældende lov, persondata (sådan som ordet er anvendt i EU's Databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF).
Fortrolighedspolitik betyder den AVG-Fortrolighedspolitik, der er tilgængelig på http://www.avg.com/privacy i den til enhver tid opdaterede udgave.
Tjeneste betyder en Løsning, der omfatter tjenester.
Software betyder en Løsning, der omfatter software eller software, der ydes som understøttelse af en Tjeneste, er beregnet til at blive installeret på en Enhed og skal omfatte eventuelle Opdateringer.
Løsning betyder det, som er angivet i indledningen.
Abonnementsperiode, for så vidt angår hver enkelt Løsning, betyder det Første Abonnement sammen med alle Forlængelsesperioder.
Tekniske Specifikationer betyder den tekniske dokumentation, der gælder for den relevante Software, tilgængelig på http://www.avg.com/technical-specifications og i den til enhver tid opdaterede udgave.
Tredjepartsmaterialer betyder software, tjenester, websteder, tilbud og kampagner eller produkter, der leveres af en tredjepart og reguleres af Tredjeparts Vilkår og Betingelser.
Tredjeparts Vilkår og Betingelser betyder licensaftaler, vilkår for anvendelse, vilkår for tjeneste, fortrolighedspolitikker og andre betingelser, der er udarbejdet af tredjeparter og regulerer adgangen til eller brugen af Tredjepartsmaterialer.
Opdatering skal forstås som indhold eller kode, som AVG udruller for at opdatere Softwaren, opdaterede malwaresignaturer, spywaredefinitioner, anti-spam-regler, virusdefinitioner, URL-adresser, sort- eller hvidlister, firewallregler, data til detektering af indtrængen, lister over godkendte websider og sårbarhedsdata eller anden tilgængelig opdatering, der til enhver tid leveres af AVG i forbindelse med en Løsning.
Den Amerikanske Regering skal forstås som den føderale regering i USA.

2. LICENSTILDELING. GENERELT.

2.1. Licenstildeling. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale giver AVG dig hermed en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til brug ved hver Løsning, du køber eller på anden måde erhverver på korrekt vis, hvor det i hvert enkelt tilfælde i den gældende Abonnementsperiode er til Autoriserede Formål i overensstemmelse med de Gældende Betingelser og, hvis relevant, Tekniske Specifikationer. Abonnementsperioden for Gratis Løsninger fortsætter uendeligt uden behov for forlængelse, indtil du eller AVG bringer dette til ophør i overensstemmelse med denne Aftale.

2.2 Begrænsninger.

2.2.1. Generelt Du vil ikke og vil ikke tillade en tredjepart at (i) bruge en licensnøgle, en kombination af brugernavn/adgangskode eller anden godkendelseskode eller -nummer, der er leveret af AVG i forbindelse med en Løsning på flere end det antal Enheder, der fremgår af de Gældende betingelser, (ii) videregive en licensnøgle, kombination af brugernavn/adgangskode eller en anden godkendelseskode eller -nummer til nogen anden end AVG eller AVG's udpegede repræsentanter, (iii) medmindre det udtrykkeligt er godkendt ved lov, (A) foretage reverse engineering, adskille, dekompilere, oversætte, rekonstruere, omdanne eller udtrække nogen Løsning eller nogen del af Løsningen (herunder, uden begrænsning, relaterede malwaresignaturer og rutiner til detektering af malware) eller (B) skifte, ændre eller på anden vis modificere en Løsning (herunder, uden begrænsning, relaterede malwaresignaturer og rutiner til detektering af malware), (iv) udgive, videresælge, udsende, transmittere, kommunikere, overdrage, give pant i, udleje, dele eller viderelicensere en Løsning, (v) give tredjepart adgang til eller brug af en Løsning på et servicebureau, som led i timesharing, abonnementstjeneste eller programtjenesteudbyder eller lignende ordninger, (vi) teste eller lave benchmark på eller videregive eller offentliggøre test- eller benchmarkresultater for nogen AVG-Løsning uden AVG’s forudgående skriftlige samtykke (som du kan anmode om på http://www.avg.com/benchmarking) eller (vii) overvinde eller omgå, forsøge at overvinde eller omgå eller give tilladelse til eller assistere en tredjepart i at overvinde eller omgå kontroller i forbindelse med installationen eller brugen af kopier af Løsningen.
2.2.2 Software.  Ud over de begrænsninger, der fremgår af Sektion 2.2.1, må du ikke (i) kopiere Software til noget andet formål, end hvad der rimeligvis er nødvendigt for at bruge førnævnte som tiltænkt i denne Aftale, og for at bevare 1 ikke-installeret /offline kopi til brug ved genoprettelse efter nedbrud, (ii) installere Softwaren på et operativsystem, der ikke er understøttet af AVG, sådan som det er angivet under de Tekniske Specifikationer, eller (iii) fjerne nogen copyright-, varemærke- eller andre ejerskabsrelaterede meddelelser fra Softwaren.
2.2.3 Administratorrettigheder. Bestemte Løsninger giver dig eller en anden bruger administratorrettigheder, som bl.a. giver administratoren ret til at overvåge andre Enheder og/eller statussen for Løsninger, som anvendes på andre Enheder, herunder abonnementsstatus, Løsningsadviseringer og meddelelser. Du tilkendegiver og garanterer, at du kun vil bruge dine administratorrettigheder i forbindelse med Enheder og Løsninger, for hvilke du har autorisation, og ikke til andre formål. Du tilkendegiver og garanterer også, at du har autorisation til at acceptere denne Aftale på vegne af ejere og brugere af disse administrerede Enheder, og du accepterer hermed denne aftale på deres vegne.
2.2.4 Advarsel. HVIS DU BRUGER EN LØSNING TIL ANDRE FORMÅL ELLER PÅ EN MÅDE, DER IKKE ER GODKENDT I DENNE AFTALE, UDGØR DET EN VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE OG KAN VÆRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE OPHAVSRET, OG ALLE GARANTIER, DER GIVES AF AVG I FORBINDELSE MED LØSNINGEN, BRINGES OMGÅENDE TIL OPHØR SOM FØLGE AF DIN MISLIGHOLDELSE.

2.3 Tredjepartsafgifter. Du kan pådrage dig adgangsafgifter eller data- eller brugsafgifter fra tredjeparter (f.eks. din internetudbyder eller mobiloperatør) i forbindelse med din brug af en Løsning. Du kan f.eks. pådrage dig sådanne afgifter, hvis du bruger Løsningen, og den derefter henter Opdateringer samt malwaredefinitioner. Du er ansvarlig for sådanne afgifter.

2.4 Opdateringer. AVG kan med jævne mellemrum under Abonnementsperioden og uden din særskilte tilladelse eller samtykke installere Opdateringer til Løsninger, og du kan muligvis ikke bruge den gældende Løsning eller Enhed (eller bestemte funktioner i Enheden), før Opdateringen er fuldt installeret. Opdateringen betragtes som en del af Løsningen uanset i henhold til denne aftale. Opdateringer kan både omfatte tilføjelser og fjernelser af bestemte funktioner i Løsningen eller erstatte dem helt, og indholdet og funktionerne i sådanne opdateringer er udelukkende baseret på AVG's eget skøn. AVG eller din Enhed kan give dig mulighed for at afvise eller forsinke Opdateringerne, men du er nødt til at hente og tillade installationen af alle tilgængelige Opdateringer for at få det maksimale ud af Løsningen. AVG kan stoppe med at yde support for en Løsning, indtil du har accepteret og installeret alle Opdateringer. AVG vil afgøre, hvornår og om Opdateringerne er nødvendige, og er ikke forpligtet til at gøre Opdateringer tilgængelige for dig. AVG kan efter eget skøn stoppe leveringen af Opdateringer til alle versioner af Løsningen, som ikke er den nyeste, eller Opdateringer, der understøtter brug af Løsningen i forbindelse med alle versioner af operativsystemer, mailprogrammer, browserprogrammer og anden software, med hvilken Løsningen er tiltænkt at fungere.

2.5 Modstridende funktionalitet og Afinstallation. Under installationen kan Software deaktivere den eksisterende funktionalitet, f.eks. firewallen, og erstatte den med en funktionalitet, der følger med Løsningen. Hvis du afinstallerer Løsningen, bliver du muligvis bedt om at aktivere en anden software. AVG anbefaler på det kraftigste, at du aktiverer denne software, når Løsningen er blevet afinstalleret. Nogle tredjepartsprogrammer tillader muligvis ikke, at Løsninger installeres eller kører korrekt. Hvis du vælger at ignorere advarslerne under installation af Løsningen, kan det bevirke, at sådanne Løsninger ikke fungerer korrekt, og uanset hvad der ellers fremgår af Aftalen, fraskriver AVG sig alle garantier og alt erstatningsansvar i forbindelse med sådanne Løsninger. AVG understøtter desuden ikke tredjepartsprogrammer, som indeholder funktioner til afinstallation af vores Løsninger, da de kan forårsage yderligere problemer for slutbrugeren. Hvis du vælger at bruge disse afinstallationsprogrammer, uanset hvad der ellers fremgår af Aftalen, fraskriver AVG sig alle garantier og alt erstatningsansvar i forbindelse med sådanne Løsninger.

2.6 Brugerkommentarer. Du er velkommen til at skrive kommentarer til AVG vedrørende Løsningerne, f.eks. hvis du har oplevet en fejl eller anden funktionsfejl, samt komme med forslag til nye eller forskellige funktioner. Send os dine kommentarer og forslag via webformularen på http://www.avg.com/feedback-entry. AVG er ikke forpligtet til at svare på eller rette sig efter sådanne kommentarer eller forslag, og denne mulighed for at kommentere udgør ikke nogen indrømmelse af erstatningsansvar eller produktfejl, men du giver AVG en tidsubegrænset, uigenkaldelig, overdragelig, med mulighed for viderelicensering, fuldt betalt, afgiftsfri, verdensomspændende ret og licens i henhold til dine immaterielle ejendomsrettigheder (hvis sådanne findes) til at bruge, kopiere, optage, distribuere, reproducere, offentliggøre, sælge, videresælge, viderelicensere (gennem flere niveauer), ændre, vise, udføre offentligt, overføre, udgive, udsende, oversætte, fremstille afledte værker af eller på anden vis udnytte dine kommentarer eller forslag i en Løsning eller andre produkter og tjenester.
 

