Skip to content

Testování a měření výkonu

* Hodnota je vyžadována
Vyplňte co nejpřesněji požadované informace.
„Vyplněním výše uvedených údajů souhlasíte s tím, že v případě udělení svolení od společnosti AVG Technologies budou výsledky testování/měření výkonu použity pouze způsobem, který jste uvedli v tomto formuláři, a nebudou použity za jakýmkoli jiným účelem. Udělením svolení k testování/měření výkonu a následného použití výsledků, jak je popsáno výše nebo jiným způsobem uvedeným společností AVG Technologies, se společnost AVG Technologies nevzdává žádných zákonných ani jiných práv souvisejících se škodami či ztrátami způsobenými publikováním výsledků tohoto testování/měření výkonu. Společnost AVG Technologies si vyhrazuje právo na vlastní uvážení zamítnout vaši žádost, a to vcelku nebo částečně. Tímto berete na vědomí, že údaje, které společnosti AVG Technologies poskytnete, jsou předmětem jejích momentálně platných zásad ochrany osobních údajů.“