Christophe François

Christophe François

Hlavní právní poradce a tajemník společnosti

Od roku 2009, kdy Christophe přišel do společnosti AVG Technologies, má na starosti právní záležitosti. Odpovídá za chod právního oddělení společnosti AVG Technologies, včetně všech právních aktivit souvisejících s řízením společnosti, uzavíráním smluv, duševním vlastnictvím, spory a akvizicemi. Dále má na starosti obecnou právní a regulatorní pomoc a poradenství v oblasti dodržování stanovených pravidel uvnitř společnosti AVG. Christophe je členem týmu výkonného vedení společnosti AVG.

Christophe dříve pracoval pro společnost CA v Belgii a Nizozemsku, kde strávil čtyři roky a kde působil jako hlavní právní poradce odpovědný za poskytování obecné právní pomoci v rámci belgických, lucemburských, nizozemských, finských a celoevropských operací společnosti CA se zvláštním zaměřením na obchodní smlouvy, evropský soulad se směrnicemi na ochranu soukromí a přímou pomoc místnímu vedení společnosti CA, evropskou organizaci (EMEA) a CA, Inc., USA v různých právních záležitostech. Před působením ve společnosti CA byl Christophe právním poradcem společnosti Oracle, kde byl odpovědný za obecnou právní pomoc v rámci belgických, lucemburských a panevropských operací společnosti Oracle, včetně specifické podpory skupiny pro styk s veřejností. V roce 2008 byl Christophe v Nizozemsku zvolen podnikovým právníkem roku.

Stáhnout fotografii ve vysokém rozlišení