2.7 Brugerindhold. Visse Løsninger kan give dig mulighed for at udgive eller offentligt dele indhold, som du har oprettet eller anskaffet fra andre kilder (“Brugerindhold”). Du beholder alle de immaterielle ejendomsrettigheder, du har i forvejen, iht. gældende lovgivning, til det Brugerindhold, du udgiver eller deler gennem Løsningen, i henhold til rettighederne, licenserne og andre vilkår i denne Aftale, herunder andres underliggende rettigheder til Brugerindhold, som du kan bruge eller ændre. Du giver AVG en ikke-eksklusiv, restriktionsfri, betingelsesløs, ubegrænset, verdensomspændende, uigenkaldelig, permanent og omkostningsfri rettighed og licens til at bruge, kopiere, optage, distribuere, reproducere, offentliggøre, sælge, videresælge, viderelicensere (gennem flere niveauer), ændre, vise, udføre offentligt, overføre, udgive, udsende, oversætte, fremstille afledte værker af og på anden vis udnytte alt eller dele af det Brugerindhold, du udgiver eller deler via en Løsning (og afledte værker heraf) udelukkende med det formål at levere Løsningerne til dig iht. denne Aftale. Hver gang du udgiver eller deler Brugerindhold, erklærer og garanterer du, at du er myndig i den stat, hvor du er bosat, og er forælder eller værge til/for eller har fuld samtykke fra den forælder eller værge til/for en mindreårig, som afbildes i eller bidrog til det Brugerindhold, du udgiver eller deler, og at (a) du i forhold til dette Brugerindhold er ophavsmand til og ejer af immaterielle ejendomsrettigheder og andre rettigheder til Brugerindholdet, eller du har en lovmæssig ret til at udgive og dele Brugerindholdet og give AVG retten til at bruge det som beskrevet i denne Sektion, helt uden at AVG skal indhente samtykke fra en tredjepart, og uden at AVG pålægges forpligtelser eller erstatningsansvar, at (b) Brugerindholdet er præcist, at (c) Brugerindholdet hverken krænker eller i forhold til AVG's tilladte brug og udnyttelse, som fremgår af denne Aftale, krænker immaterielle ejendomsrettigheder eller andre tredjepartsrettigheder, og at (d) Brugerindholdet ikke overtræder denne Aftale eller på nogen måde forårsager personskade.  

​​

3. ABONNEMENTSFORLÆNGELSER, OPHØR.

I det omfang du har købt din licens direkte fra AVG i henhold til en separat skriftlig aftale eller via en af AVG's samarbejdspartnere, som du betaler direkte for din Løsning, gælder denne bestemmelse og de refusionsvilkår, der er angivet i denne Aftale muligvis ikke for dig. Se i din skriftlige aftale vedrørende oplysninger om abonnementsperioder og fornyelser og refusioner.
 

3.1.    Abonnementsforlængelser.  Når en Abonnementsperiode slutter, kan dit abonnement forlænges i flere på hinanden følgende perioder (hver især en “Forlængelsesperiode”) i overensstemmelse med Sektion 3.1. Hvis Abonnementsperioden i henhold til de Gældende Betingelser for en Løsning automatisk forlænges i yderligere en måned, et år eller en lignende fortløbende tidsperiode, kan AVG give dig en meddelelse, der indeholder instruktioner i, hvordan du kan annullere dit abonnement efter udløbet af den igangværende Abonnementsperiode. Du kan annullere dit abonnement i slutningen af Abonnementsperioden ved at følge instruktionerne i meddelelsen. Du kan også når som helst annullere dit abonnement i Abonnementsperioden ved at gå til https://myaccount.avg.com/my-account-login. Ved at opsige dit abonnement stoppes tilbagevendende gebyrer fremadrettet, men vil ikke medføre refusion af aktuelle betalinger bagud, og du vil fortsat have adgang til de Løsninger, du har betalt for, indtil afslutningen på den på det tidspunkt aktuelle Abonnementsperiode. Hvis du ikke opsiger abonnementet, debiterer AVG dit kreditkort inden for en rimelig tid forud for afslutningen på den på det tidspunkt gældende Abonnementsperiode for det på det tidspunkt gældende forlængelsesgebyr (som kan være højere end den pris, du oprindeligt betalte) og forlænger ved modtagelse af betalingen Abonnementsperioden i den gældende Forlængelsesperiode.

3.2.    Refusioner.

3.2.1. For Mobilløsninger.  Den hurtigste måde at få refusion for en Mobilløsning på er ved at følge den fremgangsmåde, der angives af den Mobilappbutik, hvorfra du købte Løsningen. Hvis Mobilappbutikken ikke refunderer pengene, selvom du er inden for fristen på 30 dage fra det første køb, kan du returnere din Mobilløsning og få refusion for samtlige betalinger (dog ikke ved køb eller abonnementer fra selve appen) ved at følge instruktionerne på http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Andre løsninger.  Visse andre løsninger kan være kvalificerede til returnering og refusion. Se http://www.avg.com/billing.

3.3. Betalingsoplysninger.  AVG kan deltage i tilbagevendende faktureringsprogrammer eller kontoopdaterede tjenester med henblik på at sikre, at din brug af Løsningen ikke bliver afbrudt. Hvis din abonnementsperiode automatisk forlænges, og AVG ikke kan debitere det kredit- eller debitkort, som AVG har registreret for dig, kan AVG vælge at indhente opdateret kortnummer, udløbsdato eller andre opdaterede betalingsoplysninger fra din bank eller anden kilde, eller din kortudsteder kan automatisk opkræve dit kort uden at give dig eller AVG besked. Hvis du vil bruge PayPal til at købe et abonnement, skal du åbne en konto hos PayPal og overholde PayPals tjenestevilkår, som du kan finde her.

3.4. Ophør. I tillæg til eventuelle andre lovbestemte rettigheder, efter hvad der er ret og rimeligt eller på anden vis, er AVG berettiget til at opsige licensen/licenserne til en eller alle Løsninger uden erstatningsansvar (i) og, af praktiske årsager, med fem (5) dages forudgående varsel, forudsat at AVG, efter eget skøn, (a) enten refunderer dig de gebyrer, som du har betalt til AVG i forbindelse med den resterende del af Abonnementsperioden fordelt forholdsmæssigt over den pågældende periode, eller (b) yder licens til et i væsentlighed lignende produkt for den resterende del af perioden, eller (ii) når som helst uden varsel, hvis du begår en væsentlig overtrædelse af denne Aftale. I forhold til Gratis Løsninger og Betaløsninger er AVG’s eneste forpligtelse over for dig at give (5) dages varsel forud for ophøret iht. denne Sektion, og AVG er ikke forpligtet til at give besked i forbindelse med ophør af denne årsag.

3.5. Virkning af ophør. Ved udløbet af den aktuelle Abonnementsperiode for en relevant Løsning eller ophøret af Abonnementsperioden for relevante Løsninger eller denne Aftale ophører din brug af de relevante Løsninger. AVG kan stoppe med at gøre Opdateringer tilgængelige for dig, og den pågældende Løsning holder muligvis op med at virke. Sektion 1, 2,6, 2,7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 vil være gældende efter udløbet eller ophøret af denne Aftale.

​​

4. SÆRLIGE VILKÅR FOR MOBILAPPS.

4.1. Generelt.  

4.1.1. Køb af Løsninger via en Mobilappbutik.  Hver Mobilappbutik fremlægger de vilkår, på baggrund af hvilke den sælger Løsninger til dig, herunder de vilkår, under hvilke Mobilappbutikken kan (eller ikke kan) acceptere returneringer eller give refusioner af den købspris, du betaler. Du skal gennemgå disse vilkår omhyggeligt, før du foretager dit køb.
4.1.2. Brug af Løsninger.  Samtidigt gælder det, at denne Aftale og ikke standardslutbrugerlicensen eller andre vilkår, der er gjort tilgængelig for dig af en Mobilappbutik, regulerer din brug af alle Løsninger. Hver enkelt Mobilappbutik kræver imidlertid, at AVG foretager visse videregivelser og ansvarsfraskrivelser, hvilket alt sammen angives i resten af Sektion 4.

4.2. Løsninger, der er hentet fra Google Play Store.  Google Play Store betyder den Mobilappbutik, som er tilgængelig via en Enhed, på http://play.google.com (“Google Play Store”). For at undgå tvivlstilfælde erstatter den licens, der er givet i Sektion 2.1 i Aftalen, eventuelle rettigheder til at bruge en Løsning, der ellers ville blive givet i standardvilkårene for programmer, der hentes fra Google Play Store.

4.3. Løsninger, der er hentet fra Apple App Store.  Følgende yderligere vilkår gælder for en Løsning, der er erhvervet via iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) og Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (hver især en “Apple App Store”):

4.3.1. De licenser, der er givet i Sektion 2.1, er begrænset til en ikke-overdragelig licens til brug af Løsningen på en iPhone-, iPod Touch- eller en anden Apple-styret Enhed, som du ejer eller kontrollerer, og som tilladt i henhold til Reglerne for brug, der fremgår af Tjenestevilkårene for Apple App Stores. De er tilgængelige online på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller via sådanne websteder og på andre måder, som Apple har stillet til din rådighed.
4.3.2. AVG og du anerkender og accepterer, at:

(a)    Denne Aftale udelukkende er indgået mellem parterne og ikke med Apple. AVG, ikke Apple, er eneansvarlig for Løsningerne og indholdet heri.
(b)    Apple har ikke nogen forpligtelser overhovedet i forhold til at yde vedligeholdelses- og supporttjenester, for så vidt angår Løsningen.
(c)    Hvis Løsningen ikke overholder en gældende garanti, kan du give Apple besked, og så vil Apple refundere købsprisen for Løsningen til dig. I det maksimale omfang gældende lov tillader det, har Apple ingen garantimæssig forpligtelse overhovedet, for så vidt angår Løsningen, og i forholdet mellem dig, AVG og Apple vil alle krav, tab, erstatningsforpligtelser, skader, omkostninger, udgifter, hvis årsag skyldes manglende overholdelse af en garanti, være AVG’s eneansvar.
(d)    AVG, og ikke Apple, er ansvarlig for at håndtere krav fremsat af dig eller en tredjepart i relation til Løsningen eller din besiddelse af og/eller brug af den Løsning, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav i forbindelse med produktansvar; (ii) ethvert krav, som Løsningen ikke overholder i forhold til gældende juridisk eller lovmæssigt krav, og (iii) krav, der opstår i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning.
(e)    Hvis en tredjepart påstår, at Løsningen eller din besiddelse og brug af den Løsning krænker den pågældende tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder, er AVG, ikke Apple, eneansvarlig for at undersøge, forsvare, bilægge og fritage fra en sådan påstand om krænkelse af immaterielle ejendomsrettigheder.
(f)    Apple og Apple's datterselskaber er tredjepartsbegunstigede i forhold til denne Aftale, og ved din accept af vilkårene og betingelserne i denne Aftale har Apple ret (og vil være anset som havende accepteret retten) til at håndhæve denne Aftale mod dig som en tredjepartsbegunstiget.

4.4. Løsninger, der er hentet fra Windows Phone Store.

4.4.1. Du har tilladelse til at hente og køre Løsningen på op til fem (5) Windows Phone-enheder, der er knyttet til din Microsoft-konto, uden betaling af yderligere gebyrer.
4.4.2. Hverken Microsoft eller producenten af din Enhed er ansvarlig eller erstatningspligtig over for dig i forhold til Løsningen.
4.4.3. Løsningen kan oprette forbindelse til internetbaserede trådløse tjenester. Din brug af Løsningen udgør din accept af afsendelsen af standardenhedsoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din enhed, dit system og din applikationssoftware og periferiudstyr) i forbindelse med internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis der er angivet andre vilkår i forbindelse med din brug af tjenesterne, vil disse vilkår også være gældende.
4.4.4. Du må ikke bruge nogen internetbaseret tjeneste på en måde, der kan forstyrre en andens brug af den eller det trådløse netværk. Du må ikke bruge tjenesten til at forsøge at få uautoriseret adgang til nogen tjeneste, data, konto eller netværk på nogen måde.
4.4.5. Ingen udtrykkelig garanti.  DE GARANTIER, DER FREMGÅR AF SEKTION 7.1, GÆLDER IKKE MOBILLØSNINGER, DER KØRER WINDOWS PHONE. ANSVARSFRASKRIVELSEN I HENHOLD TIL SEKTION 7.3 ÆNDRES VED AT SLETTE, “MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF SEKTION 7.1 I DENNE AFTALE”.

4.5. Løsninger, der er hentet fra Amazon Appstore. Amazon kan angive visse brugervilkår for anvendelse for Amazon Appstore som “Standardvilkår for Slutbrugerlicensaftale.” Disse Standardvilkår for Slutbrugerlicensaftale gælder din brug af de Løsninger, du køber via Amazon Appstore. Standardvilkår for Slutbrugerlicensaftale angiver bl.a., at AVG er licensgiver for Løsningen, og at Amazon ikke er en part i forhold til denne Aftale. Hvis der er konflikter mellem Standardvilkår for Slutbrugerlicensaftale og denne aftale, vil Standardvilkår for Slutbrugerlicensen i den henseende styre konflikten. Amazon har ikke noget ansvar eller erstatningsansvar, der relaterer sig til overholdelse eller manglende overholdelse fra AVG's eller din side, når det gælder Standardvilkårene for Slutbrugerlicensaftale.

 

5. TREDJEPARTSMATERIALER; VILKÅR OG BETINGELSER FOR TREDJEPART.

AVG kan, direkte eller gennem en Løsning, vise links til eller tilbud indeholdende Tredjepartsmaterialer, der alt sammen kontrolleres af tredjepart, og hvor det meste er underlagt Tredjeparts Vilkår og Betingelser. Læs disse betingelser omhyggeligt, før du accepterer dem. AVG er ikke ansvarlig for indholdet eller ydelsen af sådanne Tredjepartsmaterialer, garanterer eller støtter ikke sådanne Tredjepartsmaterialer og påtager sig ikke og har ikke noget erstatningsansvar i forhold til dig eller nogen tredjepart i forhold til sådanne Tredjepartsmaterialer. Hvis du åbner, downloader eller bruger sådanne tredjepartsmaterialer, gør du det helt og holdent på eget ansvar.
 

6. EJERSKAB.

6.1 AVG forbeholder sig alle rettigheder til Løsninger, der ikke udtrykkeligt gives iht. denne Aftale. Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre tænkelige immaterielle ejendomsrettigheder i og til Løsningen (herunder, men ikke begrænset til, malwaresignaturer og andre datafiler, viste billeder i Løsningen og skærmbilleder samt al dokumentation vedrørende Løsningen) tilhører AVG eller AVG's licensgivere, og er beskyttet af loven om ophavsret i USA og andre lande, internationale traktater og anden gældende lovgivning. Enhver kopi af en Løsning, du ifølge denne Aftale har ret til at oprette, skal indeholde hele copyright-teksten og andre meddelelser, der er inkluderet i den originale kopi af Løsningen.

6.2 Alle handelsnavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre karakteristiske mærkefunktioner, der bruges med, på eller i relation til tredjepartsprodukter eller -tjenester, inklusive Tredjepartsmaterialer, der er tilgængelige i eller via en Løsning, tilhører tredjepartsleverandørerne eller deres respektive licensgivere. 

 

7. GARANTIER.

7.1 Generelt. Medmindre andet er angivet i Sektion 7.2, erklærer AVG for hver Løsning, at ved levering af Løsningen og i en periode på (30) dage derefter (i) vil mediet (hvis et sådan forefindes), hvorpå Løsningen blev leveret, være fri for væsentlige fejl, og (ii) iht. Sektion 7.3 vil Løsningen overholde beskrivelsen, hvis en sådan forefindes, som er angivet under Gældende Betingelser og/eller under de Tekniske Specifikationer. Ovenstående garanti gælder kun for Løsningen, som den oprindeligt blev leveret, og gælder ikke for Opdateringer eller fejl, der skyldes kombinationen, betjeningen eller brug af Løsningen sammen med software, hardware eller andre materialer, der ikke leveres af AVG, eller Enheder, software eller andre materialer, der ikke opfylder AVG-kravene, sådan som de fremgår af de Tekniske Specifikationer. Din eneste og eksklusive rettighed i forbindelse med misligholdelse af garantien i denne Sektion 7.1 er erstatning af det defekte medie eller den defekte Løsning, eller, efter AVG’s vurdering, returnering af Løsningen mod fuld refusion. For at udøve dine rettigheder i henhold til denne Sektion 7.1 skal du afinstallere og destruere alle kopier af Løsningen og følge instruktionerne på http://www.avg.com/billing.

7.2 GRATIS LØSNINGER OG BETALØSNINGER. BESTEMMELSERNE I SEKTION 7.2 GÆLDER I STEDET FOR SEKTION 7.1, FOR SÅ VIDT ANGÅR ALLE GRATIS LØSNINGER OG BETALØSNINGER. ALLE GRATIS LØSNINGER OG BETALØSNINGER FRA AVG LEVERES, “SOM DE ER”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM DE FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI OG UDEN SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER FRA AVG.

7.3 ANSVARSFRASKRIVELSE.   MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I SEKTION 7.1 I DENNE AFTALE, LEVERER AVG ALLE LØSNINGER “SOM DE ER”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM DE FOREFINDES”. AVG OG AVG'S KONCERNSELSKABER, AGENTER, LICENSGIVERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE, MOBILUDBYDERE, OVER HVIS NETVÆRK LØSNINGEN LEVERES, ELLER ANDRE FORRETNINGSPARTNERE OG DERES KONCERNSELSKABER, REPRÆSENTANTER, AGENTER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG TILKENDEGIVELSER MED HENSYN TIL LØSNINGER, MEDIER OG ANDRE EMNER VEDRØRENDE DENNE AFTALE, UANSET OM DISSE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, GIVET AF EN TREDJEPARTLICENSGIVER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR SALGBARHED, DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR IKKE-KRÆNKELSE. AVG GARANTERER IKKE, AT ANVENDELSEN AF LØSNINGERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJLFRI, AT LØSNINGERNE VIL FUNGERE KORREKT PÅ ENHVER ENHED ELLER MED NOGEN BESTEMT KONFIGURATION AF HARDWARE OG/ELLER SOFTWARE, ELLER AT LØSNINGERNE VIL YDE KOMPLET BESKYTTELSE I FORHOLD TIL INTEGRITETEN AF DE VALGTE DATA, OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, DER ER LAGRET ELLER OVERFØRT VIA INTERNETTET.
Nogle retskredse tillader ikke begrænsninger på visse garantier, hvorfor de ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder for dig. Du kan have andre rettigheder, som varierer fra retskreds til retskreds.

7.4 Farlige omgivelser. Løsninger er ikke beregnet eller licenseret til brug i farlige omgivelser, herunder drift af atomanlæg, flynavigationssystemer, flykommunikationssystemer, styring af lufttrafik, hjerte-lungemaskiner eller våbensystemer og i enhver anden omgivelse, hvor der kan forekomme kvæstelser eller dødsfald som følge af fejl eller manglende evne til at bruge Løsningen. Uden at begrænse bestemmelserne i Sektion 7.2. og 7.3. i denne Aftale, fraskriver AVG og deres licensgivere sig hermed enhver udtrykkelig eller stiltiende garanti for egnethed til sådanne formål eller anvendelse.

 

8. ANSVARSBEGRÆNSNING.

I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, ER AVG OG AVG'S KONCERNSELSKABER, AGENTER, LICENSGIVERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE, MOBILUDBYDERE, OVER HVIS NETVÆRK LØSNINGEN LEVERES, ELLER ANDRE FORRETNINGSPARTNERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, FØLGEMÆSSIGE, HÆNDELIGE, PØNALE ELLER SÆRLIGE SKADER, UDEN HENSYNTAGEN TIL ÅRSAGEN ELLER ERSTATNINGSGRUNDLAG, ELLER ENHVER SKADE (UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), DER MEDFØRER TAB AF FORRETNINGSINDTÆGTER ELLER OVERSKUD, KRÆNKELSER AF PRIVATLIVETS FRED, MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF NOGEN COMPUTER ELLER LØSNING, HERUNDER SELVE LØSNINGEN, OMKOSTNINGERNE VED AT TILVEJEBRINGE SUBSTITUERENDE ELLER ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSINFORMATIONER ELLER ANDRE PEKUNIÆRE TAB I MEDFØR AF DENNE AFTALE ELLER DEN LØSNING, DER ER LEVERET I HENHOLD HERTIL, SELV IKKE HVIS AVG PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. AVG KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVENTUEL UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER EVENTUEL BESKADIGELSE, SLETNING, TYVERI, ØDELÆGGELSE, ÆNDRING, UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE ELLER TAB AF DATA, OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, SOM SENDES, MODTAGES ELLER LAGRES AF ELLER I FORBINDELSE MED EN LØSNING, UANSET ÅRSAGEN. AVG’S ERSTATNINGSANSVAR I RELATION TIL LØSNINGEN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET MINDSTE AF (I) DE GEBYRER, SOM DU RENT FAKTISK HAR BETALT ELLER ER PÅKRÆVET AT BETALE FOR LØSNINGEN OG (II) AVG'S VEJLEDENDE UDSALGSPRIS FOR LØSNINGEN PÅ DEN DATO, DU MODTOG DEN ELLER USD 5,00 IHT. EN GRATIS LØSNING ELLER EN BETALØSNING. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING SKAL GÆLDE, UANSET DET ESSENTIELLE FORMÅLS EVENTUELLE SVIGT ELLER BEGRÆNSET UDBEDRING.
 

9. SKADESLØSHOLDELSE.

DU SKADESLØSHOLDER, FORSVARER OG HOLDER AVG, AVGS' KONCERNSELSKABER, AGENTER, LICENSGIVERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE, ANDRE FORRETNINGSPARTNERE OG DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG REPRÆSENTANTER FRI FOR ALLE KRAV VEDRØRENDE TAB, UDGIFTER, SKADESERSTATNING OG OMKOSTNINGER, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATSALÆRER, SOM FØLGE AF BRUGEN AF LØSNINGEN ELLER ENHVER MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER MISLIGHOLDELSE ELLER PÅSTÅET MISLIGHOLDELSE AF NOGEN AF DINE TILKENDEGIVELSER, GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER AKTIVITETER HERUNDER. AVG FORBEHOLDER SIG RET TIL, FOR EGEN REGNING, AT PÅTAGE SIG DET EKSKLUSIVE FORSVAR AF OG KONTROL OVER ENHVER SAG, DER ELLERS MÅTTE VÆRE UNDERLAGT SKADESLØSHOLDELSE FRA DIN SIDE, OG DU ER I DETTE TILFÆLDE FORPLIGTET TIL AT INDGÅ FULDT SAMARBEJDE MED AVG MED HENBLIK PÅ AT GØRE ALLE TILGÆNGELIGE FORSVARSMULIGHEDER GÆLDENDE.
 

10. FORTROLIGHED OG SIKKERHED.

10.1 Generelt. AVG’s indsamling og brug af Personligt Identificerbare Oplysninger fra dine Enheder er beskrevet (og begrænset) i AVG’s Fortrolighedspolitik

10.2 Registreringsoplysninger. For at aktivere en Løsning kan du, eller en tredjepart, som du har givet tilladelse til det på dine vegne, blive bedt om at registrere den hos AVG over internettet eller via telefon. Som en væsentlig forudsætning for, at AVG tildeler licenser og yder de Tjenester, som er beskrevet i denne Aftale, erklærer du, at de registreringsoplysninger, som du eller den autoriserede tredjeperson giver AVG (din mailadresse i særdeleshed), er præcise og fuldstændige pr. den dato, hvor du foretager registreringen, og at du vil opdatere dem, når der er ændringer, og at du, UANSET NOGEN BESTEMMELSE I AVG'S FORTROLIGHEDSPOLITIK GIVER DIT SAMTYKKE TIL I DINE ABONNEMENTSPERIODER OG ET ÅR EFTER UDLØBET ELLER OPHØRET AF DINE ABONNEMENTSPERIODE (ELLER I DEN UDSTRÆKNING GÆLDENDE LOV TILLADER DET), AT (i) AVG DELER DINE KONTAKTOPLYSNINGER MED SINE KONCENSELSKABER, AGENTER, LICENSGIVERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE, OG AT (ii) AVG, AVG'S KONCERNSELSKABER, AGENTER, LICENSGIVERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE BRUGER DISSE OPLYSNINGER TIL AT PRÆSENTERE DIG FOR OPLYSNINGER, DER KUNNE VÆRE RELEVANTE FOR DIG, HERUNDER TILBUD OM SOFTWARE, TJENESTEYDELSER ELLER ANDRE PRODUKTER. Hvis du vil have mere at vide om registreringsoplysninger, skal du se vores Fortrolighedspolitik. Du kan administrere dine indstillinger for CloudCare på www.cloudcare.avg.com/ og for andre Løsninger på din kontoside

 

11. BINDENDE VOLDGIFTSAFTALE OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL

11.1. Anvendelse. Denne Bindende Voldgiftsaftale og Afkald på kollektivt søgsmål omfatter enhver Tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med en Løsning eller denne Aftale, og som involverer dig og AVG og/eller AVG's Koncernselskaber. “Tvist” betyder, for så vidt angår Sektion 11, enhver tvist, ethvert søgsmål eller enhver anden konflikt uanset årsagen til søgsmålet (dvs. dette omfatter blandt andet alle andre potentielle årsager til søgsmål eller juridisk handling, misligholdelse af kontrakt, svindel samt overtrædelse af lovgivning eller bestemmelser).

11.2. Meddelelse. I tilfælde af en tvist skal du informere AVG om tvisten. Denne meddelelse skal være skriftlig og indeholde afsenderens navn, adresse og kontaktoplysninger samt årsagen til tvisten, og hvilken afhjælpning der anmodes om. Du skal sende en meddelelse om tvist på mail til AVG på legalnotice@avg.com (med angivelse af emne: Sektion 11.2 Meddelelse om tvist i henhold til licensaftale).

11.3. KOLLEKTIVT SØGSMÅL. ETHVERT FORSØG PÅ AT LØSE EN TVIST I HVILKET SOM HELST FORUM SKAL UDELUKKENDE UDFØRES PÅ INDIVIDUEL BASIS. DU MÅ IKKE FORSØGE AT FÅ EN TVIST MEDTAGET I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL, ET SØGSMÅL FORETAGET AF PRIVAT ADVOKATBISTAND ELLER I ANDRE RETSHANDLINGER, HVOR EN AF PARTERNE HANDLER ELLER AGTER AT HANDLE I EN REPRÆSENTATIV ROLLE. VOLDGIFT ELLER ANDRE RETSHANDLINGER KAN IKKE KOMBINERES UDEN FORUDGÅENDE, SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ALLE PARTER FOR ALLE BERØRTE VOLDGIFTER ELLER RETSFORHANDLINGER. 

11.4. Aftale om voldgift. Hvis du og AVG ikke løser en Tvist på egen vis, afgøres Tvisten udelukkende ved en bindende voldgift, som reguleres i overensstemmelse med United States Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, medmindre andet fremgår i Sektion 11.5 og 11.8.2 herunder. Medmindre det fremgår af Sektion 11.5 og 11.8.2, giver du afkald på retten til retshandlinger (eller deltagelse i sådanne som part eller del af et kollektivt søgsmål) i forbindelse med Tvister, der behandles af en dommer eller nævningeting. I stedet skal alle Tvister løses af en neutral voldgiftsmand, og dennes beslutninger er endelige, med undtagelse af den begrænsede appelmulighed under FAA (Federal Arbitration Act). Enhver ret, hvis retskreds omfatter parterne, kan håndhæve voldgiftskendelsen.

11.5. Undtagelser til Aftale om Voldgift.

11.5.1. Domstol til behandling af små krav. Du kan anlægge enhver Tvist ved en domstol til behandling af små krav i det land, eller anden lignende underopdeling, i hvilket du bor, hvis Tvisten imødekommer alle krav til at kunne høres ved en domstol til behandling af små krav. Hvis du anlægger et krav ved en domstol til behandling af små krav, skal du betale alle omkostninger og gebyrer til domstolen.
11.5.2. Immateriel ejendom. Enhver Tvist, der vedrører påstande om uretmæssig tilegnelse af din eller AVG's immaterielle ejendom, herunder Tvister, der vedrører Sektion 6 i denne Aftale, skal afgøres ved en domstol.

11.6. Retshandlinger i forbindelse med voldgift. Enhver voldgift administreres af American Arbitration Association (“AAA”) i overensstemmelse med AAA’s “Regler for Voldgift Involverende Forbrugere” med virkning fra den 1. september 2014, herunder “Voldgiftsomkostninger (inklusive AAA's Administrationsgebyrer)” med virkning fra den 1. september 2014 (samlet kaldet “Forbrugerretshandlinger”). 

