Skip to content

Win32/Dupator

Stáhněte si utilitu rmdptor.exe a spusťte ji na nakaženém počítači.

Restartujte počítač v režimu DOS a spusťte odstraňovací soubor.

Poznámka: Výchozí cesta pro prověřování v tomto nástroji je disk C: . Chcete-li tuto hodnotu změnit, spusťte nástroj jako: rmdptor.exe < disková jednotka >:\

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus