Skip to content

I-Worm/Bugbear.C

Stáhněte si a spusťte utilitu rmbugbear.exe na nakaženém počítači. Poté restartujte počítač a spusťte v AVG Kompletní test.

Pokud je infikovaný počítač zapojen do LAN, je třeba ho před léčením odpojit ze sítě a znovu zapojit teprve ve chvíli, kdy budou všechny počítače bez infekce.

Upozornění:
Pokud používáte operační systémy Windows ME a Windows XP, může se stát, že některé detekované soubory nebude možné odstranit z adresáře _Restore (Windows ME) nebo SystemVolumeInformation (Windows XP). Pro úspěšné odstranění je nutné vypnout funkci Obnova systému.

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus