Skip to content

Chcete surfovat, vyhledávat a používat sociální sítě, ale chcete se vyhnout infikovaným webům.

Nástroj AVG LinkScanner® zkontroluje každou webovou stránku ještě předtím, než kliknete na odkaz. Můžete si tak být jisti, že vy, vaše identita, vaše osobní údaje a váš počítač nebudou nikdy ohroženy.

Odhalí hrozby, které jiný software nemusí zjistit

Jedinečná, preventivní ochrana v reálném čase. Jakmile dokončíte hledání nebo zadáte webovou adresu do prohlížeče, nástroj AVG LinkScanner® stránku před otevřením v prohlížeči nejprve prověří. Pokud objeví podezřelý kód, neumožní vám stránku otevřít.

Funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner®
Funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® poskytuje jedinečnou výhodu. Dokáže aktivně zabránit infekci. A to způsobem, který dalece přesahuje metodu většiny bezpečnostních softwarů, které hledají pouze hrozby, jež jsou v rámci komunity zabezpečení již známé. Při použití funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® jsou před načtením v prohlížeči kontrolovány vlastní stránky, zda neobsahují nebezpečný kód používaný kyberzločinci. To znamená, že i když je hrozba nová nebo je umístěna na důvěryhodných stránkách pouze několik hodin, funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® hrozbu v reálném čase odhalí a přístup na stránky zablokuje.

Funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® vás ochrání, když zadáte webovou adresu přímo do prohlížeče, kliknete na odkazy ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích a když se vaše aplikace připojují k internetu za účelem automatického stahování nebo aktualizace.

Ohodnotí každý odkaz z hlediska bezpečnosti

Prověří výsledky hledání a ohodnotí bezpečnost každého odkazu. Okamžitě víte, kterým stránkám můžete důvěřovat a kterým se máte vyhýbat.

Funkce Secure Search nástroje AVG LinkScanner®
Funkce Secure Search nástroje AVG LinkScanner® ohodnotí bezpečnost každého odkazu ve výsledcích hledání; umožňuje tedy posoudit bezpečnost každého webu, který vás zajímá, a to ještě před tím, než ho navštívíte. Pro každé stránky jsou k dispozici čtyři úrovně bezpečnosti. Každá úroveň má přiřazenou barvu, takže okamžitě víte, kterým stránkám můžete důvěřovat a kterým se máte vyhýbat. Funkce Secure Search nástroje AVG LinkScanner® funguje s oblíbenými vyhledávači Google, Yahoo!, Bing a dalšími.

Bezpečně prohlížejte webové stránky

Chcete surfovat, vyhledávat a používat sociální sítě, ale chcete se vyhnout infikovaným webům. Nástroj AVG LinkScanner® pomáhá tím, že upozorňuje na aktuální i nejnovější hrozby, takže se jim bezpečně vyhnete.

Funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner®

Funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® poskytuje jedinečnou výhodu. Dokáže aktivně zabránit infekci. A to způsobem, který dalece přesahuje metodu většiny bezpečnostních softwarů, které hledají pouze hrozby, jež jsou v rámci komunity zabezpečení již známé. Při použití funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® jsou před načtením v prohlížeči kontrolovány vlastní stránky, zda neobsahují nebezpečný kód používaný kyberzločinci. To znamená, že i když je hrozba nová nebo je umístěna na důvěryhodných stránkách pouze několik hodin, funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® hrozbu v reálném čase odhalí a přístup na stránky zablokuje.

Funkce Secure Browsing nástroje AVG LinkScanner® vás ochrání, když zadáte webovou adresu přímo do prohlížeče, kliknete na odkazy ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích a když se vaše aplikace připojují k internetu za účelem automatického stahování nebo aktualizace.

Funkce Secure Search nástroje AVG LinkScanner®

Funkce Secure Search nástroje AVG LinkScanner® ohodnotí bezpečnost každého odkazu ve výsledcích hledání; umožňuje tedy posoudit bezpečnost každého webu, který vás zajímá, a to ještě před tím, než ho navštívíte. Pro každé stránky jsou k dispozici čtyři úrovně bezpečnosti. Každá úroveň má přiřazenou barvu, takže okamžitě víte, kterým stránkám můžete důvěřovat a kterým se máte vyhýbat. Funkce Secure Search nástroje AVG LinkScanner® funguje s oblíbenými vyhledávači Google, Yahoo!, Bing a dalšími.


Zabezpečení, které je rychlé

Účinná úroveň ochrany, která vás nebude zpomalovat.
  • Nástroj je spuštěn na pozadí, takže si jej ani nevšimnete, dokud nebude zjištěna hrozba
  • Minimální využití systémových prostředků – nezpomalí váš počítač Mac®
  • Snadná instalace a provoz
  • Okamžitá ochrana bez nutnosti prověřování systému
  • Automatická aktualizace s každou nově nalezenou hrozbou

Ochrana před online zločinci

Použití odkazů, které vypadají bezpečně

Online zločinci často používají techniky pro optimalizaci vyhledávačů, aby zajistili vysoké umístění vlastních webových stránek ve výsledcích hledání oblíbených zpráv.

Děje se tak na základě ověřování a zjišťování nedostatečně chráněných webových stránek a odesílaní materiálu týkajícího se určité zprávy.

Zde uvedený příklad vypadá na první pohled nevinně. Avšak poslední tři uvedené odkazy vedou na nebezpečné stránky, které se pokusí váš systém poškodit.

Posunutím kurzoru na obrázek uvidíte, jak vás nástroj AVG LinkScanner® chrání.

Tyto taktiky mohou být zavedeny několikrát týdně, vlastně i při každém zveřejnění hlavní důležité zprávy.

Nástroj AVG LinkScanner® vás ochrání dvěma způsoby. Při použití vyhledávače automaticky posoudí bezpečnost každého odkazu a přiřadí mu barvu, abyste věděli, kterým stránkám můžete důvěřovat a kterým se máte vyhýbat. Druhá úroveň ochrany se zapojí při kliknutí na kterýkoli z nabídnutých odkazů. Požadovaná stránka je prověřena na pozadí na přítomnost čehokoli podezřelého; při zjištění problému nástroj LinkScanner® zabrání v navštívení stránky.

Infikování komunikačních nástrojů, kterým důvěřujete

Cílem online zločinců jsou i nástroje používané každý den, jako například Skype. Snaží se proniknout ochranou počítače tím, že zasílají zprávy, které se jeví jako od důvěryhodného odesílatele.

Konverzační styl a zahrnutí oficiálně vypadajícího webového odkazu, to vše vás může přesvědčit, že se jedná o skutečnou komunikaci.

Odkaz bohužel vede na falešnou stránku, jejímž účelem bude přesvědčit vás, abyste zadali osobní údaje.

Rolí nástroje AVG LinkScanner® je ochránit vás a vaše údaje tím, že prověří stránku odkazu a zjistí, zda se jedná o pravou stánku. Pokud zjistí cokoli podezřelého, zabrání vám v jejím navštívení.

STÁHNOUT NYNÍ

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Mac® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
Skype™ je ochranná známka společnosti Skype v USA a dalších zemích.