Skip to content

I-Worm/Ganda

Stáhněte si utilitu rmganda.exe a spusťte ji na nakaženém počítači.

Poté restartujte počítač a spusťte kompletní test AVG.

Poznámka: Výchozí cesta pro prověřování v tomto nástroji je nastavena na aktuální jednotku. Chcete-li tuto hodnotu změnit, spusťte nástroj příkazem: rmganda.exe < disková jednotka >:\

Remove Trojan Horse for Free

FREE Antivirus