11.6.1. Voldgiftsomkostninger. Forbrugerretshandlingerne omhandler bestemte gebyrer og allokerer specifikt nogle til forbrugeren (dig) og andre til virksomheden (AVG). Hvis dit krav er på USD 75.000 eller mindre, betaler AVG alle disse specificerede gebyrer og omkostninger, herunder dem, der er allokeret til forbrugeren. AVG betaler ikke andre omkostninger. Hvis dit krav er på mere end USD 75.000, regulerer Forbrugerretshandlingerne betalingen.
11.6.2. Love og Regler, der regulerer Voldgift. Medmindre andet fremgår af Sektion 11.8, skal AAA's Forbrugerretshandlinger anvendes på enhver Tvist mellem parterne. I henhold til Forbrugervoldgiftsregel R-1(e) kan en part imidlertid anke den korrekte anvendelse af Forbrugervoldgiftsreglerne til en mægler for at få en endelig beslutning. Denne aftale skal lægges til grund, i det omfang den er i konflikt med Forbrugerretshandlingerne. Ved afgørelse af en Tvist kan en neutral voldgiftsmand anvende vilkårene i denne Aftale og lovene i Delstaten Delaware. Du må kun påbegynde voldgift i det land eller tilsvarende politisk underinddeling, hvori du er bosat. Voldgiftshandlingerne udføres via et telefonmøde. Hvis retshandlingen imidlertid udføres i henhold til AAA's Forbrugerretshandlinger, skal en eller flere voldgiftsmænd efter skøn kunne kræve en høring med personligt fremmøde, hvis en af parterne anmoder om det.
11.6.3. AAA er ikke en betingelse i forhold til Aftalen om en Voldgift. Du og AVG accepterer, at brugen af AAA til at administrere voldgiftshandlingen ikke er en betingelse for parternes aftale om at anvende en voldgift til mægling i tilfælde af en tvist. Hvis AAA ikke vil eller ikke kan foretage en voldgiftshandling, skal du og AVG forhandle i god tro for at blive enige om en enkelt voldgiftsmand, der skal løse Tvisten, sådan som det fremgår i Forbrugerretshandlingerne. Hvis parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand, kan en domstol i kompetent retskreds udpege en voldgiftsmand, der skal overholde AAA's Forbrugerretshandlinger.

11.7 Individualitet.  Hvis det konstateres, at en eller flere dele af Sektion 11 er ulovlige, ugyldige eller uden retskraft i forhold til alle eller nogle dele af en Tvist, så, og kun i det tilfælde, bliver disse dele skilt ud, og Tvisten løses i forhold til alle andre resterende dele af Sektion 11 og alle andre bestemmelser i denne Aftale. Hvis en sådan udskilning medfører, at alle eller dele af en Tvist skal forelægges for en domstol, skal den eksklusive retskreds for en sådan domstol, hvor en sådan retshandling skal foretages, være delstatsdomstolen eller den føderale domstol i Delstaten Delaware. Hvis der ikke er tale om retsforhandlinger, giver du samtykke til og anfægter ikke Delawares domstoles personlige retsbeføjelser over dig og frasiger dig desuden indsigelse baseret på ugyldigt værneting eller forum non conveniens, og du vil ikke forsøge overflytning til et andet distrikt eller anden retskreds.

11.8. Tvister i forhold til erhvervskunder.  Hvis du har købt en Løsning til andet end personlig brug eller brug i din husholdning, vil alle Tvister være underlagt Sektion 11.1 til og 11.7 med følgende undtagelser:

11.8.1. Retshandlinger i forbindelse med voldgift. Retshandlinger i forbindelse med Voldgift, herunder betaling af omkostninger, administreres i overensstemmelse med AAA's Kommercielle Voldgiftsregler ("De Kommercielle Retshandlinger"). Disse "Kommercielle Retshandlinger" omfatter enhver tvist mellem parterne, og du må ikke gøre andet gældende i retsforhandlingerne. Denne aftale skal imidlertid lægges til grund, i det omfang den er i konflikt med De Kommercielle Retshandlinger.
11.8.2. Sektion 13.6. Tvister vedrørende Sektion 13.6, der relaterer sig til visse forretningsprodukter, skal afgøres ved en domstol.

 

12. DIVERSE.

12.1. Meddelelse. AVG kan til hver en tid sende en meddelelse til dig via elektronisk mail, et pop op-vindue, en dialogboks eller på anden vis, selvom du i nogle tilfælde ikke modtager meddelelsen, medmindre og indtil du starter en Løsning. En sådan meddelelse vil blive anset for leveret på den dato, AVG først gør den tilgængelig via en løsning, uanset hvornår du rent faktisk modtager den.

12.2. Lovvalg. Fortolkningen, gyldigheden og udførelsen af denne Aftale samt alle forpligtelser, der ikke fremgår af Aftalen, og som er opstået som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, skal reguleres af lovgivningen i Delstaten Delaware, USA, undtagen dets principper om lovvalg.

12.3. Fortolkning. Overskrifterne i denne Aftale påvirker ikke dens fortolkningen. Brugen af køn omfatter alle køn. Ental omfatter flertal og omvendt. Ords eller frasers forskellige grammatiske former har samme betydning som den, der blev fastslået ved definitionen.

12.4. Individualitet. Hvis bestemmelser i denne Aftale er ulovlige, ugyldige eller uden retskraft i henhold til gældende love og bestemmelser, er alle andre bestemmelser i Aftalen fuldt retskraftige og gyldige.

12.5. Umulighed. AVG er ikke erstatningsansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse, der helt eller delvist skyldes forhold, AVG ikke har kontrol over, herunder, men ikke begrænset til, forsynings- eller transmissionsfejl, fejl på telefonlinjer eller telefonudstyr, strømsvigt, strejker eller andre arbejdsforstyrrelser (herunder, men ikke begrænset til, strejke eller anden arbejdsforstyrrelse, der sker i forhold til AVG, AVG's Koncernselskaber, agenter, licensgivere, repræsentanter, leverandører, distributører, forhandlere og andre forretningspartnere), krigshandlinger eller terror, oversvømmelser, sabotage, brand eller naturkatastrofer.

12.6. Fraskrivelse. Hvis en af parterne ikke fuldstændigt overholder vilkårene, fortolkes betingelserne og bestemmelserne i denne Aftale ikke som en fraskrivelse eller frigørelse af fremtidig overholdelse af Aftalen, og Aftalens vilkår, betingelser og bestemmelse er fortsat fuldt retskraftige og gyldige. Ingen fraskrivelse af vilkår eller betingelser i denne Aftale på vegne af en af parterne har retskraft uanset formålet, medmindre en sådan fraskrivelse sker skriftlig eller underskrives af en sådan part. Hvis en af parterne foretager en fraskrivelse i forhold til en misligholdelse af en bestemmelse i denne aftale, skal dette ikke fortolkes en fortsat fraskrivelse af en sådan misligholdelse eller som en fraskrivelse af andre misligholdelser af samme eller andre bestemmelser i denne aftale.

12.7. Overdragelse. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i kraft af denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra AVG. AVG kan efter eget skøn og til hver en tid overdrage denne aftale uden dit forudgående skriftlige samtykke.

12.8. Udlægning. Denne Aftale reguleres ikke af "United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods", hvis anvendelse udelukket er udtrykkeligt. I tilfælde af flertydighed eller spørgsmål om forsæt eller fortolkning i retsforhandlinger e.l. udlægges vilkårene i denne aftale som værende udfærdiget af parterne i fællesskab, og ingen formodning eller bevisbyrde skal favorisere en part eller behandle en part ugunstigt i medfør af forfatterskabet af en eller flere bestemmelser i denne aftale.

12.9. U.S. Government License. Løsninger, der leveres til den amerikanske regering, leveres med de kommercielle licensrettigheder og -begrænsninger, der beskrives andetsteds heri. AVG forbeholder sig alle ikke-offentliggjorte rettigheder i henhold til den amerikanske copyrightlovgivning.

12.10. Komplet aftale. Denne Aftale, herunder dens Gældende Betingelser, Tekniske Specifikationer, Fortrolighedspolitik og andre dokumenter, der henvises til i denne Aftale, udgør hele Aftalen mellem parterne og tilsidesætter alle forudgående meddelelser og tilkendegivelser, det være sig mundtlige eller skriftlige, for så vidt angår kontraktens genstand.

12.11. Eksportkontrol. Du skal overholde al gældende amerikansk og international lovgivning, der regulerer eksport og re-eksport af Løsningerne, herunder de Amerikanske administrationsbestemmelser samt begrænsninger i forhold til slutbrugerne, endelig anvendelse og destinationer, der er udstedt af den amerikanske og andre regeringer. Uden at begrænse det overordnede formål af overstående (i) tilkendegiver du, at du ikke står på listen over afviste personer, listen over ubekræftede personer, listen over enheder, listen over specielt udpegede statsborgere, listen over udelukkede personer eller nogen anden liste udgivet af den amerikanske regering, (ii) at du ikke vil bruge, eksportere eller geneksportere Løsninger til områder, destinationer, virksomheder eller enkeltpersoner i modstrid med embargo eller handelssanktioner fra USA og EU, herunder, uden begrænsning, følgende lande: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien.

12.12. Ingen Tredjepartsbegunstigede. Denne aftale er udelukkende beregnet til at begunstige dig og AVG og/eller AVG's Koncernselskaber og deres respektive agenter, licensgivere, repræsentanter, leverandører, distributører og andre forretningspartnere. Medmindre andet er angivet i Sektion 4.3.2(f), kan en person, der ikke er part i denne Aftale, ikke anlægge sag i henhold til denne Aftale i sin egenskab af at være begunstiget tredjepart.

