Skip to content

 

Aktuálně vypsaná témata:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Anti-rootkit pro MacOSX

Nastudujte techniky, které využívají rootkity na platformě MacOSX. Navrhněte a implementujte jednoduchý detektor takového škodlivého softwaru.

Podpora technologie Intel vPro a Intel AMT v AVG

Nastudujte technologii Intel AMT. Navrhněte řešení pro antivirový SW. Implementujte connector pro komunikaci mezi Intel AMT a antivirovým SW.

Kontrola přístupu v souborovém systému operačního systému MacOSX

Prozkoumejte možnosti kontroly přístupu v souborovém systému operačního systému MacOSX, zejména z hlediska zapojení antivirového on-access scanneru. Navrhněte a realizujte jednoduchý PoC (proof of concept).

DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Klasifikace rootkitů a jimi používaných technik

Prozkoumejte a popište způsoby, jakými se současné i starší rootkity zapojují do struktur operačních systémů (jak Windows tak Linux, příp. dalších) a jakým způsobem toho využívají pro skrývání sebe samých a případně i dalších maligních aplikací před uživatelem.
Sestavte katalog rootkitů a jimi používaných technik. Vyberte 3 nejrozšířenější, nebo z nějakého hlediska nejzajímavější techniky a navrhněte a vytvořte detektor a odstraňovač rootkitů používajících tyto techniky.

Analýza možností využití "Delivery status notifications"

Nastudujte možnosti využití Delivery status notifications pro odesílání emailu pomocí SMTP protokolu. Pro demonstraci řešení realizujte příslušný SMTP proxy server.

Software na podporu automatického testování

Navrhněte testovací nástroj pro automatizované testování síťové komunikace a obsahu takto posílaných dat pomocí TCP protokolu. Navrhněte formát řídících dat. Realizujte toto řešení.

Návrh učícího algoritmu pro detekci skriptu

Nastudujte základní syntaxi a gramatiku scriptovacího jazyka JScript a VBscript. Nastudujte typické vzory a techniky používané v infikovaných scriptovacích souborech, zaměřte se zejména na rozdíly oproti čistým běžně používaným souborům. Navrhněte a implementujte učící algoritmus, který bude schopen z dané sady skriptů rozpoznat infikované vzorky a určit oblast, nad kterou by bylo vhodné napsat virovou definici.


Pokud Tě to alespoň trochu zaujalo, ozvi se nám.

Kontaktní osobou je Lucie Hédlová (mail: lucie.hedlova@avg.com, tel: +420 725 694 975).