Instalační průvodce AVG

INSTALAČNÍ PRŮVODCE AVG

Tento dokument obsahuje:

Úvod
Aktivace licence
Kontrola stavu systému
Výběr typu instalace
Výběr komponent
Volby AVG Toolbar a SecureSearch
Průběh instalace
Potíže s instalací AVG

Úvod

Průvodce instalací AVG Vás provede procesem instalace (nebo odinstalace) AVG na Váš počítač. Pro instalaci vždy doporučujeme použít aktuální instalační soubor. Jeho použitím zajistíte, že budete mít k dispozici nejvyšší možnou úroveň ochrany. Také nebude nutno po instalaci stahovat velký objem aktualizačních souborů.

Pro instalaci můžete použít plný instalační soubor nebo AVG Online instalátor. Plný instalační soubor obsahuje všechny nezbytné soubory pro instalaci AVG. Jeho nevýhodou je však jeho velikost. V případě AVG online instalátoru se dle zadného licenčního čísla stáhnou pouze nezbytně nutné soubory, čímž se zmenšuje objem stažených dat. V případě, že stahování selže, je možné navázat a pokračovat v místě, kde bylo přerušeno. Nevýhodou AVG Online instalátoru je, že počítač musí být připojen do Internetu.

Vzhledem k tomu, že instalační postup je pro oba typy instalačních souborů až na detaily totožný, je zde uveden postup pro plný instalační balíček. Pokud se postupy liší, rozdíl bude uveden u příslušného kroku.

Po spuštění instalace je prvním krokem výběr jazyka, který bude použit v průběhu instalačního procesu. První dialog obsahuje rozbalovací menu s výběrem všech podporovaných jazyků. Vybraný jazyk bude zároveň sloužit také jako jazyk pro celý program AVG. V průběhu instalace budete mít možnost zvolit, které jazyky budou nainstalovány. V programu je potom možné libovolně jazyk měnit.

Následující dialog obsahuje licenční ujednání. Licenční ujednání AVG je právní dokument, který specifikuje podmínky používání programu AVG. Aby mohl instalační proces pokračovat, je nutné licenční ujednání přečíst a potvrdit stiskem tlačítka Souhlasím.

Aktivace licence

V tomto kroku je vyžadováno vložení licenčního čísla. Pro správné vložení doporučujeme použít metodu Kopírovat&Vložit. Licenční číslo je možné zkopírovat z e-mailu, který Vám byl zaslán po zakoupení AVG.

Po vložení licenčního čísla můžete pokračovat stiskem tlačítka Další.

Výběr typu instalace

V závislosti na přítomnosti AVG na počítači Vám budou v tomto kroku nabídnuty různé možnosti.

Pokud se na počítači nenachází program AVG, budete mít možnost vybrat si mezi Rychlou instalací a Uživatelskou instalací:

 • Expresní instalace je doporučeným typem instalace pro většinu uživatelů. Tento typ instalace nevyžaduje žádná dodatečná nastavení.
 • Uživatelská instalace umožňuje detailní změnu instalačních nastavení a výběru komponent, které budou či nebudou nainstalovány. Tento typ instalace je doporučen pro pokročilé uživatele.

Pokud se na počítači již nachází program AVG, budete mít na výběr z těchto pěti možností:

 • Zrychlit můj počítač - klikněte pro získání PC Tuneup zdarma.
 • Aktualizovat můj produkt AVG - zvolte, pokud chcete provést aktualizaci AVG.
 • Opravit instalaci – provede opravu chybějících či poškozených komponent AVG.
 • Přidat/Odebrat funkce - zvolte, pokud chcete přidat nebo odebrat části AVG.
 • Odinstalovat AVG – bude provedena odinstalace.

Po vybrání jedné z nabízených možností můžete pokračovat v instalaci stisknutím tlačítka Další (příp. Pokračovat).

Výběr komponent

Tento krok bude zobrazen pouze tehdy, byla-li v předchozím kroku vybrána možnost Uživatelská instalace nebo Přidat nebo odebrat komponenty. Pokud si nechcete vybrat komponenty k instalaci, můžete tento krok přeskočit stisknutím tlačítka Další.

V tomto dialogu si můžete vybrat, které části AVG (komponenty) budou nainstalovány. Jednotlivé komponenty můžete zaškrtnout nebo naopak zaškrtnutí zrušit. Jestliže je komponenta zaškrtnuta, bude nainstalována. Jestliže komponenta není zaškrtnuta, nebo zaškrtnutí zrušíte, komponenta nebude v programu AVG k dispozici.

Kromě komponent pro zabezpečení počítače si také můžete vybrat Další instalované jazyky. Mezi vybranými jazyky potom bude možné v programu AVG libovolně přepínat.

Seznam dostupných komponent pro instalaci se může lišit v závislosti na zakoupené licenci AVG.

Pro pokračování zmáčněte tlačítko Další.

Components selection

Po výběru typu instalace můžete potvrdit, nebo zakázat instalaci AVG Toolbaru a AVG Secure Search. AVG Toolbar poskytuje rychlý přístup k AVG Secure Search a další užitečné funkce.

Nezapomeňte označit možnosti Souhlasím ... před pokračováním instalace kliknutím na Další.

Průběh instalace

Prosím vyčkejte na dokončení kopírování souborů AVG do Vašeho počítače (okno instalace může během kopírování přestat na pár okamžiků odpovídat). V případě, že používate AVG Online instalátor, všechny potřebné soubory pro instalaci se stáhnou v tomto kroku.

Po dokončení instalace se objeví dialog s jejím výsledkem. Tento dialog Vám rověž dává možnost program AVG zaregistrovat, čímž získáte přístup k aktuálním informacím a novinkám o produktu AVG.

Gratulujeme, program AVG je nyní nainstalován.

Potíže s instalací AVG

Pokud se během instalace objeví jakékoliv potíže, postupujte podle článku Jak připravit počítač pro instalaci AVG a Selhání instalace AVG.

INSTALAČNÍ PRŮVODCE AVG 2013

Tento dokument obsahuje:

Úvod
Aktivace licence
Kontrola stavu systému
Výběr typu instalace
Výběr komponent
Průběh instalace

Úvod

Průvodce instalací AVG Vás provede procesem instalace (nebo odinstalace) AVG 2013 na Váš počítač. Pro instalaci vždy doporučujeme použít aktuální instalační soubor. Jeho použitím zajistíte, že budete mít k dispozici nejvyšší možnou úroveň ochrany. Také nebude nutno po instalaci stahovat velký objem aktualizačních souborů.

Pro instalaci můžete použít plný instalační soubor nebo AVG Online instalátor. Plný instalační soubor obsahuje všechny nezbytné soubory pro instalaci AVG. Jeho nevýhodou je však jeho velikost. V případě AVG online instalátoru se dle zadného licenčního čísla stáhnou pouze nezbytně nutné soubory, čímž se zmenšuje objem stažených dat. V případě, že stahování selže, je možné navázat a pokračovat v místě, kde bylo přerušeno. Nevýhodou AVG Online instalátoru je, že počítač musí být připojen do Internetu.

Vzhledem k tomu, že instalační postup je pro oba typy instalačních souborů až na detaily totožný, je zde uveden postup pro plný instalační balíček. Pokud se postupy liší, rozdíl bude uveden u příslušného kroku.

Po spuštění instalace je prvním krokem výběr jazyka, který bude použit v průběhu instalačního procesu. První dialog obsahuje rozbalovací menu s výběrem všech podporovaných jazyků. Vybraný jazyk bude zároveň sloužit také jako jazyk pro celý program AVG. V průběhu instalace budete mít možnost zvolit, které jazyky budou nainstalovány. V programu je potom možné libovolně jazyk měnit.

První dialog obsahuje také licenční ujednání. Licenční ujednání AVG je právní dokument, který specifikuje podmínky používání programu AVG. Aby mohl instalační proces pokračovat, je nutné licenční ujednání přečíst a potvrdit stiskem tlačítka Souhlasím.

