Předpisy k ochraně soukromí

Pro použití funkce hodnocení programů je zapotřebí výměna dat mezi vaším počítačem a TuneUp Software GmbH (TuneUp), německou dceřinou společností poskytovatele licence, společnosti AVG Netherlands B.V. (AVG). Povolením této funkce dáváte souhlas s tímto přenosem dat.

V tomto dokumentu je blíže vysvětleno, jaká data budou odesílána společnosti TuneUp a budou touto společností uchovávána a jakým způsobem budou používána.

1. Druh a rozsah přenášených a ukládaných dat

Z vašeho počítače jsou v pravidelných intervalech odesílána společnosti TuneUp a ukládána následující data:

  • anonymizované ID uživatele,
  • anonymizované ID systému,
  • položky programů ve vašem počítači,
  • položky při spuštění ve vašem počítači,
  • vámi odeslaná hodnocení.

2. Účel shromažďování dat

Hodnocení programů zobrazená v aplikaci AVG PC TuneUp jsou založena na průměrné hodnotě všech hodnocení daného programu odeslaných uživateli AVG PC TuneUp. Jednotlivá hodnocení tak odpovídají názoru většiny zapojených uživatelů na užitečnost a kvalitu hodnocených programů a pro vás mohou být dobrým vodítkem při rozhodování o budoucím použití nebo nákupu těchto programů.

Pro zajištění spolehlivého průměrného hodnocení je proto zapotřebí, aby každý uživatel hodnotil konkrétní program jen jednou a aby bylo možné shromažďovat recenze vhodným způsobem a podle příslušných kategorií.

Kód GUID uživatele je šifrovaný identifikátor, který umožňuje anonymní shromažďování vhodně kategorizovaných hodnocení i v případě, že stejný počítač sdílí více uživatelů. Kód GUID systému je identifikátor, který umožňuje anonymní shromažďování vhodně kategorizovaných hodnocení z různých počítačů. Díky kódům GUID uživatele a systému můžeme spolehlivě a anonymně shromažďovat hodnocení a přiřadit je jednotlivým uživatelům. Použitím těchto identifikátorů můžeme předejít zkreslení hodnocení tím, že by jeden uživatel odeslal hodnocení stejného programu vícekrát. Nebrání však nikomu odeslat nové hodnocení programu. V takovém případě není nové hodnocení zaznamenáno jako další hodnocení programu, ale namísto toho nahradí dříve odeslané hodnocení.

Přenášeny jsou následující údaje o programech nainstalovaných na počítači: název programu a jeho tvůrce, verze a název souboru. Na základě těchto údajů dokážeme přesně přiřadit vaše hodnocení ke konkrétnímu programu.

Data o položkách při spuštění ve vašem počítači jsou shromažďována společně s příslušnými instalacemi programů a poté jsou odeslána společnosti TuneUp a uložena. Můžete k nim odesílat hodnocení, která budou shromažďována odděleně od programu.

Společnost TuneUp dále používá anonymizované údaje o vašem chování při používání funkce hodnocení programů pro účely produktové a tržní analýzy, což pomáhá společnosti AVG Group zlepšovat produkty a nabídku produktů.

3. Zveřejnění a předávání dat

Společnost TuneUp si vyhrazuje právo použít anonymizovaná data a jednotlivá hodnocení shromážděná prostřednictvím funkce hodnocení programů společně s průměrnými hodnoceními pro statistiku a analýzy, zveřejnit je a v případě potřeby je předat třetím stranám.

4. Četnost a typ přenosů dat

Data vyjmenovaná v odstavci 1 jsou šifrována a odesílána společnosti TuneUp při spuštění modulu Uninstall Manager, StartUp Manager nebo Program Deactivator.

Kromě toho jsou data odesílána na pozadí v pravidelných intervalech a při detekci změn původně odeslaných dat.

5. Právo na zrušení

Svou účast na výměně uživatelských dat můžete kdykoli zrušit – stačí funkci hodnocení programů zakázat. Když funkci hodnocení zakážete, budou z vašeho počítače odstraněna hodnocení ostatních uživatelů programu AVG PC TuneUp. Svá vlastní hodnocení si můžete buď archivovat pro případ, že budete chtít funkci později znovu povolit, nebo je můžete trvale smazat. Ať se rozhodnete jakkoli, společnosti TuneUp nebudou odesílána žádná data, dokud funkci hodnocení programů znovu nepovolíte.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky