Android™ a Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc., registrované v USA a dalších zemích.