Aktivace licence

V tomto kroku je vyžadováno vložení licenčního čísla. Pro správné vložení doporučujeme použít metodu Kopírovat&Vložit. Licenční číslo je možné zkopírovat z e-mailu, který Vám byl zaslán po zakoupení AVG.

Po vložení licenčního čísla můžete pokračovat stiskem tlačítka Další.

Kontrola stavu systému

Průvodce instalací AVG nyní provede kontrolu stavu počítače a zjistí, zda se v něm nacházejí nekompatibilní aplikace. Jestliže je taková aplikace detekována, budete o tom informováni. Doporučujeme odinstalovat všechny zobrazené nekompatibilní aplikace, aby se předešlo potížím se stabilitou a výkonem počítače. Po odinstalování nekompatibilních aplikací prosím spusťte instalaci AVG znovu.

Jestliže nebudou nalezeny žádné nekompatibilní aplikace, instalace bude automaticky pokračovat následujícím krokem.

Výběr typu instalace

V závislosti na přítomnosti AVG na počítači Vám budou v tomto kroku nabídnuty různé možnosti.

Pokud se na počítači nenachází program AVG, budete mít možnost vybrat si mezi Rychlou instalací a Uživatelskou instalací:

 • Expresní instalace je doporučeným typem instalace pro většinu uživatelů. Tento typ instalace nevyžaduje žádná dodatečná nastavení.
 • Uživatelská instalace umožňuje detailní změnu instalačních nastavení a výběru komponent, které budou či nebudou nainstalovány. Tento typ instalace je doporučen pro pokročilé uživatele.

Pokud se na počítači již nachází program AVG, budete mít na výběr z těchto pěti možností:

 • Zrychlit můj počítač - klikněte pro získání PC Tuneup zdarma.
 • Aktualizovat můj produkt AVG - zvolte, pokud chcete provést aktualizaci AVG.
 • Opravit instalaci – provede opravu chybějících či poškozených komponent AVG.
 • Přidat/Odebrat funkce - zvolte, pokud chcete přidat nebo odebrat části AVG.
 • Odinstalovat AVG – bude provedena odinstalace.

Po vybrání jedné z nabízených možností můžete pokračovat v instalaci stisknutím tlačítka Další (příp. Pokračovat).

Výběr komponent

Tento krok bude zobrazen pouze tehdy, byla-li v předchozím kroku vybrána možnost Uživatelská instalace nebo Přidat nebo odebrat komponenty. Pokud si nechcete vybrat komponenty k instalaci, můžete tento krok přeskočit stisknutím tlačítka Další.

V tomto dialogu si můžete vybrat, které části AVG (komponenty) budou nainstalovány. Jednotlivé komponenty můžete zaškrtnout nebo naopak zaškrtnutí zrušit. Jestliže je komponenta zaškrtnuta, bude nainstalována. Jestliže komponenta není zaškrtnuta, nebo zaškrtnutí zrušíte, komponenta nebude v programu AVG k dispozici.

Kromě komponent pro zabezpečení počítače si také můžete vybrat Další instalované jazyky. Mezi vybranými jazyky potom bude možné v programu AVG libovolně přepínat.

Seznam dostupných komponent pro instalaci se může lišit v závislosti na zakoupené licenci AVG.

Pro pokračování zmáčněte tlačítko Další.

Průběh instalace

Prosím vyčkejte na dokončení kopírování souborů AVG do Vašeho počítače (okno instalace může během kopírování přestat na pár okamžiků odpovídat). V případě, že používate AVG Online instalátor, všechny potřebné soubory pro instalaci se stáhnou v tomto kroku.

Po dokončení instalace se objeví dialog s jejím výsledkem. Tento dialog Vám rověž dává možnost program AVG zaregistrovat, čímž získáte přístup k aktuálním informacím a novinkám o produktu AVG.

Gratulujeme, program AVG je nyní nainstalován.