12.13. Sprog. Denne Aftale blev oprindeligt udarbejdet på engelsk. Selvom AVG af hensyn til dig kan levere en eller flere oversættelser, vil den engelske version være den styrende version i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse. 

12.14. Internetforbindelse. Visse Løsninger kan kræve en aktiv og stabil forbindelse til internettet for at kunne fungere. Det er derfor dit ansvar at sikre, at du altid har en aktiv og stabil internetforbindelse.

12.15. Produktnavne. AVG forbeholder sig til hver en tid ret til at ændre navnet på dets Løsninger efter eget skøn.

12.16. Kontaktoplysninger. AVG kan kontaktes på:

12.16.1. Vedrørende CloudCare eller Managed Workplace i overensstemmelse med anvisninger på www.avg.com/support og
12.16.2. Vedrørende alle andre løsninger til Att.: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Czech Republic, +1 (844) 276-2915 (gratis i USA; uden for USA pålægges internationale gebyrer), +1 (828) 459-5436 (i USA kan der gælde gebyrer for indenrigsopkald eller langdistanceopkald; uden for USA pålægges internationale gebyrer) og avg-support@avg.com i forbindelse med spørgsmål, klager eller krav.
​​​

 

SÆRLIGE VILKÅR

13. SÆRLIGE VILKÅR.

Følgende Særlige Vilkår gælder for visse Løsninger. I tilfælde af konflikt mellem disse Særlige Vilkår og resten af denne Aftale skal disse Særlige Vilkår anvendes på de relevante Løsninger.

13.1. AVG Security Toolbar og AVG SafeGuard Toolbar.  Denne Sektion 13.1 gælder Løsninger, der kaldes AVG Security Toolbar, AVG Safeguard Toolbar eller andre af AVG's internetbrowsere, browserværktøjer eller -udvidelses (hver især en “Værktøjslinje”). HVIS DU FORTSÆTTER INSTALLATIONEN AF DENNE VÆRKTØJSLINJE, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT VÆRKTØJSLINJEN VED DENS INSTALLATION FORETAGER ÆNDRINGER VIA INDSTILLINGERNE FOR DIN BROWSERSTARTSIDE, “DNS-FEJLSIDEN” OG “FEJL 404-SIDEN” SAMT ANDRE FUNKTIONER PÅ DIN ENHED. NÅR VÆRKTØJSLINJEN FØRST ER INSTALLERET, GÆLDER DET DESUDEN, AT DEN KAN SENDE VISSE BRUGSRELATEREDE OPLYSNINGER TIL AVG, AVG'S LEVERANDØRER OG FORHANDLERE (det kan f.eks. være i forbindelse med antallet af installationer og unikke brugere, IP-adresser, søgeforespørgsler, antal klik, som Værktøjslinjen modtager, antal søgninger, som brugerne foretager osv.). Du kan fjerne Værktøjslinjen ved at følge instruktionerne på http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. AVG kan medtage AVG Do Not Track-funktionen (“DNT”) i visse Løsninger. DNT gør det muligt at identificere bestemte værktøjslinjer, der sporer dine onlineaktiviteter, og anmode om, at visse websteder blokerer sådanne sporingsaktiviteter (eller ikke) i henhold til dine præferencer for fortrolighed. DNT kan oplyse eventuelle sporingswebsteder eller -elementer om, at du ønsker at blokere deres aktiviteter, og sådanne websteder eller -elementer overholder muligvis ikke dit ønske. 
13.2.2. De relevante Løsninger leveres som standard med DNT aktiveret, hvilket betyder, at du muligvis ikke kan se noget af indholdet på visse Websteder. Du kan når som helst ændre dine præferencer ved at klikke på DNT-ikonet i din internetbrowser.
13.2.3. Uden at begrænse bestemmelserne i Sektion 7 FRASKRIVER AVG SIG ENHVER GARANTI OM, AT DNT IDENTIFICERER ELLER BLOKERER AL SPORING FORETAGET AF WEBSTEDER. DER KAN FOREKOMME SPORING, SELVOM DNT ER AKTIVERET.
13.2.4. DNT fungerer kun i følgende internetbrowsere: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox og Google Chrome. I iOS og MAC OSX fungerer DNT-funktionen kun i følgende internetbrowsere: AVG Family Safety-browser og AVG Safe Browser.

13.3. AVG Personlig Support.

Vilkårene i denne Sektion 13.3 gælder i forbindelse med Hjælp til Installation og Virus samt andre tjenester, vi markedsfører som Personlig Support, hvor du i hvert enkelt tilfælde  bestiller via www.avg.com (“Personlig support”).  

13.3.1. AVG's Forpligtelser.  AVG vil gøre en kommercielt set rimelig indsats for at udføre de tjenester inden for Personlig Support, som du køber. Hvis din Enhed og dit netværk overholder kravene i denne Sektion 13.3, og du i øvrigt har opfyldt de ansvarsområder, som er tildelt dig i kraft af denne Sektion 13.3, og AVG til trods herfor undlader at udføre en tjeneste inden for Personlig Support til din rimelige tilfredsstillelse, refunderer AVG som sin eneste forpligtelse og dit eneste og eksklusive retsmiddel det gebyr, du har betalt for den relevante Personlige Support. De gebyrer, du betaler for Personlig Support, vil derudover ikke blive refunderet. Uden begrænsning af Sektion 7.3 FRASKRIVER AVG SIG ALLE TILKENDEGIVELSER OG GARANTIER OM, AT EN TJENESTE INDEN FOR PERSONLIG SUPPORT VIL LØSE DE PROBLEMER, MED HENBLIK PÅ HVILKE DU HAR KØBT TJENESTEN, ELLER PÅ ANDEN VIS VÆRE TIL DIN TILFREDSHED.
13.3.2. Begrænsninger i forhold til Personlig Support.
(a) Indfrielsesperiode. Du skal bruge en (a) Personlig engangssupport inden for tredive (30) kalenderdage fra købsdatoen for nævnte engangstjeneste og (b) abonnement på Personlig Support, hvilket skal ske i løbet af den gældende Abonnementsperiode (“Indfrielsesperiode”). Din ret til at modtage Personlig Support udløber efter Indfrielsesperioden, medmindre du foretager endnu et køb.
(b) Systemkrav. Personlig Support er kun tilgængelig for Enheder og netværk, der overholder de Tekniske Specifikationer. Hvis din Enhed eller dit netværk ikke overholder de gældende specifikationer, vil AVG muligvis ikke være i stand til at yde den Personlige Support, du køber.
(c) Omfang af Tjenester.
(i) Personlig Support er begrænset til de tjenester, der eksplicit angives i den på det tidspunkt gældende publicerede beskrivelse på www.avg.com. Læs beskrivelsen omhyggeligt, også selvom du har brugt Personlig Support tidligere, da AVG forbeholder sig retten til når som helst at publicere en revideret beskrivelse på www.avg.com. Hvis AVG i forbindelse med ydelsen af den Personlige Support bestemmer, at dit problem ligger uden for omfanget af den Personlige Support, vil AVG yde en kommercielt set rimelig indsats for at beskrive typen af problemet, så du kan indhente relevant hjælp.
(ii) Herudover er abonnementer på Personlig Support beregnet til at give dig en rimelig mængde support i løbet af Abonnementsperioden for de Enheder, der er angivet i de Gældende Betingelser. AVG kan uden varsel bringe dit abonnement til ophør eller suspendere det uden at være forpligtet til at refundere de gældende gebyrer, hvis AVG efter eget skøn bestemmer, at (A) du misligholder denne Aftale eller misbruger den Personlige Support ved at anmode om tjenester, (1) ud over hvad der rimeligvis kan forventes af en person, som bruger en abonnementsbaseret ordning i overensstemmelse med de Gældende Betingelser, (2) for en Enhed, der ikke er angivet i de Gældende Betingelser, eller (3) for software eller tjenester, hvortil du ikke har de korrekte licenser, eller (B) en anden person end dig prøver at bruge din Personlige Support til hans eller hendes egen fordel.
13.3.3. Dine forpligtelser.
(a) Forberedelse. Før du anmoder om Personlig Support, skal du (i) bekræfte, at du har de nødvendige administratorrettigheder til de relevante Enheder for at tillade, at AVG kan fjerne eller installere software, ændre Enhedsindstillinger og på anden vis konfigurere Enhederne og netværket til at modtage og implementere Personlig Support, (ii) downloade eller kopiere den gældende Software til din Enhed, (iii) bekræfte, at de gældende Enheder er koblet til internettet ved hjælp af en forbindelse, der overholder de tekniske krav, der findes på http://www.avg.com/technical-specifications. Du skal også oprette en fuld sikkerhedskopi af alle data på Enheden, fordi AVG FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR OG ETHVERT ANSVAR, FOR SÅ VIDT ANGÅR TAB, BESKADIGELSE ELLER GENOPRETTELSE AF DATA, PROGRAMMER, BRUGERINDSTILLINGER OG ANDRE MATERIALER OG FUNKTIONER, SOM PÅVIRKES AF DE PERSONLIGE TJENESTER, HERUNDER TAB ELLER BESKADIGELSE, DER SKYLDES GROV UAGTSOMHED ELLER SKØDESLØSHED FRA AVG'S SIDE.
(b) Supportværktøj. På AVG's anmodning skal du give AVG tilladelse til at downloade og installere et softwareprogram på dine Enheder ("“Supportværktøj”"), som giver AVG mulighed for at få adgang til og styre din Enhed eksternt. Supportværktøjet omfatter Software med henblik på denne aftale, hvor Abonnementsperioden for aftalen udløber ved afslutningen af den på det tidspunkt gældende session med Personlig Support. AVG bruger Supportværktøjet til at analysere, diagnosticere og løse problemer, som er vanskeligere, og/eller udføre systemoptimeringsfunktioner, og AVG vil yde en kommercielt set rimelig indsats for at fjerne Værktøjet fra dine Enheder efter sessionens ophør.
(c) Adgangskoder. AVG tilråder på det kraftigste, at du ved afslutning af en session med Personlig Support skifter den adgangskode, der blev videregivet til AVG under sessionen.
13.3.4. Fortrolighed.  Denne Sektion 13.3.4 skal læses sammen med AVG's erklæring om Fortrolighedspolitik og Cookies.
(a) Når du anmoder om Personlig Support, kan følgende oplysninger blive indsamlet og sendt fra din pc til AVG via en Internetforbindelse:
• De oplysninger, du har angivet i AVG’s onlinegrænseflade under anmodning om Personlig Support;
• Typen og versionen af operativsystem og internetbrowser, der anvendes af din pc;
• Den hardware, der er tilsluttet din pc; og
• Programmet, softwaren og værktøjerne, du har på din pc.
(b) Under din session med Personlig Support kan følgende oplysninger blive indsamlet og sendt til AVG via en sikret forbindelse eller fra den computer, hvorpå Supportværktøjet eller softwaren er installeret:
• Installeret hardware og periferiudstyr;
• Installeret Operativsystem;
• Oplysninger om installerede programmer og aktive processer; 
• Programlogfil og registreringsdatabasedata;
• Browseroplysninger, herunder indstillinger for sikkerhed og midlertidige filer;
• Systemoplysninger, der er relateret til operativsystemet, hukommelsen og diskpladsen, proxykonfiguration og mappevisninger for Supportværktøjet eller softwaren;
• Computerens sikkerhedsstatus (god/rimelig/dårlig) som fastlagt af Supportværktøjet eller softwaren;
• Antallet af scannede filer, trusler fundet og trusler fjernet af Supportværktøjet eller softwaren;
• Typen af de fundne trusler;
• Antallet og typen af resterende trusler, der ikke er blevet fjernet af Supportværktøjet eller softwaren og
• Om der er en aktiv firewall;
• Om antivirussoftware er installeret, kører og er opdateret.
(c) AVG bruger de indsamlede oplysninger til at analysere, diagnosticere og forsøge at løse det problem, du er stødt på, og optimere funktionen af AVG’s produkter. Oplysningerne kan blive overdraget til et AVG-koncernselskab i USA eller et eller flere andre lande, hvis datalovgivning yder mindre beskyttelse end det område, hvor du befinder dig (herunder EU), men AVG har taget forholdsregler, så de indsamlede oplysninger i tilfælde af en overdragelse, får et passende beskyttelsesniveau.
(d) AVG kan videregive de indsamlede oplysninger, hvis en politimyndighed anmoder om det i henhold til loven, eller hvis det ifølge loven er tilladt som svar på en stævning eller anden juridisk proces. For at kunne fremme kendskabet til samt detekteringen og forebyggelsen af sikkerhedsrisici i forbindelse med internettet kan AVG dele visse anonyme oplysninger med forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. AVG kan bruge også bruge anonym statistik, der er afledt af oplysningerne, for at spore og udgive rapporter om tendenser inden for sikkerhedsrisici og produktforbedring.
(e) AVG kan bruge tredjepartsleverandører til at yde dele af eller hele den Personlige Support til dig. Du accepterer hermed, at sådanne tredjeparter har deres egne fortrolighedspolitikker, der regulerer brugen af deres websteder og/eller andre websteder.

