Obchodní podmínky

Způsob dodání:

Licenci AVG dodáváme ve formě fyzického balení nebo v elektronické podobě a to na zadanou dodací nebo e-mailovou adresu, kterou jste vyplnili v objednávce. U fyzického balení Vám zašleme kompletní box dle objednaného produktu, který mimo jiné obsahuje Registrační kartu s Prodejním číslem nebo Licenční certifikát. Při dodání produktu formou fyzického balení, Vám bude účtován k ceně licence manipulační poplatek. V případě dodávky v elektronické podobě Vám zašleme licenční e-mail, který bude obsahovat uživatelské jméno,Vaše Licenční číslo a dále v příloze e-mailu licenční certifikát. Komerční verzi AVG (instalační balík) si máte možnost stáhnout i z našich webových stránek www.avg.cz/stahnout. Takto stažený Bezpečnostní systém AVG můžete nainstalovat a ihned začít používat (před instalací doporučujeme odinstalovat předchozí antivirový systém z Vašeho PC).

Doba dodání:

Fyzická balení expedujeme nejpozději druhý den od přijetí Vaší objednávky, elektronické licence jsou distribuovány v den zúčtování platby na náš účet.

Platba:

  1. Úhrada Dobírkou České pošty. Na základě objednávky obdrží zákazník fyzické balení licence AVG a platbu uskuteční formou Dobírky výběrčímu pracovníkovi České pošty.
  2. Platba předem na Proforma fakturu. Po Vaší úhradě Proforma faktury, vystavené na základě objednávky, bude licence odeslána fyzicky nebo elektronicky.
  3. Platba na Fakturu se splatností 14 dnů. Tato forma úhrady podléhá schválení kompetentního pracovníka AVG. V den zaslání Licenčního čísla AVG Vám vystavíme fakturu/daňový doklad se splatností 14-ti dnů a zašleme ji dle Vašeho výběru buď v elektronické podobě v příloze e-mailu nebo Českou poštou na Vaši adresu. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem, případně pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty. Na faktuře jsou uvedeny všechny potřebné informace k platbě, jako například číslo našeho účtu, konstantní a variabilní symbol, atd.. V případě neuhrazení faktury ve splatnosti se vystavujete riziku pozastavení, či následného zrušení Vaší licence.

Reklamace:

Kupující má právo do 30-ti dnů od převzetí zboží (odeslání Licenčního certifikátu AVG) odstoupit podle Občanského zákoníku ČR od kupní smlouvy. Kupující v případě stornování a zrušení licence AVG musí zaslat do společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o. nebo na e-mailovou adresu obchod@avg.com průvodní dopis, v němž vyjádří svou vůli od koupě odstoupit a sdělí kontaktní údaje, obsahující jméno a příjmení kupujícího nebo název firmy, uživatelské jméno licence, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury. Současně je také povinen sdělit číslo účtu, na který bude požadovat vrátit částku, uhrazenou za licenci AVG.

Ochrana osobních údajů:

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli dodat Vámi požadovanou licenci, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Všechna osobní data používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Společnost AVG Technologies CZ, s.r.o. je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Licenční ujednání:

Licence je vedena na koncového uživatele, kterému je též fakturováno. Licence je nepřevoditelná a dále neprodejná. Update licence lze provést pouze na jejího původního uživatele. Úplné znění licenčního ujednání musí být odsouhlaseno při instalaci Bezpečnostního systému AVG.