Licenční model

Užívací doba licence

Licence k užívání Bezpečnostního systému AVG je dána pevně stanovenou užívací dobou. Po celou tuto užívací dobu má vlastník licence právo na veškeré novinky, vztahující se k danému typu licence.

Standardní užívací doba samostatně prodávaných verzí AVG je 24 nebo 12 měsíců. Většina konkurenčních produktů je standardně podporována (poskytováním aktualizací) pouze 12 měsíců.

Některé specificky distribuované produkty (například licence AVG OEM, dodávané pouze jako součást počítače nebo komponenty) mohou mít užívací dobu kratší než 12 měsíců.

Během užívací doby mají uživatelé komerčních edicí právo na bezplatné získávání:

  • aktualizace virové databáze programu
  • programové aktualizace/novinky spadající do jimi užívané licence
  • nové verze produktů, přijdou-li v té době na trh
  • nepřetržitou technickou podporu (24/7/365) emailem a telefonicky, pokud jsou registrováni

Čas zbývající do konce užívací doby je vždy k dispozici v programu AVG, komponenta Licence.

Registrace licence

Vřele doporučujeme registrovat vaši licenci AVG. Registrace online je velmi jednoduchá, zajišťuje ochranu vaší licence (váže vámi používané Licenční číslo k vašemu záznamu) a umožňuje přístup k mnoha zvýhodněním a dodatkovým službám. Pouze registrovaní uživatelé mají právo na:

  • cenově výrazně zvýhodněné prodlužování licence na další užívací dobu
  • rozšiřování počtu licencí užívaného produktu
  • vstup do informačních konferencí provozovaných společností AVG Technologies
  • čerpání technické podpory
  • poskytnutí Licenčního čísla při jeho ztrátě

Prodejní číslo

Uživatelé, kteří zakoupí AVG u některého z autorizovaných prodejců, obdrží takzvané Prodejní číslo. Toto dočasné číslo lze použít pro instalaci AVG, zůstává ale v platnosti pouze po dobu 30 dnů od provedení instalace. Do skončení platnosti Prodejního čísla je nezbytné vyměnit je formou zaregistrování na webových stránkách. Po úspěšně provedené registraci obdrží uživatel unikátní Licenční číslo, jehož platnost je stanovena definovanou užívací dobou. Registrovat licenci můžete zde.

Zkušební verze

Platnost čísel zkušebních verzí (AVG Trial) končí po 30 dnech od provedení instalace.

Prodejní číslo i Trial číslo umožňuje plnohodnotné používání AVG. Pokud obdržíte po registraci (Prodejního čísla) nebo zakoupíte (v případě Trial čísla) Licenční číslo, nemusíte program AVG reinstalovat. Klikněte v zobrazeném okně na tlačítko Aktivovat a potom na výzvu zadejte nové Licenční číslo. (Poznámka: doporučujeme použít funkce zkopírovat a vložit).