13.4.    AVG Identity Alert.  Ved at klikke på afkrydsningsfeltet og knappen “TILMELD” eller lignende, når du bliver bedt om at tilmelde dig AVG Identity Alert-tjenester, giver du “skriftlige instruktioner” til AVG og AVG's Koncernselskaber, agenter, licensgivere, repræsentanter, leverandører, distributører, forhandlere og andre forretningspartnere, alle øvrige datakilder og -leverandører (samlet kaldet “Leverandørerne”), herunder, alt efter hvad der er relevant i det pågældende tilfælde, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct og/eller Equifax og andre kreditrapporteringsvirksomheder, i henhold til den amerikanske lov om fair kreditrapportering (Fair Credit Reporting Act) og relaterede ændringer, der godkender, at Leverandørerne kan indhente (a) oplysninger om din personlige kreditprofil fra enhver kreditrapporteringsvirksomhed og (b) andre ikke-kreditrelaterede oplysninger og yde overvågning og levere beskeder om dette. Du giver tilladelse til, at Leverandørerne kan få og overvåge sådanne oplysninger (både kredit- og ikke-kredit-relaterede oplysninger) i forbindelse med AVG Identity Alert Service, og til at tilvejebringe Kreditrapporter og -beskeder om ændringer i dine kreditprofildata. 

13.5.    AVG Online Backup-tjenesten; Data Seeding.

Vilkårene i denne Sektion 13.5 gælder for alle aspekter af AVG Online Backup, herunder den relaterede Data Seeding-tjeneste.

13.5.1. Logon.  Det brugernavn og den adgangskode (samlet “Logon”), du vælger ved tilmelding til AVG Online Backup, betyder, at du eller en anden kan overføre og downloade oplysninger og på anden måde bruge tjenesten. Du er eneansvarlig for opretholdelsen af fortroligheden og sikkerheden i forbindelse med dit Logon. Derudover er du ansvarlig og erstatningsansvarlig for alle aktiviteter, der sker under Logon. Du skal give os besked med det samme, hvis du bliver bekendt med eller endda har mistanke om, at en Tredjepart bruger dit Logon uden din tilladelse, eller at sikkerheden på anden vis er blevet brudt. Til trods for en sådan advisering vil vi imidlertid under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlige eller ansvarlige for noget tab, som du påføres som følge af uautoriseret brug af dit Logon (uanset om en sådan brug sker med eller uden din viden). Derudover vil du være ansvarlig, i det tilfælde at vi (eller nogen tredjepart) pådrager os noget tab eller erstatningsansvar som følge af din konto (uanset om du har givet tilladelse eller haft kendskab til det).
13.5.2. Data Seeding.  Hvis du anvender Data Seeding-tjenesten, er du ansvarlig for at følge AVG's instruktioner, for så vidt angår tjenesten, herunder (i) erhvervelsen af en harddisk, et USB-drev eller et andet egnet medie (“Seeding-hardware’), (ii) oprettelse af en lokal sikkerhedskopi af dine data på mediet samt forsendelse af Seeding-hardwaren til AVG's faciliteter eller til et af AVG udpeget sted. Du betaler alle omkostninger til fragt, forsikring og andre forsendelsesudgifter til og fra disse faciliteter. Du bevarer ejendomsretten til Seeding-hardwaren og -dataene samt tabsrisikoen for både Seeding-hardwaren og de data, der måtte være indeholdt heri.  
13.5.3. Din opførsel, adfærd og pligter
(a) Du tilkendegiver, garanterer og accepterer, at du ikke, hverken direkte eller indirekte, vil: (a) forfalske eller angive forkerte tilkendegivelser om oplysninger vedrørende din identitet eller dine hensigter med hensyn til noget som helst i forbindelse med AVG Online Backup; (b) sende, udgive, transmittere, distribuere, overføre eller foretage data seeding af nogen oplysninger eller materialer, som (i) er ulovligt, pornografisk, uanstændigt, sex uden omsvøb, nedsættende, fornærmelige, truende, diskriminerende med hensyn til race, religion eller køn eller på anden måde er uacceptabel, stødende eller forkastelige; (ii) indeholde en virus eller anden skadelig softwarekode eller programmeringsrutine, som kunne forringe brugen eller funktionen af AVG Online Backup eller adgangen for andre, der har adgang til, gennemser eller bruger AVG Online Backup; (iii) er (helt eller delvist) falsk, bedragerisk, vildledende, svigagtig eller på anden vis uacceptabel, stødende eller forkastelig, herunder (uden begrænsning) information, dokument, meddelelse eller transmission, der udgør, bekræfter, tilskynder eller støtter igangsættelsen af nogen ulovlig aktivitet eller overtrædelse af nogen lokal, national eller gældende lov, regel eller bestemmelse, herunder (uden begrænsning) love, som beskytter immaterielle ejendomsrettigheder, personlige rettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende nogen person eller enhed; (iv) overtræder patent, ophavsret, handelsmærke, rettigheder i forhold til handelshemmeligheder eller nogen andre beskyttede immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende tredjepart; (v) overtræder nogen juridiske, ejermæssige, immaterielle, tavshedsmæssige eller fortrolighedsmæssige rettigheder tilhørende andre; og (vi) henvendelser, reklamer, pyramidespil eller andre uopfordrede meddelelser herunder.
(b) Du må ikke krænke eller forsøge at krænke AVG Online Backup eller tredjepartsnetværk, system, server eller konto, herunder, uden begrænsning, deltagelse i nogen af følgende aktiviteter: (a) få adgang til data, mapper, oplysninger, indhold, materialer, servere, konti, databaser osv., som du ikke har fået adgangstilladelse til, (b) udgive dig for at være AVG-personale (eller nogen anden person eller enhed) eller benytte nogen anden form for påskud, (c) forsøge at (i) undersøge, scanne eller teste sårbarheden af et system, en server, en konto eller et netværk eller (ii) bryde sikkerheds-, validerings- eller godkendelsesforanstaltninger for noget af det foregående, (d) forsøge at forstyrre, afbryde eller deaktivere en tjeneste eller adgang til eller brug af AVG Online Backup til eller for nogen bruger, vært, server, konto eller netværk, herunder, uden begrænsning, via overbelastning, "flooding"-, "mailbombing"-, "denial of service"-angreb eller "nedbrud", (e) forfalske nogen TCP/IP-pakkeheader eller nogen del af headeroplysninger i en e-mail eller afsendelse, (f) gøre noget som helst for at få tjenester, som du ikke er berettiget til, eller (g) forsøge at anvende en anden parts kontonavn eller persona uden først at have fået tilladelse fra den pågældende part. Du må heller ikke forsøge nogen handling, som har til formål at omgå eller ændre nogen metode til måling eller fakturering i forhold til AVG Online Backup for nogen Bruger. Overtrædelser af disse politikker og AVG Online Backups sikkerhed kan medføre civil- eller kriminalretligt ansvar for den overtrædende part.
13.5.4. Afbrydelse af Tjeneste.  AVG kan når som helst og af en hvilken som helst årsag (eller uden årsag) suspendere eller afbryde (helt eller delvist) AVG Online Backup eller din adgang til eller brug af AVG Online Backup uden 5 dages forudgående varsel og uden noget erstatningsansvar over for dig eller nogen Tredjepart (under forudsætning af, at hvis AVG midlertidigt afbryder AVG Online Backup eller din brug af AVG Online Backup, uden begrundelse eller årsag, at du så ikke bliver debiteret for den periode, hvori du ikke er tilladt adgang til AVG Online Backup uden selv at være skyldig heri), og hvis AVG afbryder AVG Online Backup eller din brug af AVG Online Backup, kan AVG efter eget skøn enten (a) forholdsvist refundere de gebyrer, du har betalt til AVG, for så vidt angår den ikke-udløbne del af AVG Online Backup-tjenester, over den gældende Abonnementsperiode, eller (b) give en licens til et i al væsentlighed lignende produkt i den resterende Abonnementsperiode.
13.5.5. Ansvarsfraskrivelser og begrænsninger. Uden at begrænse de øvrige bestemmelser i denne Aftale:
(a) LEVERES AVG ONLINE BACKUP "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTIER AF NOGEN SLAGS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE FRASKRIVER AVG SIG HERMED ENHVER GARANTI OM, AVG ONLINE BACKUP OVERHOLDER ELLER OPFYLDER DE GÆLDENDE KRAV I SARBANES-OXLEY ACT FRA 2002 (MED ÆNDRINGER), HIPAA (HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY) (MED ÆNDRINGER), GRAMM-LEACH-BLILEY ACT (MED ÆNDRINGER) ELLER ANDRE LOVE, REGLER OG BESTEMMELSER. 
(b) AVG ELLER AVG'S LEVERANDØRER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (OG UANSET HVILKEN JURIDISK TEORI, DER MÅTTE BLIVE LAGT TIL GRUND, OM DET MÅTTE VÆRE UNDER KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET) VÆRE ANSVARLIGE (OGSÅ SELVOM DE HAVDE KENDSKAB TIL ELLER VAR BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), NÅR DET GÆLDER: (1) TAB AF DATA ELLER SEEDING-HARDWARE ELLER (2) BESKADIGELSE AF DATA ELLER SEEDING-HARDWARE. 

