Ustanovení o ochraně dat

Pro používání funkce hodnocení programů je potřebná výměna dat mezi vaším počítačem a společností TuneUp Software GmbH se sídlem v Darmstadtu (TuneUp), německou dceřinou společností poskytovatele licence firmy AVG Netherlands B.V. (AVG).. Zapnutím funkce vyjádříte souhlas s touto výměnou dat. 

Chtěli bychom vás dále informovat o tom, jaká data se předávají a ukládají a jak je společnost TuneUp využívá. 

1. Způsob a rozsah předávaných a ukládaných dat

V pravidelných časových intervalech se z vašeho počítače odesílají níže uvedená data na adresu společnosti TuneUp a zde se ukládají: 

  • anonymizovaná identifikace uživatele
  • anonymizovaná identifikace systému
  • záznamy o programech na vašem počítači
  • záznamy o automatickém spuštění vašeho počítače
  • vámi provedená hodnocení

2. Účel zjišťování dat

Pro zobrazení hodnocení programů v aplikaci AVG PC TuneUp se zjišťuje průměrná hodnota všech hodnocení, která byla k tomuto programu předána uživateli aplikace AVG PC TuneUp. Tímto způsobem je zaručeno, že hodnocení odrážejí názory většiny zúčastněných uživatelů o užitečnost a kvalitě hodnocených programů. To pro vás může představovat velkou podporu při rozhodování o budoucím používání nebo získávání programů. 

Pro zjištění spolehlivého průměrného hodnocení je proto zvlášť důležité, aby každý uživatel předal jen jedno hodnocení pro jeden program a aby bylo umožněno diferencované a přesné evidování příslušných hodnocení. 

Identifikace uživatele (User-GUID) je zakódované číslo, které umožňuje i u více uživatelů téhož počítače diferencované a anonymizované evidování hodnocení. Identifikace systému (System-GUID) je číslo, které umožňuje diferencované a anonymizované evidování hodnocení u různých počítačů. Kombinace identifikací uživatele a systému umožňuje spolehlivé a anonymizované evidování hodnocení a jejich přiřazování k příslušným uživatelům. Použitím těchto čísel se zabraňuje nežádoucímu falšování hodnocení na základě několikerého hodnocení jednoho programu jedním uživatelem. Tím však není omezena možnost opakovaného hodnocení programů. V takovém případě se nové hodnocení neeviduje jako další hodnocení programu, ale nahrazuje se jím hodnocení předané dříve. 

Identifikace uživatele (User-GUID) je zakódované číslo, které umožňuje i u více uživatelů téhož počítače diferencované a anonymizované evidování hodnocení. Identifikace systému (System-GUID) je číslo, které umožňuje diferencované a anonymizované evidování hodnocení u různých počítačů. Kombinace identifikací uživatele a systému umožňuje spolehlivé a anonymizované evidování hodnocení a jejich přiřazování k příslušným uživatelům. Použitím těchto čísel se zabraňuje nežádoucímu falšování hodnocení na základě několikerého hodnocení jednoho programu jedním uživatelem. Tím však není omezena možnost opakovaného hodnocení programů. V takovém případě se nové hodnocení neeviduje jako další hodnocení programu, ale nahrazuje se jím hodnocení předané dříve. 

Záznamy o automatickém spuštění, které jsou k dispozici na vašem počítači, se evidují v souvislosti s příslušnými instalacemi programů, jsou předávány společnosti TuneUp a zde ukládány. K nim můžete předat hodnocení, která se evidují nezávisle na příslušném programu. 

Kromě toho používá společnost TuneUp anonymizovaná data uložená v rámci používání funkce hodnocení k analýzám produktu a trhu, které společnostem skupiny AVG pomáhají zlepšovat vlastní produkty a jejich nabídku

3. Zveřejňování a předávání dat

Společnost TuneUp se vyhrazuje právo používat anonymizovaná data získaná v rámci funkce hodnocení programů a jednotlivá hodnocení, jakož i průměrná hodnocení pro statistiky a analýzy, zveřejňovat je a případně je předávat třetím osobám. 

4. Četnost a způsob předávání dat

Data uvedená v článku 1 se v zakódované podobě předávají společnosti TuneUp při spuštění modulů Uninstall Manager, StartUp Manager a Program Deactivator. Dále dochází k jejich předávání v pravidelných časových intervalech a při zjištění změn dříve předaných dat na pozadí. 

5. Právo na odvolání

Svou účast na výměně uživatelských dat můžete kdykoliv ukončit tak, že vypnete funkci hodnocení programů. Při vypnutí funkce hodnocení se z vašeho počítače vymažou hodnocení ostatních uživatelů aplikace AVG PC TuneUp. Svá vlastní hodnocení můžete buď archivovat pro případ opětovného zapnutí této funkce, nebo je můžete neodvolatelně smazat. V obou případech nedojde až do doby případného opětovného zapnutí funkce hodnocení programů k žádnému předávání dat společnosti TuneUp.