13.6. CloudCare og Managed Workplace.

Vilkårene for denne 13.6 gælder, hvor de Gældende Betingelser giver dig tilladelse til at bruge CloudCare eller Managed Workplace i forbindelse med levering af Administrerede Tjenester til Tredjeparter.

13.6.1. Yderligere definitioner
AVG-Forretningstjeneste betyder HD-Tjenester og/eller NOC-Tjenester, alt efter hvad konteksten kræver.
Kunde betyder en Tredjepart, som du leverer eller ønsker at levere MSP-Tjenester til
HD-tjenester betyder de helpdesktjenester, som AVG eller AVG's tredjepartsleverandører yder til dig til fordel for en eller flere kunder, i hvert enkelt tilfælde som beskrevet på AVG-Portalen, og som AVG til enhver tid kan ændre indholdet af.
MSP-Området betyder det geografiske område, der er angivet i de Gældende Betingelser.
NOC-Tjenester betyder de overvågnings- og administrationstjenester for Enheder, som AVG eller AVG's Tredjepartsleverandør yder til dig til fordel for en eller flere kunder, i hvert enkelt tilfælde som beskrevet på AVG-Portalen, og som AVG til enhver tid kan ændre indholdet af.
Tjenesteaftale betyder en aftale mellem dig og en kunde, der bl.a. tydeligt beskriver de Tjenester, du har accepteret at levere til kunden.
13.6.2. Licenstildeling: AVG, i henhold til Sektion 2 og de andre bestemmelser i denne Aftale, giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens i Abonnementsperioden (uden rettigheder til viderelicensering) i Området til at bruge Softwaren til at levere MSP-Tjenester til et antal Kundeenheder, som er angivet i de Gældende Betingelser.
13.6.3. AVG-Tjenester. AVG, i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale, leverer Tjenester til dig, herunder gældende AVG Support og AVG's Forretningstjenester, til fordel for dine Kunder  i henhold til og i deres respektive Abonnementsperioder. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne Aftale, eller Parterne på anden vishar aftalt det, yder AVG ingen Tjenester direkte til nogen Tredjepart.
13.6.4. Dine forpligtelser. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale:
(a) Skal du til enhver tid sikre, at du reelt er dækket ind i forhold til de Gældende Betingelser til at kunne dække den på ethvert tidspunkt aktuelle brug af Softwaren og Tjenesterne, som Kunderne eller du selv har, og at AVG’s til enhver tid rimelige anmodning om at vise over for AVG, at du har opfyldt og fortsat opfylder dine forpligtelser i henhold til denne Sektion 13.6.4(a).
(b) Skal du kræve, (i) at hver enkelt Kunde (herunder dig selv, i det omfang det er relevant), der modtager Software, accepterer eller på anden vis binder sig selv til den på det tidspunkt aktuelle version af denne Slutbrugerlicensaftale, (ii) at hver enkelt Kunde, med hvem du har indgået aftale om at levere Tjenester, accepterer eller på anden vis binder sig til en Tjenesteaftale. Uden at begrænse det foregående kan du kun acceptere Slutbrugerlicensaftalerne på vegne af Kunden, i det omfang Kunden udtrykkeligt har givet dig tilladelse hertil i Tjenesteaftalen eller på anden vis. Tjenesteaftalen (i) indeholder bestemmelser, som beskytter AVG's interesser mindst lige så meget som Sektion 7, 8 og 9 i denne Aftale, og hvis disse Tjenester omfatter AVG Online Backup, Sektion 13.5 i denne Aftale, og (ii) tillader udtrykkeligt, at du og AVG kan gengive, transmittere, gemme og behandle Kundens data og oplysninger i forbindelse med leveringen af Tjenesterne.
(c) Mellem AVG og dig er du eneansvarlig for at (i) overholde dine forpligtelser i henhold til Tjenesteaftalen, (ii) sikre dig, at du og alle Kunder overholder alle gældende Love vedrørende overvågning af medarbejdere og andre Tredjeparter og deres respektive Enheder, (iii) udføre de opgaver og den forpligtelse, der er tildelt den for hver Ordre og (iv) bringe Tjenesterne til ophør og fjerne eller få Kunden til at fjerne Software fra de Enheder, på hvilke den er installeret, efter udløb af den gældende abonnementsperiode.
(d) Skal du på gensidigt aftalte tidspunkter (i) i løbet af Perioden stille dit salgspersonale til rådighed til salgskurser, der relaterer sig til Softwaren, og (ii) i løbet af Perioden (a) gøre dit tekniske personale tilgængelige til kurser i installation og support af Softwaren og (b) gøre dit kursuspersonale tilgængeligt til “undervisning af instruktører”. Medmindre Parterne bliver enige om andet, skal alle sådanne kursusaktiviteter foregå på engelsk over Internettet.
(e) Må du ikke aktivt markedsføre eller reklamere for MSP-Tjenester uden for Området eller tillade nogen Tredjepart at gøre dette, uden AVG’s skriftlige samtykke, under forudsætning af at der ikke kræves nogen samtykke for, at du kan acceptere uopfordrede ordrer fra steder uden for Området, eller for at du kan levere Administrerede Tjenester til steder uden for Området i henhold til din Tjenesteaftale, hvor sådanne Administrerede Tjenester er en konsekvens af de Administrerede Tjenester, der leveres til Kunden inden for Området, eller den gældende Kundes hovedkontor ligger i Området. (f) I Perioden og i tre år efterfølgende må du ikke vedligeholde fuldstændige og nøjagtige journaler vedrørende brugen af Softwaren. I enhver 12 måneders periode kan AVG eller AVG's repræsentanter højst kontrollere dine optegnelser én gang, hvilket udelukkende sker med henblik på at bekræfte, at du overholder denne Aftale. Enhver sådan kontrol vil blive udført i den normale åbningstid på din arbejdsplads og vil ikke urimeligt forstyrre dine forretningsaktiviteter. Skulle en sådan kontrol afsløre ulicenseret brug, som overskrider 10 % af de købte licenser, kan AVG debitere dig for enhver sådan ulicenseret brug til en sats på 120 % af AVG’s på det tidspunkt aktuelle pris.
13.6.5. Overholdelse af Love og Politikker
(a) Du skal for egen regning overholde alle Love, der gælder for eller er resultat af deres forpligtelser i henhold til denne Aftale, herunder, uden begrænsning, gældende Love, der relaterer sig til datafortrolighed og -sikkerhed.
(b) Du skal udvise rettidig omhu ved udvælgelse af dine medarbejdere, agenter og ledende medarbejdere og give dem passende undervisning samt overvåge deres aktiviteter for at sikre overholdelse af denne Aftale og alle gældende Love.
(c) Du bekræfter, anerkender og accepterer herved, at dine ejere, direktører, ledende medarbejdere og agenter ikke har og ikke vil foretage eller love at foretage betalinger af pengebeløb eller give noget af værdi, hverken direkte eller indirekte, til nogen Offentlig Myndigheder eller offentlige myndighedspersoner, politiske partier eller kandidater til offentlige embeder med henblik på at få eller fastholde en forretningsmæssig fordel eller sikre sig en upassende fordel til nogen person eller enhed, hvis en sådan betaling ville overtræde gældende Love.
 
Senest opdateret 17. september 2015
Fortsæt til indhold Fortsæt til menu